Tiskové zprávy

Povýšení Michala Švece na pozici Managing Associate

10.7.2024

Advokátní kancelář Weinhold Legal povýšila s platností od 1. července 2024 seniorního advokáta Michala Švece na pozici Managing Associate.

Michal Švec se zaměřuje především na oblasti korporátního práva, smluvního práva, soudních sporů a na poradenství v oblastech obchodního, občanského a trestního práva. Má rovněž rozsáhlé zkušenosti v oblasti sportovního a spolkového práva. V roce 2023 byl zapsán na seznam rozhodců Národního rozhodčího soudu pro sport. „Velice si vážím důvěry partnerů a ostatních kolegů, ale také příležitosti, která je s povýšením na Managing Associate spojena. Jsem si vědom odpovědnosti, která s novou pozicí přichází, nicméně věřím, že díky společnému úsilí a inovativnímu přístupu dokážeme nejen naplnit, ale i předčít očekávání našich klientů. Jsem nadšený z perspektivy, že budu moci aktivně přispívat k našim cílům a k dalšímu rozvoji Weinhold Legal.,“ okomentoval své jmenování Michal Švec.

Martin Lukáš, partner Weinhold Legal k povýšení dodal: „Máme radost z Michalova úspěchu a věříme, že nám pomůže rozvíjet vztahy u stávající klientely a díky jeho marketingovým aktivitám a schopnostem přispěje i k vytváření nových příležitostí a obecně růstu kanceláře.“

Weinhold Legal asistovala zakladatelům Libristo Media při prodeji 100% podílu ve společnosti skupině Albatros Media

Tým Weinhold Legal úspěšně zastupoval zakladatele a 100% vlastníky e-shopu Libristo Media při prodeji celé společnosti skupině Albatros Media.

Libristo Media provozuje internetová knihkupectví po celé Evropě. Původně začínalo pouze jako český internetový obchod s knihami, postupně se však rozrostlo a dnes obslouží každý rok více než 2 milióny zákazníků ve 25 zemích Evropské Unie. Libristo se zaměřuje na prodej zahraniční literatury a se svojí bezprecedentní nabídkou téměř 22 miliónů knih ve více než 150 jazycích je internetovým knihkupectvím s nejširší nabídkou knih v Evropě. Další informace o Libristo Media naleznete na zde.

Tato transakce představuje důležitý milník pro obě strany. Skupina Albatros Media, přední hráč na trhu vydavatelství a prodeje knih v České republice a střední Evropě, získává tímto krokem silné postavení v oblasti cizojazyčné literatury a internetového prodeje. Tento krok umožní Albatros Media rozšířit svůj sortiment a způsob prodeje a nabídnout svým zákazníkům ještě širší spektrum kvalitních titulů.

Bližší informace najdete zde: HN

Tým Weinhold Legal vedli partner Martin Lukáš a vedoucí advokát Jakub Nedoma ve spolupráci s advokátním koncipientem Matějem Novákem.


Weinhold Legal sa umiestnila v 9 kategóriách v právnickej firme roka 2024 pre Slovensko

26.4.2024

Advokátska kancelária Weinhold Legal uspela v tohtoročnom rebríčku PRÁVNICKÁ FIRMA ROKA 2024 na Slovensku.

Advokátska kancelária Weinhold Legal bola vybraná v 9 kategóriách, a to medzi „Vysoko odporúčanými kanceláriami“ v nasledujúcich kategóriách:

 • Bankovníctvo a financie
 • Verejné obstarávanie
 • Logistika a dopravné stavby

a medzi „Odporúčanými kanceláriami“ v kategóriách:

 • Daňové právo
 • Energetika a energetické projekty
 • Fúzie a akvizície
 • Právo životného prostredia
 • Telekomunikácie, právo informačných technológií
 • Zdravotnické právo

LEGAL 500 2024

27.3.2024 – We are thrilled that WeinholdLegal is highly ranked again in The Legal 500 for 2024 in several areas! Congratulations to Daniel Weinhold and Eva Procházková for being ranked individually.


Chambers Europe 2024

14.3.2024 – We are pleased to announce our Chambers Europe 2024 rankings. Congratulation to our colleagues Milan Polák and Eva Procházková for being ranked again, as well as Weinhold Legal.


Jan Lžičař posílil tým Weinhold Legal

Advokátní kancelář Weinhold Legal do svého týmu přivítala advokátního koncipienta Jana Lžičaře.

Jan Lžičař je advokátní koncipient, který se ve své dosavadní praxi zaměřoval na právní služby v oblasti občanského práva, obchodního práva a compliance. Jan dokončil magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Kromě rodné češtiny hovoří také anglicky a německy.

Jana rádi zapojíme především v transakčním poradenství, kde nám aktuálně běží několik zajímavých mandátů, a rovněž vítáme jeho znalost němčiny, kterou využijeme u našich německy mluvících klientů“ uvedl Martin Lukáš, partner Weinhold Legal.


Weinhold Legal asistovala při akvizici FONERGY

Weinhold Legal poskytovala právní poradenství společnosti WLSCo INVESTMENT spolupracující s předním tuzemským dodavatelem zemního plynu a elektrické energie při akvizici 100% podílu ve společnosti FONERGY s.r.o., a to zejména v oblasti povolení spojení soutěžitelů ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a M&A poradenství. Ke spojení dochází v oblasti dodávek zemního plynu a elektrické energie.

Více informací se dozvíte zde: ÚOHS

Tým Weinhold Legal vedli partner Martin Lukáš a vedoucí advokát Jakub Nedoma ve spolupráci s Danielem Kinkorem a Martinem Pešlem.


Weinhold Legal jmenovala Zbyška Kordače a Annu Bartůňkovou do pozice Associate Partner

Advokátní kancelář Weinhold Legal jmenovala advokáty Zbyška Kordače a Annu Bartůňkovou do pozice associate partner.

Zbyšek a Anna jsou výtečnými profesionály s bohatými zkušenostmi v řadě  klíčových oblastí právních služeb, kterým se naše kancelář věnuje, zejména  v oblasti soudních sporů, korporátního a pracovního práva. Těšíme se, že v nové posici budou dále rozvíjet širokou škálu právních služeb, ze kterých budou profitovat naši stávající i budoucí klienti“, uvedl Daniel Weinhold, řídící partner Weinhold Legal.

Zbyšek Kordač je advokátem a působí v advokátní kanceláři Weinhold Legal od roku 2006. Specializuje se zejména na zastupování klientů v soudních, rozhodčích a insolvenčních řízeních. Dále se též věnuje poskytování právního poradenství v širokém spektru oblastí obchodního a občanského práva.

Zbyšek studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Mgr., JUDr.), University of San Francisco School of Law (LL.M.) a na Queen Mary University of London (LL.M.). V současné době Zbyšek vyučuje jako externista na Právnické fakultě UK mimosoudní řešení sporů pro zahraniční studenty. Byl členem pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti ČR pro přípravu zákona o mediaci v netrestních věcech a členem pracovní skupiny pro novelizaci zákona o rozhodčím řízení.

Zbyšek je advokátem zapsaným na seznamu vedeném Českou advokátní komorou a advokátem ve státě Kalifornie v USA zapsaným u State Bar of California (pozastavena činnost). Je též rozhodcem zapsaným na listinách rozhodců u Mezinárodního rozhodčího soudu Hospodářské komory Rakouska a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Evropská komise v roce 2022 zařadila Zbyška na seznam vhodných rozhodců pro investiční spory. V roce 2023 byl Zbyšek zapsán na seznam rozhodců Národního rozhodčího soudu pro sport. Zbyšek opakovaně reprezentoval Českou republiku v pracovní skupině Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo zaměřené na rozhodčí řízení a mediaci. Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.

Anna Bartůňková je advokátkou a působí v advokátní kanceláři Weinhold Legal od roku 2014. Specializuje se zejména na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních, právní poradenství v oblasti obchodního, občanského a pracovního práva. Bohaté zkušenosti má rovněž v oblasti fúzí a akvizic. Anna poskytuje či poskytovala právní služby řadě mezinárodních a českých společností.

Anna se věnuje rovněž publikační činnosti, kdy publikuje odborné články v celé řadě právnických časopisech i na internetu. Dále se věnuje i přednáškové činnosti zejména pro klienty vč. workshopů.

Absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2005 a posléze získala i titul „JUDr.“ Během studia absolvovala rovněž semestrální studijní program práva na Paris Lodron Universität v rakouském Salzburgu. Anna je zapsána jako advokátka v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a členkou Sekce ČAK pro rozhodčí řízení. Anna je také rozhodcem zapsaným na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Anna hovoří kromě češtiny také anglicky a německy


Weinhold Legal asistovala společnosti eureKING při akvizici společnosti SCT Cell Manufacturing ze skupiny PPF

Weinhold Legal poskytovala komplexní právní M&A poradenství francouzské společnosti eureKING při akvizici 100% podílu ve společnosti SCT Cell Manufacturing od společnosti PPF Biotech.

Společnost SCT Cell Manufacturing je servisní a logistická organizace nabízející kompletní služby související s výrobou buněčných terapií a virových vektorů.

Společnost eureKING je investiční společností (SPAC) s akciemi obchodovanými na pařížské burze cenných papírů s ambicemi stát se evropským lídrem v oboru biotechnologické výroby.

Transakční struktura předpokládá, že PPF Biotech vloží část podílů do eureKING a tím získá její menšinový podíl.

Tým Weinhold Legal vedli partner Martin Lukáš a vedoucí advokát Jakub Nedoma ve spolupráci s Michalem Przeczkem a Matějem Novákem a dalšími advokáty a koncipienty Weinhold Legal.

Více informací o transakci lze nalézt v tiskové zprávě eureKING, PPF nebo na e15.


SOFIE PETROVÁ A MARTIN PEŠL POSÍLILI TÝM ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ VE WEINHOLD LEGAL

18.7.2023

Sofie Petrová působí ve Weinhold Legal od roku 2020. Po úspěšném absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity (Mgr.) plynně přestoupila ze studentské pozice na pozici advokátní koncipientky. Specializuje se zejména na oblast IT/IP, autorského a obchodního práva. Hovoří plynně anglicky a své komunikační schopnosti dále rozvíjí ve španělském jazyce.

Martin Pešl působí ve Weinhold Legal od roku 2022, kdy nastoupil do brněnské pobočky naší kanceláře jako student na pozici právního asistenta. Během svých studií získal Martin jako právní asistent mimo jiné zkušenosti z předních tuzemských advokátních kanceláří zaměřených zejména na soukromoprávní agendu. Kromě češtiny Martin hovoří anglicky a německy.

Jsme rádi, že se oba kolegové rozhodli s námi pokračovat ve své právnické kariéře. Není třeba dodávat, že se na další spolupráci s nimi těšíme“, řekl Martin Lukáš, partner advokátní kanceláře Weinhold Legal.


WEINHOLD LEGAL ÚSPĚŠNĚ ZASTUPOVALI STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO

5.6.2023

Nejvyšší správní soud dal ve svém rozsudku námi úspěšně zastupovanému Statutárnímu městu Kladno za pravdu ve sporu ohledně dopravní obslužnosti u meziměstských autobusových spojů. Jedná se o unikátní případ, kdy soud poprvé stanovil jasná pravidla ohledně zajišťování a financování dopravní obslužnosti krajem a obcemi v jeho obvodu.

Soud uznal téměř všechny naše argumenty a vyvrátil nesprávné názory Středočeského kraje, včetně názoru kraje, že má právo určovat, v jakém rozsahu bude obec přispívat na meziměstskou dopravu. Více se můžete dočíst zde

Tým Weinhold Legal vedl partner Martin Lukáš a zahrnoval advokáta Michala Przeczka a advokátní koncipientku Barboru Pacákovou.


Úspěšné zastupování Grandi Stazioni

1.6.2023

Nejvyšší soud potvrdil, že námi úspěšně zastupovanému klientovi Grandi Stazioni náleží půl miliardy korun od státní Správy železnic v souvislostí s revitalisací Hlavního nádraží Praha. Jde již o druhé rozhodnutí NS ve prospěch našeho klienta v souvislosti s tímto projektem.


LEGAL 500 EMEA 2023 rankings

13.4.2023

We are thrilled that Weinhold Legal is highly ranked again in The Legal 500 for 2023! As well as our team members Daniel Weinhold (Hall of Fame – Tax) and Eva Procházková (Next Generation Partner – Employment) being ranked individually.


Chambers Europe 2023 rankings

17.3.2023

We are pleased to announce our Chambers Europe 2023 rankings. Congratulation to our colleagues Milan Polák and Eva Procházková for being ranked again, as well as Weinhold Legal.


Weinhold Legal ranked again for Corporate M&A by Chambers Global.

20.2.2023

We are pleased to announce our Chambers Global 2023 ranking in Corporate/M&A area.


Eva Procházková se umístila v přehledu TOP 100 právniček v kategorii PRACOVNÍ PRÁVO

13.2.2023 – Advokátka a vedoucí pracovněprávního týmu Weinhold Legal, Eva Procházková se umístila v přehledu TOP 100 žen českého právního byznysu v kategorii Pracovní právo. Tento projekt přináší #PRVNÍCH100LET ve spolupráci s Týdeníkem Euro. 


KLÁRA MLADÁ A JAN SMÍTAL POSÍLILI TÝM WEINHOLD LEGAL

16.1.2023

Advokátní kancelář Weinhold Legal do svého týmu přivítala advokátku Kláru Mladou a koncipienta Jana Smítala.

Klára Mladá je advokátka se zaměřením na oblast IT/IP, smluvního a spotřebitelského práva. Své zkušenosti  nashromáždila v několika předních pražských kancelářích a v současnosti se věnuje zejména problematice digitalizace, a to v celé šíři právních vztahů, tj. B2B, B2G, ale i z hlediska pracovněprávní či korporátní dokumentace. Klára v roce 2019 dokončila magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a od ledna roku 2023 je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Kromě rodné češtiny hovoří plynně anglicky a své komunikační schopnosti dále rozvíjí i ve francouzském jazyce.

Klára posílí klíčové oblasti IP/IT služeb, kterým se naše kancelář věnuje a rozvíjí a kde aktuálně pociťujeme potřebu náš tým rozšířit. Máme radost, že Klára svými zkušenostmi a pracovním nadšením přispěje k rozšíření základů našeho týmu. “ uvedl Jakub Nedoma, vedoucí advokát Weinhold Legal, který se zaměřuje na právo IP/IT.

Jan Smítal je koncipient, který se ve své dosavadní praxe zaměřoval na právní služby v oblasti občanského a obchodního práva a také práva trestního. Jan dokončil magisterské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Kromě rodné češtiny hovoří také anglicky a italsky.

Jana rádi zapojíme především v transakčním poradenství, kde nám aktuálně běží několik zajímavých mandátů,“ uvedl Martin Lukáš, partner Weinhold Legal.


ADVOKÁTI MICHAL ŠVEC A ZBYŠEK KORDAČ ZAPSÁNI NA SEZNAM ROZHODCŮ NÁRODNÍHO ROZHODČÍHO SOUDU PRO SPORT

Advokáti Michal Švec a Zbyšek Kordač byli Předsednictvem Národního rozhodčího soudu pro sport zvoleni rozhodci nově vzniklého Národního rozhodčího soudu pro sport (dále jen „NRSS“). Činnost NRSS spočívá zejména v rozhodování sporů v souvislosti s dopingem na území České republiky.

Michal Švec k tomu uvedl: „Velice si vážím jak nominace ČESKÉ FEDERACE OKINAWA KARATE A KOBUDO, z.s. na funkci rozhodce NRSS, tak samotné volby, kterou vnímám nejen jako ocenění mé dosavadní právní praxe, ale zejména za plynulý přechod z role sportovce účastnícího se aktivně vrcholných sportovních akcí do role rozhodce a tím de facto garanta férového prostředí na poli dopingu ve sportu.“  

Více informací zde: agenturasport


Povýšení Barbory Pacákové na pozici Senior Associate

3.1.2023

Barbora Pacáková působí v advokátní kanceláři od roku 2021 na pozici advokátní koncipientky se zaměřením na oblast obchodního práva a veřejných zakázek. Barbora získala praxi během svých studií jako asistentka v advokátní kanceláři a následně jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři poskytující služby významným klientům z oblasti soukromého práva.

Martin Lukáš, partner kanceláře, řekl „Bára Pacáková se za dobu působení v naší kanceláři podílela na mnoha důležitých projektech a odváděla na nich opravdu velmi dobrou práci. Její zaměření na právo veřejných zakázek a sporovou agendu související s veřejným právem je v současné době velmi žádané a jsme rádi, že v těchto oblastech pomáhá našim klientům s jejich problémy a projekty a dále rozvíjí odbornost naší kanceláře. Vážíme si toho, že je Bára součástí našeho týmu a že i díky ní jsme schopni poskytovat našim klientům kvalitní právní služby.“


WEINHOLD LEGAL ÚSPĚŠNĚ ZASTUPOVALI KLIENTA PŘED MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM SOUDEM RAKOUSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY VE VÍDNI

29.12.2022

Zkušený advokát a specialista na rozhodčí řízení Zbyšek Kordač s podporou dalších členů advokátní kanceláře Weinhold Legal (Martin Lukáš a Daniel Kinkor) úspěšně zastupoval klienta v rozhodčím řízení vedeném před Mezinárodním rozhodčím soudem Hospodářské komory Rakouska ve Vídni (VIAC) proti společnosti RCS &RDS S.A., která patří do významné rumunské skupiny podnikající v několika státech v oblasti telekomunikací.

V listopadu 2022 rozhodčí senát svým nálezem přiznal našemu klientovi nároky převyšující 155 milionů Kč, které vznikly v souvislosti s významnou mezinárodní M&A transakcí v oblasti telekomunikací.


ZKUŠENÝ ADVOKÁT ONDŘEJ TEJNSKÝ POSÍLÍ TÝM WEINHOLD LEGAL

1.8.2022

Advokátní kancelář Weinhold Legal do svého týmu přivítala zkušeného advokáta Ondřeje Tejnského na pozici managing associate se zaměřením na oblast korporátního, pracovního a smluvního práva, soudních sporů a regulaci kolektivního investování a kapitálového trhu. Ondřej dokončil magisterské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2007 a advokátem je od roku 2012. 

Ondřej posílí klíčové oblasti právních služeb, kterým se naše kancelář věnuje a rozvíjí je. Oblast korporátního a pracovního práva, ale i soudních sporů je u nás stabilně na vzestupu a slibujeme si, že Ondřej přinese řadu zkušeností ze svých předchozích praxí a posílí tak již početný tým kolegů, kteří se této oblasti věnují, a bude ji dále rozvíjet. Konečně kapitálové trhy a kolektivní investování je další z oblastí, ve které má Ondřej bohaté zkušenosti, ze kterých budou profitovat i naši stávající klienti, podnikající v této regulované oblasti“, uvedl Martin Lukáš, partner Weinhold Legal.


Advokátní kancelář WEINHOLD LEGAL úspěšně zastupovala v řízení u Nejvyššího soudu

29.7.2022

Advokátní kancelář Weinhold Legal zastupovala společnost Volný, a.s. v řízení o dovolání u Nejvyššího soudu. Předmětem sporu je zaplacení náhrady škody způsobené stlačováním marží (tzv. margin squeeze) na trhu poskytování přístupu k síti Internet a zneužití dominantního postavení. Hodnota sporu i s příslušenstvím tvoří dnes téměř 10 mld. Kč. Hlavním důvodem zrušení předchozích rozsudků Nejvyšším soudem je nerespektování rozhodovací praxe evropských soudů v oblasti zneužití dominantního postavení stlačováním marží.

Tým Weinhold Legal vedl partner Martin Lukáš a zahrnoval advokáty Janu Duchoňovou, Zbyška Kordače a Michala Przeczka.

Více v rozsudku zde a další informace: hn.cz


WEINHOLD LEGAL ASISTOVALA SIEMENSU PŘI TRANSAKCI S MEOPTOU PŘEROV

20.7.2022

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytovala komplexní právní služby společnosti Siemens Healthcare GmbH, se sídlem v Erlangenu, která je přední společností v oblasti medicínských technologií a členem největšího průmyslového výrobního konglomerátu v Evropě, v souvislosti s převodem jejího podílu ve společnosti Meomed, s.r.o., a to převodem společnosti Meopta – optika, s.r.o., se sídlem v Přerově, přednímu výrobci s dlouholetou tradicí vývoje, výroby a montáže optických, opto-mechanických a optoelektronických výrobků.

Tým Weinhold Legal vedl partner Daniel Weinhold a zahrnoval vedoucího advokáta Tomáše Čermáka a advokáta Michala Przeczka.


Povýšení v advokátní kanceláři Weinhold Legal

15.7.2022

Na pozici Head of Labour Law byla povýšena Eva Procházková

Na pozici Head of Labour Law byla povýšena Eva Procházková, která spolupracuje s advokátní kanceláří Weinhold Legal od roku 2007. Ve své právní praxi se zaměřuje především na pracovní právo a právo společností ve vztahu ke členům statutárních orgánů. Dříve působila jako externí vyučující na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty University Karlovy v Praze a pracovala též na České správě sociálního zabezpečení a Ministerstvu financí ČR. V advokacii se věnuje převážně pracovnímu právu, smluvnímu nastavení vztahů vrcholných orgánů společností a předinvestičním právním prověrkám. Eva je zakládající členkou asociace advokátů specializujících se na pracovní právo – Czech Employment Lawyers Association, a také členkou sekce pro pracovní právo České advokátní komory. Eva je již několik let řazena mezi doporučované advokáty v oblasti pracovního práva podle LEGAL 500 and Chambers Europe.

Na pozici Senior Associate byl povýšen Daniel Kinkor

Daniel Kinkor je advokátní koncipient s významnou předchozí praxí mimo oblast advokacie, který se aktuálně zaměřuje na oblast smluvního práva, právních sporů a práva bankovní regulace a regulace investičních společností a investičních fondů. Daniel Kinkor ve Weinhold Legal působí od roku 2021. Předtím působil v právním oddělení investiční společnosti.

Martin Lukáš, partner kanceláře řekl „Eva Procházková je na poli pracovního práva velmi ceněna za široký záběr znalostí a prezentačních dovedností. Jsme rádi, že se stala vedoucí našeho pracovněprávního týmu a bude do budoucna rozvíjet klientské vztahy v této oblasti. Daniel Kinkor se za dobu působení v naší kanceláři podílel na mnoha důležitých projektech a odváděl na nich opravdu dobrou práci. Jeho zaměření na sporovou agendu a finanční služby je v současné době velmi žádané. Jsme rádi, že jsou kolegové součástí našeho týmu a že i díky nim jsme schopni poskytovat našim klientům kvalitní právní služby.“


Weinhold Legal asistovala skupině JAMP při akvizici společnosti vlastnící bývalé sídlo Raiffeisen stavební spořitelny a.s.  v Koněvově ulici na pražském Žižkově

4.7.2022

Weinhold Legal poskytovala komplexní právní poradenství společnostem ze skupiny JAMP, s.r.o. při koupi společnosti KONEVOVA s.r.o. od Raiffeisen stavební spořitelny, a.s. Společnost KONEVOVA s.r.o. je výlučným vlastníkem budovy č.p. 2747 v ulici Koněvova na Praze 3 – Žižkov, bývalého sídla Raiffeisen stavební spořitelny. Součástí nemovitosti jsou kromě kancelářských prostor a dalších prostor sloužících k podnikání též byty.

Tým Weinhold Legal vedli partner Milan Polák a vedoucí advokát Jakub Nedoma ve spolupráci s Jiřím Kvačkem, Petrou Karabut a Jaroslavem Denemarkem.


Zbyšek Kordač zapsán na evropský seznam rozhodců pro investiční spory

29.6.2022

Advokát Zbyšek Kordač byl Evropskou komisí zapsán na seznam vhodných kandidátů na rozhodce pro rozhodování bilaterálních sporů na základě obchodních smluv mezi EU a třetími zeměmi.

Zbyšek Kordač k tomu uvedl: „Rozhodnutí Evropské komise o mém zápisu na seznam si velice vážím. Chápu jej nejenom jako ocenění mé dosavadní činnosti na poli rozhodčího řízení, ale též jako ocenění práce celého arbitrážního týmu Weinhold Legal při zastupování klientů v investičních arbitrážích“.

Více informací zde: policy.trade.ec.europa.eu


Martin Lukáš hodnocen IP STARS v oblasti TRADE MARK STAR 2022 pro Českou republiku

28.6.2022

Martin Lukáš, partner advokátní kanceláře Weinhold Legal, byl zařazen do žebříčku TRADE MARK STAR 2022 od IP STARS (Managing IP), předního zdroje informací pro společnosti nebo jednotlivce, kteří hledají zkušené právníky pro sporné i nesporné poradenství v oblasti duševního vlastnictví. Managing IP se zabývá právem a praxí v oblasti duševního vlastnictví od roku 1990.

Martin vykonává praxi v oblasti práva duševního vlastnictví ve Weinhold Legal již více než 20 let.


Weinhold Legal radila společnosti LitFin v souvislosti se vstupem strategického investičního partnera

27.6.2022

Weinhold Legal poskytovala právní poradenství v souvislosti se vstupem strategického investičního partnera do společnosti LitFin.

Společnost LitFin je předním poskytovatelem litigačního financování a řadí se v této oblasti po několika málo letech již mezi významné celoevropské hráče. Obecně LitFin hradí náklady související se soudním sporem za podíl na úspěšně vymožené částce. Angažuje se především ve sporech týkajících se náhrady škod způsobených porušením pravidel hospodářské soutěže a v technologických sporech.

Do LitFin vstoupil strategický partner – fond ze Spojených států amerických, který investuje výhradně do odvětví soudních sporů. Jde o jeden z nejprestižnějších fondů v této oblasti. Ve správě má sumu přesahující jednu miliardu dolarů.

Maroš Kravec, řídící partner LitFin, k naší spolupráci řekl: „Weinhold Legal jsou s námi od počátku naší existence a pomáhali nám růst až po současnou investici, jejíž objem je v nižších desítkách milionů dolarů. Zároveň nás podporovali i v jedné z našich dlouhodobých mezinárodních kauz, kdy jsme na začátku června uzavřeli s jednou z největších nadnárodních korporací svého druhu první settlement.

Tým Weinhold Legal vedli Martin Lukáš a Tomáš Čermák ve spolupráci s Karin Konečnou.

Bližší informace zde: cc.cz


Weinhold Legal oceněna v kategorii Impact Deal roku při vyhlašování Czech Venture Capital Awards 2022

22.6.2022

Na slavnostním vyhlašování Czech Venture Capital Awards 2022 jsme s potěšením převzali ocenění v kategorii Impact Deal roku za transakci Deafcom (Tilia Impact Ventures). Deafcom řeší problém přes 7,5 milionu neslyšících, kteří se bez tlumočníka do znakového jazyka neobjedou, neboť Deafcom stojí za vývojem softwaru pro zprostředkování online tlumočení a přepis mluveného slova. Služba kromě Česka, kde jej využívá například Česká spořitelna, Raiffeisenbank nebo městské úřady v Praze, funguje také v Polsku, Chorvatsku a na Slovensku. 

Za Weinhold Legal cenu převzal člen transakčního týmu advokát Michal Przeczek.

Bližší informace zde: cvca.cz a  newstream.cz


Weinhold Legal asistovala společnosti Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. s prodejem prostor bývalé centrály v historickém centru Prahy

16.6.2022

Weinhold Legal poskytovala komplexní právní poradenství společnosti Amundi Czech Republic s prodejem prostor bývalé centrály situovaných v historickém centru Prahy, konkrétně v ulici Dlouhá 34, Praha 1.

Tým Weinhold Legal vedli partner Martin Lukáš a Václav Štraser ve spolupráci s Petrou Karabut.


Weinhold Legal radila VIAMILK CZ  v souvislosti s fúzí družstva MLÉKO.CZ

14.6.2022

Weinhold Legal poskytovala komplexní právní poradenství v souvislosti se sloučením dvou významných nezávislých zemědělských družstev, a to českého VIAMILK CZ družstvo a moravského Morava, mlékařské odbytové družstvo, o několika stech členech, převážně dalších právnických osob. Nástupnické družstvo nyní působí pod obchodní firmou MLÉKO.CZ družstvo (www.viamilkcz.cz) a ovládá pětinu českého trhu s mlékem.

Nástupnické družstvo má nyní 322 členů (177 z Viamilku a 145 z Moravy). 280 z nich jsou producenti mléka a 42 producenti hovězího a telecího masa. Celková denní výroba mléka tvoří 1,7 milionu litrů.

Jednalo se tak o jednu z největších fúzí nezávislých družstev na trhu v České republice, kterou posuzoval a schvaloval i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Tým Weinhold Legal vedli Martin Lukáš a Anna Bartůňková ve spolupráci s Jaroslavem Denemarkem.

Bližší informace zde: idnes.cz


Úspěšné zastupování Grandi Stazioni

4.5.2023

Bylo nám potěšením úspěšně zastupovat klienta Grandi Stazioni ve sporu, v němž dnes odvolací soud pravomocně potvrdil, že klientovi náleží půl miliardy korun od státní Správy železnic v souvislostí s revitalisací Hlavního nádraží Praha.


TOMÁŠ NOVÁK POSÍLIL TÝM WEINHOLD LEGAL ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ

2.5.2022

Tým advokátní kanceláře Weinhold Legal posílil advokátní koncipient Tomáš Novák. Tomáš Novák působí ve Weinhold Legal od roku 2017, kdy nastoupil na studentskou pozici. Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.) plynně přestoupil na pozici advokátního koncipienta. Specializuje se zejména na oblast pracovního a obchodního práva. Hovoří plynně anglicky a ovládá též němčinu.

Jsme rádi, že můžeme sledovat Tomášovy posuny v rámci jeho profesní kariéry. Osobně jsem přesvědčen, že Tomáš bude i na koncipientské pozici velice platným členem našeho týmu.„ řekl Martin Lukáš, partner advokátní kanceláře Weinhold Legal.


WeinholdLegal, as well as our team members individually Daniel Weinhold and Eva Procházková, highly ranked again in The Legal 500 for 2022.

13.4.2022


Weinhold Legal povýšila Petru Karabut

4.4.2022

Advokátní kancelář Weinhold Legal povýšila zkušenou advokátní koncipientku Petru Karabut na pozici senior associate. Petra působí v advokátní kanceláři Weinhold Legal od ledna roku 2021. Zaměřuje se na oblast M&A, korporátní právo, závazkové právo a právo nemovitých věcí. Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.) a Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (Ing.).

Martin Lukáš, partner Weinhold Legal, k povýšení řekl: „Petra se velmi rychle zapracovala a skvěle zapadla do našeho týmu. Je to velmi talentovaná mladá právnička a já se velice těším na další spolupráci s ní“.


Weinhold Legal ranked again for Corporate M&A, Dispute Resolution and Employment, Milan Polák and Eva Procházková ranked as Lawyers by Chambers Europe.

18.3.2022

We are pleased to announce our Chambers Europe 2022 rankings. Congratulation to our colleagues Milan Polák and Eva Procházková for being ranked again, as well as Weinhold Legal.


Weinhold Legal ranked again for Corporate M&A by Chambers Global.

17.2.2022

We are pleased to announce our Chambers Global 2022 ranking in Corporate/M&A area.


Weinhold Legal radila společnosti Resistant AI k financování rizikového kapitálu série A ve výši 16,6 milionů USD

10. 11.2021

Tým Weinhold Legal, vedený Pavem Younisem, expertem na Venture kapitálové financování a Martinem Lukášem, specialistou na právo duševního vlastnictví, radili Resistant AI, českému softwarovému start-upu, v nejnovějším kole financování Venture kapitálem, vedeném Google Ventures (jeho vůbec první české financování) a zahrnujícím také Index Ventures, Credo a Seedcamp.

Tým Weinhold Legal poskytoval poradenství ohledně českých právních aspektů financování (WL radila tomuto klientovi již potřetí), přičemž Pav Younis vedl korporátní aspekty a Martin Lukáš aspekty IP. Na projektu se podílel i vedoucí advokát Jakub Nedoma.

WL nadále radí Resistant AI v celé řadě problémů.

Resistant AI využívá umělou inteligenci, aby pomohl společnostem poskytujícím finanční služby v boji proti podvodům a finanční kriminalitě, prodává nástroje na ochranu modelů hodnocení úvěrového rizika, platebních systémů a zákazníků.

Naším posláním je vytvořit inteligentní štít pro autonomní finanční systémy, abychom je chránili před těmito stále se vyvíjejícími a stále chytřejšími útoky,“ komentoval Martin Řehák, generální ředitel Resistant AI. „Jedině tak se můžeme vyhnout epidemickým podvodům, horám ručních kontrol a čtyřfaktorové autentizaci u každé jednotlivé online služby.“

Bližší informace zde: CEE.


Weinhold Legal se umístila v 15 kategoriích v Právnické firmě roku 2021

2.11.2021

Advokátní kancelář Weinhold Legal uspěla v 15 kategoriích, a to mezi “ Velmi doporučované kanceláře“ v následujících kategoriích:

 • Právo obchodních společností
 • Developerské a nemovitostní projekty
 • Fúze a akvizice
 • Firemní compliance
 • Logistika a dopravní stavby
 • Česká firma na mezinárodních trzích

a mezi „Doporučované kanceláře“ v kategoriích:

 • Právo hospodářské soutěže
 • Kapitálové trhy
 • Telekomunikace a média
 • Právo informačních technologií
 • Veřejné zakázky
 • Pracovní právo
 • Daňové právo
 • Zdravotnické právo
 • Právo životního prostředí

Weinhold Legal radila GATE4AD při spuštění unikátního webového portálu pro nákup reklamního prostoru

27.10.2021

Weinhold Legal poskytovala komplexní právní poradenství společnosti GATE4AD při spuštění webového portálu www.gate4ad.cz, který se oficiálně podařilo spustit do ostrého provozu od 1. září 2021.

Tento portál je první českou online platformou pro nákup mediálního prostoru s ambicí být od konce tohoto roku i prvním celoevropským portálem tohoto druhu. Naše poradenství zahrnovalo veškeré otázky mediálního a internetového práva spojené s provozováním takového portálu.

Tým Weinhold Legal tvořili Milan Polák (korporátní právo), Martin Lukáš (mediální právo) a Jakub Nedoma (právo duševního vlastnictví).


Weinhold Legal poskytla pro bono právní asistenci Nadačnímu fondu Tilia Impact Ventures

13.10.2021

Weinhold Legal poskytla pro bono právní asistenci Nadačnímu fondu Tilia Impact Ventures při jeho investici ve start-upu Deafcom. Deafcom nabízí profesionální nástroj pro zprostředkování online tlumočení znakového jazyka a přepisu mluveného slova pro neslyšící a osoby s poruchou sluchu. Tilia Impact Ventures je první český fond, který se zaměřuje na investice se silným společenským dopadem, a jehož cílem je podporovat začínající podniky zaměřené na řešení společenských problémů.


MICHAL ŠVEC JE NOVÝM ADVOKÁTEM V TÝMU WEINHOLD LEGAL

3.8.2021

Advokátní kancelář Weinhold Legal do svého týmu přivítala zkušeného advokáta Michala Švece se zaměřením na oblast korporátního práva, smluvního práva, soudních sporů a na poradenství v oblastech obchodního a občanského práva. Michal dokončil magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 2015 je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a v minulosti působil jak ve významné české advokátní kanceláři, tak intenzivně rozvíjel i svou vlastní soukromou praxi. Kromě rodné češtiny hovoří také anglicky a francouzsky.

Michal posílí klíčové oblasti právních služeb, kterým se naše kancelář věnuje a rozvíjí. Oblast korporátního práva, akvizic, ale i soudních sporů je u nás stabilně na vzestupu a slibujeme si, že Michal přinese řadu zkušeností ze svých předchozích praxí a posílí tak již početný tým kolegů, kteří se této oblasti věnují. Jsme přesvědčeni, že i naši klienti – a to nejen v oblasti korporátního práva a soudních sporů – budou z jeho příchodu profitovat“ uvedl Martin Lukáš, partner Weinhold Legal.“


Weinhold Legal – povýšení

15.7.2021

Advokátní kancelář Weinhold Legal letos povýšila tři právníky.

Na pozici managing associate byl povýšen advokát Jakub Nedoma, který se specializuje především na oblast M&A a IT/IP práva, kde má zkušenosti s vyjednáváním, přípravou a realizací jak mezinárodních komplikovaných transakcí, tak s lokálními dealy s důrazem na praktickou stránku transakce a jednoduchou realizaci.  Jakub nabyl bohaté zkušenosti mimo jiné i v právním poradenství v oblasti venture kapitálu, fintech a dalších moderních technologií. Zaměřuje se též na právní poradenství v korporátním právu, obecnou obchodněprávní praxi, private asset management a řešení sporů.

Na pozici senior associate povýšila Jiřího Kvačka, se specializací zejména na obchodní právo, občanské právo a právo ochrany osobních údajůa Michala Przeczka, specialistu na oblast práva obchodních korporací, soudních sporů a poradenství v oblastech obchodního a občanského práva a veřejných zakázek.


Weinhold Legal posílila svůj tým o dvě advokátní koncipientky

14.6.2021

Advokátní kancelář Weinhold Legal do svého týmu přivítala dvě advokátní koncipentky Barboru Pacákovou a Jitku Hendrychovou.

Barbora Pacáková se specializuje na oblast obchodního práva a veřejných zakázek. Barbora přichází z advokátní kanceláře, poskytující služby významným klientům z oblasti soukromého práva. Barbora je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr.), kterou završila státní rigorózní zkouškou (JUDr.). Hovoří plynně anglicky a španělsky.

Jitka Hendrychová se specializuje na právo duševního vlastnictví a ochranu osobních údajů. Jitka přichází z advokátní kanceláře se zaměřením na oblast práva duševního vlastnictví. Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy (Mgr.) a Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (Ing.). Hovoří plynně anglicky.


Weinhold Legal sa umiestnila v 7 kategóriách v právnickej firme roka 2021 pre Slovensko

19.5.2021

Advokátska kancelária Weinhold Legal uspela v tohtoročnom rebríčku PRÁVNICKÁ FIRMA ROKA 2021 na Slovensku.

Advokátska kancelária Weinhold Legal bola vybraná v 7 kategóriách, a to medzi „Vysoko odporúčanými kanceláriami“ v nasledujúcich kategóriách:

 • Reštrukturalizácia a insolvencia
 • Developerské projekty a nehnuteľnosti
 • Fúzie a akvizície
 • Daňové právo

a medzi „Odporúčanými kanceláriami“ v kategóriách:

 • Právo obchodných spoločností
 • Hospodárska súťaž
 • Telekomunikácie, právo informačných technológií

Weinhold Legal radila Lionbridge při prodeji umělé inteligence (AI) za takřka miliardu dolarů TELUSu

10.5.2021

Weinhold Legal poskytovala prodávajícímu, společnosti Lionbridge, právní poradenství ohledně českých právních aspektů globální transakce, ve které kanadská telekomunikační společnost Telus koupila poskytovatele datových služeb Lionbridge AI za 935 milionů dolarů.

Tým Weinhold Legal vedl partner Daniel Weinhold ve spolupráci s advokáty Tomášem Čermákem (korporátní právo) a Evou Procházkovou (pracovní právo).

Více informací k transakci zde: Lionbridge, Reuters nebo bnnbloomberg


Advokát WEINHOLD LEGAL zastupoval úspěšně v řízení u Nejvyššího soudu

14.4.2021

Zbyšek Kordač zastupoval insolvenčního správce společnosti KEY INVESTMENTS a.s. v řízení o dovolání. Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 16. prosince 2020 rozhodl ve prospěch klienta Weinhold Legal. Hodnota předmětu incidenčního sporu přesahuje 100 milionů Kč.

Kromě Zbyška Kordače se na poskytování služeb klientovi podílejí Milan Polák a Jakub Nedoma.

Více v rozsudku zde.


Weinhold Legal posílila svůj tým o dva advokáty

18.11.2020

Advokátní kancelář Weinhold Legal do svého týmu přivítala advokáta Michala Przeczka se specializací na právo obchodních korporací, řešení sporů a obchodní závazkové právo. Michal přichází z advokátní kanceláře, která poskytuje právní služby významným klientům v oblasti osobní dopravy. Michal rovněž nedávno úspěšně ukončil doktorandské studium (Ph.D.) na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Advokátem ve Weinhold Legal je dále nově Jan Čermák, který v advokátní kanceláři působí jako člen týmu služeb pro banky a finanční instituce. Jan se dlouhodobě specializuje na bankovní právo a právo kapitálových trhů, a poskytuje právní služby řadě finančních institucí.


Weinhold Legal asistovala společnosti ETAREA Invenium při akvizici společnosti Pactio DB

14.9.2020

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla asistenci a právní poradenství společnosti ETAREA Inveniumv souvislosti s akvizicí 100% podílu ve společnostiPactio DB, která patřila do skupiny Pactio Invest. Pactio DB je vlastníkem 33 komerčních nebytových jednotek v centru obce Dolní Břežany.

ETAREA Invenium je profesionálním hráčem na trhu s nemovitostmi a akvizici Pactio DB realizovala prostřednictvím společnosti Corso Břežany patřící do stejného podnikatelského seskupení.

Tým Weinhold Legal vedl partner Milan Polák ve spolupráci s advokátem Václavem Štraserem a advokátním koncipientem Davidem Hlaváčkem.


Advokátní kancelář Weinhold Legal letos povýšila pět svých právníků.

1.9.2020

Na pozici managing associate byla povýšena advokátka Tereza Hošková, která se specializuje zejména na ochranu osobních údajů, veřejné zakázky, obchodní a občanské právo a soudní spory. Na pozici senior associate povýšila Jana ČermákaJakuba Koldu, specialisty na bankovní a finanční právo, Davida Hlaváčka se specializací na M&A, obchodní a občanské právo a Františka Schirla se specializací na obchodní a občanské právo a soudní spory.


Zkušení právníci Jakub Nedoma a Daša Aradská posilují tým Weinhold Legal

24.8.2020

Weinhold Legal posiluje svůj tým o dva nové členy.

Daša Aradská posiluje tým v oblasti pracovního práva, práva na ochranu soukromí a související agendy. Přichází z nadnárodní společnosti, kde  od roku 2012 zastávala pozici Legal Counsel pro českou a maďarskou pobočku. Dříve působila ve významné advokátní kanceláři se specializací na pracovní právo. Daša se dlouhodobě věnuje pracovnímu právu a poradenství pro HR profesionály napříč různými sektory byznysu. Dále má bohaté zkušenosti s problematikou GDPR a compliance. Daša Aradská absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Vedle rodné slovenštiny hovoří česky, anglicky a má základy němčiny a maďarštiny.

Advokát Jakub Nedoma posiluje tým zaměřený na oblast M&A, litigací a IT práva. Jakub působil ve Weinhold Legal již v letech 2012 – 2017. Následně se věnoval právnímu poradenství zejména v oblasti akvizic, venture kapitálu a moderních technologií. V letech 2018 – 2019 zastával pozici M&A a IT/IP experta pro významnou nadnárodní společnost působící v regionu CEE. Jakub je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a je zapsán do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou. Vedle rodné češtiny mluví plynně anglicky.


Weinhold Legal asistovala Chropyňské strojírně při akvizici společnosti HLS Czech s.r.o.

1.7.2020

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla asistenci a právní poradenství společnosti Chropyňská strojírna, a.s. v souvislosti s akvizicí 100% obchodního podílu ve společnostiHLS Czech s.r.o., která byla součástí HLS Engineering Group. Společnost nabízí kompletní inženýrské zpracování v karosářském sektoru automobilového průmyslu.

Chropyňská strojírna, a.s., která je součástí koncernu Chropyňská Group, je významným dodavatelem svařovacích, montážních a dopravních linek určených především pro automobilový průmysl ve střední a východní Evropě.

Tým Weinhold Legal vedl partner Martin Lukáš ve spolupráci s advokátem Tomášem Kočařem.


Weinhold Legal asistovala významnému zahraničnímu klientovi při záchraně jeho holdingové společnosti z likvidace nařízené soudem

29.6.2020

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství významnému zahraničnímu klientovi ohledně jím vlastněné české holdingové společnosti, která byla z rozhodnutí soudu zrušena a u které byla nařízena její likvidace. Weinhold Legal se úspěšně domohla zrušení rozhodnutí soudu o zrušení holdingové společnosti, a to zcela unikátním postupem dle § 4a zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev („zákon o přeměnách“), tj. v souvislosti s realizací přeměny holdingové společnosti.

Tým Weinhold Legal vedl partner Martin Lukáš ve spolupráci s advokátním koncipientem Davidem Hlaváčkem.

Bližší informace k postupu dle § 4a zákona o přeměnách najdete v článku: pravniprostor.cz


Etický výbor AKAT

25.6.2020

Věra Tovey, advokátka z Weinhold Legal, opětovně zvolena do Etického výboru AKAT.


Sborník: Obrana pracovního práva

24.6.2020

Eva Procházková, advokátka a specialistka na pracovní právo, přispěla do sborníku: Obrana pracovního práva, kterou vydalo Nakladatelství C. H. Beck u příležitosti 70. narozenin ikony českého pracovního práva prof. Běliny. 

Publikace dostupná zde

Weinhold Legal asistovala Benson Oak Capital a dalším vlastníkům při prodeji Klikpojisteni.cz

21.5.2020

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství akcionářům společnosti Klikpojisteni.cz, a.s., včetně investiční skupiny Benson Oak Capital, v souvislosti s prodejem 100 % podílu v Klikpojisteni.cz, a.s. Kupujícím byla společnost, jejíž majoritním vlastníkem je TA Associates, globální leader v oblasti private equity, a minoritním vlastníkem je společnost MCI EuroVentures, fond investující do technologií. Klik je lídrem v oblasti online distribuce pojištění v České republice a na Slovensku. Jeho klienti jsou schopni transparentně porovnávat ceny různých pojištění online. Benson Oak (založený v roce 1991) je nejstarší investiční butik na českém a slovenském trhu. Benson Oak Capital investuje do rizikového a soukromého kapitálu od roku 2001.

Tým Weinhold Legal vedl partner Ondřej Havránek spolu s advokátem Vladimírem Petráčkem a advokátním koncipientem Janem Čermákem.

Bližší informace o transakci např.:businesswire.com, E15, lupa.cz nebo Roklen24.cz.


Weinhold Legal asistovala Broadview při akvizici skupiny Direct Online Services

13.5.2020

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství skupině Broadview v souvislosti s českými právními aspekty akvizice skupiny Direct Online Services (DOS), předního (nejen) on- line prodejce kvalitního vybavení kuchyní (zejména kuchyňských desek). Ústředí DOS je ve Velké Británii, celá skupina má 270 zaměstnanců a v roce 2019 dosáhla konsolidovaného obratu ve výši 39 milionů GBP.

Vedle DOS zahrnuje portfolio skupiny Broadview v oblasti materiálové technologie rovněž společnosti Arpa, Trespa, Formica, Westag, Homapal a Broadview tak patří k celosvětovým lídrům na trhu s povrchovými materiály.

Tým Weinhold Legal vedl partner Pav Younis spolu s advokátem Václavem Smetanou a advokátním koncipientem Šimonem Žlotířem.

Bližší informace o transakci např.: Broadview


Weinhold Legal radila start-upu Resistant AI specializujícímu se na bezpečnost technologických řešení

30.4.2020

Advokátní kancelář Weinhold Legal radila start-upu Resistant AI (dříve Bulletproof.AI), který se specializuje na oblast zabezpečení technologických řešení, a to v souvislosti s jeho nedávným rizikovým financováním (venture capital). Hlavními investory jsou Credo Ventures a Index Ventures, dalšími pak Seedcamp a tzv. andělští investoři.

Resistant AI byla založena v roce 2019 zakladatelem společnosti Cognitive Security Martinem Rehákem spolu s jeho kolegy z bývalého týmu Cognitive a vyvíjí systémy na ochranu umělé inteligence (AI) před cílenou manipulací s ní, před podvratnými útoky na algoritmy a strojové učení umělé inteligence a před sofistikovanými podvody. Za svou relativně krátkou dobu existence byla společnost Resistant AI požádána řadou nadnárodních společností o poradenství ohledně jejich systémů na zabezpečení umělé inteligence a poskytla jim řešení na světové úrovni. Společnost Resistant AI, která má pobočky v Praze a Bruselu, se v poslední době významně rozrostla a nově získaný kapitál využije k dalšímu rozšíření své přítomnosti na amerických a globálních trzích softwarového zabezpečení.

Tým Weinhold Legal vedli partneři  Pav Younis a Martin Lukáš spolu s advokátním koncipientem Davidem Hlaváčkem. Tým radil společnosti Resistant AI v souvislost se všemi aspekty financování. Weinhold Legal poskytovala právní služby společnosti Resistant AI již ve fázi jejího založení. Pav Younis a jeho tým pravidelně radí začínajícím technologickým společnostem v oblasti financování rizikovým kapitálem (venture capital).

Martin Rehák, CEO společnosti Resistant AI komentuje Komplexnost a mezinárodní povaha financování vyžadovala právníky obeznámené s mezinárodním financováním a se schopností pracovat s finančními a transakčními dokumenty amerického rizikového financování. Pav a tým Weinhold Legal tyto požadavky přesně splňují a poskytli nám spolehlivé obchodně zaměřené poradenství, jejich přístup je flexibilní, odpovídají obratem a jsou schopni pracovat pod tlakem.“

Bližší informace o transakci např. forbes, lupa.cz nebo ihned.cz


Weinhold Legal asistovala při převzetí majority ve výrobci filtrací HOBRA od švýcarského společníka Filtrox

10.3.2020

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti Školník holding s.r.o. v souvislosti s odkupem podílu ve společnosti HOBRA – Školník s.r.o. od společnosti Filtrox. V současné době je tak Školník holding vlastníkem většinového podílu 90% a švýcarská společnost drží zbylých 10%.

HOBRA – Školník s.r.o. je významný evropský výrobce řešení v oblastech filtrace a izolace. První izolační výrobky se značkou HOBRA spatřily světlo světa před 85 lety a problematikou filtrace se společnost zabývá již více než 65 let.

Tým Weinhold Legal vedl partner Martin Lukáš ve spolupráci s vedoucím advokátem Daliborem Šimečkem a advokátním koncipientem Davidem Hlaváčkem.

Bližší informace o transakci např. ihned.cz.


Weinhold Legal asistovala České poště při prodeji Kláštera sv. Gabriela

5.2.2020

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství České poště při prodeji Kláštera sv. Gabriela, který byl prodán skupině CIMEX za cenu 353 miliónů Kč. Klášter sv. Gabriela v Praze na Smíchově je rozsáhlou budovou, která je památkou vysoké historické a kulturní hodnoty. Skupina CIMEX je zaměřena na investice do nemovitostí a patří ke klíčovým hráčům na českém realitním trhu.

Tým právníků vedl partner advokátní kanceláře Weinhold Legal Martin Lukáš spolu s vedoucím advokátem Václavem Štraserem a advokátním koncipientem Šimonem Žlotířem.

Bližší informace o transakci např. Česká pošta a CIMEX.


Weinhold Legal asistovala společnosti Renomia při akvizici majetkového podílu ve společnosti FINVOX Finanční Služby

23.1.2020

Weinhold Legal poskytla komplexní právní služby společnosti Renomia, která je lídr trhu mezi českými pojišťovacími makléři, v souvislosti s akvizicí podílu ve společnosti FINVOX Finanční Služby se zaměřením na zprostředkování pojištění, úvěrů a investic občanům. Pro společnost FINVOX Finanční služby pracuje 60 specialistů, kteří působí v šesti regionech České republiky.

Tým Weinhold Legal vedl partner Martin Lukáš ve spolupráci s vedoucí advokátkou Annou Bartůňkovou a advokátním koncipientem Františkem Schirlem.

Bližší informace o transakci např. Renomia.


Weinhold Legal asistovala AccorInvest s českými právními aspekty při akvizici hotelové skupiny Orbis (značky ibis, Novotel a Mercure)

16.1.2020

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství pro společnost AccorInvest Group S.A. (Francie) v souvislosti s českými právními aspekty multi-jurisdikčního projektu – pořízení 85,8% akcií společnosti Orbis S.A., vlastníka a provozovatele 73 hotelů s 14 tisíci pokojů v 6 zemích, od společností Accor S.A. a Accor Polska sp. z o.o. Akvizice bude realizována formou veřejné nabídky. Accor uvedl hodnotu transakce ve výši 1,06 miliardy EUR (nabídka bude vyhlášena za cenu 115 PLN za akcii, což odpovídá výtěžku pro Accor ve výši 4,55 mld. PLN, což odpovídá částce cca 1,06 mld. EUR). Po této akvizici bude portfolio společnosti AccorInvest zahrnovat více než 900 hotelů se 135 tisíci pokojů, s celkovými výnosy přesahujícími 4 miliardy EUR.

Tým Weinhold Legal vedli partneři Daniel Weinhold (korporátní a akviziční aspekty) a Pav Younis (nemovitostní aspekty) ve spolupráci s vedoucími advokáty Dušanem Kmochem a Vladimírem Petráčkem. 

Bližší informace o transakci např. Accorinvest,  Accor nebo Global Legal Chronicle.


Weinhold Legal asistovala Lagardére Travel Retail při získání koncese na provozovatele“travel essentials“ obchodů na Letišti Václava Havla

18.10.2019

Weinhold Legal poskytla právní poradenství skupině Lagardére Travel Retail, globálnímu operátorovi duty free, která se stala vítězem v koncesním řízení na provozovatele maloobchodního prodeje s doplňkovým sortimentem tzv. travel essentials na Letišti Václava Havla. Mezi doplňkový sortiment patří zejména nabídka drobnějších produktů např. cestovní potřeby, tabákové výrobky, tiskoviny, suvenýrů atd.

Tým právníků vedl partner advokátní kanceláře Weinhold Legal Martin Lukáš spolu s vedoucím advokátem Janem Turkem.

(Bližší informace o transakci např. E15).


Weinhold Legal asistovala společnosti Transdev při akvizici 3ČSAD

23.8.2019

Weinhold Legal poskytla komplexí právní služby společnosti Transdev, nadnárodnímu provozovateli dopravy a globálnímu integrátorovi na trhu mobility, který v současnosti působí ve 20 zemích, v souvislosti s akvizicí skupiny 3ČSAD (zahrnující autobusové dopravce ČSAD Havířov, ČSAD Karviná a ČSAD Frýdek-Místek a společnost Bus Management). Akvizicí se společnost Transdev s 1 350 zaměstnanci a 600 autobusy stává jedním z nejsilnějších hráčů v sektoru autobusových dopravců v Česku.

Tým Weinhold Legal vedl partner Ondřej Havránek ve spolupráci s advokáty Janem Turkem a Václavem Smetanou a advokátním koncipientem Šimonem Žlotířem.

Bližší informace o transakci např. zdopravy.cz


Weinhold Legal asistovala Lagardére Travel Retail v koncesním řízení na provozovatele duty free obchodů na Letišti Václava Havla

12.7.2019

Weinhold Legal poskytla právní poradenství skupině Lagardére Travel Retail, globálnímu operátorovi duty free, která se stala vítězem v koncesním řízení na provozovatele duty free obchodů na Letišti Václava Havla. Výhrou v tendru získá Lagardére smlouvu na pronájem 24 obchodních jednotek s rozlohou 4.372 m2. Základní doba trvání smlouvy je deset let, kdy je celková výše nájemného až 8 miliard korun.

Tým právníků vedl partner advokátní kanceláře Weinhold Legal Martin Lukáš spolu s vedoucím advokátem Janem Turkem.

(Bližší informace o transakci např. LetistePrahaPrazskydenik a Seznam.cz). 


Weinhold Legal asistovala největšímu světovému poskytovateli produktů a služeb pro zdravotnické profesionály při odštěpení veterinární divize

21.2.2019

Weinhold Legal poskytla české a slovenské právní služby společnosti Henry Schein (NASDAQ: HSIC), největšímu světovému poskytovateli řešení zdravotní péče pro stomatologické a zdravotnické profesionály, v souvislosti s odštěpením divize veterinárního lékařství. V návaznosti na odštěpení vznikla Covetrus (NASDAQ: CVET) jako nově založená společnost, která je kombinací dvou podniků – Henry Schein Animal Health a Vets First Choice. Fúze byla dokončena dne 7. února 2019.

Henry Schein informovala, že v rámci odštěpení obdržela přibližně 1,1 miliardy dolarů předpokládaných příjmů nepodléhajících zdanění. V návaznosti na odštěpení části týkající se veterinárního lékařství bude mít Henry Schein více než 18.000 členů týmu v 31 zemích, kteří obsluhují více než 1 milion zákazníků. Společnost Covetrus sídlí v Portlandu, Maine, má více než 5.000 zaměstnanců a obsluhuje více než 100.000 zákazníků po celém světě.

Právní služby Weinhold Legal zahrnovaly korporátní rozdělení v České republice, několik převodů podílů v Česku a na Slovensku, a další právní služby v oblasti korporátního práva, pracovního práva, ve smluvních a regulatorních záležitostech.

Tým Weinhold Legal vedl partner Daniel Weinhold ve spolupráci s vedoucím advokátem Václavem Štraserem.

(Bližší informace o transakci např. HenryScheinCovetrusČTK a PRNewswire).


Weinhold Legal asistovala JOJ Group při akvizici 6 televizních stanic

14.2.2019

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství kupujícímu, skupině JOJ Group působící na celoslovenském televizním a českém mediálním trhu, v souvislosti s nákupem 100% podílu ve společnosti Československá filmová společnost, s.r.o. (jejíž portfolio tvoří televizní stanice CS film, CS mini, Horor film, War TV, Kinosvět a online videoportál Film popular). Akvizice bude dokončena za předpokladu získání potřebného souhlasu od české Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV).

Tým Weinhold Legal vedl partner Ondřej Havránek ve spolupráci s vedoucím advokátem Ondřejem Havlíčkem. S transakcí dále asistovali advokát Václav Smetana a advokátní koncipient Michal Kandráč.

Bližší informace o transakci např. novinky.czihned.czsatelitnatv.skhnonline.sk a satcentrum.cz.


Weinhold Legal asistovala u spuštění systému ověřování léků

11.2.2019

9. února 2019 došlo ke spuštění ostrého provozu ověřovacího systému Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, jíž advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství v souvislosti s přípravou evropského modelu ověřování léků zavedeného směrnicí EU 2011/62/EU o padělaných léčivých přípravcích.

Právní služby zahrnovaly asistenci při výběrovém řízení na poskytovatele národního IT systému, vyjednávání, uzavření a kontrolu plnění smlouvy s tímto poskytovatelem, vyjednávání smlouvy s Evropskou organizací pro ověřování léčiv (European Medical Verification Organisation), držiteli registrací a koncovými uživateli IT systému a další právní podporu.

Tým právníků vedl partner advokátní kanceláře Weinhold Legal Martin Lukáš spolu s vedoucím advokátem Janem Turkem a advokátkou Barborou Suchou.


Weinhold Legal asistovala RENOMIA při největší akvizici její 25-leté historie (IMG)

11.1.2019

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti RENOMIA, a. s., která je lídr trhu mezi českými pojišťovacími makléři, v souvislosti s největší akvizicí její pětadvacetileté historie – při akvizicí majoritního podílu ve společnosti IMG a.s. Spojením obou firem vznikne v Česku vůbec první makléřská společnost, která překročí 10 miliard korun na spravovaném pojistném. Celkem pro ni bude pracovat zhruba 1500 finančních odborníků. IMG a.s. dnes spravuje pojistné ve výši 400 milionů korun.

Tým Weinhold Legal vedl partner Martin Lukáš ve spolupráci s vedoucím advokátem Václav Štraser.

(Bližší informace o transakci naleznete např. Ihned.cz).


Weinhold Legal asistovala GZ Media při akvizici majoritního podílu v PB tisk

13.11.2018

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti GZ Media, a.s., která je největším výrobcem vinylových gramofonových desek na světě, v souvislosti s akvizicí majoritního (67%) podílu ve společnosti PB tisk a.s. Příbramská společnost PB tisk je předním českým výrobcem knih a knihařského zpracování. Za minulý rok činily tržby společnosti 285 milionů Kč a zaměstnávala 180 pracovníků. Společnost GZ Media v tiskové zprávě uvedla, že hodnota transakce činila 85 milionů Kč.

Tým Weinhold Legal vedl partner Milan Polák ve spolupráci s vedoucím advokátem Vladimírem Petráčkem.

(Bližší informace o transakci např. GZ Media a E15).


Weinhold Legal asistovala KYOCERA při akvizici společnosti Janus

15.10.2018

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti KYOCERA Document Solutions Europe, působící v oboru kancelářských řešení více než 26 let, v souvislosti s akvizicí českého partnera Janus spol. s r.o. Společnost Janus se věnuje výhradně distribučnímu prodeji, technické podpoře a návrhu tiskových řešení laserových tiskáren, digitálních kopírek, multifunkčních a velkoformátových zařízení značky KYOCERA v České republice. Je také oficiálním autorizovaným dovozcem a distributorem pro Českou republiku celé výrobní řady laserových tiskáren, digitálních kopírovacích strojů, multifunkčních a velkoformátových zařízení značky KYOCERA.

Tým Weinhold Legal vedl partner Ondřej Havránek ve spolupráci s vedoucími advokáty Janem Turkem a Václavem Smetanou.

 (Bližší informace o transakci např. ITBIZBusiness it a Computer world).


Weinhold Legal asistovala při prodeji Jansen Display

11.10.2018

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství prodávajícímu, společnosti Momentum, v souvislosti s prodejem skupiny Jansen Display, předního českého výrobce reklamních poutačů, americké Sign-Zone, LLC. Skupina Jansen Display za loňský rok vykázala obrat kolem 470 milionů Kč a zisk přes 27 milionů. Kupující společnost Sign-Zone, LLC patří mezi hlavní hráče na severoamerickém trhu v oblasti výroby a prodeje produktů podporující reklamu v místě prodeje. Sign-Zone spolu s Jansen Display jsou nyní členy mezinárodní finanční skupiny Pfingsten.

Tým Weinhold Legal vedl partner Daniel Weinhold spolupráci s vedoucími advokáty Daliborem Šimečkem  a Tomášem Čermákem.

(Bližší informace o transakci např. JansenMédiář a Místo prodeje)


Weinhold Legal asistovala První novinové společnosti při koupi Mediaservisu

2.10.2018

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství První novinové společnosti (PNS), největšímu tuzemskému distributorovi tisku, v souvislosti s akvizicí alternativního poštovního operátora Mediaservis. Mediaservis zaměstnává přibližně 10 tisíc doručovatelů, kteří doručují adresné a neadresné zásilky, včetně např. reklamních letáků, a denně v rámci předplatného do schránek doručuje v průměru 200 tisíc deníků. Hlavními akcionáři PNS jsou VLTAVA LABE MEDIA, a.s., CZECH NEWS CENTER a.s., MAFRA, a.s. a Bauer Media v.o.s.

Právní služby poskytnuté advokátní kanceláří Weinhold Legal při této transakci zahrnovaly zejména právní předinvestiční prověrku cílové společnosti, poradenství týkající se přípravy a vyjednávání smluvní dokumentace, jakož i zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ohledně povolení spojení soutěžitelů.

Tým Weinhold Legal vedl partner Ondřej Havránek ve spolupráci s vedoucím advokátem Daliborem Šimečkem.

(Bližší informace o transakci např. HN a E15)


Weinhold Legal asistovala skupině PORR při akvizici Alpine Bau

30.8.2018

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství největší rakouské stavební společnosti PORR v souvislosti se smlouvami o koupi všech akcií ve společnosti Alpin Bau CZ a.s. od holdingu PSJ. Česko-slovenská skupina Alpine Bau je aktivní ve stavebnictví. Loňské tržby Alpine Bau dosáhly přibližně 2,5 miliard korun. Firma zaměstnávala okolo 450 zaměstnanců. Média o této transakci hovoří jako o zřejmě největší akvizici na českém stavebním trhu za posledních deset let.

Skupina PORR vydala tiskovou zprávu, ve které oznámila, že kupní cena se pohybuje okolo 12 milionů EUR, nicméně ještě může být korigována v návaznosti na účetní závěrku Alpin Bau CZ a.s.

Poskytnuté právní služby při této transakci byly komplexní a zahrnovaly zejména poradenství při strukturování transakce, přípravu a vyjednávání smluvní dokumentace, jakož i asistenci při probíhajícím získávání povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke spojení soutěžitelů.

Tým Weinhold Legal vedl partner Ondřej Havránek ve spolupráci s vedoucím advokátem Daliborem Šimečkem.

(Bližší informace o transakci např. HNEURO a E15)


Weinhold Legal asistovala při prodeji JANKA Radotín

24.8.2018

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství mezinárodní skupině LEEL Electricals se sídlem v Indii při prodeji společnosti JANKA ENGINEERING s.r.o. ostravské průmyslové skupině Multicraft Group.

Výrobce klimatizačních a chladicích zařízení JANKA ENGINEERING z pražského Radotína má tradici sahající do roku 1872. Společnost vyrábí klimatizační jednotky pro vlaky, vlakové soupravy a soupravy metra a tepelné výměníky pro topení, ventilace, chlazení a klimatizace.


14.8.2018

Michal Kandráč, advokátní koncipient, se spolupodílel na vytvoření obsahu knihy: GDPR 2018: Změny v ochraně osobních údajů v návodech a vzorech, kterou vydalo Nakladatelstvím FORUM.   

Publikace dostupná zde


PUBLIKACE „SROVNÁNÍ ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO ZÁKONÍKU PRÁCE“

8.8.2018

Advokáti Weinhold Legal, Barbora Suchá a Tomáš Čermák, společně s advokátem Michalem Vrajíkem, vydali v nakladatelství ANAG praktickou pracovněprávní publikaci pro všechny zaměstnavatele, personalisty, zaměstnance a další, kteří se potýkají s pracovněprávními otázkami v České republice a na Slovensku.

V knize jsou ke každému ustanovení českého zákoníku práce přiřazena odpovídající ustanovení slovenského pracovního práva. Hlavní rozdíly mezi českou a slovenskou právní úpravou pak autoři popisují ve stručných komentářích. Na závěr publikace je zařazena tabulka obráceného srovnání, kde jsou přiřazena k ustanovením slovenského zákoníku práce příslušná ustanovení českého zákoníku práce.


Weinhold Legal asistovala při prodeji VENTOS s.r.o.

20.7.2018

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství společníkům strojírenské společnosti VENTOS s.r.o. při prodeji kontrolního šedesátiprocentního podílu investičnímu fondu SkyLimit Industry. V současné době společnost VENTOS s.r.o. disponuje více než 150 zaměstnanci a nabízí komplexní služby v oboru vytápění, zpětného využívání tepla, vzduchotechniky a klimatizace, mezi její hlavní produkty patří tepelné výměníky a průmyslové sušárny. (Bližší informace o transakci publikovaly např. Hospodářské noviny)


Weinhold Legal asistovala při prodeji ŽPSV a.s.

16.7.2018

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství skupině Obrascón Huarte Lain (OHL) při prodeji společnosti ŽPSV a.s., největšího českého dodavatele betonových výrobků pro stavebnictví se zaměřením na dopravní (železniční, silniční) a pozemní stavby, německé skupině Leonhard Moll AG. ŽPSV a.s. loni dosáhla obratu přes 1,5 miliardy korun a zisku 75 milionů korun. Kromě železničních pražců dodává například montované skelety halových objektů a prefabrikované mosty, činná je i v dalších oblastech stavebnictví. Výrobní závody má na šesti místech v České republice.

Poskytnuté právní služby při této transakci byly komplexní a zahrnovaly zejména poradenství při strukturování transakce, přípravu a vyjednávání smluvní dokumentace, asistenci při získání
povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke spojení soutěžitelů a asistenci při uzavření transakce.

Tým Weinhold Legal vedl partner Ondřej Havránek, ve spolupráci s vedoucím advokátem Janem Turkem a advokáty Michaelou Koblasovou, Terezou Hoškovou a Václavem Smetanou.


Weinhold Legal asistovala při úspěšném ICO (initial coin offering) pro Cryptelo

24.5.2018

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství společnosti Cryptelo s.r.o. při přípravě a realizaci úspěšného vydání vlastní kryptoměny CRL v rámci tzv. ICO – initial coing offering. Společnost Cryptelo s.r.o. se zabývá šifrováním dat pro komerční sféru s nejvyšší úrovní zabezpečení, prostředky získané při ICO použije k dalšímu rozvoji jejích produktů. Veřejná fáze ICO skončila 30. dubna 2018 získáním digitálních prostředků ke spokojenosti klienta.

Společnost Weinhold Legal poskytla komplexní právní služby spočívající v posouzení souvisejících regulatorních otázek a přípravě smluvní dokumentace.

Tým Weinhold Legal vedl partner Martin Lukáš, ve spolupráci s advokátem Vladimírem Petráčkem a advokátním koncipientem Matějem Večeřou.

Bližší informace ohledně ICO najdete na webu klienta zde, rozhovor s klientem ohledně tohoto ICO najdete zde.


Weinhold Legal se podílela na studii pro návrh Evropské komise na novou pozměňující směrnici: k přeshraničním fúzím, rozdělování a přeshraničnímu přemisťování sídla

11.5.2018

Společnost Weinhold Legal se podílela (vypracováním české části) na vypracování multi-jurisdikční studie, která byla základem pro nedávno zveřejněný návrh Evropské komise na pozměňující směrnici, která má usnadnit fúze, rozdělování a přemisťování sídla společností v rámci EU.

Návrh obsahuje nová pravidla pro jednodušší fúze a nová ochranná opatření pro akcionáře a věřitele. Dále novelizuje postup pro přeshraniční fúze – přináší rozšířenou ochranu účastníků a věřitelů. Návrh také obsahuje nová pravidla pro přeshraniční přemístění sídla (z jednoho státu EU do jiného) a pro rozdělení (do dvou nebo více nových subjektů se sídlem v různých zemích EU).

Návrh nové směrnice naleznete zde, tiskovou zprávu Evropské komise naleznete zde a studii naleznete zde.


Weinhold Legal asistovala při prodeji KARA Trutnov

10.5.2018

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství Ing. Zdeňku Rinthovi při prodeji akcií společnosti KARA Trutnov, a.s., nejvýznamnějšího českého výrobce kožené a kožešinové módy, skupině C2H investora Michala Mičky. KARA Trutnov je tradiční českou značkou se 70 letou historií.

Poskytnuté právní služby při této transakci zahrnovaly zejména poradenství při strukturování transakce, přípravu a vyjednávání smluvní dokumentace a asistenci při uzavření transakce.

Tým Weinhold Legal vedl partner Ondřej Havránek, ve spolupráci s vedoucím advokátem Daliborem Šimečkem a advokátem Vladimírem Petráčkem.


ADVOKÁT WEINHOLD LEGAL ZBYŠEK KORDAČ STÁL U ZRODU PŘEKLADU ZÁSADNÍ PUBLIKACE K VÍDEŇSKÉ ÚMLUVĚ

12.2.2018

Zbyšek Kordač se spolupodílel na odborné revizi překladu komentovaného „Výběru z rozhodovací praxe k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“ z roku 2012 připraveného Wolters Kluwer.

Český překlad Výběru byl vytvářen pod odborným vedením JUDr. Zbyška Kordače, LL.M. et LL.M., který působí mimo jiné jako rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR a Vídeňského centra pro mezinárodní arbitráž (VIAC). Zbyšek Kordač k tomu uvádí “Věřím, že tato publikace se stane vítaným pomocníkem mnoha českých podnikatelů při jejich obchodování se zahraničními partnery“.


NOVÁ PRESTIŽNÍ INDIVIDUÁLNÍ OCENĚNÍ PRÁVNÍKŮ WEINHOLD LEGAL

9.2.2018

Seniorní advokáti Weinhold Legal obdrželi několik prestižních ocenění udělovaných renomovanými mezinárodními průvodci advokátními kancelářemi.

Partner Pav Younis se stal, v rámci Client Choice Awards 2018  (International Law Office, Lexology), vítězem pro oblast práva nemovitostí v České republice – a to jako jeden z pouhých dvou právníků v Praze z celkového počtu 384 vítězů z 66 jurisdikcí z celého světa, na základě průzkumu konaného mezi seniorními interními právníky klientů a více jak 2 000 individuálních hodnocení.

Vedoucí bankovní a finanční praxe kanceláře Pavel Jendrulek byl v nezávislém průzkumu mezi klienty a advokáty organizovaném Who’s Who Legal  vyhodnocen jako jeden z předních světových bankovních a finančních právníků. Pavel se tak přidal k partnerům Weinhold Legal, jmenovitě k Danielu Weinholdovi a Milanovi Polákovi, kteří již byli Who’s Who Legal ohodnoceni v jiných kategoriích.

Partner Daniel Weinhold byl uveden do Síně slávy The Legal 500.  Do Síně slávy The Legal 500 jsou vybírány osobnosti, které jsou trvale oceňovány svými klienty pro svoje dlouhodobé vynikající výsledky. Kritériem pro vstup do Síně slávy The Legal 500 je získání ocenění jako vedoucí elitní právník po dobu sedmi po sobě jdoucích let.


WEINHOLD LEGAL POSKYTLA PORADENSTVÍ SKUPINĚ SARANTIS (ASTRID) PŘI AKVISICI ZAHRNUJÍCÍ ZNÁMOU KOSMETICKOU ZNAČKU INDULONA

12.1.2018

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství skupině SARANTIS, jednomu z předních evropských hráčů v oblasti kosmetiky a výrobků pro domácnosti (v Česku např. kosmetická značky ASTRID, jejíž historie sahá až do roku 1847), při akvisici slovenských a českých společností, díky níž SARANTIS přidává do svého portfolia značek mj. známou slovenskou a českou kosmetickou značku INDULONA.  INDULONA patří mezi značky s jednou z nejdelších tradic – jde o velmi známou a oceňovanou značku, která se pyšní sedmdesátiletou historií na česko-slovenském trhu. Jde o nepopulárnější značku a číslo 1 v prodejích v kategorii péče o ruce jak v Česku, tak na Slovensku.

SARANTIS, jakožto společnost s veřejně obchodovanými akciemi, učinila o transakci prohlášení pro investory, které je dostupné zde: Sarantis.

Námi poskytnuté právní služby při koupi slovenských a českých společností SANECA TRADE (zahrnující příslušná práva duševního vlastnictví) zahrnovaly zejména poradenství při strukturování transakce, právní prověrku (due diligence) pro kupujícího a vyjednávání smluvní dokumentace podléhající slovenskému právu.

Tým Weinhold Legal vedl partner Daniel Weinhold, ve spolupráci s řídícím advokátem/of counsel Dušanem Kmochem, řídícím advokátem Tomášem Čermákem a dalšími slovenskými a českými právníky Weinhold Legal. Daniel Weinhold transakci komentoval: „Velmi rádi jsme asistovali při transakci zahrnující jednu z nejslavnějších českých a slovenských kosmetických značek. Komplexní způsob strukturování transakce byl pro nás neobyčejnou výzvu.“ 


Kateřina Popelková je novou advokátkou v týmu Weinhold Legal

4.1.2018

Weinhold Legal posiluje svůj tým advokátkou Kateřinou Popelkovou.

Novou advokátkou v týmu Weinhold Legal je Mgr. Kateřina Popelková, která přichází do Weinhold Legal z přední pražské advokátní kanceláře, kde působila na pozici zástupce vedoucího týmu pohledávek, exekucí a insolvencí.

Kateřina Popelková absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v roce 2011.

Vedle rodné češtiny hovoří anglicky. Od roku 2015 je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.


Weinhold Legal korporátní právnickou firmou roku 2017

7.11.2017

Weinhold Legal v letošním jubilejním desátém ročníku žebříčku PRÁVNICKÁ FIRMA ROKU 2017 pod záštitou ministra spravedlnosti ČR a České advokátní komory byla vyhlášena vítězem ocenění v kategorii Právo obchodních společností.

Toto ocenění je vysokým ohodnocení práce celého týmu Weinhold Legal. Korporátním právem se zabývá prakticky každá advokátní kancelář – o to více nás těší, že jsme uspěli právě na tomto hojně obsazeném poli.

Vedle vítězství v kategorii Právo obchodních společností byla advokátní kancelář vybrána v 9 dalších kategoriích, což z nás činí jednu z nejúspěšnějších advokátních kanceláří v žebříčku. Weinhold Legal byla vybrána mezi „Velmi doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích:

Fúze a akvizice,

Kapitálové trhy,

Telekomunikace a media,

Duševní vlastnictví

 a mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích:

Developerské a nemovitostní projekty,

Restrukturalizace a insolvence,

Bankovnictví a finance,

Veřejné zakázky,

Pracovní právo,

Daňové právo.

Navázali jsme tak na vynikající výsledky v předchozích ročnících žebříčku Právnická firma roku.


Adéla Šípová posiluje tým Weinhold Legal

24.10.2017

Weinhold Legal posiluje svůj tým pro veřejné zakázky a spornou agendu advokátkou Adélou Šípovou. Adéla Šípová přichází do Weinhold Legal z přední pražské advokátní kanceláře.

 “Obor veřejných zakázek je neustále se rozvíjejícím právním odvětvím, aktuálně především s ohledem na nedávnou přijatou novou evropskou i národní právní úpravu. Vzhledem k tomu, že naše advokátní kancelář aktuálně řeší řadu nejen tzv. velkých veřejných zakázek, ale i veřejných zakázek zadávaných v různých typech výběrových řízení vedených mimo specifický režim stanovený zákonem, jsme potěšeni, že tým naší advokátní kanceláře a zejména jejího zakázkového oddělení rozšiřuje zkušená advokátka Adéla Šípová. Jsme přesvědčeni, že i naši klienti – a to nejen v oblasti veřejných zakázek – budou z jejího příchodu profitovat“ uvedl Daniel Weinhold, vedoucí týmů specializujících se ve Weinhold Legal na veřejné zakázky.

 Adéla Šípová absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze.

 Vedle rodné češtiny hovoří anglicky a německy. Je zapsána na seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.


Milan Polák a Zbyšek Kordač byli zvoleni do orgánů České advokátní komory

29.6.2017

Na Valném shromáždění České advokátní komory, které se konalo dne 22. září 2017, byli dva seniorní advokáti advokátní kanceláře Weinhold Legal zvoleni do orgánů České advokátní komory. Zbyšek Kordač byl zvolen novým členem kontrolní rady České advokátní komory a Milan Polák byl opětovně zvolen členem kárné komise České advokátní komory.

Tato volba znamená pro oba kolegy možnost přispět k budoucímu rozvoji advokacie v Česku. Tým advokátní kanceláře Weinhold Legal je velmi hrdý na to, že je v nejvyšších orgánech České advokátní komory zastoupen těmito vynikajícími právníky.  


Americká obchodní komora v ČR pořádala panelovou diskusi moderovanou Danielem Weinholdem na téma: Zlepšila reforma veřejných zakázek možnosti nakupovat zboží a služby vyšší kvality?

31.03.2017

Dne 30. března 2017 proběhla panelová diskuse na téma: Zlepšila reforma veřejných zakázek možnosti nakupovat zboží a služby vyšší kvality?

Moderátorem akce byl Daniel Weinhold z advokátní kanceláře Weinhold Legal.


Weinhold Legal radila prodávajícím při prodeji Princip a.s. společnosti Eurowag

20.02.2017

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství prodávajícím při prodeji akcií společnosti Princip a.s., jedničky na trhu v ČR v oblasti telematických služeb a předního výrobce jednotek GPS/GPRS pro správu vozového parku, společnosti W.A.G payment solutions (Eurowag) – jednoho z největších evropských poskytovatelů platebních řešení pro silniční mobilitu.

Poskytnuté právní služby při této transakci zahrnovaly zejména poradenství při strukturování transakce, korporátní reorganisaci, přípravu a vyjednávání smluvní dokumentace, a asistenci při uzavření transakce.

Tým Weinhold Legal vedl partner Daniel Weinhold, ve spolupráci s vedoucím advokátem Daliborem Šimečkem a advokátem Václavem Štraserem.


Weinhold Legal poskytla poradenství společnosti Bohemia Sekt při prodeji její sekce lihovin Stock Plzeň

13.10.2016

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství společnosti Bohemia Sekt, jednomu z nejvýznamnějších výrobců sektů a vína ve střední a východní Evropě při prodeji
její sekce lihovin společnosti Stock Plzeň, jedné z předních společností na trhu lihovin a hořkých likérů v České republice.
Námi poskytnuté právní služby zahrnovaly zejména poradenství při strukturování transakce a vyjednávání smluvní dokumentace podléhající českému právu.
Tým Weinhold Legal vedl partner Ondřej Havránek, ve spolupráci s advokáty Daliborem Šimečkem a Václavem Smetanou a dalšími členy týmu. Ondřej Havránek transakci komentoval: „Bylo nám potěšením asistovat při takového prestižní transakci, kde obě zúčastněné strany jsou vedoucími společnostmi na daném trhu a v rámci svých segmentů mají dlouhodobou tradici.“


Weinhold Legal oslavila 20. výročí

15.09.2016

Advokátní kancelář Weinhold Legal (WL) se svými klienty a obchodními partnery oslavila dvacáté výročí činnosti. Zahradní slavnost se uskutečnila v kouzelném prostředí zahrady Velkopřevorského paláce na Malé Straně. Účastníci se nechali inspirovat zdí zahrady, která se v uplynulých desetiletích stala Lennonovou zdí. Na LEGÁLní zeď instalovanou při slavnosti vepsali vzkazy a přání advokátům WL.
Daniel Weinhold připomněl, že tým WL patřil k prvním průkopníkům vícedisciplinárního poradenství ve spojení s daňovými, transakčními a dalšími poradci globální skupiny EY, a tento koncept je nadále velmi úspěšný.


Weinhold Legal poskytla poradenství skupině ITAKA při akvisici nejstarší české cestovní kanceláře ČEDOK

10.08.2016

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství polské skupině ITAKA, největší cestovní kanceláři působící na polském trhu, při akvisici nejstarší a nejznámější české cestovní kanceláře ČEDOK. ČEDOK působí na trhu kontinuálně od roku 1920.

Námi poskytnuté právní služby při koupi společnosti ČEDOK zahrnovaly zejména poradenství při strukturování transakce, právní prověrku (due diligence) pro kupujícího a vyjednávání smluvní dokumentace podléhající českému právu.

Tým Weinhold Legal vedl partner Ondřej Havránek, ve spolupráci s advokátem Ondřejem Havlíčkem a dalšími členy týmu. Ondřej Havránek transakci komentoval: „Velmi rádi jsme asistovali při transakci týkající se jedné z nejslavnějších českých cestovních kanceláří. Nastavení struktury transakce s cílem dalšího rozvoje cestovní kanceláře bylo pro nás cennou zkušeností.“


Weinhold Legal asistovala při miliardové (EUR) transakci zahrnující ELIT a Auto Kelly

6.1.2016

Weinhold Legal poskytla právní služby americkému dodavateli autodílů a příslušenství LKQ Corporation týkající se akvisice skupiny Rhiag-Inter Auto Parts od private equity skupiny Apax Partners. Skupina Rhiag-Inter Auto Parts zahrnuje nejvýznamnější dodavatele autodílů v České republice a na Slovensku – ELIT Group a Auto Kelly. Oznámená hodnota transakce činila 1,04 miliardy EUR.

Tým Weinhold Legal vedený Danielem Weinholdem a Dušanem Kmochem poskytl právní služby zahrnující české a slovenské aspekty transakce, včetně rozsáhlé předinvestiční prověrky. Právní poradenství k dalším aspektům transakce bylo společnosti LKQ Corp. poskytnuto právní kanceláří K&L Gates.

Weinhold Legal - Česká republika