PublikaceDoing Business in the Czech Republic
Doing Business in the Czech Republic představuje průvodce českým podnikatelským prostředím a poskytuje přehled místní legislativy. K dispozici v angličtině.

Pokud budete mít zájem o elektronickou nebo tištěnou verzi, kontaktujte nás na wl@weinholdlegal.com.Doing Business in Slovakia
Doing Business in Slovakia představuje průvodce slovesnkým podnikatelským prostředím a poskytuje přehled místní legislativy. K dispozici v angličtině.Pokud budete mít zájem o elektronickou nebo tištěnou verzi, kontaktujte nás na wl@weinholdlegal.com.


Srovnání českého a slovenského zákoníku práce (2018) Jedinečné srovnání institutů českého a slovenského pracovního práva. Autoři Mgr. Barbora Suchá, advokátka z Weinhold Legal se zaměřením na pracovní právo. Mgr. Tomáš Čermák, advokát z Weinhold Legal se specializací na pracovní právo, fúze a akvizice a hospodářskou soutěž. Více informací můžete získat zde


Telecoms and Media brochure 2017 a 2018
Právníci Weinhold Legal se podíleli na přípravě publikace právního webu Getting The Deal Through ohledně právní regulace a novinek v oblasti telekomunikací a médií v České republice za rok 2017 a 2018.Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. Getting the Deal Through: Telecoms and Media 2018, (published in August 2018; contributing editors: Alexander Brown and Peter Broadhurst, Simmonds & Simmonds LLP) For further information please visit gettingthedealthrough.comPublikaci můžete získat zde
  
 

Výběr z rozhodovací praxe k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (2012)
Český překlad Výběru byl vytvářen pod odborným vedením JUDr. Zbyška Kordače, LL.M. et LL.M., advokáta Weinhold Legal, který též působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.Více informací můžete získat zdePromlčení a prekluze v soukromém právu
Daniel Weinhold je autorem monografie Promlčení a prekluze v soukromém právu (C.H.Beck 2015), která poskytuje velmi pečlivě zpracovaný návod vhodného přístupu zejména k těm ustanovením nového soukromého práva, jež mohou v  praxi přivodit potíže, a to i díky ne vždy jasným a přesvědčivým formulacím či začleněním do systematiky předpisu. Monograficky zpracovaná publikace obsahuje i použitelnou judikaturu a právní literaturu, která výrazně přispívá k lepší orientaci  právní praxe.Více informací můžete získat zdeObčanský zákoník III. svazek § 419-654 Věci a právní skutečnosti
Daniel Weinhold je spoluautorem osmisvazkového Velkého komentáře k novému občanskému zákoníku České republiky, vydaného nakladatelstvím Leges, Praha, 2014.Publikaci můžete získat zde


Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Komentář
Právníci Weinhold Legal se podíleli na přípravě komentáře k Zákonnému opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.Publikaci můžete získat zde

 

Age Discrimination Law in Europe
Age Discrimination Law in Europe:  Tato publikace poskytuje přehled antidiskriminační legislativy a právních aspektů v jednotlivých krajinách. Stať ohledně České republiky, vypracovaná zkušenými právníky Weinhold Legal v oblasti pracovního práva, poskytuje praktický návod a analýzu ohledně národních aspektů ovlivňujících zaměstnání a zaškolování, informace a konsultace, pracovní podmínky, nábor, propouštění, odchod do důchodu a další relevantní faktory.Více informací můžete získat zde


Redundancy Law in Europe
Redundancy Law in Europe:  Tato publikace poskytuje přehled legislativy týkající se ukončení pracovního poměru v Evropě. Stať ohledně České republiky, vypracovaná zkušenými právníky Weinhold Legal v oblasti pracovního práva, poskytuje přehled legislativy a právních úprav ohledně načasování, informování a dojednání, nebezpečí, nákladech a také praktický návod.Více informací můžete získat zdePromlčení a prekluze v obchodních závazkových vztazích, 3. vydání
Daniel Weinhold pravidelně publikuje a je citován v českých i zahraničních právních a ekonomických časopisech. Je autorem již třetího vydání úspěšné knihy Promlčení a prekluze v obchodních závazkových vztazích (C.H.Beck 2009), která kromě vývoje v právní úpravě zohledňuje rovněž významné novinky v judikatuře a právní literatuře.Více informací můžete získat zdeEvropské právo a podnik
Přizpůsobené české vydání francouzského titulu Le droit communautaire appliqué a l’entreprise. Originalita díla se projevuje především v jeho druhé části, v níž je podnik rozkrájen na plátky svých jednotlivých funkcí (obchodní, personální, výrobní, výzkum-vývoj atd.) a poté analyzován z pohledu především evropského práva, práva mezinárodního soukromého a okrajově i českého. Ústředním pojmem knihy přitom zůstává podnik.Více informací můžete získat zdePrávní a daňové aspekty e-obchodu
Kolektiv autorů Weinhold Legal Ernst&Young napsal knihu Právní a daňové aspekty e-obchodu, kterou uvedlo na trh vydavatelství Linde. Publikace se zevrubně věnuje zejména analýze problematiky právních a daňových otázek souvisejících s novými právně-ekonomickými jevy, které protínají klasické spektrum právních disciplín.Více informací můžete získat zde

Weinhold Legal - Česká republika