Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Mezi klienty advokátní kanceláře Weinhold Legal v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a finančních služeb patří největší domácí banky a významné zahraniční finanční instituce. Naše advokátní kancelář rovněž poskytovala služby pro významné investory v sektoru bankovnictví a finančních služeb.

Níže uvádíme některé důležité projekty v této oblasti.

Česká spořitelna / Erste Bank
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla kompletní právní poradenství v početné řadě případů akvizičního financování, provozní financování a finanční restrukturalizace projektů – kompletní úvěrové a zajišťovací dokumentace podle anglické, americké a české legislativy, strukturalizace transakcí a jednání. Právní poradenství v různých právních oblastech včetně regulačních otázek. Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla společnosti Česká spořitelna, a.s. právní služby při více než 20 dluhopisových transakcích (včetně strukturovaných dluhopisů a hypotečních zástavních listů) vydávaných samostatně či v rámci dluhopisových programů České spořitelny, např. v rámci dluhopisového programu společnosti v celkovém objemu nesplacených dluhopisů 10 mld. Kč s dobou trvání programu 10 let, splatnosti kterékoliv emise dluhopisů 10 let, při jehož zřizování advokátní kancelář Weinhold Legal společnosti Česká spořitelna taktéž poskytovala právní služby. Dále poskytla společnosti Česká spořitelna, a.s. právní služby jako aranžérovi emisí podřízených dluhopisů vydávaných společností Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 500 000 000 CZK, s úrokovým výnosem 4,5% p.a., splatných v roce 2015 (první emise podřízených dluhopisů přijatých k obchodování na Burze cenných papírů) a její tranše č. 2; v souvislosti s dluhopisovým programem Fondu pojištění vkladů v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 mld. CZK s dobou trvání programu 10 let a splatnosti kterékoliv emise dluhopisů vydané v rámci programu 10 let, atd. Dále poradenství v početné řadě transakčních úvěrových případů.
ČSOB (skupina KBC)
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství v souvislosti s akvizičními úvěry, provozním financováním, financování pomocí bankovní záruky a akreditiv. Právní služby zahrnovaly komplexní transakční poradenství vč. přípravy a finalizaci úvěrové a zajišťovací dokumentace, realizace zajištění, pomoc při přezkumu a plnění odkládacích podmínek a rozvazovacích podmínek.
UniCredit Bank
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství v řadě transakcí souvisejících se strukturovaným financováním, financováním akvizic, refinancováním, financováním projektů a provozními úvěry. Součástí služeb bylo komplexní poradenství v oblasti transakcí včetně asistence s předsmluvní dokumentací, strukturováním transakcí, předběžná transakční due diligence, vypracování a dokončení úvěrové a zajišťovací dokumentace, realizace zajištění, pomoc při přezkumu a plnění odkládacích podmínek a rozvazovacích podmínek. Vedle transakčního poradenství jsme poskytli našemu klientovi řadu právních analýz a memorand v jednotlivých právních oblastech a pomáhali jsme klientovi při vyjednávání smluv mezi klientem a dalšími domácími a zahraničními finančními institucemi.
Raiffesenbank
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství ohledně mnoha projektů, zahrnující akviziční úvěry a provozní financování. Právní služby zahrnovaly komplexní transakční poradenství vč. přípravy a finalizaci úvěrové a zajišťovací dokumentace, realisace zajištění, pomoc při přezkumu a plnění odkládacích podmínek a rozvazovacích podmínek.
Commerzbank
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla poradenství v početné řadě úvěrových případů, včetně revolvingových úvěrů, syndikovaného zajištění a ohledně významného projektu klubového financování.
BNP Paribas
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní služby v mnoha projektech, zejména sekuritizačních transakcí, správy aktiv, úspěšného zastoupení před Nejvyšším správním soudem, záležitostí v oblasti nemovitostí a restrukturalizace podniků.
Komerční banka (skupina Société Générale)
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní služby v mnoha projektech včetně dokumentace k derivátovým transakcím, poradenství v početné řadě úvěrových případů, vypracování právních stanovisek, poradenství v oblasti insolvence a exekučního řízení a rozhodčího řízení, otázek sociálního zabezpečení, pracovního práva, aplikovatelnosti česko-francouzských mezinárodních dohod a korporátního poradenství.
ING
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla poradenství ohledně mnoha projektů, včetně převodu zajištěného úvěru, různých transakcí s deriváty a zastupováním v řízení před Komisí pro cenné papíry, restrukturalizací skupiny, pracovněprávních otázek, včetně pomoci při oznámení o veřejné nabídce zahraničních cenných papírů, asistence s korporátními a regulatorními záležitostmi a jednání s Českou národní bankou.
Allied Irish Banks
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla poradenství společnosti Allied Irish Banks v souvislosti s poskytováním úvěru pro nabytí nemovitostí v České republice, včetně provedení rozboru transakce a právního poradenství souvisejícího se zajištěním úvěru, jakož i implementace zajišťovacích instrumentů, dále pak úvěrové financování společnosti Red Group při nákupu hotelu v Praze 2, financování investora při akvizici v Brně a financování akvizice významné stavby na Praze 5 společností Realtia, novým českým fondem s nemovitostmi.
Weinhold Legal - Česká republika