Partneři

Náš tým tvoří více než čtyřicet českých, slovenských a zahraničních právníků, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s poskytováním právních služeb ve všech oblastech obchodního práva.

Následující partneři jsou klíčovými členy týmu, přičemž ostatní právníci poskytují podporu podle potřeby.

JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D.

Partner

Tel.: +420 225 385 333
Email: wl@weinholdlegal.comFúze a akvizice
Bankovnictví a finance
Veřejné zakázky

Daniel Weinhold je řídícím partnerem advokátní kanceláře Weinhold Legal.

Daniel Weinhold má zkušenosti jak na poli tuzemského, tak i mezinárodního obchodního práva. Vedle všeobecné obchodněprávní praxe se zaměřuje zejména na poskytování právních služeb v oblastech fúzí a akvizicbankovnictví finančních služeb. Daniel Weinhold má rovněž rozsáhlé zkušenosti v oblasti restrukturalizace a transformace společností a v zastupování v soudním a rozhodčím řízení především v obchodně-právních, investičních a daňových záležitostech.

Daniel Weinhold poskytoval právní služby řadě významných nadnárodních českých a slovenských finančních institucí a společností, mezi něž patří například ENEL, Vivendi/Veolia, ExxonMobil, Goldman Sachs, Taisei, Komerční banka/Société Générale, ChevronTexaco, General Electric, ČSOB/KBC, Citibank, UniCredit, Hachette, SABMiller/Plzeňský Prazdroj, CME, Vodafone, Skanska, Agip, Mitsui, Vinci/Eurovia, Deutsche Bahn, News Corporation, Česká spořitelna/Erste Bank, Česká pošta, BNP, Czech Coal, Textron, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo financí ČR a SR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo dopravy ČR.

Je autorem knihy „Promlčení a prekluze v soukromém právu“, která byla vydána nakladatelstvím C.H. Beck, Praha, 2015, autorem knihy „Promlčení a prekluze v obchodních závazkových vztazích“, která byla vydána nakladatelstvím C.H. Beck, Praha, 2000 (2. vydání 2002, 3. vydání 2009), spoluautorem komentáře Občanský zákoník – velký komentář vydaného nakladatelstvím Leges, Praha, 2014, byl spoluautorem českých sekcí publikací International Comparative Legal Guides to Mergers & Acquisitions, Corporate Governance, statě Zajišťovací nástroje v české legislativě vydané v publikaci Financier Worldwide’s Private Equity e-book a statě Securities & Banking v publikaci Country Guide to Slovakia vydané společností Complinet (Thomson Reuters).

Podílel se na různých legislativních iniciativách v oblasti kapitálových trhů, obchodního práva a veřejných zakázek. Je předsedou expertní skupiny Platformy pro transparentní veřejné zakázky, vytvořené v roce 2010 všemi vedoucími politickými stranami, relevantními veřejnými institucemi a sdruženími podnikatelské sféry, jejímž cílem je zvýšení transparentnosti a efektivnosti zadávání veřejných zakázek. Je členem Kolegia ministryně pro místní rozvoj a dále také členem Expertní skupiny pro veřejné zakázky ministerstva pro místní rozvoj. Byl členem Panelu pro převzetí Komise pro cenné papíry. Dále se stal členem Specializované rozkladové komise ministra financí, členem Poradního sboru ministra vnitra pro boj s korupcí, členem Meziresortní koordinační skupiny pro boj s korupcí.

Stal se vůbec prvním držitelem ocenění AmCham Wings Award Americké obchodní komory v ČR. Je doporučen vydavatelem Who’s Who Legal v publikacích The International Who’s Who of Commercial Litigators (2012-2015, 2022), Mergers & Acquisitions Lawyers (2010-2011, 2013-2019), Goverment Contracts Lawyers (2016-2020),  Banking Lawyers (2012-2014), Project Finance Lawyers (2012), Private Funds Lawyers (2010). Od roku 2013 je Daniel uváděn jako odborník na oblast korporátního a daňového práva publikací Best Lawyers, nejstarší a neprestižnější publikací, kde umístění je založené na vzájemném hodnocení právních specialistů. Dále byl hodnocen jako expert pro oblast Bankovního práva publikací The Legal Media Group Guides to the World´s Leading Lawyers (2017). Je uveden i v dalších předních mezinárodních právnických ročenkách, jako jsou Chambers GlobalChambers EuropeLegal 500PLC Which lawyer?Expert Guides. Byl vyhlášen jako druhý v kategorii Bankovnictví i v kategorii Finančnictví v soutěži Právník roku 2005 organizované epravo.cz pod patronací České advokátní komory, a byl finalistou v téže soutěži roku 2007 v kategorii Finanční právo a v kategorii Obchodní právo.

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.) a po dalším studiu získal rovněž titul Ph.D. Je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory a je také členem Slovenské advokátní komory.

Vedle češtiny hovoří plynule anglicky.


Milan Polák

Mgr. Milan Polák

Partner

Tel.: +420 225 385 539
Email: milan.polak@weinholdlegal.com

Soudní spory
Pracovní právo
Korporátní právo

Milan Polák je partnerem advokátní kanceláře Weinhold Legal.

Milan Polák působí v advokátní kanceláři Weinhold Legal od roku 1998. Milan Polák se podílel na celé řadě projektů pro přední mezinárodní a české společnosti, jako jsou např.: Aral, COLAS, UniCredit Bank Gardena, OMV, Pioneer, Plzeňská energetika, Plzeňský Prazdroj, Shell, Wagon Automotive, Winslow Partners, METROSTAV a Komerční banka.

Milan Polák je doporučen publikacemi Chambers Global a Chambers Europe pro oblast řešení sporů, doporučen vydavatelem Who’s Who Legal v publikaci The International Who’s Who of Commercial Litigators (2012-2015). Dále byl doporučen publikací European Legal Experts pro oblast rozhodčího řízení a jako vedoucí právník publikací PLC Which lawyer? pro oblast pracovního práva a zaměstnaneckých benefitů. Od roku 2010 je Milan uváděn jako odborník na oblast rozhodčího řízení a mediace, pracovního práva a sporná řízení publikací Best Lawyers, nejstarší a neprestižnější publikací, kde umístění je založené na vzájemném hodnocení právních specialistů. Dále byl hodnocen jako expert pro oblast komerčních arbitráží publikací The Legal Media Group Guides to the World´s Leading Lawyers (2017). Publikace Chambers Europe doporučila Milana jako vedoucího právníka pro oblast Pracovního práva a publikace Legal 500 jej doporučila pro oblast rozhodčího řízení. Milan Polák získal ocenění v prestižním seznamu „Best Lawyers in the Czech Republic 2009“ v magazínu Prague Monitor v kategorii: pracovní právo, rozhodčí a soudní řízení.

Milan Polák vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a také v listině rozhodců vedené Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, kde rozhoduje spory tuzemské i mezinárodní, a to jak dle procesních pravidel místního soudu, tak i dle mezinárodně uznávaných procesních pravidel UNCITRAL a ICC. Je členem arbitrážní komise Českého svazu ledního hokeje a Justice Board of The Champions Hockey League.

Milan Polák přispěl též do knihy „Aus- und Absonderungsrechte in der Insolvenz“ vydané v Berlíně nakladatelstvím Verlag für Rechts- und Anwaltspraxis. Pravidelně publikuje v odborných právnických časopisech.

Milan Polák byl také členem expertní skupiny ustanovené Ministerstvem spravedlnosti České republiky v souvislosti s rekodifikací občanského práva.

Kromě češtiny hovoří německy a anglicky.


Martin Lukáš

Mgr. Ing. Martin Lukáš

Partner

Tel.: +420 225 385 578
Email: martin.lukas@weinholdlegal.com IT, média, telekomunikace
Korporátní právo/restrukturalizace
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky

Martin Lukáš je partnerem advokátní kanceláře a vede oddělení práva informačních technologií a duševního vlastnictví (TMT).

Martin Lukáš začal pracovat v advokátní kanceláři Weinhold Legal v roce 1998 a od té doby se účastnil řady významných projektů v oblasti práva obchodních společností, fúzí a akvizicí, soudního a rozhodčího řízení, duševního vlastnictví, informačních technologií, hospodářské soutěže a veřejných zakázek.

Martin poskytoval právní služby řadě významných nadnárodních a českých finančních institucí a společností, mezi něž patří například: Lagardére Travel Retail, Resistant AI, GATE4AD, ThreatMark, Renomia, Veselá věda, Any Desk, Valentus Ltd, Sighttex, Billigence, Adobe Systems, LAMA ENERGY GROUP, National Medical Verification Organisation, SODEXO, Chropyňská strojírna, Angelini, NOVAVAX, Bona, ČEPS, SOLAR MARKET, Eurovia, Wienerberger, Volný.cz, Lorenc Logistics.

Podílel se i na legislativních iniciativách, mj. i spolupracoval na projektu, který vytvářel studii pro Evropskou komisi, jež zkoumala implementaci a fungování evropských společností („Societas Europaea“ – SE) v členských státech EU/EHP, a byl také členem minitýmů expertní pracovní skupiny ministra pro místní rozvoj pro přípravu novely zákona o veřejných zakázkách.

Byl uveden v předních mezinárodních právnických doporučujících seznamech a ročenkách, např. Legal 500 (pro oblast telekomunikace, média a technologie), European Legal Experts (pro oblast duševního vlastnictví, IT a telekomunikací a publikací), Media Law International (pro oblast mediálního práva) a PLC Which lawyer? (jako vedoucí právník pro oblast médií a telekomunikací a životního prostředí ohledně obnovitelných zdrojů energie). 

Martin je hodnocen Managing Intellectual Property IP STARS, předním specializovaným celosvětovým průvodcem poradci specializujícími se na právo duševního vlastnictví, jako Global IP Star (2016-2020) a Trademark star (2020-2022) pro Českou republiku.

Martin Lukáš absolvoval v roce 1998 Vysokou školu ekonomickou v Praze a v roce 2000 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Martin je advokát zapsaný od roku 2003 v České advokátní komoře.

Martin kromě rodné češtiny hovoří plynně anglicky.

Weinhold Legal - Česká republika