Partners/Associate Partners

Náš tým tvoří více několik desítek českých, slovenských a zahraničních právníků, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s poskytováním právních služeb ve všech oblastech obchodního práva.

Následující partneři jsou klíčovými členy týmu, přičemž ostatní právníci poskytují podporu podle potřeby.

JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D.

Partner

Tel.: +420 225 385 333
Email: wl@weinholdlegal.comFúze a akvizice
Bankovnictví a finance
Veřejné zakázky

Daniel Weinhold je řídícím partnerem advokátní kanceláře Weinhold Legal.

Daniel Weinhold má zkušenosti jak na poli tuzemského, tak i mezinárodního obchodního práva. Vedle všeobecné obchodněprávní praxe se zaměřuje zejména na poskytování právních služeb v oblastech fúzí a akvizicbankovnictví finančních služeb. Daniel Weinhold má rovněž rozsáhlé zkušenosti v oblasti restrukturalizace a transformace společností a v zastupování v soudním a rozhodčím řízení především v obchodně-právních, investičních a daňových záležitostech.

Daniel Weinhold poskytoval právní služby řadě významných nadnárodních českých a slovenských finančních institucí a společností, mezi něž patří například ENEL, Vivendi/Veolia, ExxonMobil, Goldman Sachs, Taisei, Komerční banka/Société Générale, ChevronTexaco, General Electric, ČSOB/KBC, Citibank, UniCredit, Hachette, SABMiller/Plzeňský Prazdroj, CME, Vodafone, Skanska, Agip, Mitsui, Vinci/Eurovia, Deutsche Bahn, News Corporation, Česká spořitelna/Erste Bank, Česká pošta, BNP, Czech Coal, Textron, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo financí ČR a SR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo dopravy ČR.

Je autorem knihy „Promlčení a prekluze v soukromém právu“, která byla vydána nakladatelstvím C.H. Beck, Praha, 2015, autorem knihy „Promlčení a prekluze v obchodních závazkových vztazích“, která byla vydána nakladatelstvím C.H. Beck, Praha, 2000 (2. vydání 2002, 3. vydání 2009), spoluautorem komentáře Občanský zákoník – velký komentář vydaného nakladatelstvím Leges, Praha, 2014, byl spoluautorem českých sekcí publikací International Comparative Legal Guides to Mergers & Acquisitions, Corporate Governance, statě Zajišťovací nástroje v české legislativě vydané v publikaci Financier Worldwide’s Private Equity e-book a statě Securities & Banking v publikaci Country Guide to Slovakia vydané společností Complinet (Thomson Reuters).

Podílel se na různých legislativních iniciativách v oblasti kapitálových trhů, obchodního práva a veřejných zakázek. Je předsedou expertní skupiny Platformy pro transparentní veřejné zakázky, vytvořené v roce 2010 všemi vedoucími politickými stranami, relevantními veřejnými institucemi a sdruženími podnikatelské sféry, jejímž cílem je zvýšení transparentnosti a efektivnosti zadávání veřejných zakázek. Je členem Kolegia ministryně pro místní rozvoj a dále také členem Expertní skupiny pro veřejné zakázky ministerstva pro místní rozvoj. Byl členem Panelu pro převzetí Komise pro cenné papíry. Dále se stal členem Specializované rozkladové komise ministra financí, členem Poradního sboru ministra vnitra pro boj s korupcí, členem Meziresortní koordinační skupiny pro boj s korupcí.

Stal se vůbec prvním držitelem ocenění AmCham Wings Award Americké obchodní komory v ČR. Je doporučen vydavatelem Who’s Who Legal v publikacích The International Who’s Who of Commercial Litigators (2012-2015, 2022), Mergers & Acquisitions Lawyers (2010-2011, 2013-2019), Goverment Contracts Lawyers (2016-2020),  Banking Lawyers (2012-2014), Project Finance Lawyers (2012), Private Funds Lawyers (2010). Od roku 2013 je Daniel uváděn jako odborník na oblast korporátního a daňového práva publikací Best Lawyers, nejstarší a neprestižnější publikací, kde umístění je založené na vzájemném hodnocení právních specialistů. Dále byl hodnocen jako expert pro oblast Bankovního práva publikací The Legal Media Group Guides to the World´s Leading Lawyers (2017). Je uveden i v dalších předních mezinárodních právnických ročenkách, jako jsou Chambers GlobalChambers EuropeLegal 500PLC Which lawyer?Expert Guides. Byl vyhlášen jako druhý v kategorii Bankovnictví i v kategorii Finančnictví v soutěži Právník roku 2005 organizované epravo.cz pod patronací České advokátní komory, a byl finalistou v téže soutěži roku 2007 v kategorii Finanční právo a v kategorii Obchodní právo.

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.) a po dalším studiu získal rovněž titul Ph.D. Je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory a je také členem Slovenské advokátní komory.

Vedle češtiny hovoří plynule anglicky.


Milan Polák

Mgr. Milan Polák

Partner

Tel.: +420 225 385 539
Email: milan.polak@weinholdlegal.com

Soudní spory
Pracovní právo
Korporátní právo

Milan Polák je partnerem advokátní kanceláře Weinhold Legal.

Milan Polák působí v advokátní kanceláři Weinhold Legal od roku 1998. Milan Polák se podílel na celé řadě projektů pro přední mezinárodní a české společnosti, jako jsou např.: Aral, COLAS, UniCredit Bank Gardena, OMV, Pioneer, Plzeňská energetika, Plzeňský Prazdroj, Shell, Wagon Automotive, Winslow Partners, METROSTAV a Komerční banka.

Milan Polák je doporučen publikacemi Chambers Global a Chambers Europe pro oblast řešení sporů, doporučen vydavatelem Who’s Who Legal v publikaci The International Who’s Who of Commercial Litigators (2012-2015). Dále byl doporučen publikací European Legal Experts pro oblast rozhodčího řízení a jako vedoucí právník publikací PLC Which lawyer? pro oblast pracovního práva a zaměstnaneckých benefitů. Od roku 2010 je Milan uváděn jako odborník na oblast rozhodčího řízení a mediace, pracovního práva a sporná řízení publikací Best Lawyers, nejstarší a neprestižnější publikací, kde umístění je založené na vzájemném hodnocení právních specialistů. Dále byl hodnocen jako expert pro oblast komerčních arbitráží publikací The Legal Media Group Guides to the World´s Leading Lawyers (2017). Publikace Chambers Europe doporučila Milana jako vedoucího právníka pro oblast Pracovního práva a publikace Legal 500 jej doporučila pro oblast rozhodčího řízení. Milan Polák získal ocenění v prestižním seznamu „Best Lawyers in the Czech Republic 2009“ v magazínu Prague Monitor v kategorii: pracovní právo, rozhodčí a soudní řízení.

Milan Polák vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a také v listině rozhodců vedené Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, kde rozhoduje spory tuzemské i mezinárodní, a to jak dle procesních pravidel místního soudu, tak i dle mezinárodně uznávaných procesních pravidel UNCITRAL a ICC. Je členem arbitrážní komise Českého svazu ledního hokeje a Justice Board of The Champions Hockey League.

Milan Polák přispěl též do knihy „Aus- und Absonderungsrechte in der Insolvenz“ vydané v Berlíně nakladatelstvím Verlag für Rechts- und Anwaltspraxis. Pravidelně publikuje v odborných právnických časopisech.

Milan Polák byl také členem expertní skupiny ustanovené Ministerstvem spravedlnosti České republiky v souvislosti s rekodifikací občanského práva.

Kromě češtiny hovoří německy a anglicky.


Martin Lukáš

Mgr. Ing. Martin Lukáš

Partner

Tel.: +420 225 385 578
Email: martin.lukas@weinholdlegal.com IT, média, telekomunikace
Korporátní právo/restrukturalizace
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky

Martin Lukáš je partnerem advokátní kanceláře a vede oddělení práva informačních technologií a duševního vlastnictví (TMT).

Martin Lukáš začal pracovat v advokátní kanceláři Weinhold Legal v roce 1998 a od té doby se účastnil řady významných projektů v oblasti práva obchodních společností, fúzí a akvizicí, soudního a rozhodčího řízení, duševního vlastnictví, informačních technologií, hospodářské soutěže a veřejných zakázek.

Martin poskytoval právní služby řadě významných nadnárodních a českých finančních institucí a společností, mezi něž patří například: Lagardére Travel Retail, Resistant AI, GATE4AD, ThreatMark, Renomia, Veselá věda, Any Desk, Valentus Ltd, Sighttex, Billigence, Adobe Systems, LAMA ENERGY GROUP, National Medical Verification Organisation, SODEXO, Chropyňská strojírna, Angelini, NOVAVAX, Bona, ČEPS, SOLAR MARKET, Eurovia, Wienerberger, Volný.cz, Lorenc Logistics.

Podílel se i na legislativních iniciativách, mj. i spolupracoval na projektu, který vytvářel studii pro Evropskou komisi, jež zkoumala implementaci a fungování evropských společností („Societas Europaea“ – SE) v členských státech EU/EHP, a byl také členem minitýmů expertní pracovní skupiny ministra pro místní rozvoj pro přípravu novely zákona o veřejných zakázkách.

Byl uveden v předních mezinárodních právnických doporučujících seznamech a ročenkách, např. Legal 500 (pro oblast telekomunikace, média a technologie), European Legal Experts (pro oblast duševního vlastnictví, IT a telekomunikací a publikací), Media Law International (pro oblast mediálního práva) a PLC Which lawyer? (jako vedoucí právník pro oblast médií a telekomunikací a životního prostředí ohledně obnovitelných zdrojů energie). 

Martin je hodnocen Managing Intellectual Property IP STARS, předním specializovaným celosvětovým průvodcem poradci specializujícími se na právo duševního vlastnictví, jako Global IP Star (2016-2020) a Trademark star (2020-2023) pro Českou republiku.

Martin Lukáš absolvoval v roce 1998 Vysokou školu ekonomickou v Praze a v roce 2000 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Martin je advokát zapsaný od roku 2003 v České advokátní komoře.

Martin kromě rodné češtiny hovoří plynně anglicky.
JUDr. Anna Bartůňková

Associate Partner

Tel.: +420 225 385 432
Email: anna.bartunkova@weinholdlegal.comPracovní právo
Soudní spory

Anna Bartůňková je associate partnerem v advokátní kanceláři Weinhold Legal kde působí od roku 2014.

Anna se specializuje zejména na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních, právní poradenství v oblasti obchodního, občanského a pracovního práva. Bohaté zkušenosti má rovněž v oblasti fúzí a akvizic..

Anna poskytuje či poskytovala právní služby řadě mezinárodních a českých společností, mezi něž patří například KLEPIERRE CZ s.r.o., ExxonMobil Business Support Center Czechia, Red Hat, RENOMIA, Wienerberger, Metrostav, OHLA ŽS, Mercedes-Benz Financial Services Česká republika, Covidien AG, Elektroline, Mondi, Purem Rakovník, Moravia Cans a řada dalších..

Redakce Legal 500 zmínila Annu v sekci doporučovaných právnických kanceláří pro oblast pracovní právo.

Anna se věnuje rovněž publikační činnosti, kdy publikuje odborné články v celé řadě právnických časopisech i na internetu. Ve své publikační činnosti se přitom věnuje zejména aktuálním tématům v oblasti pracovního práva, ale i dalším tématům v oblasti soukromého práva. Dále se věnuje i přednáškové činnosti zejména pro klienty vč. workshopů.

Anna absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2005 a posléze získala i titul „JUDr.“ Během studia absolvovala rovněž semestrální studijní program práva na Paris Lodron Universität v rakouském Salzburgu. Anna je zapsána jako advokátka v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou..

Anna je členkou Sekce ČAK pro rozhodčí řízení a je také rozhodcem zapsaným na seznamu rozhodců Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Anna hovoří kromě češtiny také anglicky a německy.

JUDr. Zbyšek Kordač, LL.M. et LL.M.

Associate Partner

Tel.: +420 225 385 692
Email: zbysek.kordac@weinholdlegal.comSoudní spory
Insolvence
Rozhodčí řízení

Zbyšek Kordač je associate partnrem v advokátní kanceláři Weinhold Legal kde působí od roku 2006. Od roku 2023 působí na pozici Associate Partner. Specializuje se zejména na zastupování klientů v soudních, rozhodčích a insolvenčních řízeních. Dále se též věnuje poskytování právního poradenství v širokém spektru oblastí obchodního a občanského práva.

Zbyšek působí v advokátní kanceláři Weinhold Legal od roku 2006. Podílel se na projektech pro řadu českých i mezinárodních klientů, jako jsou např. Metrostav, Komerční banka, Raiffeisenbank, Subterra, OHL ŽS, Česká Spořitelna, Grandi Stazioni, Ministerstvo financí ČR, Lordship, Discovery Group, McKinsey, International property Invest, OVB Allfinanz, UniCredit Bank, Siemens, Mercedes-Benz Financial Services, Cash Reform, Plus-Discount, GE Healthcare, ExxonMobil a Winslow Partners.

Magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ukončil Zbyšek v roce 2006. V roce 2008 obhájil na katedře obchodního práva téže fakulty rigorózní práci na téma: „Rozhodčí řízení – otázka arbitrability“ a byl mu udělen titul „JUDr.“. V akademickém roce 2008/2009 studoval na University of San Francisco School of Law. Po úspěšném absolvování programu „International Transactions and Comparative Law“ mu byl udělen titul Master of Laws (LL.M.). Další titul LL.M. získal v roce 2012 na Queen Mary University of London po absolvování programu „Comparative and International Dispute Resolution“.

V současné době Zbyšek působí na Právnické fakultě UK jako externí vyučující. Byl členem pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti ČR pro přípravu zákona o mediaci v netrestních věcech a členem pracovní skupiny pro novelizaci zákona o rozhodčím řízení. Publikoval několik článků v právnických časopisech a na internetu. Ve své publikační činnosti se věnuje zejména tématu rozhodčího řízení a mediace, ale i dalším tématům v oblasti soukromého práva.

Zbyšek opakovaně reprezentoval Českou republiku v pracovní skupině Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo zaměřené na rozhodčí řízení a mediaci. Zbyšek je advokátem zapsaným na seznamu vedeném Českou advokátní komorou a advokátem ve státě Kalifornie v USA zapsaným u State Bar of California (pozastavena činnost). Úspěšně též složil advokátní zkoušky ve státu New York v USA. Je též rozhodcem zapsaným na listinách rozhodců u Mezinárodního rozhodčího soudu Hospodářské komory Rakouska a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Evropská komise v roce 2022 zařadila Zbyška na seznam vhodných rozhodců pro investiční spory. V roce 2023 byl Zbyšek zapsán na seznam rozhodců Národního rozhodčího soudu pro sport. 

Redakce Legal 500 zmínila Zbyška ve své publikaci v sekci doporučovaných právních firem pro oblast rozhodčího řízení.

Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.

Weinhold Legal - Česká republika