Hospodářská soutěž


První novinová společnost
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní služby První novinové společnosti (PNS), největšímu distributoru tisku, v souvislosti s akvizicí alternativního poštovního doručovatele, společnosti Mediaservis.
Obrascón Huarte Lain
Advokátní kancelář Weinhold Legal zastupovala společnost Obrascón Huarte Lain, S.A. (OHL) při akvizici dvou veřejně obchodovatelných společností, ŽS Brno, a.s., přední společnosti působící v oblasti stavebnictví, jež se specializuje na výstavbu železničních koridorů a dopravní infrastruktury, a Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s., dominantního výrobce betonových pražců. Naše poradenství spočívalo v přípravě předakviziční smluvní dokumentace, účasti na jednáních, provedení právní due diligence skupiny zahrnující i slovenské dceřiné společnosti, přípravu a finalizaci akvizičních dokumentů včetně akcionářské smlouvy a opčních smluv, úspěšné zastupování klienta v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v České republice a Protimonopolným úradom ve Slovenské republice, podporu při strukturování transakce a řešení korporátních otázek a další poradenství v souvislosti s vypořádáním transakce a následnými povinnými nabídkami převzetí.
Aelia (Lagardére group)
Advokátní kancelář Weinhold Legal zastupovala společnost Aelia, člena skupiny Lagardére, před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ohledně vítězné nabídky na odkoupení bezcelních obchodů od Českých aerolinií a uzavření smlouvy o palubním prodeji na palubách letadel s Českými aeroliniemi v hodnotě 764 milionů CZK.
Vivendi Water (Veolia) / PVK
Advokátní kancelář Weinhold Legal získala povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke spojení soutěžitelů pro společnost ze skupiny Vivendi Water (now Veolia)v souvislosti s akvizicí Pražských vodovodů a kanalizací.
Česká pošta
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní služby společnosti Česká pošta, zahrnující poradenství ve vztahu k soutěžním otázkám a otázkám veřejné podpory, podniku Česká pošta, s.p. v souvislosti s prodloužením smlouvy s ČSOB, týkající se bankovních služeb prostřednictvím poštovní sítě podniku Česká pošta, s.p. Rovněž jsme poskytli další služby ve vztahu ke kontrolní činnosti provedené orgány Evropské unie.
ITAKA / ČEDOK
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství polské skupině ITAKA, největší cestovní kanceláři působící na polském trhu, při akvizici nejstarší a nejznámější české cestovní kanceláře ČEDOK. Weinhold Legal dále zastupovala klienta v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže o schválení spojení soutěžitelů.
LAMA
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla skupině LAMA, působící v oblasti výroby a distribuce energie, komplexní právní služby v souvislosti s integrací společností Teplárna Otrokovice a Teplárna Kyjov do jejich skupiny. Naše právní služby zahrnovaly mimo jiné, právní poradenství týkající se převodu akcií, zastupování v řízení o schválení spojení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
Řetězec čerpacích stanic
Advokátní kancelář Weinhold Legal úspěšně zastupovala významný řetězec čerpacích stanic v řízení v souvislosti s údajným určováním prodejních cen benzínu ve vzájemné shodě s ostatními soutěžiteli. Toto řízení, jedno z nejdelších a nejobsáhlejších v historii úřadu, začalo v srpnu 2001.

Weinhold Legal - Česká republika