IT, média, telekomunikace


Cryptelo
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství společnosti Cryptelo při přípravě a realizaci úspěšného vydání vlastní kryptoměny CRL v rámci tzv. ICO – initial coing offering. Společnost Cryptelo s.r.o. se zabývá šifrováním dat pro komerční sféru s nejvyšší úrovní zabezpečení, prostředky získané při ICO použije k dalšímu rozvoji jejích produktů. Veřejná fáze ICO skončila 30. dubna 2018 získáním digitálních prostředků ke spokojenosti klienta.
Ministerstvo vnitra ČR
Advokátní kancelář Weinhold Legal byla vybrána, aby poskytovala komplexní právní poradenství Ministerstvu vnitra ČR zahrnující otázky zadávání podle zákona o veřejných zakázkách, posuzování právních aspektů nabídek zájemců, navrhování/posuzování smluv s poskytovateli ICT řešení atd. při projektu Informačního systému základních veřejných registrů v působnosti MV ČR a informačního systému základních veřejných registrů podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Zadání zahrnovalo mnohé veřejné zakázky, smlouvy mezi státem a vybranými společnostmi v oblasti ICT, atd.
Central European Media Enterprises (ČNTS)
Ve vztahu k provozování televizní stanice Nova, advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství a právní názory o nejrůznějších aspektech televizního vysílání v České republice, včetně detailní revize smluvních ujednání a návrhu restrukturalizace činnosti. Následná činnost zahrnovala jednání, zastupování ve sporných soudních řízeních a poradenství ohledně soudních sporů týkajících se nejrůznějších práv klienta. Rovněž jsme klienta zastupovali ohledně více než 360 ochranných známek, včetně souvisejících právních sporů.
Siemens
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla společnosti Siemens právní poradenství v souvislosti s předním outsourcingovým projektem v oboru telekomunikací, především při převodu několika tisíců zaměstnanců. Mimo jiné naše služby zahrnovaly poradenství týkající se komplexních otázek ohledně obchodního a kolektivního práva a účasti při jednáních. Dále jsme společnosti Siemens poskytli služby při významných akvizičních projektech (akciové a majetkové transakce).
Hachette Distribution Services (skupina Lagardére)
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství v souvislosti s několika akvizicemi v České republice, včetně due diligence a vyjednávání s mnoha stranami.
Poskytovatel operačního systému
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství pro předního celosvětového poskytovatele operačních systémů a kancelářského software zahrnující komplexní analýzy ochrany počítačových dat, přípravu a posouzení servisních a zákaznických smluv, služby týkající se otázek pracovního práva.
Americké animátorské studio
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství pro světoznámého amerického tvůrce animovaných filmů v souvislosti s revizí licenčních smluv v souladu s českými a slovenskými předpisy.
Filmové studio
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství pro jedno z šesti největších amerických filmových studií v souvislosti s pilotním projektem TV seriálu, revizí licenčních a dabingových smluv.

Weinhold Legal - Česká republika