Veřejné zakázky a veřejný sektor

Stejně jako zástupci českého a slovenského státu ocenily mezinárodní a české a slovenské společnosti široký rozsah právních služeb poskytovaných advokátní kanceláří Weinhold Legal v oblasti veřejných zakázek. Právníci advokátní kanceláře Weinhold Legal se také podíleli na celé řadě významných projektů pro státní instituce.

Níže uvádíme některé důležité projekty v této oblasti.

Lagardére Travel Retail
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství skupině Lagardére Travel Retail, globálnímu operátorovi duty free, která se stala vítězem v koncesním řízení na provozovatele duty free obchodů na Letišti Václava Havla. Výhrou v tendru získá Lagardére smlouvu na pronájem 24 obchodních jednotek s rozlohou 4.372 m2. Základní doba trvání smlouvy je deset let, kdy je celková výše nájemného až 8 miliard korun.

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství členům skupiny Lagardére při jednáních s Letištěm Praha ohledně založení a vybudování duty free „walk through“ zóny na obou pražských terminálech Letiště Václava Havla. Právní služby zahrnovaly vyjednání podmínek výstavby zóny a podmínek dlouhodobých nájemních smluv.
Pražská vodohospodářská společnost
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla společnosti Pražská vodohospodářská společnost v souvislosti s více než 10 veřejnými zakázkami různého zaměření včetně organizace výběrového řízení, a dále komplexní právní služby týkající se nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejímž předmětem byla dostavba vodojemu v Uhříněvsi, včetně administrace zadávacího řízení.
Vodárenská společnost Táborsko
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. v souvislosti s koncesním řízením na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v regionu Táborsko po dobu 10 let. Odhadovaná hodnota koncese je 3,2 miliardy CZK. Naše služby zahrnovaly přípravu koncesního řízení, přípravu koncesní smlouvy, projednávání smlouvy a technickou podporu Evropské komise.
VOP CZ
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní služby státnímu podniku VOP CZ, největšímu vojenskému podniku v České republice, v souvislosti s prodejem movitého a nemovitého majetku tvořícího areál ve Šternberku.
Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv
9. února 2019 došlo ke spuštění ostrého provozu ověřovacího systému Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, jíž advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství v souvislosti s přípravou evropského modelu ověřování léků zavedeného směrnicí EU 2011/62/EU o padělaných léčivých přípravcích. Právní služby zahrnovaly asistenci při výběrovém řízení na poskytovatele národního IT systému, vyjednávání, uzavření a kontrolu plnění smlouvy s tímto poskytovatelem, vyjednávání smlouvy s Evropskou organizací pro ověřování léčiv (European Medical Verification Organisation), držiteli registrací a koncovými uživateli IT systému a další právní podporu.
Ministerstvo obrany ČR
Advokátní kancelář Weinhold Legal byla vybrána v roce 2004, aby poskytla poradenské služby Ministerstvu obrany ČR v souvislosti s pronájmem 14 stíhaček Gripen včetně offsetových programů. Naše týmy se účastnily jednání a připravily dvě významné smlouvy – smlouvu o pronájmu letounů se Švédskem (hodnota téměř 20 miliard Kč / 740 mil. USD) a smlouvu o offsetových programech s Gripen International (hodnota téměř 26 miliard Kč / 960 mil. USD). Tento projekt následoval po předchozím výběru advokátní kanceláře Weinhold Legal vládou České republiky, aby poskytla právní poradenství v souvislosti s projektem nákupu 24 nadzvukových stíhaček Gripen v roce 2002. Tento plánovaný nákup se týkal stíhaček Gripen JAS-39 od britsko-švédského konsorcia BAE/SAAB (s první očekávanou dodávkou v roce 2004). Nominální kupní cena byla odhadována na 52,5 miliard Kč (přibližně 1,54 miliard amerických dolarů) a hodnota navazujících/doplňkových programů měla dosáhnout 78 miliard Kč (přibližně 2,3 miliard amerických dolarů). Ministerstvu obrany ČR jsme také poskytovali právní poradenství v souvislosti s dalšími projekty, např. modernizace tanků T72, refinancování letounů L159, výběrové řízení na obrněné transportéry, komplexní právní služby spojené se smlouvou o pozáruční podpoře před privatizací Aero Vodochody.
Ministerstvo dopravy ČR/Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)
Advokátní kancelář Weinhold Legal dále poskytla právní poradenství Ministerstvu dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic v mnohamiliardové veřejné zakázce na zimní a běžnou údržbu silnic.
Ministerstvo vnitra ČR
Advokátní kancelář Weinhold Legal byla vybrána, aby poskytovala komplexní právní poradenství Ministerstvu vnitra ČR zahrnující otázky zadávání podle zákona o veřejných zakázkách, posuzování právních aspektů nabídek zájemců, navrhování/posuzování smluv s poskytovateli ICT řešení atd. při projektu Informačního systému základních veřejných registrů v působnosti MV ČR a informačního systému základních veřejných registrů podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Zadání zahrnovalo mnohé veřejné zakázky, smlouvy mezi státem a vybranými společnostmi v oblasti ICT, atd.
Česká pošta
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla České poště komplexní právní služby při jednání s ČSOB v souvislosti s obchodním vztahem, na jehož základě má být v letech 2006 až 2017 provozována Poštovní spořitelna, jedna z největších sítí drobného bankovnictví (více než 1,3 milionu zákazníků); exkluzivní jednání byla vedena na podkladě zvláštních usnesení vlády. Smlouva s ČSOB by mohla České poště přinést až 17 miliard Kč. Právní pomoc byla též poskytnuta ohledně dlouhodobé smlouvy s Českou pojišťovnou.
Siemens
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti Siemens v souvislosti s několika výběrovými řízeními v oblasti dopravy
Weinhold Legal - Česká republika