Průvodce právními kancelářemi

Několik komentářů o společnosti Weinhold Legal zveřejněných v odborném právním tisku a v renomovaných právních evropských i celosvětových průvodcích právními kancelářemi:

Weinhold Legal je hodnocena jako jedna z předních advokátních kanceláří v následujících oblastech: bankovní a finanční právo a právo kapitálových trhů, korporátní právo a fúze a akvizice, řešení sporů, pracovní právo, projekty & energie, právo nemovitostí, daňové právo a technologie, média a komunikace.

Partner Daniel Weinhold byl v únoru 2018 uveden do Síně slávy The Legal 500. Do Síně slávy The Legal 500 jsou vybírány osobnosti, které jsou trvale oceňovány svými klienty pro svoje dlouhodobé vynikající výsledky. Kritériem pro vstup do Síně slávy The Legal 500 je získání ocenění jako elitní leading Lawyer po dobu sedmi po sobě jdoucích let. Daniel Weinhold je nadále hodnocen jako leading Lawyer pro oblast daňového práva.

Eva Procházková je hodnocena jako „Rising Star“ v oblasti pracovního práva.

Bankovní a finanční právo a právo kapitálových trhů: Mezi klíčové klienty advokátní kanceláře Weinhold Legal patří banky a jiné finanční instituce, kterým poskytuje právní poradenství při projektovém, akvizičním a nemovitostním financování, a financování aktiv  Tým má znalosti v českém i slovenském trhu. Tým vede Pavel Jendrulek. Dalšími klíčovými členy týmu jsou Daniel Weinhold a Věra Tovey.

Komentáře klientů: „Skvělá kombinace lokálních a mezinárodních zkušeností.“

Významné úspěchy: Právní poradenství klientovi při sjednávání podmínek refinancování jeho současných půjček. Právní poradenství klientovi z oblasti stavebnictví s multijurisdikčním syndikovaným úvěrem (stovky milionů eur) včetně přípravy několika právních stanovisek podle českého a slovenského práva. Asistence klientovi s projektovým a akvizičním financováním poskytnutým společnosti působící v energetickém sektoru (desítky milionů eur).

Korporátní právo, fúze a akvizice: Advokátní kancelářWeinhold Legal poskytuje „vysoce kvalitní služby“ a působí v oblasti transakcí na středním trhu pro klienty působící ve výrobním, pohostinském a technologickém průmyslu. Vedoucí praxe Daniel Weinhold se věnuje kombinaci obchodní, každodenní podnikové, regulační a fúzní a akvizic. Pav Younis, Martin Lukáš a Tomáš Čermák (brněnská kancelář) patří mezi dalšimi  důležité kontakty. práce.

Komentáře klientů: „Celý tým Weinhold legal nám vždy poskytoval vysoce kvalitní služby, služby můžeme jen doporučit a oceňujeme tohoto partnera jako důležitou součást naší společnosti. Jeho obchodní porozumění a tvrdá práce nám pomáhají být v profesionální oblasti o krok napřed před ostatními.“

„V oblasti obchodního, podnikového a fúzního a právního práva bych vyzdvihl Martina Lukáše.“

„Skvělé zkušenosti s mezinárodními a transatlantickými fúzemi a akvizicemi. Skvělý mezinárodní profil.“

Klíčoví klienti: AccorInvest Group, Benson Oak Capital, RENOMIA, Lagardére Travel Retail, Kyocera, Transdev, Tech Mahindra, Broadview, Pneumax Holding, Vitrablok.

Významné úspěchy: Právní poradenství akcionářům Klikpojisteni. cz, včetně pobočky private equity společnosti Benson Oak Capital, o prodeji jejich 100% podílu ve společnosti Klikpojisteni.cz („Klik“). Asistoval Lagardére Travel Retail s koncesním řízením, které získal, když se stal provozovatelem bezcelních obchodů na letišti Václava Havla. Poradil Broadview ohledně českých aspektů jeho více jurisdikčního pořízení Direct Online Services (DOS).

Řešení sporů: Tým Weinhold Legal pro řešení sporů spolupracuje s dalšími odděleními na pokrytí širokého průřezu sporů, včetně korporátních a fúzí a akvizic, pracovního práva, bankovnictví a financí, IP a IT. Specialista na korporátní právo Milan Polák má znalost jak domácích tak mezinárodních arbitráží Daniel Weinhold se zaměřuje na obchodně a investiční právníspory a také v daňových sporech.

Komentáře klientů:Velmi znalý, obratný, časově flexibilní a silné schopnosti řešit spory v hlavních sporech.

Klíčoví klienti: Grandi Stazioni, Litfin.

Významné úspěchy: Zastupovali Grandi Stazioni, dceřinou společnost italského provozovatele železničních stanic, při vymáhání pohledávek vyplývajících z nájemních smluv uzavřených s vlastníkem stanic.

Pracovní právo: Weinhold Legal, „skvělá“ a „responzivní“ pracovní praxe, zpracovává široký průřez přeshraničními záležitostmi pro řadu klientů. Tým vedený Milanem Polákem poskytuje poradenství v otázkách GDPR a dočasného přidělení a dále zastupuje klienty v pracovněprávních sporech týkajících se propouštění. Další členové týmu jsou Eva Procházková a Anna Bartůňková, která je klienty vysoce hodnocena pro své zkušenosti se soudními spory.

Komentáře klientů:WL má skvělý pracovní tým, který má velmi vstřícný a praktický obchodní přístup. Skvělé pro práci.

„Tým je citlivý a rychlý. Pracuje dobře s vlastními nápady klientů, přičemž tyto nápady rozvíjí a dodává jim podstatu. Celkově je to velmi kooperativní a podpůrný tým, se kterým spolupracujeme.“

„Celý tým společnosti Weinhold legal nám vždy poskytoval vysoce kvalitní služby, můžeme tuto službu pouze doporučit a oceňujeme tohoto partnera jako důležitou součást naší společnosti. Jeho obchodní porozumění, rychlé zpětné vazby a tvrdá práce nám pomáhají být krokem před ostatními v profesionální oblasti.“

Eva Procházková je hodnocena jako „Rising Star“.

Projekty & energie: Weinhold Legal řeší záležitosti týkající se energie z obnovitelných zdrojů pro klienty čerpané z odvětví dopravy, odpadu a infrastruktury. Vedoucí partner Daniel Weinhold, vede tým, který dále je poskytuje poradenství v záležitostech financování v oblasti projektů.

Klíčoví klienti: Grandi Stazioni, Lagardére Travel Retail, National Medical Verification Organisation (NOOL), Komwag, Oliera, Imola, Oborová zdravotní pojišťovna, SETORA, ČEPS.

Významné úspěchy:  Právní poradenství Grandi Stazioni v probíhajících záležitostech týkajících se PPP projektu revitalizace železničních stanic, včetně pražského hlavního nádraží.

Právo nemovitostí: Advokátní kancelář Weinhold Legal cílí na velké stavební projekty a akvizice nemovitostí pro mezinárodní klienty. Pav Younis vede praxi a zajišťuje fúze a akvizice na středním trhu pro investory z celé Evropy. Pokud jde o veřejné zakázky, Martin Lukáš je kontaktem pro restrukturalizační záležitosti a radí klientům při výběrových řízeních. V týmu je také Tomáš Čermák a řídící partner Daniel Weinhold.

Komentáře klientů:Pav Younis má obchodní uvažování, je snadno dostupný a velmi dobře se orientuje na lokálním trhu.

Klíčoví klienti: Grandi Stazioni, Bluehouse Capital, Christian Louboutin, Lagardere, Česká pošta (Czech Post Office)

Významné úspěchy: Poskytla právníporadenství České poště při prodeji kláštera sv. Gabriela, prodaného skupině Cimex za 353 mil. Kč.

Daňové právo: Weinhold Legal poskytuje klientům komplexní daňové služby. Daniel Weinhold vede tým a je schopen řešit záležitosti týkající se daňových sporů a daňových aspektů transakcí pro řadu českých a nadnárodních společností. Martin Lukáš se specializuje na daňové spory.

Daniel Weinhold je nadále hodnocen jako leading Lawyer po mnoho po sobě jdoucích let byl uveden do The Legal 500 Hall of Fame v roce 2018.

Technologie, média a komunikace: Tým TMT advokátní kanceláře Weinhold Legal je „na nejvyšší úrovni“ a řeší řadu záležitostí pro klienty v mediálním sektoru. Tým vede Martin Lukáš a má „vynikající“ odborné znalosti v oblasti práva IP a IT, zejména v oblasti sporných prací. Tým má silné transakční schopnosti a má také zkušenosti s poskytováním poradenství klientům v otázkách ochrany dat.

Komentáře klientů:Skvělá znalost kontextu vývoje IT a softwaru, ochranných známek a GDPR / soukromí.“

Martin Lukáš a jeho tým jsou vynikající. Považujeme je za součást našeho vlastního týmu.“

Martin Lukáš – zkušený právník se silným obchodním přehledem, schopný poskytovat poradenství nad rámec zákona, včetně financí a obchodu.“

Klíčoví klienti: Sighttex, Audemars Piguet, Breadway, CC Internet.

Významné úspěchy: Poskytla právní poradenství společnosti Sighttex při registraci ochranných známek a patentů a dalších funkcí IP. Právní poradenství společnosti Audemars Piguet (Marketing) při akvizici butiku v Praze, zejména pokud jde o ochranu údajů a IP. Dále pak právní poradenství společnosti Breadway při registraci patentu.


Chambers Global / Chambers Europe

Weinhold Legal je hodnocena jako jedna z předních advokátních kanceláří v následujících oblastech: korporátní právo a fúze a akvizice, řešení sporů, pracovní právo a bankovní a finanční právo.

Korporátní právo, fúze a akvizice: Tým poskytl právní služby klientům z řady odvětví, například výroba, maloobchod a finanční služby,  a to ohledně širokého spektra otázek včetně mandátů na due diligence, restrukturalizace společností, přeshraniční transakce a obecně obchodněprávní otázky. Výrazně aktivní je v mediálním sektoru.

Komentáře klientů: „Úroveň služeb je vynikající. Všechno je vždy včas a poradenství je poskytováno s dostatečným obchodním porozuměním a znalostmi na vysoké úrovni.“

Další klient chválí přístup právníků zaměřený na zákazníka a říká: „Rozumí našemu podnikání a znají naše potřeby,“ a dodává: „Jejich rady jsou nám šité na míru.“

Významné úspěchy: Asistence Renomia při akvizici společnosti FINVOX Finanční Služby.

Individuální hodnocení: Daniel Weinhold je klíčovým kontaktem v dané oblasti.

Řešení sporů: Uznávaný tým nabízí zkušenosti z řady arbitráží a sporů týkajících se obchodněprávní a korporátní agendy, včetně sporů z nekalosoutěžního jednání, akcionářských sporů, jakož i pracovněprávních sporů. Je aktivní pro řadu klientů v odvětvích jako je pojišťovnictví a infrastruktura. Zejména má významné zkušenosti se zastupováním stavebních společností.

Komentáře klientů: Klient hodnotí „Vždy jsem s nimi byl spokojený. Jsou velmi inovativní, opravdu o věcech pečlivě přemýšlejí a vždy rychle reagují.“

Individuální hodnocení: Milan Polák nabízí odborné znalosti zejména v oblasti stavebních sporů se zaměřením na významné domácí záležitosti. Je uznávaný jako „velmi dobrý v rozhodčím řízení“.

Milan Polák je doporučen publikací Chambers Europe pro oblast řešení sporů a arbitráží.

Pracovní právo: Tým poskytuje právní poradenství v celém spektru záležitostí týkajících se pracovního práva. Poskytuje poradenství na každodenní bázi, v otázkách hromadného propouštění, přechodu zaměstnanců a zaměstnávání cizinců. Má zkušenosti s pomáháním zaměstnavatelům se záležitostmi GDPR a s procesy digitalizace. Zastupuje klienty v pracovněprávních sporech a při kontrolách ze strany státních orgánů a asistují též klientům při kolektivním vyjednávání se zaměstnaneckými odbory.

Komentáře klientů: Dotazovaný klient popisuje tým jako „znalý a nápomocný“ v jeho přístupu.

Individuální hodnocení: Eva Procházková je advokátkou s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti pracovního práva a často poskytuje právní poradenství předním mezinárodním klientům. Především má rozsáhlé zkušenosti s problematikou ukončování pracovních smluv a ve věcech GDPR.

Eva Procházková je doporučena publikací Chambers Europe pro oblast pracovního práva.


 IFLR 1000

Advokátní kancelář Weinhold Legal byla oceněna v oblastech: bankovní a finanční právo, korporátní právo, fúze a akvizice a project development a zmíněna v oblasti práva kapitálových trhů a restrukturalizace a insolvence.

Tomáš Čermák je hodnocen jako „Vysoce hodnocený“  pro oblast akvizic a fúzí v České a Slovenské republice. 


Who’s Who Legal

Daniel Weinhold a Milan Polák patří k hrstce právníků v České republice, kteří se umisťují jako lídři mezi odborníky v následujících kategoriích.

Daniel Weinhold

– Who’s Who of Goverment Contracts Lawyers 2016-2021

– Who’s Who of M&A and Governance Lawyers 2010-2011, 2013-2019

– Who’s Who of Commercial Litigators 2012-2015

– Who’s Who of Banking Lawyers 2012-2014

– Who’s Who of Project Finance Lawyers 2012

– Who’s Who of Private Funds Lawyers 2010

Milan Polák

– Who’s Who of Commercial Litigators 2012-2015


Tax Directors Handbook

Weinhold Legal v.o.s. je doporučena v Tax Directors Handbook jako jedna z vedoucích advokátních kanceláří zabývající se daňovými aspekty v České republice.

„Weinhold Legal, v.o.s. často poskytuje poradenství klientům v oblasti daňových sporů. Nedávné případy zahrnovali poradenství ve významném sporu o DPH ohledně sporné agendy související s hospodařením energetických firem a právní poradenství ohledně sporné agendy aplikovatelnosti a neplnění daňové povinnosti v telekomunikačním průmyslu.“

Klienti chválí tým za „včasnou práci a přátelskou atmosféru“, označují kancelář za „důkladnou, rychlou a efektivní“.


European Legal Experts

Weinhold Legal je doporučena v oblasti bankovnictví, kapitálových trhů, insolvence, fúzí a akviziczastupování v soudním a rozhodčím řízení, nemovitostí a duševního vlastnictví, IT a telekomunikací.

Partneři Daniel Weinhold, Pav Younis, Martin Lukáš  Milan Polák doproučeni v oblasti bankovnictví a finančnictví (DW, PY), korporačního práva, fúzí a akvizic (DW, PY), pro zastupování v soudním a rozhodčím řízení (MP, DW, PY), nemovitostí (PY), duševního vlastnictví, IT a telekomunikací (ML).

„Weinhold Legal má velký tým pro fúze a akvizice, který poskytuje dobré služby a zkušenosti. Klienti říkají, že právníci tohoto týmu jsou velmi profesionální a znají mezinárodní legislativu.“

„Jedna z největších advokátních kanceláří na Slovensku, má významnou bankovní klientelu.“


Expert Guides

 (The Legal Media Group Guides to the World’s Leading Lawyers)

Partner Daniel Weinhold hodnocen jako expert v oblasti bankovnictví.

Partner Milan Polák hodnocen jako expert v oblasti obchodních arbitráží.


Client Choice Awards (International Law Office, Lexology)

Pav Younis se stal, v rámci Client Choice Awards 2018, vítězem pro oblast práva nemovitostí v České republice – a to jako jeden z pouhých dvou právníků v Praze z celkového počtu 384 vítězů z 66 jurisdikcí z celého světa, na základě průzkumu konaného mezi seniorními interními právníky klientů a více jak 2 000 individuálních hodnocení.


PLC Which lawyer?

Vysoce doporučena v oblasti bankovnictví a finančnictví a doporučena v oblastech kapitálových trhů, korporátního práva, nemovitostí, rozhodování sporů, fúzí a akvizic, pracovního práva, investičních fondů a rizikového kapitálu, restrukturalizace a insolvence, outsourcingu a IT, životního prostředí, hospodářské soutěže, odpovědnosti statutárních orgánů, daní, médií a telekomunikací.

Partneři Daniel Weinhold, Pav Younis a Milan Polák  jsou vysoce doporučeni v oblasti bankovnictví a finančnictví, rizikového kapitálu, doporučeni v oblasti fúzí a akvizic, uznáváni v oblasti odpovědnosti statutárních orgánů, řešení daňových sporů (DW), vysoce doporučeni v oblasti nemovitostí a doporučeni v oblasti fúzí a akvizic (PY), vysoce doporučeni v oblasti outsourcingu a vysoce doporučeni v oblasti pracovního práva (MP).

Vysoce doporučeni advokáti jsou: Martin Lukáš pro média a telekomunikace a Tomáš Čermák pro hospodářskou soutěž/anti-trust.


Čtěte více o Weinhold Legal.

Čtěte více o Weinhold Legal na EU LAWYERS:

European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe
Weinhold Legal - Česká republika