Průvodce právními kancelářemi

Několik komentářů o společnosti Weinhold Legal zveřejněných v odborném právním tisku a v renomovaných právních evropských i celosvětových průvodcích právními kancelářemi:

Weinhold Legal je hodnocena jako jedna z předních advokátních kanceláří v následujících oblastech: bankovní a finanční právo a právo kapitálových trhů, korporátní právo a fúze a akvizice, řešení sporů, pracovní právo, projekty & energie, právo nemovitostí, daňové právo a technologie, média a komunikace.

Partner Daniel Weinhold byl v únoru 2018 uveden do Síně slávy The Legal 500. Do Síně slávy The Legal 500 jsou vybírány osobnosti, které jsou trvale oceňovány svými klienty pro svoje dlouhodobé vynikající výsledky. Kritériem pro vstup do Síně slávy The Legal 500 je získání ocenění jako elitní „Leading Lawyer“ po dobu sedmi po sobě jdoucích let.

Eva Procházková je hodnocena jako „Rising Star“ v oblasti pracovního práva.

Bankovní a finanční právo a právo kapitálových trhů: Mezi klíčové klienty advokátní kanceláře Weinhold Legal patří banky a jiné finanční instituce, kterým poskytuje právní poradenství při projektovém a akvizičním financování. Tým se dále specializuje na sekuretizaci. Hlavními kontakty jsou Pavel Jendrulek, který tým vede a Daniel Weinhold.

Klíčoví klienti: UniCredit Czech Republic and Slovakia, Raiffeisenbank, Česká spořitelna (Erste Bank Group), ČSOB, Grandi Stazioni, OHL ŽS, Henry Schein.

Korporátní právo, fúze a akvizice: Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytuje právní poradenství rozličným mezinárodním společnostem a lokálním dceřiným společnostem nadnárodních korporací. Daniel Weinhold vede tým, dalšími důležitými kontakt je IP expert Martin Lukáš, který se specializuje na fúze a akvizice.

Komentáře klientů: “Velmi rychlá odezva a vynikající znalost práva obchodních společností.“

“Vyzdvihnul bych Martina Lukáše a Annu Bartůňkovou pro jejich usilovnou práci, inovativní postupy a profesionální přístup.“

Klíčoví klienti: Henry Schein, Slovenská produkčná (JOJ Group), Renomia, Momentum, LEEL Electricals Limited, PORR, První novinová společnost (PNS), Kyocera, GZ Media.

Významné úspěchy: Právní poradenství společnosti Henry Schein, významnému poskytovateli řešení zdravotní péče pro stomatologické a zdravotnické profesionály, v souvislosti s odštěpením divize veterinárního lékařství. Právní poradenství skupině JOJ s akvizicí 100% podílu v Československé filmové společnosti. Právní poradenství společnosti Renomia při akvizici většinového podílu v IMG.

Řešení sporů: Weinhold Legal si udržuje svoji specializaci na spory týkající se nemovitostí a zastupování bankovních klientů. Rovněž řeší spory o investice a spory týkající se práv duševního vlastnictví. Tým vedený Milanem Polák má znalost jak českého tak i slovenské práva. Daniel Weinhold se zaměřuje na obchodně právní spory a dosahuje velmi dobrých výsledků i v daňových sporech.

Komentáře klientů:Jednotlivci v týmu jsou velmi zkušení a uvažují v širším kontextu.

Tým má smysl pro obchodní aspekty a velmi dobře se orientuje v právním prostředí v oblasti řešení sporů. Jsou schopni zvládnout velké i malé věci a jsou pro tyto účely dostatečně personálně vybaveni.

Martin Lukáš je ostřílený a vynikající vyjednávač, velmi dobře technicky zdatný a je si vždy vědom obchodních aspektů důležitých při řešení sporů. Významně pomohl s naší strategií rozvoje podnikání tím, že nás seznámil s potenciálními klienty.

Významné úspěchy: Advokátní kancelář Weinhold Legal zastupovala Grandi Stazioni při vymáhání pohledávek vyplývajících z nájemních smluv uzavřených s vlastníkem stanic v rámci projektu PPP na revitalizaci železničních stanic včetně hlavního nádraží v Praze. Právní poradenství poskytovateli financování sporů ve střední a východní Evropě při zakládání jeho podnikání v České republice.

Pracovní právo: Weinhold Legal je „skutečným odborníkem v této oblasti práva“ a zabývá se mimo jiné přeshraničními záležitostmi. Tým vedený Milanem Polákem poskytuje poradenství v otázkách GDPR a dočasného přidělení a dále zastupuje klienty v pracovněprávních sporech týkajících se propouštění. Eva Procházková poskytuje poradenství domácím i zahraničním klientům a Anna Bartůňková, která je klienty vysoce hodnocena pro její „profesionální přístup“ se zabývá jak soudními spory tak i rozhodčími řízeními.

Komentáře klientů:Pracovně právní tým Weinhold Legal poskytuje velmi přímé a pohotové služby ve všech oblastech pracovního práva v České republice. Profesionalitu považuji za samozřejmou, ale jsem ohromen především rychlostí a srozumitelností odpovědí.

Znalí, vstřícní a velmi rychle reagují na požadavky a dotazy.

Komplexní znalost práva. Praktický a realistický přístup k různým právním situacím.

Eva Procházková je hodnocena jako „Rising Star“.

Projekty & energie: Weinhold Legal se zaměřuje na odvětví obnovitelné energie a má rozsáhlé zkušenosti s financováním projektů. V uplynulém roce poskytovala advokátní kancelář Weinhold Legal poradenství především dlouholetým klientům v dopravním sektoru ohledně projektů výstavby. Klíčovým kontaktem je Daniel Weinhold, přičemž významným členem týmu je i Martin Lukáš.

Komentáře klientů:Oceňujeme přátelský a proaktivní přístup a vysokou profesionalitu této advokátní kanceláře. V mnoha případech přišli s novými pohledy na diskutované záležitosti a fungovalo to.

Klíčoví klienti: Grandi Stazioni, Porr, OHL/ ŽPSV.

Významné úspěchy:  Právní poradenství rakouskému dodavateli staveb Porr v souvislosti s převodem veškerých akcií společnosti Alpine Bau CZ ze společnosti PSJ Holdings. Právní poradenství skupině Obrascón Huarte Lain (OHL) v souvislosti s prodejem jejího majoritního podílu v ŽPSV, českém dodavateli betonových výrobků pro stavebnictví se specializací na dopravní stavby. Právní poradenství společnosti Grandi Stazioni v rámci projektu PPP, který zahrnuje revitalizaci železničních stanic včetně Hlavního nádraží v Praze.

Právo nemovitostí: Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytuje klientům právní poradenství ohledně široké škály otázek týkající se nemovitostí, včetně projektů výstavby. Vedoucí týmu Pav Younis se specializuje na oblast fúzí a akvizic a poskytuje poradenství mnoha mezinárodním klientům. Praxe týmu zahrnuje poradenství při financování, výstavbě, transakční poradenství a poradenství ohledně nájmů. Zbyšek Kordač se zaměřuje na sporovou agendu v oblasti nemovitostí, včetně rozhodčích řízení.

Komentáře klientů: Pav Younis má obchodní uvažování, je snadno dostupný a velmi dobře se orientuje na lokálním trhu.

Klíčoví klienti: Grandi Stazioni, Bluehouse Capital, Christian Louboutin, Aures Holding.

Významné úspěchy: Právní poradentství středoevropskému prodejci ojetých vozů v souvislsoti s pronájem hlavního sídla společnosti. Právní poradenství Grandi Stazionimu v souvislosti s projektem PPP, který zahrnuje revitalizaci železničních stanic, včetně Hlavního nádraží Praha. Právní poradenství přední luxusní značce Christian Louboutin při pronájmu jejího prvního obchodu v Praze.

Daňové právo: Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytuje „vysoce kvalitní služby“ přičemž využívá odborných znalostí svých kontaktů. Tým vedený Danielem Weinholdem má rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím v oblasti daňových aspektů transakcí a dále s řešením daňových sporů, kde jsou klíčovými kontakty Martin Lukáš a Anna Bartůňková.

Komentáře klientů:Úroveň služeb je vynikající. Všechno je vždy včas; poradenství je poskytováno s dostatečným obchodním porozuměním a znalostmi na vysoké úrovni. Oceňujeme také rozumnou cenu služeb.

Martin Lukáš a Anna Bartůňková jsou vysoce ceněni pro svou tvrdou práci, inovativní postupy a profesionální přístup.

Daniel Weinhold je hodnocen jako Leading Individual.

Technologie, média a komunikace: Tým TMT advokátní kanceláře Weinhold Legal je „na nejvyšší úrovni“ a řeší řadu záležitostí pro klienty v mediálním sektoru. Tým vede Martin Lukáš, který do své praxe přináší odborné znalosti z oblasti práva duševního vlastnictví; tým radí v sporných a transakčních záležitostech v tomto odvětví. Má také znalosti v oblasti ochrany osobních dat.

Martin Lukáš je špičkový právník, který je schopen nabídnout nejen právní perspektivu, ale také ekonomický a finanční pohled na věc a komunikace s ním je perfektní.

Klíčoví klienti: SZIF (Státní zemědělský intervenční fond).

Významné úspěchy: Zastupování SZIF ve veřejné zakázce v souvislosti s výběrem dodavatele IT systému pro zemědělské dotace.


Chambers Global / Chambers Europe

Weinhold Legal je hodnocena jako jedna z předních advokátních kanceláří v následujících oblastech: korporátní právo a fúze a akvizice, řešení sporů a pracovní právo.

Bankovní a finanční právo: Tým často spolupracuje s velkými bankami a finančními institucemi v rámci řady přeshraničních mandátů, včetně financování projektů v oblasti stavebnictví a nemovitostí. Tým je dále velmi aktivní v oblasti bankovní a investiční regulace, poskytuje právní poradenství bankám i platebním institucím.

Komentáře klientů: Klienti jsou nadšeni z přístupu firmy. Jeden z klientů konstatuje: „S touto kanceláří se pracovalo velmi dobře“ a nazval ji „trpělivou a zdvořilou“.

Další klienti oceňují rozsah poskytovaných služeb, jeden z nich uvedl „Máme velmi pozitivní zkušenost s právníky, kteří se orientují v různých oblastech práva. Rozhodně je mohu doporučit.“

Individuální hodnocení: Pavel Jendrulek poskytuje právní poradenství dlužníkům i věřitelům u syndikovaného financování. Dále poskytuje poradenství platebním institucím v oblasti regulace. Klienti jej označují za „velmi zkušeného a zdatného při transakcích“.

Korporátní právo, fúze a akvizice: Tým poskytl právní služby klientům z řady odvětví, například z oblasti spotřební elektroniky, strojírenství, automobilového průmyslu a pojišťovnictví, a to ohledně širokého spektra otázek včetně mandátů na due diligence, restrukturalizace, přeshraničních transakcí a obecně obchodněprávních otázek. Výrazně aktivní v mediálním sektoru.

Komentáře klientů:Tvrdě pracují a reagují rychle“ konstatuje jeden z klientů.

Tým je „zkušený, probyznysově orientovaný a má velmi flexibilní přístup“.

Významné úspěchy:Asistence JOJ Group při akvizici všech akciíí v České filmové společnosti.

Individuální hodnocení: Daniel Weinhold vede tým a je klíčovým kontaktem v dané oblasti.

Řešení sporů: Uznávaný tým nabízí zkušenosti z řady arbitráží a sporů týkajících se obchodněprávní a korporátní agendy, včetně sporů z nekalosoutěžního jednání, akcionářských sporů, jakož i pracovněprávních sporů. Je aktivní pro celou řadu klientů v sektorech, jako je například pojišťovnictví a strojírenství.

Komentáře klientů: Klient hodnotí tým jako „velmi pečlivý, na klienta a jeho podnikání orientovaný a schopný okamžité reakce“.

Další klient uvádí „Vše je vždy včas, služba je poskytována s porozuměním našemu podnikání a na vysoké odborné úrovni“.

Významné úspěchy:Zastupování Grandi Stazioni ve sporu o nárok z nájemní smlouvy.

Individuální hodnocení: Milan Polák je klienty uznávaný jako „přátelský a přímý advokát“. Polák je odborníkem především na spory v oblasti výstavby a je rozhodcem ve vysoce odborných domácích rozhodčích řízeních. Pozorovatelé trhu o něm uvádějí, že je „velmi dobrý v zastupování svých klientů“.

Pracovní právo: Tým poskytuje právní poradenství v celém spektru záležitostí týkajících se pracovního práva též na mezinárodním poli. Poskytuje poradenství na každodenní bázi, v otázkách hromadného propouštění, přechodu zaměstnanců a zaměstnání cizinců. Zastupuje klienty v pracovněprávních sporech a při kontrolách ze strany státních orgánů a asistují též klientům při kolektivním vyjednávání se zaměstnaneckými odbory.

Komentáře klientů:  Jeden z klientů zdůrazňuje: „Jsou velmi praktičtí, dají vám radu, která je aplikovatelná v praxi a jsou dobří v přizpůsobení právních norem realitě firmy“.

Další klient oceňuje mezinárodní přesah firmy: „Jsou součástí mezinárodní sítě a mají skvělé kontakty na zahraniční právní kanceláře“.

Individuální hodnocení: Eva Procházková se zabývá širokým spektrem pracovně právních otázek, například ukončováním pracovněprávních poměrů či ochranou osobních údajů zaměstnanců (GDPR). Klienti ji hodnotí jako „velmi dobrého právníka“.   Eva je je doporučena publikací Chambers Europe pro oblast pracovního práva.


 IFLR 1000

Advokátní kancelář Weinhold Legal byla oceněna v oblastech: bankovní a finanční právo a právo kapitálových trhůkorporátní právo, fúze a akvizice a project development a zmíněna v oblasti restrukturalizace a insolvence.

Pavel Jendrulek získal ocenění „Rising Star“ pro oblast bankovního a finančního práva v České republice. Tomáš Čermák je hodnocen jako „Vysoce hodnocený“  pro oblast akvizic a fúzí v České a Slovenské republice. 


Who’s Who Legal

Daniel Weinhold, Pavel Jendrulek a Milan Polák patří k hrstce právníků v České republice, kteří se umisťují jako lídři mezi odborníky v následujících kategoriích.

Daniel Weinhold

– Who´s Who of Goverment Contracts Lawyers 2016-2020

 Who’s Who of M&A and Governance Lawyers 2010-2011, 2013-2019

– Who’s Who of Commercial Litigators 2012-2015

– Who’s Who of Banking Lawyers 2012-2014

– Who’s Who of Project Finance Lawyers 2012

– Who’s Who of Private Funds Lawyers 2010

 Pavel Jendrulek

– Who’s Who of Banking Lawyers 2018-2020

Milan Polák

– Who’s Who of Commercial Litigators 2012-2015


Tax Directors Handbook

Weinhold Legal v.o.s. je doporučena v Tax Directors Handbook jako jedna z vedoucích advokátních kanceláří zabývající se daňovými aspekty v České republice.

„Weinhold Legal, v.o.s. často poskytuje poradenství klientům v oblasti daňových sporů. Nedávné případy zahrnovali poradenství ve významném sporu o DPH ohledně sporné agendy související s hospodařením energetických firem a právní poradenství ohledně sporné agendy aplikovatelnosti a neplnění daňové povinnosti v telekomunikačním průmyslu.“

Klienti chválí tým za „včasnou práci a přátelskou atmosféru“, označují kancelář za „důkladnou, rychlou a efektivní“.


European Legal Experts

Weinhold Legal je doporučena v oblasti bankovnictví, kapitálových trhů, insolvence, fúzí a akviziczastupování v soudním a rozhodčím řízení, nemovitostí a duševního vlastnictví, IT a telekomunikací.

Partneři Daniel Weinhold, Pav Younis, Martin Lukáš  Milan Polák a advokátka Věra Tovey doporučena v oblasti bankovnictví a finančnictví (DW, PY, VT), korporačního práva, fúzí a akvizic (DW, PY), pro zastupování v soudním a rozhodčím řízení (MP, DW, PY), nemovitostí (PY), duševního vlastnictví, IT a telekomunikací (ML).

„Weinhold Legal má velký tým pro fúze a akvizice, který poskytuje dobré služby a zkušenosti. Klienti říkají, že právníci tohoto týmu jsou velmi profesionální a znají mezinárodní legislativu.“

„Jedna z největších advokátních kanceláří na Slovensku, má významnou bankovní klientelu.“


Expert Guides

 (The Legal Media Group Guides to the World’s Leading Lawyers)

Partner Daniel Weinhold hodnocen jako expert v oblasti bankovnictví.

Partner Milan Polák hodnocen jako expert v oblasti obchodních arbitráží.


Client Choice Awards (International Law Office, Lexology)

Pav Younis se stal, v rámci Client Choice Awards 2018, vítězem pro oblast práva nemovitostí v České republice – a to jako jeden z pouhých dvou právníků v Praze z celkového počtu 384 vítězů z 66 jurisdikcí z celého světa, na základě průzkumu konaného mezi seniorními interními právníky klientů a více jak 2 000 individuálních hodnocení.


PLC Which lawyer?

Vysoce doporučena v oblasti bankovnictví a finančnictví a doporučena v oblastech kapitálových trhů, korporátního práva, nemovitostí, rozhodování sporů, fúzí a akvizic, pracovního práva, investičních fondů a rizikového kapitálu, restrukturalizace a insolvence, outsourcingu a IT, životního prostředí, hospodářské soutěže, odpovědnosti statutárních orgánů, daní, médií a telekomunikací.

Partneři Daniel Weinhold, Pav Younis a Milan Polák  jsou vysoce doporučeni v oblasti bankovnictví a finančnictví, rizikového kapitálu, doporučeni v oblasti fúzí a akvizic, uznáváni v oblasti odpovědnosti statutárních orgánů, řešení daňových sporů (DW), vysoce doporučeni v oblasti nemovitostí a doporučeni v oblasti fúzí a akvizic (PY), vysoce doporučeni v oblasti outsourcingu a vysoce doporučeni v oblasti pracovního práva (MP).

Vysoce doporučeni advokáti jsou: Věra Tovey pro kapitálové trhy, zvláště pro kapitálové a dluhopisové financování, Martin Lukáš pro média a telekomunikace a Tomáš Čermák pro hospodářskou soutěž/anti-trust.


European Counsel Magazine

„…jedna z nejdynamičtěji se rozvíjejících advokátních kanceláří v této zemi.“


Global Counsel 3000

„… highly regarded local firms include Weinhold Legal, which has a growing profile.“

 www.hg.org (Hieros Gamos)

HG.org je jedna z prvních on-line právnických stránek, která byla založena v roce 1995.


Čtěte více o Weinhold Legal.

Čtěte více o Weinhold Legal na EU LAWYERS:

European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe
Weinhold Legal - Česká republika