Průvodce právními kancelářemi

Několik komentářů o společnosti Weinhold Legal zveřejněných v odborném právním tisku a v renomovaných právních evropských i celosvětových průvodcích právními kancelářemi:

Weinhold Legal je hodnocena jako jedna z předních advokátních kanceláří v následujících oblastech: bankovní a finanční právo a právo kapitálových trhů, EU a hospodářská soutěž, korporátní právo a fúze a akvizice, řešení sporů, pracovní právo, projekty & energie, právo nemovitostí, daňové právo a technologie, média a komunikace.

Partner Daniel Weinhold byl v únoru 2018 uveden do Síně slávy The Legal 500. Do Síně slávy The Legal 500 jsou vybírány osobnosti, které jsou trvale oceňovány svými klienty pro svoje dlouhodobé vynikající výsledky. Kritériem pro vstup do Síně slávy The Legal 500 je získání ocenění jako elitní leading Lawyer po dobu sedmi po sobě jdoucích let. Daniel Weinhold je nadále hodnocen jako leading Lawyer pro oblast daňového práva.

Eva Procházková je hodnocena jako „Next Generation Partner“ v oblasti pracovního práva.

Bankovní a finanční právo a právo kapitálových trhů: Bankovní a finanční tým Weinhold Legal pomáhá finančním institucím s financováním projektů, majetku, nemovitostí a akvizic, spotřebitelskými úvěry, jakož i s transakcemi na kapitálových trzích a soukromým kapitálem. Kanceláře v Praze i v Brně zajišťují, že tým je významně zastoupen na celostátní úrovni v celém regionu. Vedoucím týmu je Daniel Weinhold, který má dvojí kvalifikaci v České republice a na Slovensku.

Komentáře klientů:  „Je vedena partnery a poskytuje rychlé služby.“

Klíčoví klienti: Sodexo, Wood Forest Group, Christian Louboutin, JAMP, Amundi Czech Republic

Korporátní právo, fúze a akvizice: Weinhold Legal poskytuje poradenství v oblasti akvizic a prodejů pro řadu klíčových firem působících na středním trhu. Klienti si pochvalují „skvělou znalost systémů common law a kontinentálního práva“ a upozorňují na silné stránky týmu při poskytování poradenství klientům v automobilovém, technologickém, stavebním a pojišťovacím odvětví. Tým vede Daniel Weinhold, který nabízí zkušenosti s vedlejšími spory a finančními transakcemi, které doplňují jeho znalosti v oblasti podnikových transakcí. Dalšími klíčovými osobnostmi jsou Martin Lukáš a Pav Younis, stejně jako Tomáš Čermák, který radí klientům z brněnské kanceláře.

Komentáře klientů: „Weinhold Legal je obchodně orientovaná, kvalifikovaná a flexibilní advokátní kancelář. Má hluboké znalosti v oblastech našeho zaměření a podporuje naše obchodní potřeby.“ „Martin Lukáš je ochotný, flexibilní, znalý a velmi zkušený.“
„Pav Younis a jeho tým mají skutečně jedinečnou schopnost obsloužit české firmy, které působí ve Velké Británii, USA a na dalších mezinárodních trzích. Schopnost bezproblémově převádět koncepty z mezinárodního kontextu do českého a zpět je k nezaplacení.“

Klíčoví klienti: JAMP, LitFin, VIAMILK, Transdev, Springtide Ventures/ThreatMark sro, Resistant AI, Tech Mahindra, Amundi Czech Republic, Pneumax Holding, MACH DRŮBEŽ

Řešení sporů: Tým Weinhold Legal pro řešení sporů zastupuje české i mezinárodní společnosti v celém spektru sporů a arbitráží. Tým úzce spolupracuje s daňovým, finančním a podnikovým oddělením kanceláře. Vedoucím týmu je Milan Polák, jehož součástí jsou i takoví uznávaní odborníci, jako je jmenovitě partner Daniel Weinhold.

Komentáře klientů: „Weinhold Legal je obchodně orientovaná, kvalifikovaná a flexibilní advokátní kancelář. Má hluboké znalosti v oblastech našeho zaměření a podporuje naše obchodní potřeby.“
„Martin Lukáš je ochotný, flexibilní, znalý a velmi zkušený.“
„Zbyšek Kordač je skvělý právník.“

Klíčoví klienti: Grandi Stazioni, Litfin, Valentus Ltd.

Pracovní právo: Pracovněprávní tým Weinhold Legal uplatňuje multidisciplinární přístup a úzce spolupracuje s firemním oddělením, oddělením fúzí a akvizic a oddělením pro řešení sporů, aby poskytoval komplexní poradenství. Praxe nabízí obecné pracovněprávní poradenství a zabývá se také otázkami týkajícími se odborů a rad zaměstnanců, propouštěním a pracovněprávními spory. Tým vede Eva Procházková, která pracuje pro významné mezinárodní i české společnosti a každodenně poskytuje komplexní pracovněprávní poradenství. Klíčovými osobnostmi týmu jsou také Milan Polák, Daniel Weinhold, Martin Lukáš a právnička Anna Bartůňková.

Eva Procházková je hodnocena v oblasti pracovního práva jako „Next Generation Partner“.

EU a hospodářská soutěž: Tým Weinhold Legal pro hospodářskou soutěž a EU pravidelně řeší případy v České republice a v širším regionu střední a východní Evropy. Vedoucím týmu je Daniel Weinhold, kterému zdatně sekundují Martin Lukáš a právnička Tereza Hošková, která se specializuje na problematiku GDPR a veřejných zakázek.

Komentáře klientů: „Weinhold Legal je obchodně orientovaná, kvalifikovaná a flexibilní advokátní kancelář. Má hluboké znalosti v oblastech našeho zaměření a podporuje naše obchodní potřeby.“
„Martin Lukáš – ochotný, flexibilní, znalý, velmi zkušený.“

Klíčoví klienti: Kancelář zdravotních pojišťoven, EGAP, WASTECH, Transdev, VPK Servis, Obec Chornice, LitFin, ProPark.nu I, BEZPETEK, Město Olomouc

Projekty & energie: Tým Weinhold Legal pod vedením Martina Lukáše poskytuje poradenství klíčovým hráčům v oblasti energetiky a ropného průmyslu, jakož i v oblasti veřejných služeb, dopravy a telekomunikací. Klíčovými osobnostmi týmu jsou také jmenovitý partner Daniel Weinhold a právnička Tereza Hošková.

Klíčoví klienti: Solar Market, Elektrikářská společnost, Město Olomouc, Smržov 5, Vodohospodářská zařízení Šumperk

Právo nemovitostí: Realitní praxe Weinhold Legal úzce spolupracuje s daňovým, korporátním a finančním oddělením kanceláře a poskytuje poradenství v oblasti místních i přeshraničních mandátů. Vedoucím týmu je Pav Younis, který se specializuje na nemovitosti a související fúze a akvizice a poskytuje poradenství v oblasti akvizic a prodejů, komerčního leasingu, developmentu a financování nemovitostí, jakož i privatizací.

Komentáře klientů: „Skutečně partnersky vedená služba.“

Klíčoví klienti: Bluehouse Capital

Daňové právo: Daňový tým Weinhold Legal poskytuje relevantní poradenství v souvislosti s předními korporátními, finančními a realitními transakcemi v České republice a v celém regionu střední a východní Evropy. Tým vede Daniel Weinhold, který má zkušenosti s domácí i mezinárodní daňovou praxí a zaměřuje se zejména na daňové spory.

Daniel Weinhold je nadále hodnocen jako leading Lawyer po mnoho po sobě jdoucích let byluveden do The Legal 500 Hall of Fame v roce 2018.

Technologie, média a komunikace: TMT tým Weinhold Legal se zabývá transakčními I spornými právy a poskytuje poradenství v otázkách GDPR. Kancelář jako celek uplatňuje multidisciplinární přístup, což umožňuje týmu úzce spolupracovat s předními odborníky na daně, účetnictví a podnikové finance. Tým vede Martin Lukáš.

Komentáře klientů: „Martin Lukáš a jeho tým jsou profesionální a rychle reagují.“
„Velmi dobré odborné znalosti v oblasti právní a compliance IT, včetně záležitostí souvisejících s GDPR. Čisté a obchodně relevantní návrhy, které se příliš nezaměřují na nedůležité, málo rizikové detaily, ale dobře vystihují podstatu rizika.“
„Martin Lukáš má skutečné IT kompetence a rozumí rizikům.“

Klíčoví klienti: Springtide Ventures/ThreatMark sro, GATE4AD, Sighttex, Chropyňská strojírna, Any Desk, Resistant AI, Veselá věda, CC Internet, Hertford, Valentus Ltd, CZT, Renomia


Chambers Global / Chambers Europe

Weinhold Legal je hodnocena jako jedna z předních advokátních kanceláří v následujících oblastech: korporátní právo a fúze a akvizice a pracovní právo.

Korporátní právo, fúze a akvizice: Tým Weinhold Legal zastupuje klienty z různých průmyslových odvětví, jako je výroba, stavebnictví a energetika, v celé řadě záležitostí včetně podnikových restrukturalizací a přeshraničních transakcí. Tým rovněž pomáhá při řešení obecných obchodních záležitostí.

Komentáře klientů: „Firma poskytuje nejen očekávanou právní podporu, ale také koordinaci a pragmatický přínos.“
„Tým má velmi dobré znalosti.“
„Weinhold Legal má velmi dobré obchodní povědomí.“

Významné úspěchy: Právníci z Weinhold Legal poskytli právní poradenství společnosti MACH DRŮBEŽ při fúzi a transformaci jejích slovenských dceřiných společností.

Individuální hodnocení: Daniel Weinhold je vedoucím oddělení a klíčovým kontaktem pro klienty.

Řešení sporů: Rozhodčí soud – Česká republika a Řešení sporů – Česká republika:

Individuální hodnocení: Milan Polák z advokátní kanceláře Weinhold Legal v.o.s. zastupuje klienty v soudních i rozhodčích řízeních a často jedná v přeshraničních sporech

Komentáře klientů: „Je to skvělý a velmi zkušený právník.“

Milan Polák je doporučen publikací Chambers Europe pro oblast řešení sporů a arbitráží.

Pracovní právo: Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytuje poradenství v celé škále pracovněprávních záležitostí, včetně každodenních pracovněprávních otázek, propouštění a pracovních úrazů a nemocí z povolání. Kancelář má rovněž zkušenosti s pomocí zaměstnavatelům v otázkách GDPR a procesů digitalizace. Kromě toho tým Weinhold Legal zastupuje klienty v pracovněprávních sporech a při kontrolách úřadů a spolupracuje s odborovými organizacemi na kolektivních smlouvách.

Komentáře klientů: „Služba je rychlá a pokrývá právní zázemí, které potřebuji.“

Individuální hodnocení: Eva Procházková je zkušená právnička v oblasti pracovního práva, která zastupuje přední mezinárodní i domácí klienty. Má dobré znalosti v oblasti poradenství při ukončování pracovních smluv a v otázkách GDPR. Radí také v oblasti pracovněprávních sporů, kolektivního vyjednávání a záležitostí souvisejících

Komentáře klientů: „Vždy se snaží posuzovat problém z 360°.“

Eva Procházková je doporučena publikací Chambers Europe pro oblast pracovního práva.


 IFLR 1000

Advokátní kancelář Weinhold Legal byla oceněna v oblastech: bankovní a finanční právo, fúze a akvizice a project development a zmíněna v oblasti práva kapitálových trhů a restrukturalizace a insolvence.


Who’s Who Legal

Daniel Weinhold a Milan Polák patří k hrstce právníků v České republice, kteří se umisťují jako lídři mezi odborníky v následujících kategoriích.

Daniel Weinhold

– Who’s Who of Commercial Litigators 2012-2015, 2022-2023

– Who’s Who of Goverment Contracts Lawyers 2016-2021, 2023

– Who’s Who of M&A and Governance Lawyers 2010-2011, 2013-2019

– Who’s Who of Banking Lawyers 2012-2014

– Who’s Who of Project Finance Lawyers 2012

– Who’s Who of Private Funds Lawyers 2010

Milan Polák

– Who’s Who of Commercial Litigators 2012-2015


Tax Directors Handbook

Weinhold Legal v.o.s. je doporučena v Tax Directors Handbook jako jedna z vedoucích advokátních kanceláří zabývající se daňovými aspekty v České republice.

„Weinhold Legal, v.o.s. často poskytuje poradenství klientům v oblasti daňových sporů. Nedávné případy zahrnovali poradenství ve významném sporu o DPH ohledně sporné agendy související s hospodařením energetických firem a právní poradenství ohledně sporné agendy aplikovatelnosti a neplnění daňové povinnosti v telekomunikačním průmyslu.“

Klienti chválí tým za „včasnou práci a přátelskou atmosféru“, označují kancelář za „důkladnou, rychlou a efektivní“.


European Legal Experts

Weinhold Legal je doporučena v oblasti bankovnictví, kapitálových trhů, insolvence, fúzí a akviziczastupování v soudním a rozhodčím řízení, nemovitostí a duševního vlastnictví, IT a telekomunikací.

Partneři Daniel Weinhold, Pav Younis, Martin Lukáš  Milan Polák doproučeni v oblasti bankovnictví a finančnictví (DW, PY), korporačního práva, fúzí a akvizic (DW, PY), pro zastupování v soudním a rozhodčím řízení (MP, DW, PY), nemovitostí (PY), duševního vlastnictví, IT a telekomunikací (ML).

„Weinhold Legal má velký tým pro fúze a akvizice, který poskytuje dobré služby a zkušenosti. Klienti říkají, že právníci tohoto týmu jsou velmi profesionální a znají mezinárodní legislativu.“

„Jedna z největších advokátních kanceláří na Slovensku, má významnou bankovní klientelu.“


Expert Guides

 (The Legal Media Group Guides to the World’s Leading Lawyers)

Partner Daniel Weinhold hodnocen jako expert v oblasti bankovnictví.

Partner Milan Polák hodnocen jako expert v oblasti obchodních arbitráží.


Client Choice Awards (International Law Office, Lexology)

Pav Younis se stal, v rámci Client Choice Awards 2018, vítězem pro oblast práva nemovitostí v České republice – a to jako jeden z pouhých dvou právníků v Praze z celkového počtu 384 vítězů z 66 jurisdikcí z celého světa, na základě průzkumu konaného mezi seniorními interními právníky klientů a více jak 2 000 individuálních hodnocení.


PLC Which lawyer?

Vysoce doporučena v oblasti bankovnictví a finančnictví a doporučena v oblastech kapitálových trhů, korporátního práva, nemovitostí, rozhodování sporů, fúzí a akvizic, pracovního práva, investičních fondů a rizikového kapitálu, restrukturalizace a insolvence, outsourcingu a IT, životního prostředí, hospodářské soutěže, odpovědnosti statutárních orgánů, daní, médií a telekomunikací.

Partneři Daniel Weinhold, Pav Younis a Milan Polák  jsou vysoce doporučeni v oblasti bankovnictví a finančnictví, rizikového kapitálu, doporučeni v oblasti fúzí a akvizic, uznáváni v oblasti odpovědnosti statutárních orgánů, řešení daňových sporů (DW), vysoce doporučeni v oblasti nemovitostí a doporučeni v oblasti fúzí a akvizic (PY), vysoce doporučeni v oblasti outsourcingu a vysoce doporučeni v oblasti pracovního práva (MP).

Vysoce doporučeni advokáti jsou: Martin Lukáš pro média a telekomunikace a Tomáš Čermák pro hospodářskou soutěž/anti-trust.


Čtěte více o Weinhold Legal.

Čtěte více o Weinhold Legal na EU LAWYERS:

European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe
Weinhold Legal - Česká republika