Průvodce právními kancelářemi

Několik komentářů o společnosti Weinhold Legal zveřejněných v odborném právním tisku a v renomovaných právních evropských i celosvětových průvodcích právními kancelářemi:

Weinhold Legal je hodnocena jako jedna z předních advokátních kanceláří v následujících oblastech: bankovní a finanční právo a právo kapitálových trhů, EU a hospodářská soutěž, korporátní právo a fúze a akvizice, řešení sporů, pracovní právo, právo nemovitostí, daňové právo a technologie, média a komunikace.

Partner Daniel Weinhold byl v únoru 2018 uveden do Síně slávy The Legal 500. Do Síně slávy The Legal 500 jsou vybírány osobnosti, které jsou trvale oceňovány svými klienty pro svoje dlouhodobé vynikající výsledky. Kritériem pro vstup do Síně slávy The Legal 500 je získání ocenění jako elitní leading Lawyer po dobu sedmi po sobě jdoucích let.

Eva Procházková je hodnocena jako „Next Generation Partner” v oblasti pracovního práva.

Bankovní a finanční právo a právo kapitálových trhů: Nabídku bankovnictví a financí v advokátní kanceláři Weinhold Legal zastřešuje partner Daniel Weinhold, který má dvojí kvalifikaci, a to jak na Slovensku, tak v České republice. Praxe pravidelně pomáhá finančním institucím a dlužníkům v otázkách projektového financování, financování aktiv, spotřebitelských úvěrů, akvizičního financování a financování nemovitostí. Kromě toho se tým zabývá regulačními a smluvními otázkami.

Komentáře klientů:Tým je velmi vstřícný a ochotný reagovat a poskytuje skvělé služby za příznivou cenu.”

Spolupráce s týmem se nám líbí a doporučujeme je i kolegům pro práci v oblasti financí v České republice.”

Daniel Weinhold a jeho tým jsou našimi poradci.”

Klíčoví klienti: Wallex Asset Management

Korporátní právo, fúze a akvizice: Tým Weinhold Legal pro obchodní právo, korporátní právo a fúze a akvizice má zkušenosti s poradenstvím místním i mezinárodním klientům v oblasti akvizic, prodejů a obecných korporátních záležitostí a kromě toho se zabývá i rizikovým kapitálem. Skupina uplatňuje multidisciplinární přístup a pravidelně spolupracuje s dalšími relevantními odborníky, zejména v oblasti daní, duševního vlastnictví a IT. Praxi vede Daniel Weinhold, slovenský a český advokát s dvojí kvalifikací, který se zaměřuje na restrukturalizace a přeměny. Dalším klíčovým kontaktem v rámci skupiny je Martin Lukáš, který se zabývá právem obchodních společností a veřejnými zakázkami. Ostatní klíčové kontakty jsou Tomáš Čermák, Anna Bartůňková a Pav Younis.

Komentáře klientů:Weinhold Legal se vyznačuje týmem zkušených právníků, finančních analytiků a odborníků v oboru, kteří do každého prodeje společnosti vnášejí bohaté zkušenosti a hluboké znalosti. Jejich tým se zaměřuje na klienta a spolupracuje na vytváření řešení na míru, která maximalizují hodnotu vaší společnosti během prodeje.”

To, co je skutečně odlišuje, je jejich inovativní využívání technologií, které zajišťuje zjednodušený a efektivní proces, zatímco jejich oddanost rozmanitosti a inkluzi zajišťuje širokou škálu perspektiv pro úspěšné vedení složitých jednání.”

Martin Lukáš vyniká svými rozsáhlými zkušenostmi a oddaností úspěchu klientů ve složitých transakcích fúzí a akvizic. Jeho schopnost poskytovat inovativní a na míru šitá řešení, vynikající komunikační schopnosti a přístup založený na spolupráci z něj činí cenný přínos.”

Klíčoví klienti: Resistant AI, Transdev, Tech Mahindra, SimpleCell, Pneumax Holding, Hertford Investments, Mach Drůbež

Řešení sporů: Tým Weinhold Legal, který má silné zastoupení na českém a slovenském trhu, se zabývá řešením sporů týkajících se korporátních záležitostí, sporných pracovních záležitostí a dvoustranných investičních smluv. Kancelář, která je aktivní v soudních i rozhodčích řízeních, zastupuje především tuzemské a mezinárodní společnosti, dále banky, developery a stavební firmy. Skupina uplatňuje multidisciplinární přístup a spolupracuje s týmy pro daně, korporátní právo a bankovnictví a finance. Tým vede rozhodce Milan Polák, který se specializuje na spory z oblasti práva obchodních společností. Dalším klíčovým kontaktem v rámci praxe je řídící partner Daniel Weinhold, spolu s Martinem Lukášem, Zbyškem Kordačem a Michaelou Koblasovou.

Komentáře klientů: “Milan Polák a Zbyšek Kordač jsou uznávanými odborníky na soudní spory.”

Weinhold Legal má velmi silnou praxi v oblasti soudních sporů. Podporovali nás v řadě sporných případů a jejich výkon byl vynikající.”

Martin Lukáš, Zbyšek Kordač a Michaela Koblasová jsou skvělí litigátoři.”

Klíčoví klienti: Grandi Stazioni, Litfin

Pracovní právo: Pracovní oddělení advokátní kanceláře Weinhold Legal se zabývá širokou škálou otázek, včetně propouštění, převodů zaměstnanců, kolektivních smluv a zákazu konkurence. Oddělení úzce spolupracuje s oddělením fúzí a akvizic, restrukturalizací a insolvencí kanceláře a často poskytuje poradenství v otázkách, jako jsou restrukturalizace společností, zásady odměňování a akciové plány. Kromě toho tým pomáhá klientům s prací související s ochranou osobních údajů zaměstnanců, due diligence a pracovněprávními spory. Eva Procházková dohlíží na skupinu a prokazuje zkušenosti v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnaneckých výhod a zdravotního pojištění. Dalšími klíčovými kontakty jsou Martin Lukáš, Daniel Weinhold, Milan Polák a Anna Bartůňková.

Eva Procházková je hodnocena v oblasti pracovního práva jako „Next Generation Partner”.

Komentáře klientů: „S právní kanceláří Weinhold Legal spolupracujeme v mnoha oblastech – při přípravě obchodních smluv, pracovních smluv, při přípravě dokumentů pro naše spravované akcie v USA. Vše je připraveno perfektně, včas a oceňujeme naprostou profesionalitu, přehled a znalost práva v České republice i ve Velké Británii.”

„Eva Procházková má skvělé znalosti práva a je profesionální.”

„Velmi profesionální komunikace a velmi kvalifikovaní advokáti.”

EU a hospodářská soutěž: Advokátní kancelář Weinhold Legal se pod vedením Daniela Weinholda zabývá otázkami hospodářské soutěže v souvislosti s akvizicemi a prodeji. Pomáhá klientům z odvětví telekomunikací, zdravotnictví, IT a pojišťovnictví a běžně řeší případy týkající se antimonopolních povolení, soukromoprávního vymáhání náhrady škody a zneužití dominantního postavení. Martin Lukáš je klíčovou kontaktní osobou v týmu a zaměřuje se na propojení fúzí a akvizic s otázkami hospodářské soutěže. Advokátka Tereza Hošková se specializuje na problematiku veřejných zakázek a GDPR.

Komentáře klientů:Weinhold Legal má velmi silnou praxi v oblasti hospodářské soutěže. Podporovali nás v řadě soudních sporů zaměřených na vymáhání náhrady škody z podvodů v oblasti práva hospodářské soutěže a jejich výkon byl vynikající.”

Klíčoví klienti: Kancelář zdravotních pojišťoven, EGAP, WASTECH, Transdev, Lagardére Retail, LitFin, Lorenc logistics, Město Olomouc

Právo nemovitostí: V advokátní kanceláři Weinhold Legal vede realitní tým Pav Younis, který běžně poskytuje poradenství nadnárodním klientům v oblasti akvizic a prodejů, komerčního leasingu a financování nemovitostí. Mezi klíčové klienty skupiny patří developeři, nájemci, pronajímatelé a financující banky a v poslední době vykazuje aktivitu v oblasti developerských projektů, zejména v souvislosti s obchodními centry. Milan Polák je klíčovým odborníkem v rámci kanceláře a zaměřuje se především na soudní spory týkající se nemovitostí.

Komentáře klientů: „Tým je velmi vstřícný a má profesionální přístup.”

Klíčoví klienti: Bluehouse Capital, Christian Louboutin, JAMP

Daňové právo: Daňový tým Weinhold Legal působí především na českém a slovenském trhu a pravidelně řeší místní i přeshraniční daňové případy. Kancelář poskytuje poradenství v otázkách, které se týkají daní, obchodních společností a účetnictví. Daniel Weinhold stojí v čele skupiny a specializuje se na daňové spory, soudní spory a arbitráže se zvláštním zaměřením na daňové záležitosti v českých médiích..

Daniel Weinhold byl hodnocen jako leading Lawyer po mnoho po sobě jdoucích let a v roce 2018 byl uveden do The Legal 500 Hall of Fame.

Technologie, média a komunikace: TMT tým Weinhold Legal se zabývá různými záležitostmi, včetně případů ochrany značek, problematiky GDPR, licenčních záležitostí, akvizic a sporů o ochranné známky. Tým těží ze svých odborných znalostí v oblasti duševního vlastnictví a pokrývá jak spornou, tak transakční práci. Martin Lukáš zastřešuje tuto praxi a kromě technických aspektů transakcí v oblasti fúzí a akvizic pokrývá také práci v oblasti duševního vlastnictví a IT.

Komentáře klientů: „Solidní znalost IT práva, zahrnující všechny obchodní aspekty, dodržování předpisů, GDPR a dokonce i některé technické aspekty.”

„Martin Lukáš je chytrý, detailně orientovaný a pečlivý právník.”

„Weinhold Legal má velmi silnou praxi v oblasti TMT. Zaměřují se na telekomunikace a jejich výkon byl vždy vynikající.”

Klíčoví klienti: Sighttex, Chropyňská strojírna, Resistant AI, CC Internet, Hertford, CZT, Renomia, Karolína Kostroňová, Volny.cz, GATE4AD, Valentus Ltd


Chambers Europe

Weinhold Legal je hodnocena jako jedna z předních advokátních kanceláří v oblasti: pracovní právo.

Pracovní právo: Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytuje poradenství v celé škále pracovněprávních záležitostí, včetně každodenních pracovněprávních otázek, propouštění a pracovních úrazů a nemocí z povolání. Kancelář má rovněž zkušenosti s asistencí zaměstnavatelům v otázkách GDPR a procesů digitalizace. Kromě toho tým Weinhold Legal zastupuje klienty v pracovněprávních sporech a při kontrolách úřadů a spolupracuje s odborovými organizacemi na kolektivních smlouvách.

Komentáře klientů: „Právníci Weinhold Legal mají vynikající a rychlou reakci.“ „Jejich právníci jsou velmi vstřícní a orientují se na zákazníka.“

Individuální hodnocení: Eva Procházková je zkušený právník v oblasti pracovního práva, který zastupuje přední mezinárodní i domácí klienty. Má dobré znalosti v oblasti poradenství při ukončování pracovních smluv a v otázkách GDPR. Radí také v oblasti pracovněprávních sporů, kolektivního vyjednávání a záležitostí souvisejících s home office. „Oceňuji její přehled, orientaci v pracovněprávní problematice a znalosti. Vždy mi dokázala poradit s jakýmikoliv problémy.“

Komentáře klientů: „Oceňuji její přehled, orientaci v pracovněprávní problematice a znalosti. Vždy mi dokázala poradit s jakýmikoliv problémy.“

Eva Procházková je doporučena publikací Chambers Europe pro oblast pracovního práva.

Řešení sporů: Rozhodčí soud – Česká republika a Řešení sporů – Česká republika:

Individuální hodnocení: Milan Polák z advokátní kanceláře Weinhold Legal zastupuje klienty v soudních i rozhodčích řízeních a často jedná v přeshraničních sporech. Zastupuje klienty ve sporech týkajících se nároků na náhradu škody, stavebních projektů a insolvenčních řízení. Vystupuje rovněž v řízeních o zrušení rozhodčích rozhodnutí.

Komentáře klientů: „Milan je dobrý advokát a právník.“

Milan Polák je doporučen publikací Chambers Europe pro oblast řešení sporů a arbitráží.


IFLR 1000

Advokátní kancelář Weinhold Legal byla oceněna v oblastech: bankovní a finanční právo, fúze a akvizice a project development a zmíněna v oblasti práva kapitálových trhů a restrukturalizace a insolvence.


Who’s Who Legal

Daniel Weinhold a Milan Polák patří k hrstce právníků v České republice, kteří se umisťují jako lídři mezi odborníky v následujících kategoriích.

Daniel Weinhold

– Who’s Who of Commercial Litigators 2012-2015, 2022-2023

– Who’s Who of Goverment Contracts Lawyers 2016-2021, 2023

– Who’s Who of M&A and Governance Lawyers 2010-2011, 2013-2019

– Who’s Who of Banking Lawyers 2012-2014

– Who’s Who of Project Finance Lawyers 2012

– Who’s Who of Private Funds Lawyers 2010

Milan Polák

– Who’s Who of Commercial Litigators 2012-2015


Tax Directors Handbook

Weinhold Legal v.o.s. je doporučena v Tax Directors Handbook jako jedna z vedoucích advokátních kanceláří zabývající se daňovými aspekty v České republice.

„Weinhold Legal, v.o.s. často poskytuje poradenství klientům v oblasti daňových sporů. Nedávné případy zahrnovali poradenství ve významném sporu o DPH ohledně sporné agendy související s hospodařením energetických firem a právní poradenství ohledně sporné agendy aplikovatelnosti a neplnění daňové povinnosti v telekomunikačním průmyslu.“

Klienti chválí tým za „včasnou práci a přátelskou atmosféru“, označují kancelář za „důkladnou, rychlou a efektivní“.


European Legal Experts

Weinhold Legal je doporučena v oblasti bankovnictví, kapitálových trhů, insolvence, fúzí a akviziczastupování v soudním a rozhodčím řízení, nemovitostí a duševního vlastnictví, IT a telekomunikací.

Partneři Daniel Weinhold, Pav Younis, Martin Lukáš  Milan Polák doproučeni v oblasti bankovnictví a finančnictví (DW, PY), korporačního práva, fúzí a akvizic (DW, PY), pro zastupování v soudním a rozhodčím řízení (MP, DW, PY), nemovitostí (PY), duševního vlastnictví, IT a telekomunikací (ML).

„Weinhold Legal má velký tým pro fúze a akvizice, který poskytuje dobré služby a zkušenosti. Klienti říkají, že právníci tohoto týmu jsou velmi profesionální a znají mezinárodní legislativu.“

„Jedna z největších advokátních kanceláří na Slovensku, má významnou bankovní klientelu.“


Expert Guides

 (The Legal Media Group Guides to the World’s Leading Lawyers)

Partner Daniel Weinhold hodnocen jako expert v oblasti bankovnictví.

Partner Milan Polák hodnocen jako expert v oblasti obchodních arbitráží.


Client Choice Awards (International Law Office, Lexology)

Pav Younis se stal, v rámci Client Choice Awards 2018, vítězem pro oblast práva nemovitostí v České republice – a to jako jeden z pouhých dvou právníků v Praze z celkového počtu 384 vítězů z 66 jurisdikcí z celého světa, na základě průzkumu konaného mezi seniorními interními právníky klientů a více jak 2 000 individuálních hodnocení.


PLC Which lawyer?

Vysoce doporučena v oblasti bankovnictví a finančnictví a doporučena v oblastech kapitálových trhů, korporátního práva, nemovitostí, rozhodování sporů, fúzí a akvizic, pracovního práva, investičních fondů a rizikového kapitálu, restrukturalizace a insolvence, outsourcingu a IT, životního prostředí, hospodářské soutěže, odpovědnosti statutárních orgánů, daní, médií a telekomunikací.

Partneři Daniel Weinhold, Pav Younis a Milan Polák  jsou vysoce doporučeni v oblasti bankovnictví a finančnictví, rizikového kapitálu, doporučeni v oblasti fúzí a akvizic, uznáváni v oblasti odpovědnosti statutárních orgánů, řešení daňových sporů (DW), vysoce doporučeni v oblasti nemovitostí a doporučeni v oblasti fúzí a akvizic (PY), vysoce doporučeni v oblasti outsourcingu a vysoce doporučeni v oblasti pracovního práva (MP).

Vysoce doporučeni advokáti jsou: Martin Lukáš pro média a telekomunikace a Tomáš Čermák pro hospodářskou soutěž/anti-trust.


Čtěte více o Weinhold Legal.

Čtěte více o Weinhold Legal na EU LAWYERS:

European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe
Weinhold Legal - Česká republika