Průvodce právními kancelářemi

Několik komentářů o společnosti Weinhold Legal zveřejněných v odborném právním tisku a v renomovaných právních evropských i celosvětových průvodcích právními kancelářemi:

Weinhold Legal je hodnocena jako jedna z předních advokátních kanceláří v následujících oblastech: bankovní a finanční právo a právo kapitálových trhů, korporátní právo a fúze a akvizice, řešení sporů, pracovní právo, projekty & energie, právo nemovitostí, daňové právo a technologie, média a komunikace.

Partner Daniel Weinhold byl v únoru 2018 uveden do Síně slávy The Legal 500. Do Síně slávy The Legal 500 jsou vybírány osobnosti, které jsou trvale oceňovány svými klienty pro svoje dlouhodobé vynikající výsledky. Kritériem pro vstup do Síně slávy The Legal 500 je získání ocenění jako elitní leading Lawyer po dobu sedmi po sobě jdoucích let. Daniel Weinhold je nadále hodnocen jako leading Lawyer pro oblast daňového práva.

Eva Procházková je hodnocena jako „Rising Star“ v oblasti pracovního práva.

Bankovní a finanční právo a právo kapitálových trhů: Tým Weinhold Legal se zabývá širokým spektrem finančních transakcí pro dlužníky a věřitele, jako jsou transakce týkající se akvizičního financování, projektového financování, financování aktiv a financování nemovitostí. Kromě toho má zkušenosti s emisemi dluhopisů a mandáty investičních fondů, jakož i se záležitostmi finanční regulace. Daniel Weinhold je klíčovým právníkem pro tuto oblast.

Korporátní právo, fúze a akvizice: Weinhold Legal poskytuje poradenství v oblasti akvizic a prodejů pro řadu klíčových firem působících na středním trhu. Klienti si pochvalují „skvělou znalost systémů common law a kontinentálního práva“ a upozorňují na silné stránky týmu při poskytování poradenství klientům v automobilovém, technologickém, stavebním a pojišťovacím odvětví. Tým vede Daniel Weinhold, který nabízí zkušenosti s vedlejšími spory a finančními transakcemi, které doplňují jeho znalosti v oblasti podnikových transakcí. Dalšími klíčovými osobnostmi jsou Martin Lukáš a Pav Younis, stejně jako Tomáš Čermák, který radí klientům z brněnské kanceláře.

Komentáře klientů: „Skvělá znalost systému common law a kontinentálního práva, schopnost orientovat se a strukturovat mezinárodní investiční transakce.“

„Pav Younis – zkušenosti, solidní obchodní přístup, efektivní a hladký průběh.“

Klíčoví klienti: RITTAL, Benson Oak Capital, RENOMIA, Tech Mahindra, Broadview, Pneumax Holding, Vitrablok, Chropyňská strojírna, PORR, Etarea Invenium

Řešení sporů: Weinhold Legal zastupuje významné vlády, banky a korporátní klienty v řadě klíčových sporů. Tým je známý svými hlubokými zkušenostmi s rozhodčími řízeními a soudními spory, a to v oblasti financí, nemovitostí, duševního vlastnictví a pracovních sporů. Má také samostatnou praxi v oblasti daňových sporů. Praxi vede Milan Polák. Martin Lukáš a Zbyšek Kordač jsou doporučováni pro své odborné znalosti v oblasti duševního vlastnictví, resp. insolvenčních věcí.

Komentáře klientů: „Sledují položky (aniž by byli požádáni), snaží se zjistit, kde jsou úzká místa, a snaží se je vyřešit.“

„Spolupráci s advokátní kanceláří Weinhold Legal jsme zahájili již na počátku naší existence a stále v ní pokračujeme, protože je pro obě strany velmi přínosná. Weinholdové jsou skuteční profesionálové a odborníci v různých oblastech práva. Navíc nás podporují při uplatňování nároků na náhradu škody a doporučují naše služby svým vlastním klientům. Spolupráce je tedy skutečně přínosná pro obě strany.“

Klíčoví klienti: Grandi Stazioni, Litfin.

Pracovní právo: Pracovní a pracovněprávní tým Weinhold Legal spolupracuje s ostatními odděleními (včetně praxe fúzí a akvizic a restrukturalizace a insolvence) při řešení nejrůznějších záležitostí. Milan Polák vede tuto skupinu, která se vyzná v širokém spektru otázek, jako jsou pracovní smlouvy, kolektivní smlouvy, převody zaměstnanců, přemístění, otázky pracovní neschopnosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Doporučováni jsou také Martin Lukáš a advokátky Eva Procházková a Anna Bartůňková.

Komentáře klientů: „Velmi lidský přístup. Schopnost vysvětlit nám, obyčejným smrtelníkům, poměrně složité právní otázky.“

Eva Procházková je hodnocena jako Rising Star.

Projekty & energie: Tým Weinhold Legal, který působí v kancelářích v Praze a Brně, zastupuje klienty v oblasti energetiky, dopravy, infrastruktury a veřejných služeb. Klíčovou silnou stránkou skupiny jsou transakce v oblasti projektového a akvizičního financování, kde tým zastupuje banky a dlužníky. V ostatních sporných případech tým rovněž jedná pro klienty ve stavebních sporech. Tým vede Daniel Weinhold. Martin Lukáš je známý svými zkušenostmi s veřejnými zakázkami a restrukturalizací v souvislosti s energetickými projekty.

Komentáře klientů:Důvěřuji právní kanceláři Weinhold Legal a jejím radám. Jsou velmi ochotní, znají naše podnikání a potřeby a jejich rady jsou vždy užitečné. Dobrý poměr ceny a kvality.“

„Spolupracuji s Martinem Lukášem. Práci kanceláře jsem doporučil několika svým obchodním partnerům ve stavebnictví a že v současné době radí dalším lidem ve stavebních sporech. Dělají to dobře.“

Klíčoví klienti: Grandi Stazioni, Smržov 5, Elektrikářská společnost, Vodohospodářské zařízení Šumperk, Obec Dubno, ProPark, BEZPETEK

Právo nemovitostí: Tým Weinhold Legal poskytuje „kvalitní poradenství“ bankám, developerům, nájemcům a pronajímatelům. Stále aktivněji se podílí na rozsáhlých developerských projektech, zejména velkých obchodních centrech, a je rovněž významný v oblasti významných transakcí. Skupina rovněž poskytuje poradenství klientům v oblasti nemovitostí Covid-19. Vedoucí praxe Pav Younis se specializuje na řešení fúzí a akvizic v oblasti nemovitostí pro nadnárodní investory. Doporučováni jsou rovněž Martin Lukáš a Milan Polák.

Komentáře klientů: „Dostupnost za všech okolností. Reakční doba velmi dobrá.“

Klíčoví klienti: Bluehouse Capital, Christian Louboutin, Česká pošta

Významné úspěchy: Poradenství společnosti Christian Louboutin při pronájmu její první prodejny v Praze. Poskytování každodenního poradenství při správě portfolia společnosti Bluehouse Capital. Poskytování právního poradenství České poště při prodeji kláštera svatého Gabriela.

Daňové právo: Weinhold Legal se zabývá kombinací každodenního daňového poradenství a sporů, jakož i daňovými aspekty rozsáhlých (často přeshraničních) podnikových transakcí. Daniel Weinhold vede oddělení daňových sporů. Martin Lukáš je rovněž doporučován pro své odborné znalosti v oblasti řešení sporů, přičemž má zkušenosti jak se soudními spory, tak s rozhodčími řízeními.

Daniel Weinhold je nadále hodnocen jako leading Lawyer po mnoho po sobě jdoucích let byluveden do The Legal 500 Hall of Fame v roce 2018.

Technologie, média a komunikace: Weinhold Legal má kanceláře v Praze a v Brně, takže má vhodné postavení pro zastupování klientů při přeshraničních transakcích. Kancelář je rovněž vyzdvihována pro své silné stránky v oblasti duševního vlastnictví a regulačních záležitostí, jako jsou ochranné známky, autorská práva (k softwaru) a GDPR/ochrana osobních údajů. Tahounem práce jsou také sporné záležitosti. Martin Lukáš, který tým vede, má odborné znalosti v oblasti ochranných známek a je rovněž známý svými zkušenostmi v oblasti fúzí a akvizic. Advokátka Tereza Hošková poskytuje poradenství v oblasti ochrany osobních údajů a práva veřejných zakázek.

Komentáře klientů: „Velmi efektivní tým poskytující poradenství v otázkách od ochranných známek, autorských práv (k softwaru), GDPR/ochrany osobních údajů a regulačních otázek souvisejících s naší prací ve finančním sektoru.“

„Martin Lukáš – efektivní, neokázalý, velmi zkušený v oblasti IT a compliance.“

„Na Weinhold Legal oceňujeme rychlé služby a profesionální přístup.“

Klíčoví klienti: Sighttex, CC Internet.


Chambers Global / Chambers Europe

Weinhold Legal je hodnocena jako jedna z předních advokátních kanceláří v následujících oblastech: korporátní právo a fúze a akvizice a pracovní právo.

Korporátní právo, fúze a akvizice: Tým Weinhold Legal zastupuje klienty z různých průmyslových odvětví, jako je výroba, stavebnictví a energetika, v celé řadě záležitostí včetně podnikových restrukturalizací a přeshraničních transakcí. Tým rovněž pomáhá při řešení obecných obchodních záležitostí.

Komentáře klientů: „Firma poskytuje nejen očekávanou právní podporu, ale také koordinaci a pragmatický přínos.“
„Tým má velmi dobré znalosti.“
„Weinhold Legal má velmi dobré obchodní povědomí.“

Významné úspěchy: Právníci z Weinhold Legal poskytli právní poradenství společnosti MACH DRŮBEŽ při fúzi a transformaci jejích slovenských dceřiných společností.

Individuální hodnocení: Daniel Weinhold je vedoucím oddělení a klíčovým kontaktem pro klienty.

Řešení sporů: Rozhodčí soud – Česká republika a Řešení sporů – Česká republika:

Individuální hodnocení: Milan Polák z advokátní kanceláře Weinhold Legal v.o.s. zastupuje klienty v soudních i rozhodčích řízeních a často jedná v přeshraničních sporech

Komentáře klientů: „Je to skvělý a velmi zkušený právník.“

Milan Polák je doporučen publikací Chambers Europe pro oblast řešení sporů a arbitráží.

Pracovní právo: Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytuje poradenství v celé škále pracovněprávních záležitostí, včetně každodenních pracovněprávních otázek, propouštění a pracovních úrazů a nemocí z povolání. Kancelář má rovněž zkušenosti s pomocí zaměstnavatelům v otázkách GDPR a procesů digitalizace. Kromě toho tým Weinhold Legal zastupuje klienty v pracovněprávních sporech a při kontrolách úřadů a spolupracuje s odborovými organizacemi na kolektivních smlouvách.

Komentáře klientů: „Služba je rychlá a pokrývá právní zázemí, které potřebuji.“

Individuální hodnocení: Eva Procházková je zkušená právnička v oblasti pracovního práva, která zastupuje přední mezinárodní i domácí klienty. Má dobré znalosti v oblasti poradenství při ukončování pracovních smluv a v otázkách GDPR. Radí také v oblasti pracovněprávních sporů, kolektivního vyjednávání a záležitostí souvisejících

Komentáře klientů: „Vždy se snaží posuzovat problém z 360°.“

Eva Procházková je doporučena publikací Chambers Europe pro oblast pracovního práva.


 IFLR 1000

Advokátní kancelář Weinhold Legal byla oceněna v oblastech: bankovní a finanční právo, korporátní právo, fúze a akvizice a project development a zmíněna v oblasti práva kapitálových trhů a restrukturalizace a insolvence.

Tomáš Čermák je hodnocen jako „Vysoce hodnocený“  pro oblast akvizic a fúzí v České a Slovenské republice. 


Who’s Who Legal

Daniel Weinhold a Milan Polák patří k hrstce právníků v České republice, kteří se umisťují jako lídři mezi odborníky v následujících kategoriích.

Daniel Weinhold

– Who’s Who of Commercial Litigators 2012-2015, 2022

– Who’s Who of Goverment Contracts Lawyers 2016-2021

– Who’s Who of M&A and Governance Lawyers 2010-2011, 2013-2019

– Who’s Who of Banking Lawyers 2012-2014

– Who’s Who of Project Finance Lawyers 2012

– Who’s Who of Private Funds Lawyers 2010

Milan Polák

– Who’s Who of Commercial Litigators 2012-2015


Tax Directors Handbook

Weinhold Legal v.o.s. je doporučena v Tax Directors Handbook jako jedna z vedoucích advokátních kanceláří zabývající se daňovými aspekty v České republice.

„Weinhold Legal, v.o.s. často poskytuje poradenství klientům v oblasti daňových sporů. Nedávné případy zahrnovali poradenství ve významném sporu o DPH ohledně sporné agendy související s hospodařením energetických firem a právní poradenství ohledně sporné agendy aplikovatelnosti a neplnění daňové povinnosti v telekomunikačním průmyslu.“

Klienti chválí tým za „včasnou práci a přátelskou atmosféru“, označují kancelář za „důkladnou, rychlou a efektivní“.


European Legal Experts

Weinhold Legal je doporučena v oblasti bankovnictví, kapitálových trhů, insolvence, fúzí a akviziczastupování v soudním a rozhodčím řízení, nemovitostí a duševního vlastnictví, IT a telekomunikací.

Partneři Daniel Weinhold, Pav Younis, Martin Lukáš  Milan Polák doproučeni v oblasti bankovnictví a finančnictví (DW, PY), korporačního práva, fúzí a akvizic (DW, PY), pro zastupování v soudním a rozhodčím řízení (MP, DW, PY), nemovitostí (PY), duševního vlastnictví, IT a telekomunikací (ML).

„Weinhold Legal má velký tým pro fúze a akvizice, který poskytuje dobré služby a zkušenosti. Klienti říkají, že právníci tohoto týmu jsou velmi profesionální a znají mezinárodní legislativu.“

„Jedna z největších advokátních kanceláří na Slovensku, má významnou bankovní klientelu.“


Expert Guides

 (The Legal Media Group Guides to the World’s Leading Lawyers)

Partner Daniel Weinhold hodnocen jako expert v oblasti bankovnictví.

Partner Milan Polák hodnocen jako expert v oblasti obchodních arbitráží.


Client Choice Awards (International Law Office, Lexology)

Pav Younis se stal, v rámci Client Choice Awards 2018, vítězem pro oblast práva nemovitostí v České republice – a to jako jeden z pouhých dvou právníků v Praze z celkového počtu 384 vítězů z 66 jurisdikcí z celého světa, na základě průzkumu konaného mezi seniorními interními právníky klientů a více jak 2 000 individuálních hodnocení.


PLC Which lawyer?

Vysoce doporučena v oblasti bankovnictví a finančnictví a doporučena v oblastech kapitálových trhů, korporátního práva, nemovitostí, rozhodování sporů, fúzí a akvizic, pracovního práva, investičních fondů a rizikového kapitálu, restrukturalizace a insolvence, outsourcingu a IT, životního prostředí, hospodářské soutěže, odpovědnosti statutárních orgánů, daní, médií a telekomunikací.

Partneři Daniel Weinhold, Pav Younis a Milan Polák  jsou vysoce doporučeni v oblasti bankovnictví a finančnictví, rizikového kapitálu, doporučeni v oblasti fúzí a akvizic, uznáváni v oblasti odpovědnosti statutárních orgánů, řešení daňových sporů (DW), vysoce doporučeni v oblasti nemovitostí a doporučeni v oblasti fúzí a akvizic (PY), vysoce doporučeni v oblasti outsourcingu a vysoce doporučeni v oblasti pracovního práva (MP).

Vysoce doporučeni advokáti jsou: Martin Lukáš pro média a telekomunikace a Tomáš Čermák pro hospodářskou soutěž/anti-trust.


Čtěte více o Weinhold Legal.

Čtěte více o Weinhold Legal na EU LAWYERS:

European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe
Weinhold Legal - Česká republika