Pro bono

Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla pro bono služby několika subjektům.

Nadační fond Tilia Impact Ventures
Weinhold Legal poskytla pro bono právní asistenci Nadačnímu fondu Tilia Impact Ventures při jeho investici ve start-upu Deafcom. Deafcom nabízí profesionální nástroj pro zprostředkování online tlumočení znakového jazyka a přepisu mluveného slova pro neslyšící a osoby s poruchou sluchu. Tilia Impact Ventures je první český fond, který se zaměřuje na investice se silným společenským dopadem, a jehož cílem je podporovat začínající podniky zaměřené na řešení společenských problémů.
Wakawai Mahi Tahi, s.r.o.
Weinhold Legal asistovala společnosti Wakawai Mahi Tahi, s.r.o. a jejím zakladatelům s právní stránkou vývoje a spuštění unikátní online platformy propojující firmy s neziskovkami a usnadňující pro bono či ESG aktivity korporacím za současné propagace projektů a sbírek konkrétních neziskovek. Weinhold Legal společnosti Wakawai též dlouhodobě asistuje v souvislosti s nastavením vztahů s investory platformy. https://www.wakawai.cz/
Veselá věda
Advokátní kancelář Weinhold Legal dlouhodobě spolupracuje v rámci svých pro bono aktivit s Veselou vědou v otázkách týkajících se různých oblastí práva. https://www.veselaveda.cz/
Weinhold Legal - Česká republika