Pro bono


Nadační fond Tilia Impact Ventures
Weinhold Legal poskytla pro bono právní asistenci Nadačnímu fondu Tilia Impact Ventures při jeho investici ve start-upu Deafcom. Deafcom nabízí profesionální nástroj pro zprostředkování online tlumočení znakového jazyka a přepisu mluveného slova pro neslyšící a osoby s poruchou sluchu. Tilia Impact Ventures je první český fond, který se zaměřuje na investice se silným společenským dopadem, a jehož cílem je podporovat začínající podniky zaměřené na řešení společenských problémů.
Veselá věda
Advokátní kancelář Weinhold Legal dlouhodobě spolupracuje v rámci svých pro bono aktivit s Veselou vědou v otázkách týkajících se různých oblastí práva. https://www.veselaveda.cz/

Weinhold Legal - Česká republika