Insolvence a Restrukturalizace

Advokáti Weinhold Legal asistovali řadě klientů, mezinárodních i českých a slovenských společností, při restrukturalizaci jejich obchodních aktivit. Rovněž úspěšně zastupovali klienty v následujících soudních sporech s insolvenčním správcem.

Mezi tato řízení patří:

Metrostav
Advokátní kancelář Weinhold Legal zastupovala Metrostav, jednu z největších stavebních firem v ČR, v insolvenčním řízení na majetek společnosti GSCeP vč. vykonávání funkce zástupce věřitelů.
Jedna z předních českých bank
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní služby jedné z předních českých bank zahrnující právní poradenství ve vztahu k její účasti v syndikovaném úvěru v souvislosti s insolvenčním řízení dlužníka, jakož i ohledně různých otázek, které vznikly v průběhu insolvenčního řízení. Jednalo se o jedno z nejvýznamnějších insolvenčních řízení vedených podle nového insolvenčního zákona, z hlediska velikosti dlužníka i významu řešených právních otázek, které přitahovalo zásadní pozornost českých médií i veřejnosti. Naše právní služby rovněž pokrývaly převod pohledávek a práv bankou, což zahrnovalo i vyjednání příslušné převodní dokumentace.
OHL Central Europe
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti Obrascón Huarte Lain (OHL), jedné z největších stavebních společností v Evropě, v souvislosti s restrukturalizací jejích dceřiných společností v České republice, které v minulosti převzala. Naše právní služby zahrnovaly právní poradenství při převodu akcií společností OHL ŽS a ŽPSV v hodnotě přes 1 miliardu CZK v rámci skupiny OHL a při následné implementaci procesu fúze společnosti Rentia Invest do nástupnické společnosti OHL Central Europe.
Insolvenční správce
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla poradenství insolvenčnímu správci v rámci insolvenčního řízení, zejména v souvislosti s přezkumem pohledávek věřitelů a při vymáhání majetku zpět do majetkové podstaty.
Spar
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní služby skupině Spar v komplexní restrukturalizaci jejích českých aktivit. Tyto služby zahrnovaly převod společnosti s několika stovkami zaměstnanců, nemovitostí, obchodního podílu v dceřiných společnostech, dále pak zvýšení a snížení základního kapitálu. Weinhold Legal dále poskytla služby v korporátních záležitostech a při přípravě kompletní transakční dokumentace.
OHL ŽS
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytovala společnosti OHL ŽS právní služby v souvislosti se dvěma na sebe navazujícími zvýšeními základního kapitálu formou úpisu nově vydaných akcií.
Vlastníci elektrárenských projektů v Pákistánu
Advokátní kancelář Weinhold Legal zastupovala dva vlastníky elektrárenských projektů v Pákistánu v rámci insolvenčního řízení s českými dodavateli. Právní služby zahrnovaly registraci pohledávek ve výši desítek milionů korun a zastupování klientů v následujících soudních sporech s insolvenčním správcem.
Italská společnost
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla klientovi, nájemci nebytových prostor v ŽS Praha hl. nádraží, právní služby sestávající z uplatňování nezaplacených pohledávek v insolvenčních řízeních vedených proti podnájemcům těchto nebytových prostor. Poskytnuté služby zahrnovaly např. přihlašování pohledávek, zastupování v soudních řízeních, jednání s insolvenčním správcem, atd.
OMV, Shell, Colas, Mondi Packaging, Nationale Nederlanden, Gramofonové závody/Winslow Partners atd.
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla řadě klientů (např. OMV, Shell, Colas, Mondi Packaging, Nationale Nederlanden, Gramofonové závody/Winslow Partners atd.) služby v oblasti restrukturalizace jejich společností a rozvoji nových investic v České republice, zahrnující sloučení, rozdělení, likvidace, transformace a převody jmění/majetku.
Weinhold Legal - Česká republika