Vedoucí pracovněprávního týmu
JUDr. Eva Procházková, Ph.D.

Advokátka

Tel.: +420 225 385 390
Email: eva.prochazkova@weinholdlegal.comPracovní právo


Eva Procházková je advokátkou spolupracující s advokátní kanceláří Weinhold Legal, která se ve své právní praxi dlouhodobě zaměřuje především na pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.

Eva působí v advokátní kanceláři Weinhold Legal od roku 2007. V minulosti také působila jako externí vyučující na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty University Karlovy v Praze. Dříve pracovala na České správě sociálního zabezpečení, Ministerstvu financí ČR a v advokacii, kde se věnovala převážně pracovnímu právu, smluvnímu právu a veřejným zakázkám. Má rozsáhlé zkušenosti zejména v oblasti pracovněprávních záležitostí, zaměstnaneckých výhod, smluvního nastavení vztahů vrcholných orgánů společností, předinvestičním právním prověrkám, nemocenského pojištění, sociálního zabezpečení a ochrany spotřebitele.

Absolvovala magisterské (2002) a postgraduální (jako interní doktorand) studium na Právnické fakultě University Karlovy v Praze (2006), kde rovněž absolvovala rigorózní řízení (2003), a dále roční studijní pobyt na Juristische Fakultät Technische Universität Dresden.

Eva je zakládající členkou asociace advokátů specializujících se na pracovní právo – Czech Employment Lawyers Association, a také členkou sekce pro pracovní právo České advokátní komory. Eva je již několik let řazena mezi doporučované advokáty v oblasti pracovního Chambers Europe. Legal 500 ji zmiňuje jako právníka nové generace (New Generation Lawyer) a Rising Star pro oblast pracovního práva. Od roku 2018 je Eva uváděna jako odborník na oblast pracovního práva publikací Best Lawyers, nejstarší a neprestižnější publikací, kde umístění je založené na vzájemném hodnocení právních specialistů.

Eva je spoluautorkou 1. vydání online komentáře Agenturní zaměstnávání (zákon o zaměstnanosti) z roku 2023 publikovaného nakladatelstvím C.H.Beck, spoluautorkou knih „Redundancy Law in Europe” a „Age Discrimination in Europe“ publikovaných nakladatelstvím Kluwer Law International v letech 2008 a 2009 v rámci edice International Employment Law Series a pravidelně publikuje i v českém odborném tisku a věnuje se přednáškové činnosti.

Kromě rodné češtiny hovoří anglicky.
Weinhold Legal - Česká republika