Start-upy, venture kapitál a kryptoměny

Je to již řadu let, co jsme pomáhali našemu prvnímu klientovi se založením start-upu. Od té doby jej klient nejen úspěšně vybudoval, ale i prodal své podíly a podíly VC investorů americkému nadnárodnímu telekomunikačnímu gigantu.

Naše zkušenosti rostly spolu s tímto prvním klientem a nabalovaly na sebe další projekty. Od té doby jsme se podíleli na životním cyklu řady dalších start-upů z různých oblastí. Některé z nich měly jen jepičí život, jiné s námi spolupracovaly či spolupracují dlouhá léta.

Nespornou výhodu máme v našem kolegovi Pavu Younisovi, který jako rodilý Brit a londýnský advokát zná anglosaské právní prostředí a nečiní mu tak žádné problémy vyjednávat anglosaskou smluvní dokumentaci a dělat prostředníka mezi lokálními zakladateli a zahraničními investory. Myslíme si, že umíme nabídnout bohaté zkušenosti z různých oblastí start-upové scény, unikátní složení týmu a fundovanou radu, a to zejména v těchto oblastech:

 • Založení nové právní entity – výběr vhodné právní formy a lokace, nastavení holdingové struktury v zahraničí (a zhodnocení, v jakém okamžiku a zda vůbec je třeba), příprava pro vstup lokálních i zahraničních investorů;
 • Vztahy mezi společníky (zakladateli) -druhy podílů a práva s nimi spojená, vedlejší dohody, tzv. SHA (předkupní práva, tag-along, drag-along, dead-lock, exit);
 • Ochrana klíčového aktiva (produktu) – nastavení vztahů s vývojáři a dalšími dodavateli, prvními zaměstnanci/spolupracovníky, ale i zákazníky, ochrana duševního vlastnictví, zákaz konkurence, povinnost mlčenlivosti, obchodní podmínky a další;
 • Způsoby řízení – hlasování na valných hromadách (včetně elektronického hlasování), nastavení obsazování/jednání statutárního orgánu, uzavírání smluv na dálku (použití DocuSign či jiných technologických nástrojů), motivační programy pro první zaměstnance a externí spolupracovníky společnosti;
 • Financování a oceňování – právní pomoc při získávání finančních zdrojů (business angels,  venture capital funds a další) a pomoc s nejčastěji používanými formami financování (konvertibilní úvěry, přímý nákup podílu ve start-upu) ve všech fázích životního cyklu start-upu (pre-seed, seed, A/B/C series, mezzanine/bridge rounds atd.); alternativní formy financování start-upů (IČO a crowdfunding);
 • Term-sheet – právní pomoc při sestavování a vyjednávání term-sheetu, nastavování majetkových a  kontrolních práv investorů i zakladatelů/founderů (právo veta, právo schvalovat předem určitá rozhodnutí, právo na informace, převoditelnost podílů, předkupní právo, opce a další).

Weinhold Legal oceněna v kategorii Impact Deal roku za transakci Deafcom (Tilia Impact Ventures) při vyhlašování Czech Venture Capital Awards 2022.


Radíme našim klientům s řadou nápadů často překlopených až po jejich realizaci do projektů spojených s kryptoměnami. Zabývali jsme se zejména těmito oblastmi:

 • ICO – Vydávání a nabízení kryptoaktiv a poskytování služeb při ICO
 • DeFi – Decentralised Finance a jiné peer-to-peer služby
 • Burzy a směnárny – Poskytování doporučení k obchodování či k využití krypto služeb
 • NFTs – Non-fungible tokens
 • Custody and Wallet Asset Management – Úschova kryptoaktiv, správa kryptoaktiv za jiné osoby včetně custodial wallets.

Podíleli jsme se na těchto start-upových projektech: Cognitive Security, Illusion Softworks, Klik pojištění, Resistant AI,Y-Soft, Cryptelo, Wakawai, GATE4AD a další.

Mezi naše klienty, kterým jsme poskytovali právní služby spojené s kryptoměnou patří: Wallex a další.

Přečtěte si o nás ve významných zpravodajích a průvodcích právními kancelářemi.

V případě zájmu o naše služby z uvedené oblasti nás neváhejte kontaktovat.


Pav Younis

Pav Younis

Solicitor (advokát)

Tel.: +420 225 385 591
Email: pav.younis@weinholdlegal.com

Ondřej Tejnský

Mgr. Ondřej Tejnský

Vedoucí advokát

Tel.: +420 774 170 283
Email: ondrej.tejnsky@weinholdlegal.com  

Martin Lukáš

Mgr. Ing. Martin Lukáš

Partner

Tel.: +420 225 385 578
Email: martin.lukas@weinholdlegal.com Mgr. Jakub Nedoma

Vedoucí advokát

Tel.: +420 225 385 381
Email: jakub.nedoma@weinholdlegal.com 

Klára Mladá

Mgr. Klára Mladá

Advokátka

Tel.: +420 225 385 110
Email: klara.mlada@weinholdlegal.com 

Weinhold Legal - Česká republika