Naše ocenění

Corporate Intl. Magazine Legal Awards / Global Awards

Advokátní kancelář Weinhold Legal se dle britského magazínu Corporate Intl. Magazine stala

–  „Právnickou firmou roku pro oblast obchodního práva v České republice“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2017 – 2019, 2021;

–  „Právnickou firmou roku pro oblast telekomunikací a médií v České republice“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2020;

–  „Právnickou firmou roku všeobecně v České republice“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2014 a 2015;

–  „Právnickou firmou roku pro Českou republiku“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2015;

– „Právnickou firmou roku pro oblast informačních technologií pro Českou republiku“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2014 a 2015;

– „Právnickou firmou roku všeobecně (Overall)“ v České republice v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2014 a 2015;

– „Právnickou firmou roku pro oblast fúzí a akvizic pro Českou republiku“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 201020122013 a 2014;

– „Právnickou firmou roku pro oblast fúzí a akvizic pro Slovenskou republiku“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2014;

– „Právnickou firmou roku pro oblast práva obchodních společností pro Slovenskou republiku“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2014;

– „Právnickou firmou roku pro oblast fúzí a akvizic a pro oblast TMT pro Českou republiku“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2013;

 „Právnickou firmou roku pro oblast International/Cross Border a Corporate Governance v České republice“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2010.


ACQ Global Awards / Country Awards

Advokátní kancelář Weinhold Legal se dle britského magazínu ACQ stala –  Vítězem kategorie „Best Practice Operator of the year“ pro Českou republiku v rámci výsledků Global Awards 2020;

 „Právnickou firmou roku pro oblast M&A“ pro Českou republiku v rámci výsledků Country Awards 2010 a 2019;

–  „Právnickou firmou roku v oblasti bankovnictví a financí“ v České republice v rámci výsledků ACQ Global Awards 2017 – 2019;

–  Vítězem kategorie „ACQ5 Global Awards“ v České republice v rámci výsledků ACQ Global Awards 2018;

–  „Právnickou firmou roku pro oblast Rozhodčích a soudních řízení“ v České republice v rámci výsledků ACQ Global Awards 2014 a 2015;

–  „Nezávislou právnickou firmou roku“ v České republice v rámci výsledků ACQ Global Awards 2014;

– Právnickou firmou roku všeobecně (Overall)“ v České republice v rámci výsledků ACQ Global Awards 20112013 a 2014;

 „Právnickou firmou roku pro oblast Private Equity v České republice“ „Právnickou firmou roku v České republice poskytující plné služby (Full Service)“ v rámci výsledků ACQ Law Awards 2011;

 „Právnickou firmou roku pro oblast Private Funds“ v kategorii „východní Evropa“ v rámci výsledků Global Awards 2010.  


Chambers Europe Awards for Excellence 2012 a 2014

–  Advokátní kancelář Weinhold Legal byla nominována do užšího výběru na ocenění „Chambers Europe for Excellence 2012 and 2014“ pro Českou republiku.


Mergermarket

V letech 2005-2018 se Weinhold Legal zařadila mezi Top 7 právnických kanceláří v prestižním žebříčku právních poradců pro M&A transakce na českém trhu (podle počtu uskutečněných transakcí) sestavovaném časopisem Mergermarket. V prvním čtvrtletí roku 2013 se Weinhold Legal umístila na sedmém místě (podle počtu uskutečněných transakcí) a v prvním čtvrtletí roku 2014 na osmém místě (podle hodnoty provedených transakcí) pro celý region střední a východní Evropy (včetně Ruské federace). Žebříček je sestavován na základě globálních M&A transakcí, jejichž hodnota přesahuje 5 milionů USD; u transakcí, kde převáděný podíl na společnosti je méně než 30%, je minimální objem transakce  100 milionů USD.


Lawyer Monthly Legal Awards / Finance Monthly Awards

Advokátní kancelář Weinhold Legal byla vybrána v rámci ocenění Lawyer International Global Awards 2018 jako Právnická firma roku v kategorii bankovního práva, M&A a projektového financování (Banking, M&A and Project Finance), Lawyer Monthly Legal Awards 2018 jako Právnická firma roku v kategorii bankovní právo a kapitálové trhy (Banking Law and Capital Markets) a Corporate Governance, Lawyer Monthly Private Client Awards 2018 jako Právnická firma roku v kategorii obchodní právo (Commercial), Finance Monthly Law Awards 2018 jako Právnická firma roku ve Slovenské republice v kategorii Data Protection, Finance Monthly Law Awards 2017 jako vítěz v kategorii právo nemovitostí a infrastrukturních fondů (Real Estate and Infrastructure Funds) – Právník roku v České republice. Dále v rámci ocenění Lawyer Monthly Legal Awards 2017 získala ocenění v kategorii Corporate Governance – Právnická firma roku v České republice a dále v kategorii ochrana osobních údajů (Data Protection) – Právník roku ve Slovenské republice. Dále v rámci ocenění Finance Monthly Global Awards 2017 získala ocenění v kategorii fúze a akvizice (Mergers and Acquisitions) – Právník roku v České republice a v kategorii převodní ceny (Transfer Pricing) – Poradenská firma roku v České republice.

Daniel Weinhold se stal vítězem v kategorii Právník roku pro oblast obchodního práva roku (Commercial Lawyer of the Year) v České republice v rámci Finance Monthly Law Awards 2017.

Martin Lukáš se stal vítězem v kategorii Právník roku pro oblast média (Media – Lawyer of the Year) v České republice v rámci Finance Monthly Law Awards 2019 a 2018.

Advokátní kancelář Weinhold Legal byla dále vybrána do užšího seznamu kandidátů na vítězství v kategorii bankovní a finanční právo (Banking & Finance Law Firm) v rámci ocenění Lawyer Monthly Law Awards 2017 a vybrána jako vítěz soutěže Finance Monthly Deal Maker of the Year 2017 and 2019.


Právnická firma roku (epravo.cz)

V žebříčku organizovaném vydavatelstvím epravo.cz pod odbornou záštitou České advokátní komory byla advokátní kancelář Weinhold Legal:

– v roce 2020 vybrána mezi „Vysoce doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích právo obchodních společností a česká firma na mezinárodních trzích a mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: energetika a energetické právo, bankovnictví a finance, kapitálové trhypracovní právo, daňové právo a telekomunikace a média;

– v roce 2019 vybrána mezi „Vysoce doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích právo obchodních společností, fúze a akvizice, česká firma na mezinárodních trzích a mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: právo hospodářské soutěžebankovnictví a finance, kapitálové trhydeveloperské a nemovitostní projektyduševní vlastnictví, právo informačních technologiípracovní právo, daňové právořešení sporů a arbitráže, telekomunikace a média a restrukturalizace a insolvence;

– v roce 2018 vybrána mezi „Vysoce doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích česká firma na mezinárodních trzíchprávo obchodních společností, restrukturalizace a insolvence, kapitálové trhy, duševní vlastnictví a mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: právo hospodářské soutěže, fúze a akvizice, bankovnictví a finance a pracovní právo;

– vítěz v kategorii  právo obchodních společností v roce 2017 a vybrána mezi „Vysoce doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: fúze a akvizicekapitálové trhy, telekomunikace a média, duševní vlastnictví a mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: developerské a nemovitostní projekty, restrukturalizace a insolvence, bankovnictví a finance, veřejné zakázky, pracovní právo a daňové právo;

– v roce 2016 vybrána mezi „Vysoce doporučovanými kancelářemi“ v kategorii pracovní právo a mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: právo obchodních společností, právo hospodářské soutěže, fúze a akvizice, bankovnictví a finance, kapitálové trhy, duševní vlastnictví a veřejné zakázky;

– v roce 2015 vybrána mezi vybrána mezi „Vysoce doporučovanými kancelářemi v kategoriích: právo obchodních společností, fúze a akvizice, řešení sporů a arbitráže, telekomunikace a média; a mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: právo hospodářské soutěže, developerské a nemovitostní projekty, bankovnictví a finance, duševní vlastnictví, právo informačních technologií, veřejné zakázky, pracovní právo a daňové právo;

– v roce 2014 vybrána mezi „Vysoce doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: veřejné zakázky a pracovní právo; a mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: právo obchodních společností, právo hospodářské soutěže, developerské a nemovitostní projekty, fúze a akvizice, řešení sporů a arbitráže, bankovnictví a finance, telekomunikace a média, duševní vlastnictví, právo informačních technologií a daňové právo;

– v roce 2013 vybrána mezi „Vysoce doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: právo obchodních společností, řešení sporů a arbitráže, veřejné zakázky a pracovní právo; a mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: právo hospodářské soutěže, developerské a nemovitostní projekty, fúze a akvizice, restrukturalizace a insolvence, bankovnictví a finance, telekomunikace a media, duševní vlastnictví, právo informačních technologií a daňové právo;

– v roce 2012 vybrána mezi „Vysoce doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: developerské a nemovitostní projekty, řešení sporů a arbitráže, pracovní právo a daňové právo; a mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: právo obchodních společností, právo hospodářské soutěže, fúze a akvizice, restrukturalizace a insolvence, bankovnictví a finance, duševní vlastnictví a veřejné zakázky;

v roce 2011 vybrána mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích fúze a akvizice, bankovnictví a finance a mezi „Vysoce doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích restrukturalizace a insolvence, pracovní právo a řešení sporů a arbitráže;

v roce 2010 nominována do užšího výběru v kategoriích pracovní právo, veřejné zakázky a daňové právo;

v roce 2009 nominována do užšího výběru v kategoriích restrukturalizace a insolvence, developerské a nemovitostní projekty a pracovní právo;

v roce 2008 oceněna  jako „Právnická firma roku“ v prvním ročníku soutěže v kategorii Hospodářská soutěž a byla v nejužším finálovém výběru ve většině kategorií, a to dále v kategoriích právo obchodních společností, developerské a nemovitostní projekty, fúze a akvizice a pracovní právo.


World Tax

Weinhold Legal is ranked as a Tier 1 law firm in the Czech Republic for the Tax Controversy and a Tier 2 law firm in the Czech Republic for the General Corporate Tax by the World Tax Guide.

Czech law firm Weinhold Legal, with a branch located in Brno, provides tax services and specialises in tax litigation. The firm has experience advising on both Czech and Slovak tax matters. The two tax partners are Daniel Weinhold, head of department, and Marin Lukáš.


Tax Directors Handbook

Weinhold Legal is recommended by Tax Directors Handbook 2009 to 2018 as one of the leading law firms in the Czech Republic dealing with the tax issues.

Daniel Weinhold heads the tax department at Weinhold Legal, which is often instructed in complex tax litigation. The name partner has knowledge of both domestic and international tax law, and is particularly experienced in advising clients from the media industry“.


Expert Guides (The Legal Media Group Guides to the World’s Leading Lawyers)

Partner Daniel Weinhold hodnocen jako expert v oblasti bankovnictví.

Partner Milan Polák hodnocen jako expert v oblasti obchodních arbitráží.


Acquisition International Award

Advokátní kancelář Weinhold Legal získala ocenění Acquisition International Award v kategorii Právnická firma roku v ČR: jako Leading Experts in Business Law Solutions – 2019, pro oblast řešení sporů – 2018, pro oblast bankovního a finančního práva – 2017, pro oblast řešení sporů v oblasti obchodního práva  2014 2017, pro oblast řešení sporů – 2017, pro oblast nemovitostí – 2016, pro poradenství v oblasti Offshore M&A – 2015 a 2016, pro oblast práva obchodních společností – 2012, pro oblast Outsourcingu – 2011, pro oblast práva životního prostředí – 2011Nejvíce inovativní právnická firma roku 2013. Dále získala ocenění Excellence Award pro oblast dluhového financování a jako nejlepší kancelář pro obchodně finanční právo a dále byla vyhodnoena jako exkluzivní vítěz European Excellence Awards v České republice pro rok 2017.


World Trademark Review 1000

Komplexní služby v oblasti ochranných známek jsou v advokátní kanceláři Weinhold Legal na denním pořádku. Nejvíce je však poskytuje v rámci transakcí, kde úzce spolupracuje s majiteli práv, aby plně porozuměla jejich podnikání a důvodům pro ochranu obchodních známek, tak aby byla zajištěna maximální návratnost jejich investic. Zodpovědným partnerem v této oblasti práva je všestranný Martin Lukáš. „Se zkušenostmi a znalostmi, profesionální a pokorný, je opravdu radost s ním pracovat. Má schopnost vidět problémy dříve, než se objeví, a proaktivně se jim vyhýbá, což zajišťuje neuvěřitelně plynulý proces a velmi šťastné zákazníky. “


Managing IP

Martin Lukáš je hodnocen jako  Trade mark star (2019) a Global IP Star (2016-2020) pro Českou republiku. Advokátní kancelář Weinhold Legal se umístila podle hodnocení Managing Intellectual Property magazine třetí v pořadí v České republice.   


Media Law International

Advokátní kancelář Weinhold Legal je hodnocena Media Law International Guide jako Tier 1 advokátní kancelář v České republice.

Martin Lukáš vede tým specializovaný na média, který poskytla právní poradenství i v oblasti IP a IT. Mezi klienty patří společnost Havas Media, které advokátní kancelář Weinhold Legal poskytovala právní poradenství při akvizici 60% podílu v cílové společnosti. Advokátní kancelář dále poskytla právní poradenství společnosti Grada Publishing při spuštění její platformy pro elektronický obchod a radila herní společnosti v oblasti duševního vlastnictví. Klienti chválí firmu za „schopnost rychle reagovat, porozumění obchodní stránce věci, technické znalosti a rozumnou výši odměny“.


The Lawyer International – Global Awards 

Advokátní kancelář Weinhold Legal získala ocenění v kategorii „Právnická firma roku pro oblast bankovnictví, M&A a Project Finance v České republice 2017“ a “Právnická firma roku všeobecně v České republice 2017“. 


DealMakers Country Awards 

Advokátní kancelář Weinhold Legal získala ocenění v rámci „DealMakers Country Awards 2017“. 


Právník roku, epravo.cz/Česká advokátní komora

Daniel Weinhold hodnocen jako druhý v kat. Bankovnictví a druhý v kat. Finance soutěže Právník roku 2005 organizované epravo.cz pod záštitou České advokátní komory, a jako finalista v kat. Finančnictví a v kat. Obchodního práva soutěže Právník roku 2007.


AmCham Wings Award 2011

Daniel Weinhold se stal vůbec prvním držitelem ocenění AmCham Wings Award Americké obchodní komory v České republice.

Weinhold Legal - Česká republika