Vedoucí advokáti
Mgr. Bc. Tereza Hošková

Vedoucí advokátka

Tel.: +420 225 385 106
Email: tereza.hoskova@weinholdlegal.comVeřejné zakázky
Ochrana osobních údajů
Korporátní právo

Tereza je advokátkou v advokátní kanceláři Weinhold Legal, kde se specializuje zejména na ochranu osobních údajů, veřejné zakázky, obchodní a občanské právo a soudní spory.

Tereza již poskytovala právní služby řadě mezinárodních a českých společností, mezi něž patří například OHLA ŽS, P3 Logistic Parks, Angelini Pharma Česká republika, AnyDesk Software, Novavax, International Property Invest, DW Forklift, ExxonMobil Business Support Center Czechia, Sodexo Pass ČR.. V oblasti veřejných zakázek pak poskytovala Tereza poradenství řadě příjemců dotací, obcím a municipalitám, zdravotním pojišťovnám, veřejně prospěšným organizacím a dalším subjektům veřejné správy.

Tereza se věnuje rovněž přednáškové činnosti. Pravidelně pořádá školení, semináře a webináře pro své klienty i širokou veřejnost (zejména k problematice ochrany osobních údajů) a spolupracuje i s českými univerzitami. Tereza také publikuje odborné články v právnických časopisech i na internetu. Ve své publikační činnosti se přitom věnuje zejména aktuálním tématům v oblasti obchodního práva, práva veřejných zakázek a ochrany osobních údajů.

V roce 2014 dostudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2017 pak Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity. Během studií také strávila měsíc studiem práva na Univerzitě aplikovaných věd v Brémách.

V advokátní kanceláři Weinhold Legal působí od roku 2013. V roce 2017 složila advokátní zkoušku a byla následně zapsána do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou. .

Tereza kromě rodné češtiny hovoří plynně německy a anglicky.
Mgr. Jakub Nedoma

Vedoucí advokát

Tel.: +420 225 385 381
Email: jakub.nedoma@weinholdlegal.comIT, média, telekomunikace
Start-upy a venture kapitál
Korporátní právo
Fúze a akvizice 

Jakub Nedoma je advokátem v advokátní kanceláři Weinhold Legal, kde s přestávkou působí již od roku 2012. V letech 2018 – 2019 působil na pozici M&A a IT/IP experta pro nadnárodní společnost působící v regionu CEE.

Jakub se specializuje především na oblast M&A a IT/IP práva, kde má zkušenosti s vyjednáváním, přípravou a realizací jak mezinárodních komplikovaných transakcí, tak s lokálními dealy s důrazem na praktickou stránku transakce a jednoduchou realizaci. Jakub nabyl bohaté zkušenosti mimo jiné i v právním poradenství v oblasti venture kapitálu, fintech a dalších moderních technologií. Zaměřuje se též na právní poradenství v korporátním právu, obecnou obchodněprávní praxi, private asset management a řešení sporů.

Jakub je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a je zapsán do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou. Jakub se v rámci své praxe podílel na řadě projektů pro významné české i mezinárodní společnosti, např. Komerční banku, Metrostav, Subterra, Eurovia, GZ Media, Y Soft, Omega Pharma, Renomia, LAMA ENERGY GROUP, Unicredit Bank, Mafra, Eurovia, Banca popolare dell’Emilia Romagna, CBRE, PKN Orlen, DiBO East, skupinu International Paper, Mach Drůbež, Wienerberger a další.

Jakub je hodnocen jako Rising Star (2023) pro Českou republiku v žebříčku IP STARS.

Kromě češtiny mluví plynně anglicky a má základní znalosti ruštiny.
JUDr. Ing. Václav Štraser

Vedoucí advokát

Tel.: +420 225 385 268
Email: vaclav.straser@weinholdlegal.comNemovitosti
Korporátní právo
Fúze a akvizice 

Václav Štraser je advokátem a působí v advokátní kanceláři Weinhold Legal od roku 2007.

Vedle všeobecné obchodněprávní praxe se Václav specializuje zejména na poskytování poradenských služeb v oblasti nemovitostí, restrukturalizací společností a akvizičních transakcí (včetně vedení due diligence a vyjednávání transakčních dokumentací) a má také významné zkušenosti v oblasti korporátního a občanského práva, fúzí a jiných korporátních přeměn. Václav se účastnil několika úspěšných vyjednávání dohod o spolupráci (developerských smluv) s veřejnoprávními orgány (územně samosprávnými celky) na významných místech České republiky..

V rámci své praxe poskytoval Václav služby významným českým i mezinárodním společnostem, mezi jinými například Lagardére Group, Hertford Investments, Zoma finance, Etarea Invenium, Sunny Port In, Ingersoll-Rand CZ, Eberspächer, UniCredit Bank, Citibank, Komerční banka, Česká spořitelna, Česká pošta, NN Investment Partners, Mercedes-Benz Financial Services ČR, Anglický Resort, Metrostav, ExxonMobil Business Support Center Czechia, LEEL COILS EUROPE, Miton Investment, Hertford Investments, CEFC China Energy Company, Sodexo Pass ČR, Tsubaki Automotive, Grandi Stazioni, XYIENCE, WIPRO Investment, CBRE, Moravia Cans, TTS Tooltechnic Systems, Bühler, Princip, Sarantis, Saurer Group, Svoboda Press, La Nuova San Giorgio, LIDL, VENTOS, DiBO EAST a mnoho dalších.

Václav je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Vysoké školy ekonomické v Praze a je zapsán jako advokát v České advokátní komoře.

Kromě rodné češtiny hovoří Václav plynně anglicky.

Vybraní advokáti WEINHOLD LEGAL v Brně.

Mgr. Tomáš Čermák

Vedoucí advokát

Tel.: +420 724 060 315
Email: tomas.cermak@weinholdlegal.comFúze a akvizice
Pracovní právo
Hospodářská soutěž

Tomáš Čermák je advokátem a působí v advokátní kanceláři Weinhold Legal od roku 1999. Je vedoucím pobočky Weinhold Legal v Brně.

Tomáš Čermák je zodpovědný především za projekty týkající se fúzí a akvizicí a hospodářské soutěže. Má také zkušenosti v oblasti obchodního a pracovního práva a účastnil se řady rozsáhlých právních projektů.Mezi jeho klienty patří významné slovenské i mezinárodní společnosti jako např. ProLogis, Microsoft, ExxonMobil/ESSO, RWE, CME, OHL, Hella, Sita a Enel.

Jako spoluautor se podílel na publikacích „Redundancy Law in Europe“ („Právní úprava propouštění v Evropě“) a „Age Discrimination Law in Europe“ („Právní úprava věkové diskriminace v Evropě“) vydaných ve vydavatelství Kluwer Law International BV, Holandsko 2008 a 2009. Tomáš Čermák spolupracoval na projektu, který vytvářel studii pro Evropskou komisi, jež zkoumala implementaci a fungování evropských společností („Societas Europaea“ – SE) v téměř všech příslušných EU/EHP členských státech.

Redakce Legal 500 a Chambers Europe zmínily Tomáše Čermáka ve své publikaci v sekci doporučovaných právnických kanceláří pro oblast korporátního práva, fúzí a akvizic pro Slovenskou republiku. Dále byl doporučen jako vedoucí právník pro oblast akvizic a fúzí sborníkem IFLR 1000, publikací European Legal Experts pro oblast korporátního práva a financí pro Slovenskou republiku a publikací Chambers Europe pro oblast pracovního práva. PLC Which lawyer? doporučill Tomáše Čermáka jako vedoucího právníka v oblasti pracovního práva, hospodářské soutěže a antimonopolního práva a jako advokáta s oprávněním vykonávat činnost na Slovensku i v České republice, který se zabývá obchodním právem a buduje si solidní reputaci na trhu poradenstvím v oblasti distribučních smluv, programů dodržování hospodářské soutěže a due diligence.

Tomáš je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory. Od roku 2000 je členem Slovenské advokátní komory.

Kromě češtiny mluví anglicky a rusky.
Mgr. Ondřej Tejnský

Vedoucí advokát

Tel.: +420 774 170 283
Email: ondrej.tejnsky@weinholdlegal.comFúze a akvizice
Pracovní právo
Korporátní právo
Ondřej Tejnský je advokátem a působí v advokátní kanceláři Weinhold Legal od roku 2022. Ondřej působí v pobočce v Brně.

Ondřej poskytuje právní poradenství zejména v oblasti pracovního, občanského, obchodního a korporátního práva, kde má bohaté zkušenosti s tzv. denním poradenstvím pro české i zahraniční klienty. Vedle toho se Ondřej specializuje na právní poradenství v oblasti regulace kolektivního investování (investiční fondy a investiční společnosti), kapitálového trhu a platebního styku. Ondřej má bohaté zkušenosti rovněž s ochranou osobních údajů.

Ondřej publikuje odborné články v právnických časopisech i na internetu. Ve své publikační činnosti se přitom věnuje zejména aktuálním tématům v oblasti občanského a pracovního práva.

Ondřej je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kterou ukončil v roce 2007. Od roku 2012 je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.

Kromě rodné češtiny mluví plynně anglicky.
Weinhold Legal - Česká republika