Vedoucí advokáti

JUDr. Anna Bartůňková

Advokátka

Tel.: +420 225 385 432
Email: anna.bartunkova@weinholdlegal.comPracovní právo
Soudní spory

Anna Bartůňková je advokátkou a působí v advokátní kanceláři Weinhold Legal od roku 2014.

Anna se specializuje zejména na oblast pracovního práva a dále na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních. Dále se také věnuje poskytování právního poradenství v oblasti obchodního a občanského práva.

Anna již poskytovala právní služby řadě mezinárodních a českých společností, mezi něž patří například ExxonMobil Business Support Center Czechia, Komerční banka, Metrostav, OHL ŽS, Mercedes-Benz Financial Services Česká republika, W.A.G. payment solutions, GE Healthcare, Steelcase Czech Republic, Moravia Cans a Česká pošta.

Anna se věnuje rovněž publikační činnosti, kdy publikuje odborné články v právnických časopisech i na internetu. Ve své publikační činnosti se přitom věnuje zejména aktuálním tématům v oblasti pracovního práva, ale i dalším tématům v oblasti soukromého práva. Redakce Legal 500 zmínila Annu v sekci doporučovaných právnických kanceláří pro oblast pracovní právo.

Anna absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2005 a posléze získala i titul „JUDr.“ Během studia absolvovala rovněž semestrální studijní program práva na Paris Lodron Universität v rakouském Salzburgu. Anna je zapsána jako advokátka v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Anna hovoří kromě češtiny také anglicky a německy.
Mgr. Bc. Tereza Hošková

Advokátka

Tel.: +420 225 385 106
Email: tereza.hoskova@weinholdlegal.comVeřejné zakázky
Ochrana osobních údajů
Korporátní právo

Tereza je advokátkou v advokátní kanceláři Weinhold Legal, kde se specializuje zejména na ochranu osobních údajů, veřejné zakázky, obchodní a občanské právo a soudní spory.

Tereza již poskytovala právní služby řadě mezinárodních a českých společností, mezi něž patří například OHL ŽS, Angelini Pharma Česká republika, AnyDesk Software, Praha Vaccines, Goodbaby, Hilding Anders, International Property Invest, DW Forklift, ExxonMobil Business Support Center Czechia, Sodexo Pass ČR, Wienerberger, Saurer Group a LEEL COILS EUROPE. V oblasti veřejných zakázek pak poskytovala Tereza poradenství řadě příjemců dotací, obcím a municipalitám, zdravotním pojišťovnám a dalším subjektům veřejné správy.

Tereza se věnuje rovněž přednáškové činnosti. Pravidelně pořádá školení, semináře a webináře pro své klienty i širokou veřejnost (zejména k problematice ochrany osobních údajů) a spolupracuje i s českými univerzitami. Tereza také publikuje odborné články v právnických časopisech i na internetu. Ve své publikační činnosti se přitom věnuje zejména aktuálním tématům v oblasti obchodního práva, práva veřejných zakázek a ochrany osobních údajů.

V roce 2014 dostudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v roce 2017 pak Ekonomickou fakultu Jihočeské univerzity. Během studií také strávila měsíc studiem práva na Univerzitě aplikovaných věd v Brémách.

V advokátní kanceláři Weinhold Legal působí od roku 2013. V roce 2017 složila advokátní zkoušku a byla následně zapsána do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou. .

Tereza kromě rodné češtiny hovoří plynně německy a anglicky.
Mgr. Pavel Jendrulek

Advokát

Tel.: +420 225 385 376
Email: pavel.jendrulek@weinholdlegal.com

Bankovnictví a finance
Fúze a akvizice

Pavel Jendrulek je advokátem a působí v advokátní kanceláři Weinhold Legal od roku 2004.

Pavel Jendrulek se specializuje na bankovní a finanční právo, právo kapitálových trhů a má také významné zkušenosti v oblasti fúzí a akvizičních transakcí.

Pavel poskytoval služby významným zahraničním a českým společnostem, mezi jinými např. následujícím společnostem:  Banca Popolare dell’Emilia Romagna, BRE Bank, Cetelem, Citibank, Commerzbank, Česká spořitelna (Erste Group), Československá obchodní banka (KBC Group), Deutsche Bank, HSBC Bank, KBC Bank London, Komerční banka (Societé Générale), Metrostav, Raiffeisenbank, Royal Bank of Scotland, Tatra banka, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Je doporučen publikacemi Chambers Europe a Chambers Global pro oblast bankovnictví a finančnictví. Publikace IFLR1000 ohodnotila Pavla jako „Rising Star“ v oblasti bankovnictví. Redakce Legal 500 zmínila Pavla Jendrulka v sekci doporučovaných právnických kanceláří pro oblast bankovnictví, financí a kapitálových trhů.

Pavel absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2000 a je zapsán jako advokát v České advokátní komoře.

Pavel hovoří plynně česky a anglicky.
JUDr. Ing. Václav Štraser

Advokát

Tel.: +420 225 385 268
Email: vaclav.straser@weinholdlegal.comNemovitosti
Korporátní právo
Fúze a akvizice 

Václav Štraser je advokátem a působí v advokátní kanceláři Weinhold Legal od roku 2007.

Vedle všeobecné obchodněprávní praxe se Václav specializuje zejména na poskytování poradenských služeb v oblasti nemovitostí, restrukturalizací společností a akvizičních transakcí (včetně due diligence a vyjednávání) a má také významné zkušenosti v oblasti korporátního a občanského práva a smluvní dokumentace ohledně cenných papírů a derivátů.

V rámci své praxe poskytoval Václav služby významným českým i mezinárodním společnostem, mezi jinými například Lagardere Group, Ingersoll-Rand CZ, Eberspächer, UniCredit Bank, Citibank, Komerční banka, Česká spořitelna, Česká pošta, NN Investment Partners, Mercedes-Benz Financial Services ČR, Metrostav, ExxonMobil Business Support Center Czechia, LEEL COILS EUROPE, Miton Investment, Hertford Investments, CEFC China Energy Company, Sodexo Pass ČR, Tsubaki Automotive, Grandi Stazioni, XYIENCE, WIPRO Investment, CBRE, Moravia Cans, TTS Tooltechnic Systems, Bühler, Princip, Sarantis, Saurer Group, Svoboda Press, La Nuova San Giorgio, LIDL, VENTOS, DiBO EAST a mnoho dalších.

Václav je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Vysoké školy ekonomické v Praze a je zapsán jako advokát v České advokátní komoře.

Kromě rodné češtiny hovoří Václav plynně anglicky.

Vybraní advokáti WEINHOLD LEGAL v Brně.

Mgr. Tomáš Čermák

Advokát

Tel.: +420 724 060 315
Email: tomas.cermak@weinholdlegal.comFúze a akvizice
Pracovní právo
Hospodářská soutěž

Tomáš Čermák je advokátem a působí v advokátní kanceláři Weinhold Legal od roku 1999. Je vedoucím pobočky Weinhold Legal v Brně.

Tomáš Čermák je zodpovědný především za projekty týkající se fúzí a akvizicí a hospodářské soutěže. Má také zkušenosti v oblasti obchodního a pracovního práva a účastnil se řady rozsáhlých právních projektů.Mezi jeho klienty patří významné slovenské i mezinárodní společnosti jako např. ProLogis, Microsoft, ExxonMobil/ESSO, RWE, CME, OHL, Hella, Sita a Enel.

Jako spoluautor se podílel na publikacích „Redundancy Law in Europe“ („Právní úprava propouštění v Evropě“) a „Age Discrimination Law in Europe“ („Právní úprava věkové diskriminace v Evropě“) vydaných ve vydavatelství Kluwer Law International BV, Holandsko 2008 a 2009. Tomáš Čermák spolupracoval na projektu, který vytvářel studii pro Evropskou komisi, jež zkoumala implementaci a fungování evropských společností („Societas Europaea“ – SE) v téměř všech příslušných EU/EHP členských státech.

Redakce Legal 500 a Chambers Europe zmínily Tomáše Čermáka ve své publikaci v sekci doporučovaných právnických kanceláří pro oblast korporátního práva, fúzí a akvizic pro Slovenskou republiku. Dále byl doporučen jako vedoucí právník pro oblast akvizic a fúzí sborníkem IFLR 1000, publikací European Legal Experts pro oblast korporátního práva a financí pro Slovenskou republiku a publikací Chambers Europe pro oblast pracovního práva. PLC Which lawyer? doporučill Tomáše Čermáka jako vedoucího právníka v oblasti pracovního práva, hospodářské soutěže a antimonopolního práva a jako advokáta s oprávněním vykonávat činnost na Slovensku i v České republice, který se zabývá obchodním právem a buduje si solidní reputaci na trhu poradenstvím v oblasti distribučních smluv, programů dodržování hospodářské soutěže a due diligence.

Tomáš je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory. Od roku 2000 je členem Slovenské advokátní komory.

Kromě češtiny mluví anglicky a rusky.
Weinhold Legal - Česká republika