Korporátní právo


Máme rozsáhlé zkušenosti s poskytováním komplexních právních služeb významným zahraničním a domácím společnostem v oblasti fúzí včetně převzetí jmění společníkem, rozdělení, transformace (t.j. změny právní formy) a jiných korporátních záležitostí, jako je zvýšení a/anebo snížení základního kapitálu, zrušení registrace akcií, povinné nabídky převzetí atd.

Pravidelně poskytujeme právní služby související se zakládáním společností v  České a ve Slovenské republice. Níže uvádíme několik nejvýznamnějších projektů, které jsme realizovali v této oblasti.

Přečtěte si naše vybrané reference z oblasti korporátního práva.

Přečtěte si o nás ve významných zpravodajích a průvodcích právními kancelářemi.

V případě zájmu o naše služby z oblasti korporátního práva kontaktujte.


Martin Lukáš

Mgr. Ing. Martin Lukáš

Partner

Tel.: +420 225 385 578
Email: martin.lukas@weinholdlegal.com JUDr. Ing. Václav Štraser

Advokát

Tel.: +420 225 385 268
Email: vaclav.straser@weinholdlegal.comMgr. Jakub Nedoma

Advokát

Tel.: +420 225 385 381
Email: jakub.nedoma@weinholdlegal.com 

Weinhold Legal - Česká republika