Nemovitosti


Palais Lobkowicz (Velvyslanectví Spolkové republiky Německo)
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v souvislosti s koupí Lobkovického paláce na Malé Straně, v Praze, historické budovy postavené v 18. století, která má zvláštní význam pro Německo, a která je v současné době používána jako sídlo velvyslanectví. Na základě jednání se strany posléze dohodly namísto převodu na dlouhodobém pronájmu budovy.
Jedna z největších bank v USA
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní služby jedné z největší bank v USA v souvislosti s nájmem nových prostor pro její ústředí v Praze 5 od developera Avestus (dříve Quinlan Private Golub), včetně nájmu kancelářských a skladových prostor. Naše poradenství zahrnovalo projednání tří separátních nájemních smluv a smluv o smlouvách budoucích nájemních, a právní podporu v otázkách technického provedení a vybavení. Následné poradenství se týkalo nájmu prostor v další pobočce se sídlem v Brně a poskytování kompletního poradenství souvisejícího s jejich pronájmem.
CEFC China Energy Company Limited
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní služby společnosti CEFC China Energy Company Limited v souvislosti s akvizicí společnosti vlastnící budovu Florentinum, největší administrativní komplex v centru Prahy, od společnosti ze skupiny Penta. Právní služby advokátní kanceláře Weinhold Legal zahrnovaly předinvestiční prověrku a poradenství ohledně smluvní dokumentace, která se řídila českým právem. Kupní cena nebyla zúčastněnými stranami zveřejněna, ale média uváděla částku 283 milionů EUR.
Penta Investments
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytovala právní poradenství společnosti Penta Investments v souvislosti s nájemními smlouvami uzavíranými s nájemci v jeho významném realitním projektu Florentinum na Praze 1.
CBRE Group
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla CBRE Group, přední světové společnosti poskytující služby v oblasti komerčních nemovitostí a investic, poradenství při akvizici 100 % společnosti IMPACT-CORTI specializující se na správu nemovitostí v České a Slovenské republice. Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla CBRE komplexní služby související s akvizicí včetně předinvestiční prověrky a podpory při jednáních a kompletaci veškerých akvizičních a souvisejících smluv.

Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti CBRE Group při fúzi s její dceřinou společností, IMPACT-CORTI, a čtyřmi dceřinými společnostmi IMPACT-CORTI. Fúze všech společností byla zaregistrována v Obchodním rejstříku v jednom kroku. Naše právní služby zahrnovaly mimo jiné přípravu komplexní právní dokumentace a zastupování zúčastněných společností v rejstříkovém řízení, jakož i zastupování společnosti na valné hromadě.

Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti CBRE s českými a slovenskými aspekty celosvětové akvizice divize společnosti Johnson Controls.
MAN Truck & Bus
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti MAN Truck & Bus, špičkovému mezinárodnímu výrobci nákladních automobilů, v souvislosti s koupí pozemku pro výstavbu nového servisního zařízení. Naše služby zahrnovaly právní prověrku, přípravu komplexní smluvní dokumentace s prodávajícím, revizi smlouvy s agentem a zastupování v jednáních. Kromě toho jsme také společnosti MAN Truck & Bus poskytli právní služby v souvislosti se smlouvami s autorizovanými servisními centry a dealery, v jednáních s nimi, a dále také v souvislosti s leasingovými smlouvami.

Weinhold Legal - Česká republika