Compliance, Risk / Corporate Governance, a trestněprávní záležitosti

Chápeme, že kdykoliv v našich životech může nastat situace spojená s trestněprávní problematikou. Jsme připravení být Vám nápomocni ve všech fázích trestního řízení, od jeho počátku až do jeho konce spojeného např. s výkonem rozhodnutí anebo vymáháním přiznané újmy.

Máme rozsáhlé zkušenosti v oblasti zastupování jak fyzických, tak i právnických osob. Právní pomoc a zastoupení poskytujeme rovněž osobám poškozeným, a to včetně pomoci při uplatnění vzniklé škody v adhezním řízení, ale také zúčastněným osobám, kterým byla např. policejním orgánem zabrána jejich movitá, nemovitá či jiná věc.

V rámci předcházení trestní odpovědnosti právnických osob radíme rovněž s nastavením compliance programů právnických osob. Jelikož trestní odpovědnost právnické osoby může založit i jednání zaměstnance, klademe důraz na důkladnou přípravu interní dokumentace a předcházení případným škodám. Zaměřujeme se zejména na tyto podoblasti:

  • poradenství při tvorbě compliance programu
  • adaptace compliance programu zahraniční mateřské společnosti
  • prevence trestní odpovědnosti právnických osob
  • prevence odpovědnosti členů orgánů obchodních korporací za škodu
  • řízení rizika korupce a podvodů
  • poradenství při nastavení corporate governance.

Přečtěte si o nás ve významných zpravodajích a průvodcích právními kancelářemi.

V případě zájmu o naše služby z uvedené oblasti nás neváhejte kontaktovat.


Zbyšek Kordač

JUDr. Zbyšek Kordač, LL.M. et LL.M.

Associate Partner

Tel.: +420 225 385 692
Email: zbysek.kordac@weinholdlegal.com

Tereza Hošková

Mgr. Bc. Tereza Hošková

Vedoucí advokátka

Tel.: +420 225 385 106
Email: tereza.hoskova@weinholdlegal.com

Ondřej Tejnský

Mgr. Ondřej Tejnský

Vedoucí advokát

Tel.: +420 774 170 283
Email: ondrej.tejnsky@weinholdlegal.com  

Michal Švec

Mgr. Michal Švec

Seniorní advokát

Tel.: +420 225 385 441
Email: michal.svec@weinholdlegal.com

Weinhold Legal - Česká republika