Průvodce právními kancelářemi

Několik komentářů o společnosti Weinhold Legal zveřejněných v odborném právním tisku a v renomovaných právních evropských i celosvětových průvodcích právními kancelářemi:

The Legal 500

Weinhold Legal je hodnocena jako jedna z předních advokátních kanceláří v následujících oblastech: bankovní a finanční právo a právo kapitálových trhů, korporátní právo a fúze a akvizice, řešení sporů, pracovní právo, projekty & energie, právo nemovitostí, daňové právo a technologie, média a komunikace.

Partner Daniel Weinhold byl v únoru 2018 uveden do Síně slávy The Legal 500. Do Síně slávy The Legal 500 jsou vybírány osobnosti, které jsou trvale oceňovány svými klienty pro svoje dlouhodobé vynikající výsledky. Kritériem pro vstup do Síně slávy The Legal 500 je získání ocenění jako elitní „Leading Lawyer“ po dobu sedmi po sobě jdoucích let.

Bankovní a finanční právo a právo kapitálových trhů: Mezi klíčové klienty advokátní kanceláře Weinhold Legal patří banky a jiné finanční instituce, kterým poskytuje poradenství při financování a refinancování v oblasti nemovitostí a energetických projektů, při akvizičním financování a dále v souvislosti s finančními regulačními záležitostmi. Hlavními kontakty jsou Daniel Weinhold a advokát Pavel Jendrulek.

Korporátní právo, fúze a akvizice: Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytuje právní poradenství u řady přeshraničních transakcí, joint-ventures a korporátních záležitostí. Daniel Weinhold asistoval společnosti Sarantis Group při akvizici společnosti pro výrobu kosmetických výrobků Indulona a Ondřej Havránek společnosti Obrascón Huarte Lain (OHL) při prodeji jejího majoritního podílu ve společnosti ŽPSV společnosti Leonhard Moll AG. Mezi zmiňované advokáty patří i Martin Lukáš.

Řešení sporů: Mezi klienty advokátní kanceláře Weinhold Legal patří významné finanční instituce, vládní, stavební a mediální společnosti. Nejnovější případy řešené advokátní kanceláří Weinhold Legal byly z oblasti pracovního práva, obchodního práva, práva hospodářské soutěže, stavebnictví a také daňové spory. Mezi zmiňované advokáty patří Milan Polák, Martin Lukáš a Ondřej Havránek.

Pracovní právo: Advokátní kancelář Weinhold Legal pravidelně pracuje na přeshraničních mandátech a poskytuje poradenství ohledně pracovně právních aspektů restrukturalizací a insolvencí. Mezi nedávno poskytnuté služby patří také poradenství při vyjednávání kolektivních smluv a v souvislosti s otázkami ochrany osobních údajů zaměstnanců. Mezi zmiňované advokáty patří Milan PolákOndřej Havránek a Eva Procházková.>

Projekty & energie: Advokátní kancelář Weinhold Legal vyniká „flexibilním přístupem orientovaným na klienta“. Martin Lukáš je „vynikající advokát s obchodním vhledem a schopností pochopit potřeby klientů“. Doporučeni jsou také Daniel Weinhold a Milan Polák. Tým nedávno poskytl právní poradenství  u řady PPP projektů a zastupoval významnou českou společnost ve stavebním sporu.

Právo nemovitostí: Advokátní kancelář Weinhold Legal má rozsáhlé zkušenosti v oblasti výstavby PPP projektů a nájmů nemovistostí, jakož i v oblasti sporů ze stavební činnosti. Tým vede Pav Younis, který asistoval klientovi – developerské společnosti – při akvizicí portfolia komerčních nemovitostí od nadnárodní developerské společnosti.

Daňové právo: Advokátní kancelář Weinhold Legal je oceňována za svou „vysokou úroveň porozumění obchodní stránce a schopnost přizpůsobit se potřebám klientů“. Tým je zvláště zkušený v daňových sporech. Klíčovými kontakty v dané oblasti jsou Daniel Weinhold Martin Lukáš

Technologie, média a komunikace: Tým advokátní kanceláře Weinhold Legal, pod vedením Martina Lukáše, se zaměřuje na registrace ochranných známek a vymáhání práv z nich plynoucích, a dále na otázky ochrany osobních údajů. 


Chambers Global / Chambers Europe

Weinhold Legal je hodnocena jako jedna z předních advokátních kanceláří v následujících oblastech: bankovní a finanční právo, korporátní právo a fúze a akvizice (včetně oddělení poskytujícího služby německy hovořícím klientům), řešení sporů a pracovní právo.

Bankovní a finanční právo: Tým často spolupracuje s velkými bankami a finančními institucemi v rámci řady přeshraničních mandátů, včetně financování projektů v oblasti stavebnictví a nemovitostí. Tým je dále velmi aktivní v oblasti bankovní a investiční regulace, poskytuje právní poradenství bankám i platebním institucím.

Komentáře klientů: Klienti jsou nadšeni z přístupu firmy. Jeden z klientů konstatuje: „S touto kanceláří se pracovalo velmi dobře“ a nazval ji „trpělivou a zdvořilou“.

Další klienti oceňují rozsah poskytovaných služeb, jeden z nich uvedl „Máme velmi pozitivní zkušenost s právníky, kteří se orientují v různých oblastech práva. Rozhodně je mohu doporučit.“

Individuální hodnocení: Pavel Jendrulek poskytuje právní poradenství dlužníkům i věřitelům u syndikovaného financování. Dále poskytuje poradenství platebním institucím v oblasti regulace. Klienti jej označují za „velmi zkušeného a zdatného při transakcích“.

Korporátní právo, fúze a akvizice: Tým poskytl právní služby klientům z řady odvětví, například z oblasti spotřební elektroniky, strojírenství, automobilového průmyslu a pojišťovnictví, a to ohledně širokého spektra otázek včetně mandátů na due diligence, restrukturalizace, přeshraničních transakcí a obecně obchodněprávních otázek. Výrazně aktivní v mediálním sektoru.

Komentáře klientů:Tvrdě pracují a reagují rychle“ konstatuje jeden z klientů.

Tým je „zkušený, probyznysově orientovaný a má velmi flexibilní přístup“.

Významné úspěchy:Asistence JOJ Group při akvizici všech akciíí v České filmové společnosti.

Individuální hodnocení: Daniel Weinhold vede tým a je klíčovým kontaktem v dané oblasti.

Řešení sporů: Uznávaný tým nabízí zkušenosti z řady arbitráží a sporů týkajících se obchodněprávní a korporátní agendy, včetně sporů z nekalosoutěžního jednání, akcionářských sporů, jakož i pracovněprávních sporů. Je aktivní pro celou řadu klientů v sektorech, jako je například pojišťovnictví a strojírenství.

Komentáře klientů: Klient hodnotí tým jako „velmi pečlivý, na klienta a jeho podnikání orientovaný a schopný okamžité reakce“.

Další klient uvádí „Vše je vždy včas, služba je poskytována s porozuměním našemu podnikání a na vysoké odborné úrovni“.

Významné úspěchy:Zastupování Grandi Stazioni ve sporu o nárok z nájemní smlouvy.

Individuální hodnocení: Milan Polák je klienty uznávaný jako „přátelský a přímý advokát“. Polák je odborníkem především na spory v oblasti výstavby a je rozhodcem ve vysoce odborných domácích rozhodčích řízeních. Pozorovatelé trhu o něm uvádějí, že je „velmi dobrý v zastupování svých klientů“.

Pracovní právo: Tým poskytuje právní poradenství v celém spektru záležitostí týkajících se pracovního práva též na mezinárodním poli. Poskytuje poradenství na každodenní bázi, v otázkách hromadného propouštění, přechodu zaměstnanců a zaměstnání cizinců. Zastupuje klienty v pracovněprávních sporech a při kontrolách ze strany státních orgánů a asistují též klientům při kolektivním vyjednávání se zaměstnaneckými odbory.

Komentáře klientů:  Jeden z klientů zdůrazňuje: „Jsou velmi praktičtí, dají vám radu, která je aplikovatelná v praxi a jsou dobří v přizpůsobení právních norem realitě firmy“.

Další klient oceňuje mezinárodní přesah firmy: „Jsou součástí mezinárodní sítě a mají skvělé kontakty na zahraniční právní kanceláře“.

Individuální hodnocení: Eva Procházková se zabývá širokým spektrem pracovně právních otázek, například ukončováním pracovněprávních poměrů či ochranou osobních údajů zaměstnanců (GDPR). Klienti ji hodnotí jako „velmi dobrého právníka“.   Eva je je doporučena publikací Chambers Europe pro oblast pracovního práva.


 IFLR 1000

Advokátní kancelář Weinhold Legal byla oceněna v oblastech: bankovní a finanční právo a právo kapitálových trhůfúze a akvizice a restrukturalizace insolvence a zmíněna project development.

Pavel Jendrulek získal ocenění „Rising Star“ pro oblast bankovního a finančního práva v České republice. Tomáš Čermák je hodnocen jako „Vysoce hodnocený“  pro oblast akvizic a fúzí v České a Slovenské republice. Ondřej Havránek je zmíněn jako „Notable Practionioner“ pro oblast akvizic a fúzí v České republice. 


Who’s Who Legal

Daniel Weinhold, Pavel Jendrulek a Milan Polák patří k hrstce právníků v České republice, kteří se umisťují jako lídři mezi odborníky v následujících kategoriích.

Daniel Weinhold

 Who’s Who of M&A and Governance Lawyers 2010-2011, 2013-2019

– Who´s Who of Goverment Contracts Lawyers 2016-2019

– Who’s Who of Commercial Litigators 2012-2015

– Who’s Who of Banking Lawyers 2012-2014

– Who’s Who of Project Finance Lawyers 2012

– Who’s Who of Private Funds Lawyers 2010

 Pavel Jendrulek

– Who’s Who of Banking Lawyers 2018-2020

Milan Polák

– Who’s Who of Commercial Litigators 2012-2015


Tax Directors Handbook

Weinhold Legal v.o.s. je doporučena v Tax Directors Handbook jako jedna z vedoucích advokátních kanceláří zabývající se daňovými aspekty v České republice.

„Weinhold Legal, v.o.s. často poskytuje poradenství klientům v oblasti daňových sporů. Nedávné případy zahrnovali poradenství ve významném sporu o DPH ohledně sporné agendy související s hospodařením energetických firem a právní poradenství ohledně sporné agendy aplikovatelnosti a neplnění daňové povinnosti v telekomunikačním průmyslu.“

Klienti chválí tým za „včasnou práci a přátelskou atmosféru“, označují kancelář za „důkladnou, rychlou a efektivní“.


European Legal Experts

Weinhold Legal je doporučena v oblasti bankovnictví, kapitálových trhů, insolvence, fúzí a akviziczastupování v soudním a rozhodčím řízení, nemovitostí a duševního vlastnictví, IT a telekomunikací.

Partneři Daniel Weinhold, Pav Younis, Martin Lukáš  Milan Polák a advokáti Věra Tovey a Dušan Kmoch doporučeni v oblasti bankovnictví a finančnictví (DW, PY, VF), korporačního práva, fúzí a akvizic (DW, PY, DK), pro zastupování v soudním a rozhodčím řízení (MP, DW, PY), nemovitostí (PY), duševního vlastnictví, IT a telekomunikací (ML).

„Weinhold Legal má velký tým pro fúze a akvizice, který poskytuje dobré služby a zkušenosti. Klienti říkají, že právníci tohoto týmu jsou velmi profesionální a znají mezinárodní legislativu.“

„Jedna z největších advokátních kanceláří na Slovensku, má významnou bankovní klientelu.“


Expert Guides (The Legal Media Group Guides to the World’s Leading Lawyers)

Partner Daniel Weinhold hodnocen jako expert v oblasti bankovnictví.

Partner Milan Polák hodnocen jako expert v oblasti obchodních arbitráží.


Client Choice Awards (International Law Office, Lexology)

Pav Younis se stal, v rámci Client Choice Awards 2018, vítězem pro oblast práva nemovitostí v České republice – a to jako jeden z pouhých dvou právníků v Praze z celkového počtu 384 vítězů z 66 jurisdikcí z celého světa, na základě průzkumu konaného mezi seniorními interními právníky klientů a více jak 2 000 individuálních hodnocení.


PLC Which lawyer?

Vysoce doporučena v oblasti bankovnictví a finančnictví a doporučena v oblastech kapitálových trhů, korporátního práva, nemovitostí, rozhodování sporů, fúzí a akvizic, pracovního práva, investičních fondů a rizikového kapitálu, restrukturalizace a insolvence, outsourcingu a IT, životního prostředí, hospodářské soutěže, odpovědnosti statutárních orgánů, daní, médií a telekomunikací.

Partneři Daniel Weinhold, Pav Younis a Milan Polák  jsou vysoce doporučeni v oblasti bankovnictví a finančnictví, rizikového kapitálu, doporučeni v oblasti fúzí a akvizic, uznáváni v oblasti odpovědnosti statutárních orgánů, řešení daňových sporů (DW), vysoce doporučeni v oblasti nemovitostí a doporučeni v oblasti fúzí a akvizic (PY), vysoce doporučeni v oblasti outsourcingu a vysoce doporučeni v oblasti pracovního práva (MP).

Vysoce doporučeni advokáti jsou: Věra Tovey pro kapitálové trhy, zvláště pro kapitálové a dluhopisové financování, Dušan Kmoch pro životní prostředí, Martin Lukáš pro média a telekomunikace, Tomáš Čermák pro hospodářskou soutěž/anti-trust.


European Counsel Magazine

„…jedna z nejdynamičtěji se rozvíjejících advokátních kanceláří v této zemi.“


Global Counsel 3000

„… highly regarded local firms include Weinhold Legal, which has a growing profile.“

 www.hg.org (Hieros Gamos)

HG.org je jedna z prvních on-line právnických stránek, která byla založena v roce 1995.


Čtěte více o Weinhold Legal.

Čtěte více o Weinhold Legal na EU LAWYERS:

European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe
Weinhold Legal - Česká republika