Základní informace

Vítejte v sekci kariéra naší webové stránky. Naleznete zde informace ohledně pracovního prostředí, firemní kultury, osobní svědectví právníků jako i informace o volných pracovních místech v naší advokátní kanceláři. V této sekci se nachází i on-line přihlašovací formulář, prostřednictvím kterého je možné se přihlásit v případě zájmu o pracovní pozici a zároveň tu najdete i kontaktní údaje na příslušné osoby.

Lidé a firemní prostředí – pracovní prostředí ve Weinhold Legal  

Máš zájem o kariéru v mezinárodní právnické firmě, která skutečně nabízí pozitivní prostředí a firemní kulturu.  Chceš se dozvědět proč se Weinhold Legal odlišuje od ostatních právnických firem? Na čem je založený náš úspěch?

Jedním z nejdůležitějších cílů naší advokátní kanceláře týkajících se našich lidí je nacházení souladu, mezi různými osobnostmi našich právníků,  vytvoření a podpora přátelské atmosféry v otevřeném prostředí, které je zaměřené hlavně na porozumění, potřeby a cíle našich klientů.

Kompetence lidí, kteří pracují ve Weinhold Legal a jedinečná kultura firmy, nám poskytuje významnou konkurenční výhodu oproti advokátním kancelářím, které jsou v současnosti na českém a slovenském trhu. Naše kancelář se snaží udržet dynamické a uspokojující pracovní prostředí, které podporuje osobní růst každého právníka.

Naši právníci mají široké odborné znalosti a kvalifikaci, stejně jako i praktické zkušenosti ve všech oblastech advokátní praxe. Navíc ve Weinhold Legal podporujeme profesní rozvoj tím, že motivujeme naše právníky, aby se zúčastňovali školení, jejichž nabídka je velmi rozmanitá.

Náš přístup je založený na ustanovení ad hoc týmů, které se vytvářejí individuálně pro každý projekt pod vedením jednotlivého partnera. Tato interní struktura zajišťuje jednoduchou integraci a následný růst mladších právníků do týmu.


V zájmu nárůstu celkové kvality nabízených právních služeb, pravidelně rozšiřujeme naše řady o talentované, ambiciózní studenty a čerstvé absolventy vysokých škol, abychom je zapojili do našeho týmu a oživili ho tak o nové nápady, svěží energii a nezřídka i mimořádnými schopnostmi.

Získejte více informací o pracovní příležitosti pro absolventy, studenty a administrativu.

Absolventi/studenti

Teď, když jste se už dozvěděli o Weinhold Legal, rádi bychom se od Vás dozvěděli, zda-li máte zájem o bohatou a plnohodnotnou kariéru. Ve Weinhold Legal  nabízíme mnohem víc než jen život právníka.

I když je na trhu mnoho právnických firem, věříme, že Weinhold Legal je to pravé místo pro začátek Vaší profesní kariéry stejně jako již nabízená mladá a přátelská atmosféra.

Naší filozofií bylo vždy najímat nejtalentovanější a nejvíc motivované uchazeče a taktéž jim poskytovat příležitost na uspokojení potřeb našich klientů a možnost podílet se na úspěchu celé firmy.

Ve Weinhold Legal jsme vyvinuli vlastní školící a instruktorský program, který umožňuje právníkům juniorům kontinuální vývoj v jejich profesním růstu. Naši mladí právníci mají možnost podílet se hned na počátku na komplexních projektech, které představují velkou výzvu a zahrnují různé právní oblasti jako i mezinárodní kontext.

Naši mladí právníci spolupracují se služebně staršími kolegy – advokáty, kteří na ně dohlížejí a usměrňují jejich profesionální vývoj.

Protože uznáváme důležitost odborného vedení, silně podporujeme otevřený pracovní vztah mezi právníky s rozličnými pracovními zkušenostmi.
Formální hodnocení mladých právníků vykonáváme jednou za 6 měsíců. Takové pravidelné hodnocení umožňuje všem zaměstnancům, aby se prostřednictvím otevřené diskuse dozvěděli, jak jsou hodnocení a v čem jsou jejich silné stránky a naopak, ve kterých oblastech by se měli zlepšit. Jedenkrát ročně se koná celkové formální roční hodnocení s jedním z partnerů společnosti, které poskytne mladým právníkům příležitost osvětlit aspekty související s rozvojem jejich kariéry v naší společnosti a stanovit cíle pro další období.

Právníci ve Weinhold Legal  jsou přiměřeně odměňování také balíčkem výhod.

Získejte více informací o volných pracovních místech pro absolventy a studenty.

Zkušení právníci

Máme trvalý zájem zaměstnávat zkušené právníky s potřebnými znalostmi, díky kterým můžeme rozvíjet odbornost naší společnosti v jednotlivých oblastech.

Kontaktujte nás.

Weinhold Legal - Česká republika