Soudní a rozhodčí řízení


Jedna z největších bank
Advokátní kancelář Weinhold Legal úspěšně zastupovala jednu ze tří největších bank v souvislosti s právními spory vyvolanými organizovanými skupinami zákazníků bank ve vztahu k údajně bezprávému charakteru určitých bankovních poplatků. Několik stovek tisíc zákazníků českých bank bylo podníceno agenturami zaměřenými na vymáhání dluhů, aby se dožadovali vrácení bankovních poplatků, které dobrovolně platili v několika předchozích letech. Úspěch bank byl potvrzen Nejvyšším soudem České republiky a Ústavním soudem České republiky.
Jedna z pěti největších bank
Advokátní kancelář Weinhold Legal rovněž úspěšně zastupovala jednu z pěti největších bank v souvislosti s právními spory vyvolanými organizovanými skupinami zákazníků bank ve vztahu k údajně bezprávnému charakteru určitých bankovních poplatků. Několik stovek tisíc zákazníků českých bank bylo podníceno agenturami zaměřenými na vymáhání dluhů, aby se dožadovali vrácení bankovních poplatků, které dobrovolně platili v několika předchozích letech. Úspěch bank byl potvrzen Nejvyšším soudem České republiky a Ústavním soudem České republiky.
Grandi Stazioni
Advokátní kancelář Weinhold Legal zastupovala českou dceřinou společnost italského investora v soudním řízení zahájeném v souvislosti s ukončením nájemní smlouvy. Klient úspěšně vymohl přes půl miliardy Kč.
Ministerstvo financí ČR
Advokátní kanceláře Weinhold Legal byla vybrána ve výběrovém řízení Ministerstva financí pro zastupování České republiky ve čtyřech separátních sporech v celkové hodnotě v řádu miliard Kč. Tyto významné a prestižní mandáty se týkaly rozhodčích řízení zahájených žalobci na základě dvoustranných mezinárodních dohod o ochraně investic. Weinhold Legal úspěšně zastupovala Českou republiku v mezinárodních rozhodčích řízení zahájených na základě česko-německé dvoustranné dohody o investicích, na základě česko-kyperské dohody o ochraně investic a na základě česko-nizozemské dohody o ochraně investic.
Ministerstvo financí SR
Zastupovali jsme Slovensko ve vítězné arbitráži podle mezinárodní bilaterální dohody o ochraně investic z podnětu Austrian Airlines, spolu s hlavním poradcem David A. Pawlakem LL.C. Zastávali jsme funkci domácího právního poradce.
Central European Media Enterprises (ČNTS)
Ve vztahu k provozování televizní stanice Nova, advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství a právní názory o nejrůznějších aspektech televizního vysílání v České republice, včetně detailní revize smluvních ujednání a návrhu restrukturalizace činnosti. Následná činnost zahrnovala jednání, zastupování ve sporných soudních řízeních a poradenství ohledně soudních sporů týkajících se nejrůznějších práv klienta. Rovněž jsme klienta zastupovali ohledně více než 360 ochranných známek, včetně souvisejících právních sporů.

Weinhold Legal - Česká republika