Média

Právní experti Weinhold Legal jsou často citováni v prestižních médiích a jsou také autory početných článků a publikací. Přednášejí na právnických fakultách a pravidelně participují na odborných konferencích a seminářích. Členové týmu Weinhold Legal se aktivně podílejí na tvorbě legislativy, a to zejména v oblasti obchodního práva a finančních služeb, zúčastňují se na práci nejvýznamnějších organizací na kapitálovém trhu.

Weinhold Legal - Česká republika