Of Counsel

Následující Of Counsel advokát je klíčovým členem týmu, jimž ostatní právníci poskytují podporu podle potřeby. 


JUDr. Zbyšek Kordač, LL.M. et LL.M.

Of Counsel

Tel.: +420 225 385 692
Email: zbysek.kordac@weinholdlegal.comSoudní spory
Insolvence
Rozhodčí řízení

Zbyšek Kordač je advokátem a působí v advokátní kanceláři Weinhold Legal od roku 2006. Specializuje se zejména na zastupování klientů v soudních, rozhodčích a insolvenčních řízeních. Dále se též věnuje poskytování právního poradenství v širokém spektru oblastí obchodního a občanského práva.

Zbyšek působí v advokátní kanceláři Weinhold Legal od roku 2006. Podílel se na projektech pro řadu českých i mezinárodních klientů, jako jsou např. Metrostav, Komerční banka, Raiffeisenbank, Subterra, OHL ŽS, Česká Spořitelna, Grandi Stazioni, Ministerstvo financí ČR, Lordship, Discovery Group, McKinsey, International property Invest, OVB Allfinanz, UniCredit Bank, Siemens, Mercedes-Benz Financial Services, Cash Reform, Plus-Discount, GE Healthcare, ExxonMobil a Winslow Partners.

Magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ukončil Zbyšek v roce 2006. V roce 2008 obhájil na katedře obchodního práva téže fakulty rigorózní práci na téma: „Rozhodčí řízení – otázka arbitrability“ a byl mu udělen titul „JUDr.“. V akademickém roce 2008/2009 studoval na University of San Francisco School of Law. Po úspěšném absolvování programu „International Transactions and Comparative Law“ mu byl udělen titul Master of Laws (LL.M.). Další titul LL.M. získal v roce 2012 na Queen Mary University of London po absolvování programu „Comparative and International Dispute Resolution“.

V současné době Zbyšek působí na Právnické fakultě UK jako externí vyučující. Byl členem pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti ČR pro přípravu zákona o mediaci v netrestních věcech a členem pracovní skupiny pro novelizaci zákona o rozhodčím řízení. Publikoval několik článků v právnických časopisech a na internetu. Ve své publikační činnosti se věnuje zejména tématu rozhodčího řízení a mediace, ale i dalším tématům v oblasti soukromého práva.

Zbyšek opakovaně reprezentoval Českou republiku v pracovní skupině Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo zaměřené na rozhodčí řízení a mediaci. Zbyšek je advokátem zapsaným na seznamu vedeném Českou advokátní komorou a advokátem ve státě Kalifornie v USA zapsaným u State Bar of California (pozastavena činnost). Úspěšně též složil advokátní zkoušky ve státu New York v USA. Je též rozhodcem zapsaným na listinách rozhodců u Mezinárodního rozhodčího soudu Hospodářské komory Rakouska a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Evropská komise v roce 2022 zařadila Zbyška na seznam vhodných rozhodců pro investiční spory. V roce 2023 byl Zbyšek zapsán na seznam rozhodců Národního rozhodčího soudu pro sport. 

Redakce Legal 500 zmínila Zbyška ve své publikaci v sekci doporučovaných právních firem pro oblast rozhodčího řízení.

Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.
Weinhold Legal - Česká republika