Reference

Přečtete si zde o vybraných referencích a v případě potřeby doplnění informací kontaktujte příslušného odborníka Weinhold Legal anebo nám pošlete svůj dotaz na: wl@weinholdlegal.com

 
 • Fúze a akvizice
  První novinová společnost
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti První novinová společnost (PNS) v souvislosti s akvizicí společnosti Mediaservis, jednoho z největších provozovatelů přímých i nepřímých poštovních služeb poskytovaných v České republice. Právní služby zahrnovaly mimo jiné přípravu a vyjednávání veškeré smluvní dokumentace a úspěšné právní zastoupení před českým Úřadem pro hospodářskou soutěž.

  PORR / Alpine Bau
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla korporátní právní poradenství největší rakouské stavební společnosti PORR v souvislosti se smlouvami o koupi všech akcií ve společnosti Alpine Bau CZ a.s. od holdingu PSJ. Česko-slovenská skupina Alpine Bau je aktivní ve stavebnictví. Roční tržby Alpine Bau dosáhly přibližně 2,5 miliard korun. Firma zaměstnávala okolo 450 zaměstnanců. Média o této transakci hovoří jako o zřejmě největší akvizici na českém stavebním trhu za posledních deset let.

  Obrascón Huarte Lain (OHL)
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal zastupovala společnost Obrascón Huarte Lain, S.A. (OHL) při akvizici dvou veřejně obchodovatelných společností, ŽS Brno, a.s., přední společnosti působící v oblasti stavebnictví, jež se specializuje na výstavbu železničních koridorů a dopravní infrastruktury, a Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s., dominantního výrobce betonových pražců. Naše poradenství spočívalo v přípravě předakviziční smluvní dokumentace, účasti na jednáních, provedení právní prověrky (due diligence) skupiny zahrnující i slovenské dceřiné společnosti, přípravu a finalizaci akvizičních dokumentů včetně akcionářské smlouvy a opčních smluv, úspěšné zastupování klienta v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v České republice a Protimonopolným úradom ve Slovenské republice, podporu při strukturování transakce a řešení korporátních otázek a další poradenství v souvislosti s vypořádáním transakce a následnými povinnými nabídkami převzetí.

  Sarantis / Astrid, Indulona
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství řecké skupině SARANTIS, jednomu z předních evropských hráčů v oblasti kosmetiky a výrobků pro domácnosti, při akvizici známé české kosmetické značky ASTRID. ASTRID patří mezi české značky s jednou z nejdelších tradic, historie ASTRID má sahá až do roku 1847. Jde o akvizici slovenských a českých společností, prostřednictvím které SARANTIS dodal do svého portfolia, mimo jiné, i slavnou českou a slovenskou kosmetickou značku INDULONA. INDULONA je značka s jednou z nejbohatších tradic - je to známá, oceněná kosmetická značka, která se může pochlubit 70 letou historií úspěšné přítomnosti na českém / slovenském trhu. Jedná se o nejoblíbenější a nejvýznamnější (jednička na trhu) prodejní produkt v kategorii péče o ruce v České republice i na Slovensku. Námi poskytnuté právní služby při koupi společnosti a souvisejících výrobních zařízení a ochranných známek zahrnovaly zejména poradenství při strukturování transakce, právní prověrku (due diligence) pro kupujícího a vyjednávání smluvní dokumentace podléhající českému právu.

  KARA Trutnov
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla korporátní právní poradenství Ing. Zdeňku Rinthovi při prodeji akcií společnosti KARA Trutnov, a.s., nejvýznamnějšího českého výrobce kožené a kožešinové módy, skupině C2H investora Michala Mičky. KARA Trutnov je tradiční českou značkou se 70 letou historií. Poskytnuté právní služby při této transakci zahrnovaly zejména poradenství při strukturování transakce, přípravu a vyjednávání smluvní dokumentace, asistenci při uzavírání akcionářské dohody, přípravu podkladů pro rozhodnutí valné hromady a pro změny ve statutárních orgánech, a dále asistenci při uzavření transakce.

  Bohemia Sekt
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství společnosti Bohemia Sekt, jednomu z nejvýznamnějších výrobců sektů a vína ve střední a východní Evropě, při prodeji její sekce lihovin společnosti Stock Plzeň. Poskytnuté právní služby zahrnovaly zejména poradenství při strukturování transakce a vyjednávání smluvní dokumentace podléhající českému právu.

  ČEDOK
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství polské skupině ITAKA, největší cestovní kanceláři působící na polském trhu, při akvisici nejstarší a nejznámější české cestovní kanceláře ČEDOK. ČEDOK působí na trhu kontinuálně od roku 1920. Námi poskytnuté právní služby při koupi společnosti ČEDOK zahrnovaly zejména poradenství při strukturování transakce, právní prověrku (due diligence) pro kupujícího a vyjednávání smluvní dokumentace podléhající českému právu. Weinhold Legal dále zastupovala klienta v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže o schválení spojení soutěžitelů.

  SPAR Group Austria
   

  Weinhold Legal poskytla právní poradenství rakouské skupině SPAR, jednomu z předních maloobchodních řetězců, při prodeji svých dvou dceřiných společností v České republice skupině Dutch Royal Ahold, čímž se tato skupina stala největším maloobchodním prodejcem v České republice. Kupní cena za obě společnosti, zahrnující 36 hypermarketů INTERSPAR a 14 supermarketů SPAR s ročním obratem okolo 540 mil. EUR a více než 4 700 zaměstnanců, činila 192 mil. EUR. Transakce byla v médiích označena jako největší akvizice maloobchodního řetězce na českém trhu v historii. Námi poskytnuté právní služby zahrnovaly zejména poradenství při strukturování transakce, právní prověrku vybraných otázek pro prodávajícího, účast na jednáních, přípravu smluvní dokumentace podléhající českému právu a revizi smluvní dokumentace podle rakouského práva. Naše služby dále zahrnovaly zastupování skupiny SPAR v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ohledně povolení spojení soutěžitelů.

  Lloyd Electrical & Engineering Limited (LEEL) / Janka Radotín
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti Lloyd Electric & Engineering, jednomu z celosvětově největších výrobců cívek, v souvislosti s akvizicí světově nejstaršího výrobce klimatizačních a chladicích zařízení (založeno 1872) Janka Radotín, od společnosti LENNOX se sídlem v USA, jednomu z největších výrobců HVAC. Weinhold Legal také asistovala v následném prodeji společnosti Janka Engineering, ostravské skupině Multicraft.

  Auto Kelly / ELIT
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní služby prodávajícím při prodeji 100% akcí společnosti AUTO KELLY, největšího importéra a distributora náhradních dílů a doplňků na osobní a lehké užitkové vozy v České republice a na Slovensku, významnému evropskému dodavateli náhradních dílů a doplňků RHIAG, kterého ovládala ALPHA Private Equity. Advokátní kancelář Weinhold Legal dále poskytla právní služby americkému dodavateli autodílů a příslušenství LKQ Corporation týkající se akvizice skupiny Rhiag-Inter Auto Parts od private equity skupiny Apax Partners. Oznámená hodnota transakce činila 1,04 miliardy EUR. Weinhold Legal poskytla právní služby zahrnující české a slovenské aspekty transakce, včetně rozsáhlé předinvestiční prověrky. Advokátní kancelář Weinhold Legal dále poskytla LKQ group právní poradenství v souvislosti s emisí seniorních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 500 milionů EUR, splatných v roce 2024, a dále v souvislosti s finanční asistencí.

  Aelia (skupina Lagardére)
   

  Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti Aelia, členu skupiny Lagardére, při akvizici 15 bezcelních obchodů na letišti Praha Ruzyně od skupiny Unimex Group. Tomuto předcházelo naše právní poradenství společnosti Aelia při vítězné nabídce v hodnotě 764 milionů CZK na odkoupení bezcelních obchodů od Českých aerolinií a uzavření smlouvy o palubním prodeji na palubách letadel s Českými aeroliniemi.

  Enel / Slovenské elektrárne, Enel, Iberdrola / ČEZ
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní služby vítěznému účastníkovi jednoho z největších privatizačních projektů ve Slovenské republice (nabídková cena přesáhla 840 mil. EUR), který se týkal privatizace společnosti Slovenské elektrárne (dominantní výrobce elektřiny na Slovensku). Součástí poskytnutých služeb bylo též provedení právní prověrky (due diligence) a asistence při jednáních se slovenskou vládou. Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní služby společnostem Enel a Iberdrola, mezinárodnímu konsorciu, jednomu ze tří zveřejněných účastníků, v nejambicióznějším privatizačním projektu v České republice (nabídková cena přesáhla 4 miliardy EUR), v oblasti elektřiny. Poskytnuté služby zahrnovaly právní prověrku (due diligence) dominantního výrobce elektřiny, operátora přenosné soustavy a 6 regionálních distribučních společností.

  Tauron Group / Arcelor Mittal
   

  ArcelorMittal Group a Tauron Group se dohodly na založení společného podniku Tameh Holding. Podnik, ve kterém mají obě společnosti stejný podíl, bude aktivní v oblasti energetiky. Skupiny podepsaly smlouvu na 15 let s možností jejího prodloužení. Dohoda zahrnuje také spolupráci při vývoji aktiv energie a zásobování energiemi (elektřinou a teplem) v Polsku a České republice. Tameh Holding bude také zahrnovat ArcelorMittal kogenerační elektrárnu v Ostravě. Společnost bude modernizovat energetický segment ArcelorMittal Energy Ostravě v České republice. Společný podnik pravděpodobně přinese peníze na nezbytné investice v oblasti environmentálních opatření a nových technologií. Investice v Ostravě pravděpodobně dosáhnou výše miliard korun.

  Drinks Union
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní služby prodávajícímu, společnosti Drinks Union, včetně asistence při organizaci výběrového řízení o nejlepší nabídku, vyjednáváních s protistranou, přípravě a připomínkování smluvní dokumentace, která se řídila českým a anglickým právem, a související právní pomoc při koupi Heinekenem společnosti Drinks Union, jedné z největších českých pivovarnických skupin čítající čtyři pivovary v Severních a Východních Čechách (dva v Ústí nad Labem a po jednom v Lounech a v Kutné Hoře), s celkovou kapacitou výstavu téměř 1 milion hektolitrů, více než 500 zaměstnanci, obratem převyšujícím jednu miliardu korun a portfoliem ochranných známek složeným z národní značky Zlatopramen a z lokálních značek Březňák, Louny, Lorec, Jarošov, Pivrnec a Dačický. Naše služby zahrnovaly také oddělení třetí největší české likérky od výroby piva a její vyčlenění do nově založené dceřiné společnosti Granette.

  Agrofert
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní služby jsme v roce 2002 poskytli společnosti Agrofert, vítěznému účastníkovi privatizace společnosti Unipetrol, která kontroluje hlavní české rafinérie, sítě čerpacích stanic a společnosti podnikající v oblasti chemie. Naše právní služby zahrnovaly právní prověrku (due diligence) a účast při jednáních v rámci konsorcia (nabídková cena přesáhla 360 milionů EUR). Kupní smlouva byla následně zrušena dohodou z důvodu neočekávaných změn okolností.

  Vivendi Water (Veolia) / PVK
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní služby společnosti Vivendi Water (nyní Veolia Water) a následně konsorciu Vivendi Water a Anglian Water při předložení vítězné nabídky při privatizaci Pražských vodovodů a kanalizací. Naše služby zahrnovaly všechny aspekty akvizice: strukturování transakce, právní prověrku (due diligence), účast při jednáních, příprava nabídky a její podání (nabídková cena přesáhla 6 miliard Kč). Společnosti Vivendi Water jsme také asistovali při outsourcingových projektech týkajících se slovenských průmyslových společností.

  Sokolovská těžební
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní služby vítěznému účastníkovi privatizace jedné ze tří největších hnědouhelných společností, Sokolovské uhelné a.s. Kupní cena přesáhla 2,6 miliard Kč. Naše služby zahrnovaly předinvestiční právní prověrku, jednání s Fondem národního majetku týkající se znění smlouvy o koupi akcií, která byla součástí nabídky podané ve výběrovém řízení, asistence při podání nabídky ve výběrovém řízení, aj.

  Ashok Leyland
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní služby společnosti Ashok Leyland, druhému největšímu indickému výrobci nákladních automobilů, v souvislosti s jeho akvizicí výroby nákladních automobilů společnosti AVIA. Právní služby zahrnovaly poradenství týkající se struktury transakce, due diligence, rozsáhlá jednání a přípravu transakční dokumentace. Dále pak poradenství v oblasti korporátního práva, pracovního práva, duševního vlastnictví a pod.

  Eurovia (Vinci)
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní služby společnosti EUROVIA v souvislosti s akvizicí společností zabývajících se těžbou kameniva patřících do skupiny Tarmac v České republice, Francii, Německu a Polsku. Součástí akvizice byla koupě 100 % akcií společnosti Tarmac CZ, která je jedním z nejvýznamnějších výrobců a dodavatelů kameniva v České republice. Role Weinhold Legal v této významné transakci zahrnovala due diligence, revizi smlouvy o koupi akcií týkající se evropských společností zabývajících se těžbou kameniva ze skupiny Tarmac, přípravu a vyjednávání transakční dokumentace týkající se lokální smlouvy o koupi akcií společnosti Tarmac CZ.

  NedRailways / Abelio
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla společnosti NedRailways (nizozemská železniční společnost, nyní Abellio) kompletní právní poradenství v souvislosti s akvizicí významného provozovatele veřejné přepravy. Právní služby zahrnovaly detailní předinvestiční prověrku čtyř společností a asistenci při vyjednávání a uzavření transakční dokumentace. Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla všem českým subjektům (podniky veřejné dopravy) patřícím do skupiny Abellio právní poradenství v průběhu akvizičního procesu a při vyjednávání s Arriva (Deutsche Bahn Group). Naše právní služby zahrnovaly pomoc při procesu předinvestiční právní prověrky a dále přípravu a revizi vybrané dokumentace v souvislosti s převodem.

  Siemens
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla společnosti Siemens právní poradenství v souvislosti s předním outsourcingovým projektem v oboru telekomunikací, především při převodu několika tisíců zaměstnanců. Mimo jiné naše služby zahrnovaly poradenství týkající se komplexních otázek ohledně obchodního a kolektivního práva a účasti při jednáních. Dále jsme společnosti Siemens poskytli služby při významných akvizičních projektech (akciové a majetkové transakce).

  Slovak Telecom
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla kompletní právní poradenství při převodu radiokomunikačních aktivit na Slovensku, včetně předávací dokumentace a podpory při jednání. Vypracování právní prověrky a podpory při jednáních v souvislosti s dalším případem.

  FKI
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla společnosti FKI Plc právní poradenství v souvislosti s akvizicí významné části majetku Škody Plzeň. Asistovali jsme při všech částech transakce, včetně jednání s celou řadou stran, m.j. bankami a Fondem národního majetku.

  CGEA / Connex
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní služby společnosti CGEA při několika akvizicích a privatizacích v České republice a na Slovensku. Naše služby pokrývaly všechny oblasti transakčního poradenství: strukturování transakce, due diligence, účast při jednáních, postransakční podporu, uzavření transakce a trvalá podpora při sledování investice.

 • Bankovnictví a finance
  UniCredit Bank
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství v řadě transakcí souvisejících se strukturovaným financováním, financováním akvizic, refinancováním, financováním projektů a provozními úvěry. Součástí služeb bylo komplexní poradenství v oblasti transakcí včetně asistence s předsmluvní dokumentací, strukturováním transakcí, předběžná transakční due diligence, vypracování a dokončení úvěrové a zajišťovací dokumentace, realizace zajištění, pomoc při přezkumu a plnění odkládacích podmínek a rozvazovacích podmínek. Vedle transakčního poradenství jsme poskytli našemu klientovi řadu právních analýz a memorand v jednotlivých právních oblastech a pomáhali jsme klientovi při vyjednávání smluv mezi klientem a dalšími domácími a zahraničními finančními institucemi.

  Komerční banka (skupina Société Générale)
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní služby v mnoha projektech včetně dokumentace k derivátovým transakcím, poradenství v početné řadě úvěrových případů, vypracování právních stanovisek, poradenství v oblasti insolvence a exekučního řízení a rozhodčího řízení, otázek sociálního zabezpečení, pracovního práva, aplikovatelnosti česko-francouzských mezinárodních dohod a korporátního poradenství.

  Česká spořitelna / Erste Bank
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla kompletní právní poradenství v početné řadě případů akvizičního financování, provozní financování a finanční restrukturalizace projektů – kompletní úvěrové a zajišťovací dokumentace podle anglické, americké a české legislativy, strukturalizace transakcí a jednání. Právní poradenství v různých právních oblastech včetně regulačních otázek. Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla společnosti Česká spořitelna, a.s. právní služby při více než 20 dluhopisových transakcích (včetně strukturovaných dluhopisů a hypotečních zástavních listů) vydávaných samostatně či v rámci dluhopisových programů České spořitelny, např. v rámci dluhopisového programu společnosti v celkovém objemu nesplacených dluhopisů 10 mld. Kč s dobou trvání programu 10 let, splatnosti kterékoliv emise dluhopisů 10 let, při jehož zřizování advokátní kancelář Weinhold Legal společnosti Česká spořitelna taktéž poskytovala právní služby. Dále poskytla společnosti Česká spořitelna, a.s. právní služby jako aranžérovi emisí podřízených dluhopisů vydávaných společností Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 500 000 000 CZK, s úrokovým výnosem 4,5% p.a., splatných v roce 2015 (první emise podřízených dluhopisů přijatých k obchodování na Burze cenných papírů) a její tranše č. 2; v souvislosti s dluhopisovým programem Fondu pojištění vkladů v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 mld. CZK s dobou trvání programu 10 let a splatnosti kterékoliv emise dluhopisů vydané v rámci programu 10 let, atd. Dále poradenství v početné řadě transakčních úvěrových případů.

  ČSOB (skupina KBC)
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství v souvislosti s akvizičními úvěry, provozním financováním, financování pomocí bankovní záruky a akreditiv. Právní služby zahrnovaly komplexní transakční poradenství vč. přípravy a finalizaci úvěrové a zajišťovací dokumentace, realizace zajištění, pomoc při přezkumu a plnění odkládacích podmínek a rozvazovacích podmínek.

  Raiffesenbank
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství ohledně mnoha projektů, zahrnující akviziční úvěry a provozní financování. Právní služby zahrnovaly komplexní transakční poradenství vč. přípravy a finalizaci úvěrové a zajišťovací dokumentace, realisace zajištění, pomoc při přezkumu a plnění odkládacích podmínek a rozvazovacích podmínek.

  ING
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla poradenství ohledně mnoha projektů, včetně převodu zajištěného úvěru, různých transakcí s deriváty a zastupováním v řízení před Komisí pro cenné papíry, restrukturalizací skupiny, pracovněprávních otázek, včetně pomoci při oznámení o veřejné nabídce zahraničních cenných papírů, asistence s korporátními a regulatorními záležitostmi a jednání s Českou národní bankou.

  BNP Paribas
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní služby v mnoha projektech, zejména sekuritizačních transakcí, správy aktiv, úspěšného zastoupení před Nejvyšším správním soudem, záležitostí v oblasti nemovitostí a restrukturalizace podniků.

  Commerzbank
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla poradenství v početné řadě úvěrových případů, včetně revolvingových úvěrů, syndikovaného zajištění a ohledně významného projektu klubového financování.

  Allied Irish Banks
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla poradenství společnosti Allied Irish Banks v souvislosti s poskytováním úvěru pro nabytí nemovitostí v České republice, včetně provedení rozboru transakce a právního poradenství souvisejícího se zajištěním úvěru, jakož i implementace zajišťovacích instrumentů, dále pak úvěrové financování společnosti Red Group při nákupu hotelu v Praze 2, financování investora při akvizici v Brně a financování akvizice významné stavby na Praze 5 společností Realtia, novým českým fondem s nemovitostmi.

 • Nemovitosti
  Palais Lobkowicz (Velvyslanectví Spolkové republiky Německo)
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v souvislosti s koupí Lobkovického paláce na Malé Straně, v Praze, historické budovy postavené v 18. století, která má zvláštní význam pro Německo, a která je v současné době používána jako sídlo velvyslanectví. Na základě jednání se strany posléze dohodly namísto převodu na dlouhodobém pronájmu budovy.

  Jedna z největších bank v USA
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní služby jedné z největší bank v USA v souvislosti s nájmem nových prostor pro její ústředí v Praze 5 od developera Avestus (dříve Quinlan Private Golub), včetně nájmu kancelářských a skladových prostor. Naše poradenství zahrnovalo projednání tří separátních nájemních smluv a smluv o smlouvách budoucích nájemních, a právní podporu v otázkách technického provedení a vybavení. Následné poradenství se týkalo nájmu prostor v další pobočce se sídlem v Brně a poskytování kompletního poradenství souvisejícího s jejich pronájmem.

  CEFC China Energy Company Limited
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní služby společnosti CEFC China Energy Company Limited v souvislosti s akvizicí společnosti vlastnící budovu Florentinum, největší administrativní komplex v centru Prahy, od společnosti ze skupiny Penta. Právní služby advokátní kanceláře Weinhold Legal zahrnovaly předinvestiční prověrku a poradenství ohledně smluvní dokumentace, která se řídila českým právem. Kupní cena nebyla zúčastněnými stranami zveřejněna, ale média uváděla částku 283 milionů EUR.

  Penta Investments
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytovala právní poradenství společnosti Penta Investments v souvislosti s nájemními smlouvami uzavíranými s nájemci v jeho významném realitním projektu Florentinum na Praze 1.

  CBRE Group
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla CBRE Group, přední světové společnosti poskytující služby v oblasti komerčních nemovitostí a investic, poradenství při akvizici 100 % společnosti IMPACT-CORTI specializující se na správu nemovitostí v České a Slovenské republice. Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla CBRE komplexní služby související s akvizicí včetně předinvestiční prověrky a podpory při jednáních a kompletaci veškerých akvizičních a souvisejících smluv.

  Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti CBRE Group při fúzi s její dceřinou společností, IMPACT-CORTI, a čtyřmi dceřinými společnostmi IMPACT-CORTI. Fúze všech společností byla zaregistrována v Obchodním rejstříku v jednom kroku. Naše právní služby zahrnovaly mimo jiné přípravu komplexní právní dokumentace a zastupování zúčastněných společností v rejstříkovém řízení, jakož i zastupování společnosti na valné hromadě.

  Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti CBRE s českými a slovenskými aspekty celosvětové akvizice divize společnosti Johnson Controls.

  MAN Truck & Bus
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti MAN Truck & Bus, špičkovému mezinárodnímu výrobci nákladních automobilů, v souvislosti s koupí pozemku pro výstavbu nového servisního zařízení. Naše služby zahrnovaly právní prověrku, přípravu komplexní smluvní dokumentace s prodávajícím, revizi smlouvy s agentem a zastupování v jednáních. Kromě toho jsme také společnosti MAN Truck & Bus poskytli právní služby v souvislosti se smlouvami s autorizovanými servisními centry a dealery, v jednáních s nimi, a dále také v souvislosti s leasingovými smlouvami.

 • Korporátní právo
  Flow East
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti Flow East v souvislosti s odštěpením provozní části hotelu Jalta do nové společnosti a odštěpením nemovitostí hotelu Jalta se sloučením do existující společnosti. Právní služby zahrnovaly přípravu a dokončení komplexní dokumentace rozdělení, včetně zastoupení společností zapojených do následných správních řízení.

  Coca-Cola
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní služby společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko v souvislosti s přeshraniční fúzí se slovenskou dceřinou společností.

  HDS Retail Czech Republic and Aelia Czech Republic (skupina Lagardère)
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti HDS Retail Czech Republic  a Aelia Czech Republic, členům skupiny Lagardère, v souvislosti s korporátními záležitostmi, franšízou, nájmy, fúzemi a akvizicemi a hospodářskou soutěží. Naše poradenství zahrnovalo přípravu a revizi smluvní dokumentace, asistence při vyjednávání a různé právní analýzy. Weinhold Legal dále asistovala při založení dceřiné společnosti Aelia, členu skupiny Lagardère, při vítězné nabídce v hodnotě 764 milionů CZK na odkoupení bezcelních obchodů od Českých aerolinií a uzavření smlouvy o palubním prodeji na palubách letadel s Českými aeroliniemi.

  Advokátní kancelář také poskytla právní služby Lagardère group v souvislosti s fúzí tří společností.

  European Commission
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal společně s významným mezinárodním partnerem a respektovaným akademickým specialistou na korporátní právo vytvářela pro Evropskou komisi studii pojednávající o fungování a důsledcích statutu evropské společnosti (“Societas Europaea” - SE). Weinhold Legal poskytla analýzu implementace a fungování legislativy v České republice a Slovenské republice, včetně poradenství a doporučení pro Evropskou komisi ohledně jakýchkoliv požadovaných právních úprav. Dále Weinhold Legal koordinovala příspěvky ze středoevropského a východoevropského regionu, a to kromě Česka i z Polska, Slovenska, Estonska, Litvy, Bulharska a Rumunska. Finální studie byla předložená Evropské komisi a poskytla analýzu důvodů nejednotného úspěchu statutu evropské společnosti v příslušných EU/EHP členských státech, a přispěla k legislativním zlepšením Evropskou komisí.

  Eurovia (skupina Vinci)
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti Eurovia (skupina Vinci) v souvislosti s povinnou nabídkou převzetí její české dceřiné společnosti Stavby silnic a železnic (nyní Eurovia CS) a dvou dalších dceřiných společností. Advokátní kancelář Weinhold Legal dále poskytla právní poradenství společnosti CESTNÉ STAVBY KOŠICE v souvislosti s ukončením obchodovatelnosti akcií slovenské dceřiné společnosti na burze cenných papírů.

  Advokátní kancelář Weinhold Legal rovněž asistovala při procesu vytěsnění minoritních akcionářů společnosti Stavby silnic a železnic.

  Obrascón Huarte Lain (OHL)
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti Obrascón Huarte Lain, S.A. (OHL), jedné z největších stavebních společností v Evropě, v souvislosti s restrukturalizací jejích dceřiných společností v České republice, které v minulosti převzala. Naše právní služby zahrnovaly právní poradenství při převodu akcií společností OHL ŽS a ŽPSV při následné implementaci procesu fúze společnosti Rentia Invest do nástupnické společnosti OHL Central Europe.

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytovala společnosti OHL ŽS právní služby v souvislosti se dvěma na sebe navazujícími zvýšeními základního kapitálu formou úpisu nově vydaných akcií.

  LAMA
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství skupině LAMA, konglomerátu českých společností podnikajících v oblasti výroby a distribuce energií, spočívající v transformaci skupiny a vytvoření efektivní holdingové struktury. Právní služby zahrnovaly zejména zvýšení základního kapitálu holdingové společnosti nepeněžitými vklady o částku převyšující 1,5 mld. CZK, několik rozdělení včetně rozdělení sloučením, jakož i zastupování ve správních řízeních před Ministerstvem životního prostředí a Českým báňským úřadem v souvislosti s přechodem práv k dobývacímu prostoru.

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla skupině LAMA komplexní právní služby v souvislosti s integrací společností Teplárna Otrokovice a Teplárna Kyjov do skupiny. Naše právní služby zahrnovaly mimo jiné, právní poradenství týkající se převodu akcií, zastupování v řízení o schválení spojení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

  Olympus
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla poradenství společnosti Olympus v souvislosti s přeshraniční fúzí.

  LG
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla poradenství společnosti LG v souvislosti s přeshraniční fúzí zahrnující 3 jurisdikce.

  GRANETTE/ Palírna u Zeleného stromu - Starorežná Prostějov
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti GRANETTE, jednomu z největších výrobců likérů v České republice, v souvislosti s restrukturalizací společnosti Palírna U Zeleného stromu - Starorežná Prostějov, kterou v minulosti převzala, a to v souvislosti s restrukturalizací jejího podnikání. Právní poradenství zahrnovalo různé korporátní změny a implementaci odštěpení části jmění společnosti Palírna U Zeleného stromu - Starorežná Prostějov sloučením s GRANETTE.

  Plzeňský Prazdroj
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla společnosti Plzeňský Prazdroj jako cílové společnosti a jejímu hlavnímu akcionáři komplexní právní poradenství související s procesem vytěsnění minoritních akcionářů, zahrnující přípravu veškerých právních dokumentů, organizaci valné hromady a asistenci v rámci rejstříkového řízení a souvisejícího zápisu přechodu akcií na hlavního akcionáře v centrální evidenci cenných papírů.

  Wienerberger
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla společnosti Wienerberger jako cílové společnosti a jejímu hlavnímu akcionáři komplexní právní poradenství související s procesem vytěsnění minoritních akcionářů, zahrnující přípravu veškerých právních dokumentů, organizaci valné hromady a asistenci v rámci rejstříkového řízení a souvisejícího zápisu přechodu akcií na hlavního akcionáře v centrální evidenci cenných papírů.

 • Pracovní právo
  • V České republice a Slovenské republice pracujeme pro mnoho vedoucích domácích i zahraničních společností.

   Weinhold Legal má rozsáhlé zkušenosti v oblasti pracovněprávního poradenství. Našim klientům poskytujeme asistenci zejména v následujících oblastech:

   Obecné poradenské služby v oblasti pracovního práva – návrh a revize pracovněprávní dokumentace pro řadové zaměstnance i vrcholový management (např. pracovní smlouvy, jmenování, dohody o mzdě, konkurenční doložky, vnitřní předpisy, kolektivní smlouvy), pracovněprávní prověrky (labour law due diligence), poradenství v oblasti pracovněprávních předpisů aplikovatelných v České republice a Slovenské republice, převody zaměstnanců, relokace, diskriminace, harassment, otázky související se změněnou pracovní schopností zaměstnanců, organizační změny a restrukturalizace, otázky nekonkurenčních závazků (konkurenční doložky), mlčenlivost, odpovědnost, předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

   Politika odměňování & Share Plans – příprava a revize akciových a opčních plánů a jiných typů odměňování, příprava a revize souvisejících vnitřních předpisů (penzijní plány, bonusová schémata (cílové odměny), podíly na zisku apod.).

   Mezinárodní aspekty – poradenství v oblasti možnosti volby cizího práva, poradenství v oblasti zahraničních pracovněprávních předpisů (např. německých a anglických) poskytované ve spolupráci s našimi autorizovanými zahraničními právníky, vysílání na území České republiky a Slovenské republiky či do zahraničí, strukturalizace poskytování služeb či přidělení k výkonu práce (management services/hiring out of labour structuring), imigrační otázky (poradenství v oblasti pracovních povolení, víz, trvalých povolení k pobytu, přesídlení rodin), potenciální právní aspekty práva EU.

   Odbory a rady zaměstnanců – vyjednávání s odborovými organizacemi a radami zaměstnanců, zastupování zaměstnavatele, strukturování a revize kolektivních smluv, řešení sporů.

   Skončení pracovního poměru – příprava dokumentace pro účely skončení pracovního poměru (např. výpověď, dohoda o rozvázání pracovního poměru, odvolání z funkce, okamžité zrušení pracovního poměru), plná či částečná asistence v procesu skončení pracovního poměru včetně hromadného propouštění zaměstnanců, související vyjednávání s dotčenými zaměstnanci, odborovými organizacemi (zástupci zaměstnanců) a úřady práce, strukturování odměňování v souvislosti se skončením pracovního poměru (odstupné, odchodné).

   Spory – v případě nevyhnutelnosti soudního sporu zastupujeme naše klienty v soudním řízení včetně sporů týkajících se náhrady škody, nároků v souvislosti se skončením pracovního poměru apod.

   Právní poradenství v souvislosti se zavedením nového Zákoníku práce.

 • IT, média, telekomunikace
  Cryptelo
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství společnosti Cryptelo při přípravě a realizaci úspěšného vydání vlastní kryptoměny CRL v rámci tzv. ICO – initial coing offering. Společnost Cryptelo s.r.o. se zabývá šifrováním dat pro komerční sféru s nejvyšší úrovní zabezpečení, prostředky získané při ICO použije k dalšímu rozvoji jejích produktů. Veřejná fáze ICO skončila 30. dubna 2018 získáním digitálních prostředků ke spokojenosti klienta.

  Ministerstvo vnitra ČR
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal byla vybrána, aby poskytovala komplexní právní poradenství Ministerstvu vnitra ČR zahrnující otázky zadávání podle zákona o veřejných zakázkách, posuzování právních aspektů nabídek zájemců, navrhování/posuzování smluv s poskytovateli ICT řešení atd. při projektu Informačního systému základních veřejných registrů v působnosti MV ČR a informačního systému základních veřejných registrů podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Zadání zahrnovalo mnohé veřejné zakázky, smlouvy mezi státem a vybranými společnostmi v oblasti ICT, atd.

  Central European Media Enterprises (ČNTS)
   

  Ve vztahu k provozování televizní stanice Nova, advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství a právní názory o nejrůznějších aspektech televizního vysílání v České republice, včetně detailní revize smluvních ujednání a návrhu restrukturalizace činnosti. Následná činnost zahrnovala jednání, zastupování ve sporných soudních řízeních a poradenství ohledně soudních sporů týkajících se nejrůznějších práv klienta. Rovněž jsme klienta zastupovali ohledně více než 360 ochranných známek, včetně souvisejících právních sporů.

  Siemens
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla společnosti Siemens právní poradenství v souvislosti s předním outsourcingovým projektem v oboru telekomunikací, především při převodu několika tisíců zaměstnanců. Mimo jiné naše služby zahrnovaly poradenství týkající se komplexních otázek ohledně obchodního a kolektivního práva a účasti při jednáních. Dále jsme společnosti Siemens poskytli služby při významných akvizičních projektech (akciové a majetkové transakce).

  Hachette Distribution Services (skupina Lagardére)
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství v souvislosti s několika akvizicemi v České republice, včetně due diligence a vyjednávání s mnoha stranami.

  Poskytovatel operačního systému
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství pro předního celosvětového poskytovatele operačních systémů a kancelářského software zahrnující komplexní analýzy ochrany počítačových dat, přípravu a posouzení servisních a zákaznických smluv, služby týkající se otázek pracovního práva.

  Americké animátorské studio
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství pro světoznámého amerického tvůrce animovaných filmů v souvislosti s revizí licenčních smluv v souladu s českými a slovenskými předpisy.

  Filmové studio
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství pro jedno z šesti největších amerických filmových studií v souvislosti s pilotním projektem TV seriálu, revizí licenčních a dabingových smluv.

 • Veřejné zakázky a veřejný sektor
  Ministerstvo dopravy ČR/Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal dále poskytla právní poradenství Ministerstvu dopravy ČR a Ředitelství silnic a dálnic v mnohamiliardové veřejné zakázce na zimní a běžnou údržbu silnic.

  Pražská vodohospodářská společnost
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla společnosti Pražská vodohospodářská společnost v souvislosti s více než 10 veřejnými zakázkami různého zaměření včetně organizace výběrového řízení, a dále komplexní právní služby týkající se nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejímž předmětem byla dostavba vodojemu v Uhříněvsi, včetně administrace zadávacího řízení.

  VOP CZ
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní služby státnímu podniku VOP CZ, největšímu vojenskému podniku v České republice, v souvislosti s prodejem movitého a nemovitého majetku tvořícího areál ve Šternberku.

  Ministerstvo vnitra ČR
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal byla vybrána, aby poskytovala komplexní právní poradenství Ministerstvu vnitra ČR zahrnující otázky zadávání podle zákona o veřejných zakázkách, posuzování právních aspektů nabídek zájemců, navrhování/posuzování smluv s poskytovateli ICT řešení atd. při projektu Informačního systému základních veřejných registrů v působnosti MV ČR a informačního systému základních veřejných registrů podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Zadání zahrnovalo mnohé veřejné zakázky, smlouvy mezi státem a vybranými společnostmi v oblasti ICT, atd.

  Vodárenská společnost Táborsko
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. v souvislosti s koncesním řízením na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v regionu Táborsko po dobu 10 let. Odhadovaná hodnota koncese je 3,2 miliardy CZK. Naše služby zahrnovaly přípravu koncesního řízení, přípravu koncesní smlouvy, projednávání smlouvy a technickou podporu Evropské komise.

  Ministerstvo obrany ČR
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal byla vybrána v roce 2004, aby poskytla poradenské služby Ministerstvu obrany ČR v souvislosti s pronájmem 14 stíhaček Gripen včetně offsetových programů. Naše týmy se účastnily jednání a připravily dvě významné smlouvy - smlouvu o pronájmu letounů se Švédskem (hodnota téměř 20 miliard Kč / 740 mil. USD) a smlouvu o offsetových programech s Gripen International (hodnota téměř 26 miliard Kč / 960 mil. USD). Tento projekt následoval po předchozím výběru advokátní kanceláře Weinhold Legal vládou České republiky, aby poskytla právní poradenství v souvislosti s projektem nákupu 24 nadzvukových stíhaček Gripen v roce 2002. Tento plánovaný nákup se týkal stíhaček Gripen JAS-39 od britsko-švédského konsorcia BAE/SAAB (s první očekávanou dodávkou v roce 2004). Nominální kupní cena byla odhadována na 52,5 miliard Kč (přibližně 1,54 miliard amerických dolarů) a hodnota navazujících/doplňkových programů měla dosáhnout 78 miliard Kč (přibližně 2,3 miliard amerických dolarů). Ministerstvu obrany ČR jsme také poskytovali právní poradenství v souvislosti s dalšími projekty, např. modernizace tanků T72, refinancování letounů L159, výběrové řízení na obrněné transportéry, komplexní právní služby spojené se smlouvou o pozáruční podpoře před privatizací Aero Vodochody.

  Česká pošta
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla České poště komplexní právní služby při jednání s ČSOB v souvislosti s obchodním vztahem, na jehož základě má být v letech 2006 až 2017 provozována Poštovní spořitelna, jedna z největších sítí drobného bankovnictví (více než 1,3 milionu zákazníků); exkluzivní jednání byla vedena na podkladě zvláštních usnesení vlády. Smlouva s ČSOB by mohla České poště přinést až 17 miliard Kč. Právní pomoc byla též poskytnuta ohledně dlouhodobé smlouvy s Českou pojišťovnou.

  Siemens
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti Siemens v souvislosti s několika výběrovými řízeními v oblasti dopravy.

 • Hospodářská soutěž
  První novinová společnost
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní služby První novinové společnosti (PNS), největšímu distributoru tisku, v souvislosti s akvizicí alternativního poštovního doručovatele, společnosti Mediaservis.

  Obrascón Huarte Lain
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal zastupovala společnost Obrascón Huarte Lain, S.A. (OHL) při akvizici dvou veřejně obchodovatelných společností, ŽS Brno, a.s., přední společnosti působící v oblasti stavebnictví, jež se specializuje na výstavbu železničních koridorů a dopravní infrastruktury, a Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s., dominantního výrobce betonových pražců. Naše poradenství spočívalo v přípravě předakviziční smluvní dokumentace, účasti na jednáních, provedení právní due diligence skupiny zahrnující i slovenské dceřiné společnosti, přípravu a finalizaci akvizičních dokumentů včetně akcionářské smlouvy a opčních smluv, úspěšné zastupování klienta v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v České republice a Protimonopolným úradom ve Slovenské republice, podporu při strukturování transakce a řešení korporátních otázek a další poradenství v souvislosti s vypořádáním transakce a následnými povinnými nabídkami převzetí.

  Aelia (Lagardére group)
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal zastupovala společnost Aelia, člena skupiny Lagardére, před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ohledně vítězné nabídky na odkoupení bezcelních obchodů od Českých aerolinií a uzavření smlouvy o palubním prodeji na palubách letadel s Českými aeroliniemi v hodnotě 764 milionů CZK.

  Vivendi Water (Veolia) / PVK
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal získala povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke spojení soutěžitelů pro společnost ze skupiny Vivendi Water (now Veolia)v souvislosti s akvizicí Pražských vodovodů a kanalizací. 

  Česká pošta
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní služby společnosti Česká pošta, zahrnující poradenství ve vztahu k soutěžním otázkám a otázkám veřejné podpory, podniku Česká pošta, s.p. v souvislosti s prodloužením smlouvy s ČSOB, týkající se bankovních služeb prostřednictvím poštovní sítě podniku Česká pošta, s.p. Rovněž jsme poskytli další služby ve vztahu ke kontrolní činnosti provedené orgány Evropské unie.

  ITAKA / ČEDOK
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství polské skupině ITAKA, největší cestovní kanceláři působící na polském trhu, při akvizici nejstarší a nejznámější české cestovní kanceláře ČEDOK. Weinhold Legal dále zastupovala klienta v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže o schválení spojení soutěžitelů.

  LAMA
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla skupině LAMA, působící v oblasti výroby a distribuce energie, komplexní právní služby v souvislosti s integrací společností Teplárna Otrokovice a Teplárna Kyjov do jejich skupiny. Naše právní služby zahrnovaly mimo jiné, právní poradenství týkající se převodu akcií, zastupování v řízení o schválení spojení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

  Řetězec čerpacích stanic
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal úspěšně zastupovala významný řetězec čerpacích stanic v řízení v souvislosti s údajným určováním prodejních cen benzínu ve vzájemné shodě s ostatními soutěžiteli. Toto řízení, jedno z nejdelších a nejobsáhlejších v historii úřadu, začalo v srpnu 2001.

 • Soudní a rozhodčí řízení
  Jedna z největších bank
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal úspěšně zastupovala jednu ze tří největších bank v souvislosti s právními spory vyvolanými organizovanými skupinami zákazníků bank ve vztahu k údajně bezprávému charakteru určitých bankovních poplatků. Několik stovek tisíc zákazníků českých bank bylo podníceno agenturami zaměřenými na vymáhání dluhů, aby se dožadovali vrácení bankovních poplatků, které dobrovolně platili v několika předchozích letech. Úspěch bank byl potvrzen Nejvyšším soudem České republiky a Ústavním soudem České republiky.

  Jedna z pěti největších bank
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal rovněž úspěšně zastupovala jednu z pěti největších bank v souvislosti s právními spory vyvolanými organizovanými skupinami zákazníků bank ve vztahu k údajně bezprávnému charakteru určitých bankovních poplatků. Několik stovek tisíc zákazníků českých bank bylo podníceno agenturami zaměřenými na vymáhání dluhů, aby se dožadovali vrácení bankovních poplatků, které dobrovolně platili v několika předchozích letech. Úspěch bank byl potvrzen Nejvyšším soudem České republiky a Ústavním soudem České republiky.

  Grandi Stazioni
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal zastupovala českou dceřinou společnost italského investora v soudním řízení zahájeném v souvislosti s ukončením nájemní smlouvy. Klient úspěšně vymohl přes půl miliardy Kč.

  Ministerstvo financí ČR
   

  Advokátní kanceláře Weinhold Legal byla vybrána ve výběrovém řízení Ministerstva financí pro zastupování České republiky ve čtyřech separátních sporech v celkové hodnotě v řádu miliard Kč. Tyto významné a prestižní mandáty se týkaly rozhodčích řízení zahájených žalobci na základě dvoustranných mezinárodních dohod o ochraně investic. Weinhold Legal úspěšně zastupovala Českou republiku v mezinárodních rozhodčích řízení zahájených na základě česko-německé dvoustranné dohody o investicích, na základě česko-kyperské dohody o ochraně investic a na základě česko-nizozemské dohody o ochraně investic.

  Ministerstvo financí SR
   

  Zastupovali jsme Slovensko ve vítězné arbitráži podle mezinárodní bilaterální dohody o ochraně investic z podnětu Austrian Airlines, spolu s hlavním poradcem David A. Pawlakem LL.C. Zastávali jsme funkci domácího právního poradce.

  Central European Media Enterprises (ČNTS)
   

  Ve vztahu k provozování televizní stanice Nova, advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství a právní názory o nejrůznějších aspektech televizního vysílání v České republice, včetně detailní revize smluvních ujednání a návrhu restrukturalizace činnosti. Následná činnost zahrnovala jednání, zastupování ve sporných soudních řízeních a poradenství ohledně soudních sporů týkajících se nejrůznějších práv klienta. Rovněž jsme klienta zastupovali ohledně více než 360 ochranných známek, včetně souvisejících právních sporů.

 • Pro bono
  Veselá věda
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal v rámci svých pro bono aktivit asistovala Veselé vědě v souvislosti s novou evropskou úpravou zpracování osobních údajů.