Soudní a rozhodčí řízení

Naše rozvinuté litigační oddělení zastupuje v mezinárodních a domácích rozhodčích řízeních, stejně tak i před domácími soudy. Mezi naše klienty patří Česká republika a Slovenská republika, a dále významné společnosti jako jsou například banky, kterým nabízíme v jednotlivých případech naše služby týkající se především zastupování před soudy, arbitrážními tribunály a dalšími orgány. Škála sporů, v nichž nabízíme naše služby, zahrnuje široké spektrum podnikatelských odvětví, a to od sporů týkající se bilaterálních obchodních dohod, finančních služeb, nemovitostí, korporačních záležitostí až po spory v oblasti práva duševního vlastnictví.

Přečtěte si naše vybrané reference z oblasti rozhodčího řízení.  V případě zájmu o naše služby z oblasti rozhodčího řízení nás kontaktujte.

Přečtěte si o nás ve významných zpravodajích a průvodcích právními kancelářemi.