Korporátní právo

Máme rozsáhlé zkušenosti s poskytováním komplexních právních služeb významným zahraničním a domácím společnostem v oblasti fúzí včetně převzetí jmění společníkem, rozdělení, transformace (t.j. změny právní formy) a jiných korporátních záležitostí, jako je zvýšení a/anebo snížení základního kapitálu, zrušení registrace akcií, povinné nabídky převzetí atd.

Pravidelně poskytujeme právní služby související se zakládáním společností v  České a ve Slovenské republice. Níže uvádíme několik nejvýznamnějších projektů, které jsme realizovali v této oblasti.
Přečtěte si naše vybrané reference z oblasti korporátního práva. V případě zájmu o naše služby z oblasti korporátního práva nás kontaktujte.

Přečtěte si o nás ve významných zpravodajích a průvodcích právními kancelářemi.