Partneři

Náš tým tvoří více než čtyřicet českých, slovenských a zahraničních právníků, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s poskytováním právních služeb ve všech oblastech obchodního práva.

Následující partneři jsou klíčovými členy týmu, přičemž ostatní právníci poskytují podporu podle potřeby.

2017-Daniel-Weinhold-120x180  

JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D.

Partner

Tel.: +420 225 385 333
Email: wl@weinholdlegal.com

JUDr. DANIEL WEINHOLD, Ph.D.

 

Daniel Weinhold je řídícím partnerem advokátní kanceláře Weinhold Legal.

Daniel Weinhold má zkušenosti jak na poli tuzemského, tak i mezinárodního obchodního práva. Vedle všeobecné obchodněprávní praxe se zaměřuje zejména na poskytování právních služeb v oblastech fúzí a akvizic, bankovnictví a finančních služeb. Daniel Weinhold má rovněž rozsáhlé zkušenosti v oblasti restrukturalizace a transformace společností a v zastupování v soudním a rozhodčím řízení především v obchodně-právních, investičních a daňových záležitostech.

Daniel Weinhold poskytoval právní služby řadě významných nadnárodních českých a slovenských finančních institucí a společností, mezi něž patří například ENEL, Vivendi/Veolia, ExxonMobil, Goldman Sachs, Taisei, Komerční banka/Société Générale, ChevronTexaco, General Electric, ČSOB/KBC, Citibank, UniCredit, Hachette, SABMiller/Plzeňský Prazdroj, CME, Vodafone, Skanska, Agip, Mitsui, Vinci/Eurovia, Deutsche Bahn, News Corporation, Česká spořitelna/Erste Bank, Česká pošta, BNP, Czech Coal, Textron, Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo financí ČR a SR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo dopravy ČR.

Je autorem knihy „Promlčení a prekluze v soukromém právu“, která byla vydána nakladatelstvím C.H. Beck, Praha, 2015, autorem knihy „Promlčení a prekluze v obchodních závazkových vztazích“, která byla vydána nakladatelstvím C.H. Beck, Praha, 2000 (2. vydání 2002, 3. vydání 2009), spoluautorem komentáře Občanský zákoník – velký komentář vydaného nakladatelstvím Leges, Praha, 2014, byl spoluautorem českých sekcí publikací International Comparative Legal Guides to Mergers & Acquisitions, Corporate Governance, statě Zajišťovací nástroje v české legislativě vydané v publikaci Financier Worldwide's Private Equity e-book a statě Securities & Banking v publikaci Country Guide to Slovakia vydané společností Complinet (Thomson Reuters).

Podílel se na různých legislativních iniciativách v oblasti kapitálových trhů, obchodního práva a veřejných zakázek. Je předsedou expertní skupiny Platformy pro transparentní veřejné zakázky, vytvořené v roce 2010 všemi vedoucími politickými stranami, relevantními veřejnými institucemi a sdruženími podnikatelské sféry, jejímž cílem je zvýšení transparentnosti a efektivnosti zadávání veřejných zakázek. Je členem Kolegia ministryně pro místní rozvoj a dále také členem Expertní skupiny pro veřejné zakázky ministerstva pro místní rozvoj. Byl členem Panelu pro převzetí Komise pro cenné papíry. Dále se stal členem Specializované rozkladové komise ministra financí, členem Poradního sboru ministra vnitra pro boj s korupcí, členem Meziresortní koordinační skupiny pro boj s korupcí.

Stal se vůbec prvním držitelem ocenění AmCham Wings Award Americké obchodní komory v ČR. Je doporučen vydavatelem Who's Who Legal v publikacích The International Who’s Who of Mergers & Acquisitions Lawyers (2010-2011, 2013-2018), Goverment Contracts Lawyers (2016-2019), Commercial Litigators (2012-2015), Banking Lawyers (2012-2014), Project Finance Lawyers (2012), Private Funds Lawyers (2010). Dále byl hodnocen jako expert pro oblast Bankovního práva publikací The Legal Media Group Guides to the World´s Leading Lawyers (2017). Je uveden i v dalších předních mezinárodních právnických ročenkách, jako jsou Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, PLC Which lawyer?, Expert Guides. Byl vyhlášen jako druhý v kategorii Bankovnictví i v kategorii Finančnictví v soutěži Právník roku 2005 organizované epravo.cz pod patronací České advokátní komory, a byl finalistou v téže soutěži roku 2007 v kategorii Finanční právo a v kategorii Obchodní právo.

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (JUDr.) a po dalším studiu získal rovněž titul Ph.D. Je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory a je také členem Slovenské advokátní komory. Je držitelem bezpečnostní prověrky Národního bezpečnostního úřadu, které mu umožňuje přístup k utajovaným informacím.

Vedle češtiny hovoří plynule anglicky.

 


 

2017-Pav-Younis

Pav Younis

Partner

Tel.: +420 225 385 591
Email: pav.younis@weinholdlegal.com

Pav Younis

 

Pav Younis je partnerem advokátní kanceláře Weinhold Legal, kde pracuje od roku 1998.

Pav Younis pracuje ve Weinhold Legal od roku 1998. Před příchodem do Weinhold Legal pracoval Pav v Londýně a v Hongkongu a v letech 1995 - 1998 byl společníkem anglické advokátní kanceláře ze sítě Andersen Legal, Andersen Legal Garretts, kde se specializoval na zastupování jak mezinárodních, tak domácích klientů při soudních a rozhodčích řízeních v oblasti obchodního práva.

V Praze se Pav specializuje na poskytování poradenských služeb v oblasti nemovitostí, fúzí a akvizic pro nadnárodní klienty z Velké Británie, USA a západní Evropy, kteří investují v České republice. Projekty, na kterých se Pav Younis podílel, zahrnují akvizice a prodej, privatizace, obchodní pronájem, rozvoj nemovitostífinancování nemovitostí pro banky a věřitele.

Pav poskytuje právní služby řadě významných českých a zahraničních realitních společností a nadnárodních korporací, mezi něž patří například CEFC, CBRE, Discovery Group, Red Group, Irish Bank Resolution Corporation, NAMA, Allied Irish Banks, Bank of Scotland (Ireland) Limited, Investec, McKechnie Group, Avestus (Quinlan Private Golub), Tyco International, Unilever, Citibank, YIT, Wall Street English, Kartesia Credit Opportunities, ManpowerGroup, Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Toni & Guy, Penta Investments and ORCO Group.

Pav byl doporučen publikací Chambers Europe pro oblast bankovnictví a financí a uznáván jako odborník pro oblast nemovitostí a publikací Chambers Global jako odborník pro oblast bankovnictví a financí, dále byl doporučen publikací PLC Which lawyer? jako vedoucí právník pro oblast nemovitostí a doporučen pro oblast korporátních fúzí a akvizic. Dále byl vysoce hodnocen publikací European Legal Experts v oblasti bankovnictví a financí, korporátních a obchodních záležitostí, v oblasti zastupování v soudním a rozhodčím řízení a v oblasti nemovitostí pro Českou republiku. Redakce Legal 500 zmínila Pava ve své publikaci v sekci doporučovaných právnických kanceláří pro oblast bankovnictví, financí a kapitálových trhů, korporátního práva, fúzí a akvizic a nemovitostí.

Pav dokončil studium práva na Bristol University v roce 1985 a od roku 1990 je anglickým kvalifikovaným advokátem. Je od roku 1998 zapsán v seznamu České advokátní komory, a to jako usazený evropský advokát.

Kromě rodné angličtiny má Pav pracovní znalost češtiny.

 


 

2017-Milan-Polak120x180   

Mgr. Milan Polák

Partner

Tel.: +420 225 385 539
Email: milan.polak@weinholdlegal.com


Mgr. Milan Polák

 

Milan Polák je partnerem advokátní kanceláře Weinhold Legal.

Milan Polák působí v advokátní kanceláři Weinhold Legal od roku 1998. Milan Polák se podílel na celé řadě projektů pro přední mezinárodní a české společnosti, jako jsou např.: Aral, COLAS, UniCredit Bank Gardena, OMV, Pioneer, Plzeňská energetika, Plzeňský Prazdroj, Shell, Wagon Automotive, Winslow Partners, METROSTAV a Komerční banka.

Milan Polák je doporučen publikacemi Chambers Global a Chambers Europe pro oblast řešení sporů, doporučen vydavatelem Who's Who Legal v publikaci The International Who’s Who of Commercial Litigators (2012-2015). Dále byl doporučen publikací European Legal Experts pro oblast rozhodčího řízení a jako vedoucí právník publikací PLC Which lawyer? pro oblast pracovního práva a zaměstnaneckých benefitů. Dále byl hodnocen jako expert pro oblast komerčních arbitráží publikací The Legal Media Group Guides to the World´s Leading Lawyers (2017). Publikace Chambers Europe doporučila Milana jako vedoucího právníka pro oblast Pracovního práva a publikace Legal 500 jej doporučila pro oblast rozhodčího řízení. Milan Polák získal ocenění v prestižním seznamu „Best Lawyers in the Czech Republic 2009“ v magazínu Prague Monitor v kategorii: pracovní právo, rozhodčí a soudní řízení.

Milan Polák vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou a také v listině rozhodců vedené Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, kde rozhoduje spory tuzemské i mezinárodní, a to jak dle procesních pravidel místního soudu, tak i dle mezinárodně uznávaných procesních pravidel UNCITRAL a ICC. Je členem arbitrážní komise Českého svazu ledního hokeje a Justice Board of The Champions Hockey League.

Milan Polák přispěl též do knihy „Aus- und Absonderungsrechte in der Insolvenz“ vydané v Berlíně nakladatelstvím Verlag für Rechts- und Anwaltspraxis. Pravidelně publikuje v odborných právnických časopisech.

Milan Polák byl také členem expertní skupiny ustanovené Ministerstvem spravedlnosti České republiky v souvislosti s rekodifikací občanského práva.

Kromě češtiny hovoří německy a anglicky.

 


 

2017-Ondrej-Havranek

JUDr. Ing. Ondřej Havránek

Partner

Tel.: +420 225 385 258
Email: ondrej.havranek@weinholdlegal.com

JUDr. Ing. Ondřej Havránek

 

Ondřej Havránek je partnerem advokátní kanceláře Weinhold Legal.

Ondřej Havránek je partnerem v advokátní kanceláři Weinhold Legal. Specializuje se především na fúze, akvizice a restrukturalizace společností v České republice. Zaměřuje se též na poskytování poradenských služeb německým klientům advokátní kanceláře Weinhold Legal.

Ondřej Havránek začal pracovat v advokátní kanceláři Weinhold Legal v roce 1999 a od té doby se účastnil různých právních projektů, včetně fúzí a akvizic (Unipetrol, OMV, ProLogis, Shell, Gardena) a všeobecného právního poradenství v oblasti práva obchodních společností (Plzeňský Prazdroj, Bohemia Sekt, Aral ČR, Colas, CMG, GZ Digital Media, Wagon Automotive, Select Appointments, Siemens). Otázky spojené s novým občanským zákoníkem řešil pro Hypoteční Banku, Komerční Banku, Arcadis, Gepard, Wienerberger.

Ondřej Havránek se rovněž specializuje na oblast soudního a rozhodčího řízení (zastupování ČR v mezinárodních rozhodčích řízeních o ochraně a podpoře investic, zastupování řady významných českých společností v soudních sporech s minoritními akcionáři atd.). Ondřej je zapsán v listině rozhodců vedené Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Poskytuje také právní poradenství klientům Weinhold Legal v oblasti akvizic nemovitostí. Je členem představenstva Asociace pro zahraniční investice.

Redakce Legal 500 zmínila Ondřeje Havránka v sekci doporučovaných právnických kanceláří pro oblast rozhodčího řízení a daní.

Ondřej Havránek absolvoval v roce 1997 Vysokou školu ekonomickou v Praze a v roce 1999 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde složil v roce 2002 rigorózní zkoušku a obdržel doktorský titul (JUDr.) Ondřej je advokát zapsaný v České advokátní komoře.

Kromě češtiny hovoří plynně anglicky a německy.

 


 

2017-Martin-Lukas

Mgr. Ing. Martin Lukáš

Partner

Tel.: +420 225 385 578
Email: martin.lukas@weinholdlegal.com

 

Mgr. Ing. Martin Lukáš

 

Martin je partnerem advokátní kanceláře a vede oddělení práva informačních technologií a duševního vlastnictví (TMT).

Martin Lukáš začal pracovat v advokátní kanceláři Weinhold Legal v roce 1998 a od té doby se účastnil řady významných projektů v oblasti práva obchodních společností, fúzí a akvizicí, soudního a rozhodčího řízení, duševního vlastnictví, informačních technologií, hospodářské soutěže a veřejných zakázek.

Podílel se i na legislativních iniciativách, mj. i spolupracoval na projektu, který vytvářel studii pro Evropskou komisi, jež zkoumala implementaci a fungování evropských společností („Societas Europaea“ - SE) v členských státech EU/EHP, a byl také členem minitýmů expertní pracovní skupiny ministra pro místní rozvoj pro přípravu novely zákona o veřejných zakázkách.

Martin pracoval pro celou řadu českých i nadnárodních společností a státních orgánů a poskytoval jim právní služby například v oblastech fúzí a akvizic (Chropyňská Group, GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries, LAMA ENERGY GROUP, MITON GROUP), korporátního práva (Eberspächer, Svoboda Press, Steelcase), duševního vlastnictví a informačních technologií (Mylan Pharmaceuticals, Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv, GZ Media, CZ.NIC, Česká asociace satelitních operátorů), nemovitostí (Česká pošta, Lagardere Travel Retail Czech Republic), finančních služeb (Mercedes Benz Financial Services, Renomia), hospodářské soutěže (Orkla) a veřejných zakázek (SZIF, FCC Česká republika).

Byl uveden v předních mezinárodních právnických doporučujících seznamech a ročenkách, např. Legal 500 (pro oblast telekomunikace, média a technologie), European Legal Experts (pro oblast duševního vlastnictví, IT a telekomunikací a publikací), Media Law International (pro oblast mediálního práva) a PLC Which lawyer? (jako vedoucí právník pro oblast médií a telekomunikací a životního prostředí ohledně obnovitelných zdrojů energie).  Martin je hodnocen Managing Intellectual Property IP STARS, předním specializovaným celosvětovým průvodcem poradci specializujícími se na právo duševního vlastnictví, jako Global IP Star (2018/2019) pro Českou republiku.

Martin Lukáš absolvoval v roce 1998 Vysokou školu ekonomickou v Praze a v roce 2000 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Martin je advokát zapsaný v České advokátní komoře.

Martin kromě rodné češtiny hovoří plynně anglicky.