Of Counsel

Následující Of Counsel advokáti jsou klíčovými členy týmu, jimž ostatní právníci poskytují podporu podle potřeby. 

2017-Dusan-Kmoch

Mgr. Dušan Kmoch

Of Counsel

Tel.: +420 225 385 381
Email: dusan.kmoch@weinholdlegal.com

Mgr. Dušan Kmoch

 

Dušan Kmoch je advokátem a působí v advokátní kanceláři Weinhold Legal od roku 1999. Specializuje se zejména na obchodní a společenstevní právo se zaměřením na mezinárodní transakce. Zároveň je členem týmu, který poskytuje právní poradenské služby v oblasti fúzí a akvizic.

Právní služby poskytoval řadě mezinárodních a českých společností, mezi něž patří například E.ON, Siemens, Bayer/Schering, ESSO/Exxon Mobil, CEFC, Vivendi Group, UniCredito Italiano, Esselte, Bel, Ashok Leyland, Auto Kelly, LKQ, Lloyd Electric & Engineering, Harry's, Connex, Amazon.com, Czech Coal, Ministerstvo obrany České republiky, Jan Becher- Karlovarská Becherovka, MERO ČR, Metrostav, Sarantis, Svoboda Press aj.

Podílel se na projektech souvisejících zejména s prodejem a akvizicí podniků, privatizací; významnými nákupy pro českou armádu, zakládáním společných podniků (joint ventures), právem z oblasti nemovitostí, vstupem nadnárodních klientů na český trh a ostatní obchodně- a pracovněprávní agendou.

Je spoluautorem statě Zajišťovací nástroje v české legislativě, vydané v publikaci Financier Worldwide's 2009 Private Equity e-book.

Dušan byl zmíněn publikací European Legal Experts v oblasti korporátního práva a fúzí a akvizic, publikací IFLR 1000 v oblasti fúzí a akvizic a doporučen jako vedoucí právník publikací PLC Which lawyer? v oblasti životního prostředí.

Dušan absolvoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1995 a studoval rovněž na The College of Law v Londýně, kde mu byl v roce 1998 udělen Diplom s vyznamenáním z anglického obchodního práva. Mezinárodní zkušenosti z oblasti obchodního práva získal v průběhu stáže u prestižní londýnské advokátní kanceláře Cameron McKenna.

Dušan Kmoch hovoří kromě češtiny také plynně anglicky.

 


2017-Zbysek-Kordac

JUDr. Zbyšek Kordač, LL.M. et LL.M.

Advokát

Tel.: +420 225 385 692
Email: zbysek.kordac@weinholdlegal.com

JUDr. Zbyšek Kordač, LL.M. et LL.M.

 

Zbyšek Kordač je advokátem a působí v advokátní kanceláři Weinhold Legal od roku 2006. Specializuje se zejména na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních. Dále se též věnuje poskytování právního poradenství v širokém spektru oblastí obchodního a občanského práva.

Zbyšek působí v advokátní kanceláři Weinhold Legal od roku 2006. Podílel se na projektech pro řadu českých i mezinárodních klientů, jako jsou např. Metrostav, Komerční banka, Raiffeisenbank, Subterra, OHL ŽS, Česká Spořitelna, Grandi Stazioni, Ministerstvo financí ČR, Lordship, Discovery Group, McKinsey, International property Invest, OVB Allfinanz, UniCredit Bank, Siemens, Mercedes-Benz Financial Services, Cash Reform, Plus-Discount, GE Healthcare, ExxonMobil a Winslow Partners.

Magisterské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze ukončil Zbyšek v roce 2006. V roce 2008 obhájil na katedře obchodního práva téže fakulty rigorózní práci na téma: „Rozhodčí řízení – otázka arbitrability“ a byl mu udělen titul „JUDr.“. V akademickém roce 2008/2009 studoval na University of San Francisco School of Law. Po úspěšném absolvování programu „International Transactions and Comparative Law“ mu byl udělen titul Master of Laws (LL.M.). Další titul LL.M. získal v roce 2012 na Queen Mary University of London po absolvování programu „Comparative and International Dispute Resolution“.

V současné době Zbyšek působí na Právnické fakultě UK jako externí vyučující. Byl členem pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti ČR pro přípravu zákona o mediaci v netrestních věcech a členem pracovní skupiny pro novelizaci zákona o rozhodčím řízení. Publikoval několik článků v právnických časopisech a na internetu. Ve své publikační činnosti se věnuje zejména tématu rozhodčího řízení a mediace, ale i dalším tématům v oblasti soukromého práva.

Zbyšek opakovaně reprezentoval Českou republiku v pracovní skupině Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo zaměřené na rozhodčí řízení a mediaci.

Zbyšek je advokátem zapsaným na seznamu vedeném Českou advokátní komorou a advokátem ve státě Kalifornie v USA zapsaným u State Bar of California (pozastavena činnost). Úspěšně též složil advokátní zkoušky ve státu New York v USA. Je též rozhodcem zapsaným na listinách rozhodců u Mezinárodního rozhodčího soudu Hospodářské komory Rakouska a Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.  Redakce Legal 500 zmínila Zbyška ve své publikaci v sekci doporučovaných právních firem pro oblast rozhodčího řízení.

Kromě češtiny hovoří plynně anglicky.