Publikace

2017-Doing-businnes-EN

Doing Business in the Czech Republic

Doing Business in the Czech Republic představuje průvodce českým podnikatelským prostředím a poskytuje přehled místní legislativy. K dispozici v angličtině.

Pokud budete mít zájem o elektronickou nebo tištěnou verzi, kontaktujte nás na wl@weinholdlegal.com.


2017-Doing-businnes-SK

Doing Business in Slovakia

Doing Business in Slovakia představuje průvodce slovesnkým podnikatelským prostředím a poskytuje přehled místní legislativy. K dispozici v angličtině.

Pokud budete mít zájem o elektronickou nebo tištěnou verzi, kontaktujte nás na wl@weinholdlegal.com.


2018-srovnani-zakoniku-prace

Srovnání českého a slovenského zákoníku práce (2018) 

Jedinečné srovnání institutů českého a slovenského pracovního práva. Autoři Mgr. Barbora Suchá, advokátka z Weinhold Legal se zaměřením na pracovní právo. Mgr. Tomáš Čermák, advokát z Weinhold Legal se specializací na pracovní právo, fúze a akvizice a hospodářskou soutěž. 

Více informací můžete získat zde


2017-TM-brouchure

Telecoms and Media brochure 2017 a 2018

Právníci Weinhold Legal se podíleli na přípravě publikace právního webu Getting The Deal Through ohledně právní regulace a novinek v oblasti telekomunikací a médií v České republice za rok 2017 a 2018.

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. Getting the Deal Through: Telecoms and Media 2018, (published in August 2018; contributing editors: Alexander Brown and Peter Broadhurst, Simmonds & Simmonds LLP) For further information please visit gettingthedealthrough.com

Publikaci můžete získat zde


2018-vyber-z-rozhodnuti   

Výběr z rozhodovací praxe k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (2012)

Český překlad Výběru byl vytvářen pod odborným vedením JUDr. Zbyška Kordače, LL.M. et LL.M., advokáta Weinhold Legal, který též působí jako rozhodce Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR.

Více informací můžete získat zde


2017-Promlceni-a-prekluze

Promlčení a prekluze v soukromém právu

Daniel Weinhold je autorem monografie Promlčení a prekluze v soukromém právu (C.H.Beck 2015), která poskytuje velmi pečlivě zpracovaný návod vhodného přístupu zejména k těm ustanovením nového soukromého práva, jež mohou v  praxi přivodit potíže, a to i díky ne vždy jasným a přesvědčivým formulacím či začleněním do systematiky předpisu. Monograficky zpracovaná publikace obsahuje i použitelnou judikaturu a právní literaturu, která výrazně přispívá k lepší orientaci  právní praxe.

Více informací můžete získat zde


2017-Obcansky-zakonik

Občanský zákoník III. svazek § 419-654 Věci a právní skutečnosti

Daniel Weinhold je spoluautorem osmisvazkového Velkého komentáře k novému občanskému zákoníku České republiky, vydaného nakladatelstvím Leges, Praha, 2014.

Publikaci můžete získat zde


2017-zakonne-opatreni

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Komentář

Právníci Weinhold Legal se podíleli na přípravě komentáře k Zákonnému opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.

Publikaci můžete získat zde


2017-age 

Age Discrimination Law in Europe

Age Discrimination Law in Europe:  Tato publikace poskytuje přehled antidiskriminační legislativy a právních aspektů v jednotlivých krajinách. Stať ohledně České republiky, vypracovaná zkušenými právníky Weinhold Legal v oblasti pracovního práva, poskytuje praktický návod a analýzu ohledně národních aspektů ovlivňujících zaměstnání a zaškolování, informace a konsultace, pracovní podmínky, nábor, propouštění, odchod do důchodu a další relevantní faktory.

Více informací můžete získat zde


2017-Redundancy

Redundancy Law in Europe

Redundancy Law in Europe:  Tato publikace poskytuje přehled legislativy týkající se ukončení pracovního poměru v Evropě. Stať ohledně České republiky, vypracovaná zkušenými právníky Weinhold Legal v oblasti pracovního práva, poskytuje přehled legislativy a právních úprav ohledně načasování, informování a dojednání, nebezpečí, nákladech a také praktický návod.

Více informací můžete získat zde


2017-Promlceni-a-prekluze-obch

Promlčení a prekluze v obchodních závazkových vztazích, 3. vydání

Daniel Weinhold pravidelně publikuje a je citován v českých i zahraničních právních a ekonomických časopisech. Je autorem již třetího vydání úspěšné knihy Promlčení a prekluze v obchodních závazkových vztazích (C.H.Beck 2009), která kromě vývoje v právní úpravě zohledňuje rovněž významné novinky v judikatuře a právní literatuře.

Více informací můžete získat zde


2017-Evropske-pravo

Evropské právo a podnik

Přizpůsobené české vydání francouzského titulu Le droit communautaire appliqué a l'entreprise. Originalita díla se projevuje především v jeho druhé části, v níž je podnik rozkrájen na plátky svých jednotlivých funkcí (obchodní, personální, výrobní, výzkum-vývoj atd.) a poté analyzován z pohledu především evropského práva, práva mezinárodního soukromého a okrajově i českého. Ústředním pojmem knihy přitom zůstává podnik.

Více informací můžete získat zde


2017-pravni-a-danove-aspekty

Právní a daňové aspekty e-obchodu

Kolektiv autorů Weinhold Legal a Ernst&Young napsal knihu Právní a daňové aspekty e-obchodu, kterou uvedlo na trh vydavatelství Linde. Publikace se zevrubně věnuje zejména analýze problematiky právních a daňových otázek souvisejících s novými právně-ekonomickými jevy, které protínají klasické spektrum právních disciplín.

Více informací můžete získat zde