Naše ocenění

Corporate Intl. Magazine Legal Awards / Global Awards

Advokátní kancelář Weinhold Legal se dle britského magazínu Corporate Intl. Magazine stala

-  „Právnickou firmou roku pro oblast obchodního práva v České republice“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2017 - 2019;

Právnickou firmou roku všeobecně v České republice v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2014 a 2015;

Právnickou firmou roku pro Českou republiku v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2015;

- „Právnickou firmou roku pro oblast informačních technologií pro Českou republiku“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2014 a 2015;

- „Právnickou firmou roku všeobecně (Overall)“ v České republice v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2014 a 2015;

- „Právnickou firmou roku pro oblast fúzí a akvizic pro Českou republiku“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2010, 2012, 2013 a 2014;

- „Právnickou firmou roku pro oblast fúzí a akvizic pro Slovenskou republiku“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2014;

- „Právnickou firmou roku pro oblast práva obchodních společností pro Slovenskou republiku“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2014;

- „Právnickou firmou roku pro oblast fúzí a akvizic a pro oblast TMT pro Českou republiku“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2013;

-Právnickou firmou roku pro oblast International/Cross Border a Corporate Governance v České republice“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2010.


ACQ Global Awards / Country Awards

Advokátní kancelář Weinhold Legal se dle britského magazínu ACQ stala

-   vítězem kategorie ACQ5 Global Awards 2018

„Právnickou firmou roku v oblasti bankovnictví a financí“ v České republice v rámci výsledků ACQ Global Awards 2017 a 2018;

„Právnickou firmou roku pro oblast Rozhodčích a soudních řízení v České republice v rámci výsledků ACQ Global Awards 2014 a 2015;

„Nezávislou právnickou firmou roku v České republice v rámci výsledků ACQ Global Awards 2014;

- Právnickou firmou roku všeobecně (Overall)v České republice v rámci výsledků ACQ Global Awards 2011, 2013 a 2014;

- „Právnickou firmou roku pro oblast Private Equity v České republice“ a „Právnickou firmou roku v České republice poskytující plné služby (Full Service)“ v rámci výsledků ACQ Law Awards 2011;

- „Právnickou firmou roku pro oblast M&A“ pro Českou republiku v rámci výsledků Country Awards 2010;

- „Právnickou firmou roku pro oblast Private Funds“ v kategorii „východní Evropa“ v rámci výsledků Global Awards 2010.  


Chambers Europe Awards for Excellence 2012 a 2014

-  Advokátní kancelář Weinhold Legal byla nominována do užšího výběru na ocenění „Chambers Europe for Excellence 2012 and 2014“ pro Českou republiku.


Mergermarket

V letech 2005-2018 se Weinhold Legal zařadila mezi Top 7 právnických kanceláří v prestižním žebříčku právních poradců pro M&A transakce na českém trhu (podle počtu uskutečněných transakcí) sestavovaném časopisem Mergermarket. V prvním čtvrtletí roku 2013 se Weinhold Legal umístila na sedmém místě (podle počtu uskutečněných transakcí) a v prvním čtvrtletí roku 2014 na osmém místě (podle hodnoty provedených transakcí) pro celý region střední a východní Evropy (včetně Ruské federace). Žebříček je sestavován na základě globálních M&A transakcí, jejichž hodnota přesahuje 5 milionů USD; u transakcí, kde převáděný podíl na společnosti je méně než 30%, je minimální objem transakce  100 milionů USD.


Lawyer Monthly Legal Awards / Finance Monthly Awards

Advokátní kancelář Weinhold Legal byla vybrána v rámci ocenění Lawyer International Global Awards 2018 jako Právnická firma roku v kategorii bankovního práva, M&A a projektového financování (Banking, M&A and Project Finance), Lawyer Monthly Legal Awards 2018 jako Právnická firma roku v kategorii bankovní právo a kapitálové trhy (Banking Law and Capital Markets) a Corporate Governance, Lawyer Monthly Private Client Awards 2018 jako Právnická firma roku v kategorii obchodní právo (Commercial), Finance Monthly Law Awards 2018 jako Právnická firma roku ve Slovenské republice v kategorii Data Protection, Finance Monthly Law Awards 2017 jako vítěz v kategorii právo nemovitostíinfrastrukturních fondů (Real Estate and Infrastructure Funds) – Právník rokuČeské republice. Dále v rámci ocenění Lawyer Monthly Legal Awards 2017 získala ocenění v kategorii Corporate GovernancePrávnická firma roku v České republice a dále v kategorii ochrana osobních údajů (Data Protection)Právník roku ve Slovenské republice. Dále v rámci ocenění Finance Monthly Global Awards 2017 získala ocenění v kategorii fúze a akvizice (Mergers and Acquisitions) – Právník roku v České republice a v kategorii převodní ceny (Transfer Pricing) – Poradenská firma roku v České republice.

Daniel Weinhold se stal vítězem v kategorii Právník roku pro oblast obchodního práva roku (Commercial Lawyer of the Year) v České republice v rámci Finance Monthly Law Awards 2017.

Martin Lukáš se stal vítězem v kategorii Právník roku pro oblast média (Media – Lawyer of the Year) v České republice v rámci Finance Monthly Law Awards 2019 a 2018.

Advokátní kancelář Weinhold Legal byla dále vybrána do užšího seznamu kandidátů na vítězství v kategorii bankovní a finanční právo (Banking & Finance Law Firm) v rámci ocenění Lawyer Monthly Law Awards 2017 a vybrána jako vítěz soutěže Finance Monthly Deal Maker of the Year 2017 and 2019.


Právnická firma roku (epravo.cz)

V žebříčku organizovaném vydavatelstvím epravo.cz pod odbornou záštitou České advokátní komory byla advokátní kancelář Weinhold Legal:

- v roce 2018 vybrána mezi "Vysoce doporučovanými kancelářemi" v kategoriích česká firma na mezinárodních trzích, právo obchodních společností, restrukturalizace a insolvence, kapitálové trhy, duševní vlastnictví a mezi "Doporučovanými kancelářemi" v kategoriích: právo hospodářské soutěže, fúze a akvizice, bankovnictví a finance a pracovní právo;

- vítěz v kategorii  právo obchodních společností v roce 2017 a vybrána mezi "Vysoce doporučovanými kancelářemi" v kategoriích: fúze a akvizice, kapitálové trhy, telekomunikace a média, duševní vlastnictví a mezi "Doporučovanými kancelářemi" v kategoriích: developerské a nemovitostní projekty, restrukturalizace a insolvence, bankovnictví a finance, veřejné zakázky, pracovní právo a daňové právo;

- v roce 2016 vybrána mezi "Vysoce doporučovanými kancelářemi" v kategorii pracovní právo a mezi "Doporučovanými kancelářemi" v kategoriích: právo obchodních společností, právo hospodářské soutěže, fúze a akvizice, bankovnictví a finance, kapitálové trhy, duševní vlastnictví a veřejné zakázky;

- v roce 2015 vybrána mezi vybrána mezi Vysoce doporučovanými kancelářemi v kategoriích: právo obchodních společností, fúze a akvizice, řešení sporů a arbitráže, telekomunikace a média; a mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: právo hospodářské soutěže, developerské a nemovitostní projekty, bankovnictví a finance, duševní vlastnictví, právo informačních technologií, veřejné zakázky, pracovní právo a daňové právo;

- v roce 2014 vybrána mezi „Vysoce doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: veřejné zakázky a pracovní právo; a mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: právo obchodních společností, právo hospodářské soutěže, developerské a nemovitostní projekty, fúze a akvizice, řešení sporů a arbitráže, bankovnictví a finance, telekomunikace a média, duševní vlastnictví, právo informačních technologií a daňové právo;

- v roce 2013 vybrána mezi „Vysoce doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: právo obchodních společností, řešení sporů a arbitráže, veřejné zakázky a pracovní právo; a mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: právo hospodářské soutěže, developerské a nemovitostní projekty, fúze a akvizice, restrukturalizace a insolvence, bankovnictví a finance, telekomunikace a media, duševní vlastnictví, právo informačních technologií a daňové právo;

- v roce 2012 vybrána mezi „Vysoce doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: developerské a nemovitostní projekty, řešení sporů a arbitráže, pracovní právo a daňové právo; a mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: právo obchodních společností, právo hospodářské soutěže, fúze a akvizice, restrukturalizace a insolvence, bankovnictví a finance, duševní vlastnictví a veřejné zakázky;

- v roce 2011 vybrána mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích fúze a akvizice, bankovnictví a finance a mezi „Vysoce doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích restrukturalizace a insolvence, pracovní právo a řešení sporů a arbitráže;

- v roce 2010 nominována do užšího výběru v kategoriích pracovní právo, veřejné zakázky a daňové právo;

- v roce 2009 nominována do užšího výběru v kategoriích restrukturalizace a insolvence, developerské a nemovitostní projekty a pracovní právo;

- v roce 2008 oceněna  jako „Právnická firma roku“ v prvním ročníku soutěže v kategorii Hospodářská soutěž a byla v nejužším finálovém výběru ve většině kategorií, a to dále v kategoriích právo obchodních společností, developerské a nemovitostní projekty, fúze a akvizice a pracovní právo.


Acquisition International Award

Advokátní kancelář Weinhold Legal získala ocenění Acquisition International Award v kategorii Právnická firma roku v ČR: pro oblast řešení sporů - 2018, pro oblast bankovního a finančního práva - 2017, pro oblast řešení sporů v oblasti obchodního práva - 2014 a 2017, pro oblast řešení sporů - 2017, pro oblast nemovitostí - 2016, pro poradenství v oblasti Offshore M&A - 2015 a 2016, pro oblast práva obchodních společností - 2012, pro oblast Outsourcingu - 2011, pro oblast práva životního prostředí - 2011; Nejvíce inovativní právnická firma roku 2013. Dále získala ocenění Excellence Award pro oblast dluhového financování a jako nejlepší kancelář pro obchodně finanční právo a dále byla vyhodnoena jako exkluzivní vítěz European Excellence Awards v České republice pro rok 2017.


Managing IP

Martin Lukáš je hodnocen jako Global IP Star (2018/2018) pro Českou republiku. Advokátní kancelář Weinhold Legal se umístila podle hodnocení Managing Intellectual Property magazine třetí v pořadí v České republice.   


The Lawyer International - Global Awards 

Advokátní kancelář Weinhold Legal získala ocenění v kategorii „Právnická firma roku pro oblast bankovnictví, M&A a Project Finance v České republice 2017“ a “Právnická firma roku všeobecně v České republice 2017“. 


DealMakers Country Awards 

Advokátní kancelář Weinhold Legal získala ocenění v rámci „DealMakers Country Awards 2017“. 


Právník roku, epravo.cz/Česká advokátní komora

Daniel Weinhold hodnocen jako druhý v kat. Bankovnictví a druhý v kat. Finance soutěže Právník roku 2005 organizované epravo.cz pod záštitou České advokátní komory, a jako finalista v kat. Finančnictví a v kat. Obchodního práva soutěže Právník roku 2007.


AmCham Wings Award 2011

Daniel Weinhold se stal vůbec prvním držitelem ocenění AmCham Wings Award Americké obchodní komory v České republice.