Průvodce právními kancelářemi

Několik komentářů o společnosti Weinhold Legal zveřejněných v odborném právním tisku a v renomovaných právních evropských i celosvětových průvodcích právními kancelářemi:

 

2017-Legal-500The Legal 500

Weinhold Legal je hodnocena jako jedna z předních advokátních kanceláří v následujících oblastech: bankovní a finanční právo a právo kapitálových trhů, korporátní právo a fúze a akvizice, řešení sporů, pracovní právo, projekty & energie, právo nemovitostí, daňové právo a technologie, média a komunikace.

Bankovní a finanční právo a právo kapitálových trhů: Společnost Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti OHL ŽS při zvýšení základního kapitálu prostřednictvím úpisu nově vydaných akcií a také při schvalování prospektu těchto akcií Českou národní bankou. Tým vede Daniel Weinhold, zmíněn je i Pavel Jendrulek.

Korporátní právo, fúze a akvizice: Proaktivní“ tým společnosti Weinhold Legal má „obchodní přístup“. Daniel Weinhold, který vede tým, poskytoval právní poradenství společnosti CEFC China Energy v souvislosti s akvizicí společnosti Development Florentinum. Ondřej Havránek poskytoval právní poradenství společnosti Bohemia Sekt při prodeji části její výroby zaměřené na lihoviny společnosti Stock Plzeň. Doporučovaný je také Martin Lukáš.

Řešení sporů: Milan Polák, vedoucí týmu Weinhold Legal, řeší spory v soudních a rozhodčích řízeních, velké zkušenosti má s pracovněprávními spory. Daniel Weinhold se zabývá obchodními, investičními a daňovými spory. Martin Lukáš je zmíněn pro spory v oblasti práva duševního vlastnictví a hospodářské soutěže.

Pracovní právo: Tým advokátní kanceláře Weinhold Legal řeší široké spektrum přeshraničních mandátů. Těží ze své restrukturalizační a insolvenční praxe, při které často řeší také pracovněprávní otázky. Eva Procházková je hodnocena jako „Next Generation Lawyer“.

Projekty & energie: Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytuje právní poradenství společnosti Grandi Stazioni v souvislosti s PPP projektem na rekonstrukci železničních nádraží, včetně hlavního nádraží v Praze. Daniel Weinhold, Martin Lukáš a Milan Polák jsou hlavními kontakty.

Právo nemovitostí: Tým advokátní kanceláře Weinhold Legal poskytuje právní poradenství společnosti Grandi Stazioni v souvislosti s PPP projektem na rekonstrukci železničních nádraží, včetně hlavního nádraží v Praze a dále poskytuje tomuto klientovi poradenství v otázkách nároků z nájemních smluv. Tým vede Pav Younis.

Daňové právo: Advokátní kancelář Weinhold Legal se pravidelně zabývá komplexními daňovými soudními spory. Martin Lukáš a Daniel Weinhold jsou klíčovými kontakty. Daniel Weinhold je hodnocen jako „Leading individual.“

Technologie, média a komunikace:Velmi zkušený“ tým Weinhold Legal, který má „rozsáhlé zkušenosti“ a „silné vyjednávací schopnosti“, je obzvláště známý pro své zkušenosti z oblasti duševního práva a ochrany osobních údajů. V čele týmu stojí „brilantní“ Martin Lukáš. 


2017-Chambers

2017-Chambers-110x147

Chambers Global / Chambers Europe

Weinhold Legal je hodnocena jako jedna z předních advokátních kanceláří v následujících oblastech: bankovní a finanční právo, korporátní právo a fúze a akvizice (včetně oddělení poskytujícího služby německy hovořícím klientům), řešení sporů a pracovní právo.

Bankovní a finanční právo: Tým často spolupracuje s velkými bankami a finančními institucemi v rámci řady přeshraničních mandátů, včetně financování a refinancování projektů v oblasti energetiky a nemovitostí. Tým má dále rozsáhlé znalosti v oblasti akvizičního financování a v oblasti bankovní regulace. Mezi klienty patří také velké korporace a správcovské společnosti.

Významní klienti: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Raiffeisenbank, Česká spořitelna, LKQ Corporation, Grandi Stazioni.

Individuální hodnocení: Pavel Jendrulek má odborné znalosti ve všech druzích finančních transakcí, včetně akvizičního a projektového financování a financování nemovitostních projektů, a jejich refinancování. Mezi jeho klienty patří velká řada domácích i mezinárodních bank.

Korporátní právo, fúze a akvizice: Tým poskytuje právní služby klientům z řady odvětví, například z oblasti spotřební elektroniky, automobilového průmyslu a energie, a to ohledně širokého spektra otázek včetně joint ventures, přeshraničních transakcí a obecně obchodněprávních otázek. Tým má také zkušenosti s poradenstvím zahraničním subjektům v souvislosti s akvizicemi v České republice. Díky spolupráci s EY je schopen nabídnout i specializovanou daňovou, transakční a poradenskou podporu.

Komentáře klientů: Klienti jsou nadšeni z přístupu firmy: „Vysoce kvalitní práce. Rychle reagují, jsou aktivní v řešení problémů a nabízí praktický pohled a odborné znalosti v daném oboru.“

Další klienti oceňují „Rychlá reakce a obchodní a na klienta orientovaný přístup.“

Významní klienti: Nowa Itaka, OHL ŽS, LKQ Corporation, akcionáři společnosti Princip.

Významné úspěchy: Asistence společnosti CEFC China Energy s akvizicí společnosti Development Florentinum. Asistence společnosti Bohemia Sekt při prodeji části výroby zaměřující se na lihoviny společnosti Stock Plzeň.

Individuální hodnocení: Daniel Weinhold poskytuje klientům poradenství v oblasti obecné korporátní praxe, při transakcích a restrukturalizacích. Často také pracuje na projektech v oblasti energetiky, technologie a v automobilovém průmyslu.

Řešení sporů: Uznávaný tým nabízí zkušenosti z řady arbitráží a sporů týkajících se obchodněprávní a korporátní agendy. Je aktivní pro celou řadu klientů v sektorech, jako je například bankovnictví, nemovitosti a farmacie. Zejména má zkušenosti se zastupováním stavebních firem. Díky spolupráci s EY nabízí specializované poradenství v oblasti daňových sporů.

Komentáře klientů:  Zdroje říkají, že firma má silný tým pro „rozhodčí a soudní řízení“.

Individuální hodnocení: Milan Polák, který vede tým, je známý pro svou práci v jak v soudních, tak i v rozhodčích řízeních. Často zastupuje klienty ze stavebního a bankovního sektoru a byl popsán klienty jako „velmi dobře připravený, komerčně orientovaný právník, který je velmi zdvořilý“.

Pracovní právo: Tým poskytuje právní poradenství v celém spektru záležitostí týkajících se pracovního práva s mezinárodním dosahem, které posiluje úzká spolupráce s EY. Poskytuje poradenství v oblasti smluv, nesoutěžních dohod, odměňování a akčních plánů, zastupují klienty v oblasti soudních sporů v zaměstnanosti. Tým má rozmanitý seznam klientů, včetně společností působících v pojištění, kosmetiky a energie.

Individuální hodnocení: Podle klientů je Eva Procházková flexibilní a otevřená k diskuzi o jakýchkoli tvůrčích řešeních“. Má bohaté zkušenosti s poskytováním poradenství klientům v oblasti pracovního práva, včetně odměňování, ukončování pracovních poměrů a sporů. Má také rozsáhlé zkušenosti v oblasti sociálního zabezpečení.

Korporátní právo, fúze a akvizice (Slovensko):

Komentáře klientů: Firma má široké spektrum zkušeností v oblasti korporátního práva, jakož i silné transakční znalosti. Často poskytuje služby domácím a regionálním klientům v jejich slovenských záležitostech, má též významné zkušenosti v oblasti přeshraničních fúzí, restrukturalizací podniků a regulačních otázek.

Významní klienti: Klienti, kteří oceňují firmu, říkají, že „Práce je vysoce kvalitní. Firma reaguje rychle a je proaktivní při řešení problémů, má praktický pohled na věc a odborné znalosti v oboru. Rozumí našemu podnikání“.

Individuální hodnocení: Klíčovým kontaktem v této oblasti je Daniel Weinhold.


2017-IFLR IFLR 1000

Advokátní kancelář Weinhold Legal byla oceněna v oblastech: bankovní a finanční právo a právo kapitálových trhů, fúze a akvizice a restrukturalizace a insolvence a zmíněna v oblastech restrukturalizace a insolvence a project development.

Pavel Jendrulek získal ocenění „Rising Star“ v České republice. Tomáš Čermák je hodnocen jako „Leading Lawyer“ ve Slovenské republice.

Advokátní kancelář Weinhold Legal je uznávána pro bankovní a finanční právo a poradenství v oblasti fúzí a akvizic.

Mezi nedávné významné mandáty firmy v oblasti bankovnictví patří zastupování věřitelů při akvizičních financováních a poskytování korporátních úvěrů.

V oblasti kapitálových trhů byl pro firmu významný mandát při emisi dluhopisů LKQ.

V oblasti fúzí a akvizic se firma zabývala přeshraničními fúzemi a některými lokálními rozděleními společností v různých průmyslových odvětví, včetně automobilového průmyslu, výroby a technologie. Významné bylo poradenství CEFC China Energy Company při akvizici společnosti Development Florentinum.

Práce v oblasti Project Development (projekty v oblasti výstavby) zahrnovaly právní poradenství českým státním institucím ohledně smluv o údržbě silnic a dálnic z hlediska regulace veřejných zakázek.

Firma má také dobré zkušenosti v odvětví energetiky.


Who is Who logo

Who's Who Legal

Daniel Weinhold, Pavel Jendrulek a Milan Polák patří k hrstce právníků v České republice, kteří se umisťují jako lídři mezi odborníky v následujících kategoriích.

Daniel Weinhold

- Who's Who of M&A and Governance Lawyers 2010-2011, 2013-2018

- Who´s Who of Goverment Contracts Lawyers 2016-2019

- Who's Who of Commercial Litigators 2012 - 2015

- Who's Who of Banking Lawyers 2012 - 2014

- Who's Who of Project Finance Lawyers 2012

- Who's Who of Private Funds Lawyers 2010

 Pavel Jendrulek

- Who's Who of Banking Lawyers 2018

Milan Polák

- Who's Who of Commercial Litigators 2012 - 2015


plc_logo_na_web_180_02

Tax Directors Handbook

Weinhold Legal v.o.s. je doporučena v Tax Directors Handbook jako jedna z vedoucích advokátních kanceláří zabývající se daňovými aspekty v České republice.

"Weinhold Legal, v.o.s. často poskytuje poradenství klientům v oblasti daňových sporů. Nedávné případy zahrnovali poradenství ve významném sporu o DPH ohledně sporné agendy související s hospodařením energetických firem a právní poradenství ohledně sporné agendy aplikovatelnosti a neplnění daňové povinnosti v telekomunikačním průmyslu."

Klienti chválí tým za "včasnou práci a přátelskou atmosféru", označují kancelář za "důkladnou, rychlou a efektivní".


legexp_180

European Legal Experts

Weinhold Legal je doporučena v oblasti bankovnictví, kapitálových trhů, insolvence, fúzí a akvizic, zastupování v soudním a rozhodčím řízení, nemovitostí a duševního vlastnictví, IT a telekomunikací.

Partneři Daniel Weinhold, Pav Younis a Milan Polák a advokáti Věra Tovey, Dušan Kmoch a Martin Lukáš doporučeni v oblasti bankovnictví a finančnictví (DW, PY, VF), korporačního práva, fúzí a akvizic (DW, PY, DK), pro zastupování v soudním a rozhodčím řízení (MP, DW, PY), nemovitostí (PY), duševního vlastnictví, IT a telekomunikací (ML).

"Weinhold Legal má velký tým pro fúze a akvizice, který poskytuje dobré služby a zkušenosti. Klienti říkají, že právníci tohoto týmu jsou velmi profesionální a znají mezinárodní legislativu."

"Jedna z největších advokátních kanceláří na Slovensku, má významnou bankovní klientelu."


 Expert Guides (The Legal Media Group Guides to the World's Leading Lawyers)

Partner Daniel Weinhold hodnocen jako expert v oblasti bankovnictví 2017.

Partner Milan Polák hodnocen jako expert v oblasti obchodních arbitráží 2017.


Client Choice Awards (International Law Office, Lexology)

Pav Younis se stal, v rámci Client Choice Awards 2018, vítězem pro oblast práva nemovitostí v České republice - a to jako jeden z pouhých dvou právníků v Praze z celkového počtu 384 vítězů z 66 jurisdikcí z celého světa, na základě průzkumu konaného mezi seniorními interními právníky klientů a více jak 2 000 individuálních hodnocení.


PLC Which lawyer?

Vysoce doporučena v oblasti bankovnictví a finančnictví a doporučena v oblastech kapitálových trhů, korporátního práva, nemovitostí, rozhodování sporů, fúzí a akvizic, pracovního práva, investičních fondů a rizikového kapitálu, restrukturalizace a insolvence, outsourcingu a IT, životního prostředí, hospodářské soutěže, odpovědnosti statutárních orgánů, daní, médií a telekomunikací.

Partneři Daniel Weinhold, Pav Younis a Milan Polák  jsou vysoce doporučeni v oblasti bankovnictví a finančnictví, rizikového kapitálu, doporučeni v oblasti fúzí a akvizic, uznáváni v oblasti odpovědnosti statutárních orgánů, řešení daňových sporů (DW), vysoce doporučeni v oblasti nemovitostí a doporučeni v oblasti fúzí a akvizic (PY), vysoce doporučeni v oblasti outsourcingu a vysoce doporučeni v oblasti pracovního práva (MP).

Vysoce doporučeni advokáti jsou: Věra Tovey pro kapitálové trhy, zvláště pro kapitálové a dluhopisové financování, Dušan Kmoch pro životní prostředí, Martin Lukáš pro média a telekomunikace, Tomáš Čermák pro hospodářskou soutěž/anti-trust.


European Counsel Magazine

"...jedna z nejdynamičtěji se rozvíjejících advokátních kanceláří v této zemi."


Global Counsel 3000

"… highly regarded local firms include Weinhold Legal, which has a growing profile."

 www.hg.org (Hieros Gamos)

HG.org je jedna z prvních on-line právnických stránek, která byla založena v roce 1995.


Čtěte více o Weinhold Legal.

Čtěte více o Weinhold Legal na EU LAWYERS:

European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe