Naše ocenění

Corporate Intl. Magazine Legal Awards / Global Awards

Advokátní kancelář Weinhold Legal se dle britského magazínu Corporate Intl. Magazine stala

–  „Právnickou firmou roku pro oblast obchodního práva v České republice“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2017 – 2019, 2021;

–  „Právnickou firmou roku pro oblast telekomunikací a médií v České republice“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2020;

–  „Právnickou firmou roku všeobecně v České republice“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2014 a 2015;

–  „Právnickou firmou roku pro Českou republiku“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2015;

– „Právnickou firmou roku pro oblast informačních technologií pro Českou republiku“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2014 a 2015;

– „Právnickou firmou roku všeobecně (Overall)“ v České republice v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2014 a 2015;

– „Právnickou firmou roku pro oblast fúzí a akvizic pro Českou republiku“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 201020122013 a 2014;

– „Právnickou firmou roku pro oblast fúzí a akvizic pro Slovenskou republiku“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2014;

– „Právnickou firmou roku pro oblast práva obchodních společností pro Slovenskou republiku“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2014;

– „Právnickou firmou roku pro oblast fúzí a akvizic a pro oblast TMT pro Českou republiku“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2013;

 „Právnickou firmou roku pro oblast International/Cross Border a Corporate Governance v České republice“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2010.


ACQ Global Awards / Country Awards

Advokátní kancelář Weinhold Legal se dle britského magazínu ACQ stala –  Vítězem kategorie „Best Practice Operator of the year“ pro Českou republiku v rámci výsledků Global Awards 2020;

 „Právnickou firmou roku pro oblast M&A“ pro Českou republiku v rámci výsledků Country Awards 2010 a 2019;

–  „Právnickou firmou roku v oblasti bankovnictví a financí“ v České republice v rámci výsledků ACQ Global Awards 2017 – 2019;

–  Vítězem kategorie „ACQ5 Global Awards“ v České republice v rámci výsledků ACQ Global Awards 2018;

–  „Právnickou firmou roku pro oblast Rozhodčích a soudních řízení“ v České republice v rámci výsledků ACQ Global Awards 2014 a 2015;

–  „Nezávislou právnickou firmou roku“ v České republice v rámci výsledků ACQ Global Awards 2014;

– Právnickou firmou roku všeobecně (Overall)“ v České republice v rámci výsledků ACQ Global Awards 20112013 a 2014;

 „Právnickou firmou roku pro oblast Private Equity v České republice“ „Právnickou firmou roku v České republice poskytující plné služby (Full Service)“ v rámci výsledků ACQ Law Awards 2011;

 „Právnickou firmou roku pro oblast Private Funds“ v kategorii „východní Evropa“ v rámci výsledků Global Awards 2010.  


Chambers Europe Awards for Excellence 2012 a 2014

–  Advokátní kancelář Weinhold Legal byla nominována do užšího výběru na ocenění „Chambers Europe for Excellence 2012 and 2014“ pro Českou republiku.


Mergermarket

V letech 2005-2018 se Weinhold Legal zařadila mezi Top 7 právnických kanceláří v prestižním žebříčku právních poradců pro M&A transakce na českém trhu (podle počtu uskutečněných transakcí) sestavovaném časopisem Mergermarket. V prvním čtvrtletí roku 2013 se Weinhold Legal umístila na sedmém místě (podle počtu uskutečněných transakcí) a v prvním čtvrtletí roku 2014 na osmém místě (podle hodnoty provedených transakcí) pro celý region střední a východní Evropy (včetně Ruské federace). Žebříček je sestavován na základě globálních M&A transakcí, jejichž hodnota přesahuje 5 milionů USD; u transakcí, kde převáděný podíl na společnosti je méně než 30%, je minimální objem transakce  100 milionů USD.


Lawyer Monthly Legal Awards / Finance Monthly Awards

Advokátní kancelář Weinhold Legal byla vybrána v rámci ocenění Lawyer International Global Awards 2018 jako Právnická firma roku v kategorii bankovního práva, M&A a projektového financování (Banking, M&A and Project Finance), Lawyer Monthly Legal Awards 2018 jako Právnická firma roku v kategorii bankovní právo a kapitálové trhy (Banking Law and Capital Markets) a Corporate Governance, Lawyer Monthly Private Client Awards 2018 jako Právnická firma roku v kategorii obchodní právo (Commercial), Finance Monthly Law Awards 2018 jako Právnická firma roku ve Slovenské republice v kategorii Data Protection, Finance Monthly Law Awards 2017 jako vítěz v kategorii právo nemovitostí a infrastrukturních fondů (Real Estate and Infrastructure Funds) – Právník roku v České republice. Dále v rámci ocenění Lawyer Monthly Legal Awards 2017 získala ocenění v kategorii Corporate Governance – Právnická firma roku v České republice a dále v kategorii ochrana osobních údajů (Data Protection) – Právník roku ve Slovenské republice. Dále v rámci ocenění Finance Monthly Global Awards 2017 získala ocenění v kategorii fúze a akvizice (Mergers and Acquisitions) – Právník roku v České republice a v kategorii převodní ceny (Transfer Pricing) – Poradenská firma roku v České republice.

Daniel Weinhold se stal vítězem v kategorii Právník roku pro oblast obchodního práva roku (Commercial Lawyer of the Year) v České republice v rámci Finance Monthly Law Awards 2017.

Martin Lukáš se stal vítězem v kategorii Právník roku pro oblast média (Media – Lawyer of the Year) v České republice v rámci Finance Monthly Law Awards 2019 a 2018.

Advokátní kancelář Weinhold Legal byla dále vybrána do užšího seznamu kandidátů na vítězství v kategorii bankovní a finanční právo (Banking & Finance Law Firm) v rámci ocenění Lawyer Monthly Law Awards 2017 a vybrána jako vítěz soutěže Finance Monthly Deal Maker of the Year 2017 and 2019.


Právnická firma roku (epravo.cz)

V žebříčku organizovaném vydavatelstvím epravo.cz pod odbornou záštitou České advokátní komory byla advokátní kancelář Weinhold Legal:

– v roce 2020 vybrána mezi „Vysoce doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích právo obchodních společností a česká firma na mezinárodních trzích a mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: energetika a energetické právo, bankovnictví a finance, kapitálové trhypracovní právo, daňové právo a telekomunikace a média;

– v roce 2019 vybrána mezi „Vysoce doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích právo obchodních společností, fúze a akvizice, česká firma na mezinárodních trzích a mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: právo hospodářské soutěžebankovnictví a finance, kapitálové trhydeveloperské a nemovitostní projektyduševní vlastnictví, právo informačních technologiípracovní právo, daňové právořešení sporů a arbitráže, telekomunikace a média a restrukturalizace a insolvence;

– v roce 2018 vybrána mezi „Vysoce doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích česká firma na mezinárodních trzíchprávo obchodních společností, restrukturalizace a insolvence, kapitálové trhy, duševní vlastnictví a mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: právo hospodářské soutěže, fúze a akvizice, bankovnictví a finance a pracovní právo;

– vítěz v kategorii  právo obchodních společností v roce 2017 a vybrána mezi „Vysoce doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: fúze a akvizicekapitálové trhy, telekomunikace a média, duševní vlastnictví a mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: developerské a nemovitostní projekty, restrukturalizace a insolvence, bankovnictví a finance, veřejné zakázky, pracovní právo a daňové právo;

– v roce 2016 vybrána mezi „Vysoce doporučovanými kancelářemi“ v kategorii pracovní právo a mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: právo obchodních společností, právo hospodářské soutěže, fúze a akvizice, bankovnictví a finance, kapitálové trhy, duševní vlastnictví a veřejné zakázky;

– v roce 2015 vybrána mezi vybrána mezi „Vysoce doporučovanými kancelářemi v kategoriích: právo obchodních společností, fúze a akvizice, řešení sporů a arbitráže, telekomunikace a média; a mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: právo hospodářské soutěže, developerské a nemovitostní projekty, bankovnictví a finance, duševní vlastnictví, právo informačních technologií, veřejné zakázky, pracovní právo a daňové právo;

– v roce 2014 vybrána mezi „Vysoce doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: veřejné zakázky a pracovní právo; a mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: právo obchodních společností, právo hospodářské soutěže, developerské a nemovitostní projekty, fúze a akvizice, řešení sporů a arbitráže, bankovnictví a finance, telekomunikace a média, duševní vlastnictví, právo informačních technologií a daňové právo;

– v roce 2013 vybrána mezi „Vysoce doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: právo obchodních společností, řešení sporů a arbitráže, veřejné zakázky a pracovní právo; a mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: právo hospodářské soutěže, developerské a nemovitostní projekty, fúze a akvizice, restrukturalizace a insolvence, bankovnictví a finance, telekomunikace a media, duševní vlastnictví, právo informačních technologií a daňové právo;

– v roce 2012 vybrána mezi „Vysoce doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: developerské a nemovitostní projekty, řešení sporů a arbitráže, pracovní právo a daňové právo; a mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: právo obchodních společností, právo hospodářské soutěže, fúze a akvizice, restrukturalizace a insolvence, bankovnictví a finance, duševní vlastnictví a veřejné zakázky;

v roce 2011 vybrána mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích fúze a akvizice, bankovnictví a finance a mezi „Vysoce doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích restrukturalizace a insolvence, pracovní právo a řešení sporů a arbitráže;

v roce 2010 nominována do užšího výběru v kategoriích pracovní právo, veřejné zakázky a daňové právo;

v roce 2009 nominována do užšího výběru v kategoriích restrukturalizace a insolvence, developerské a nemovitostní projekty a pracovní právo;

v roce 2008 oceněna  jako „Právnická firma roku“ v prvním ročníku soutěže v kategorii Hospodářská soutěž a byla v nejužším finálovém výběru ve většině kategorií, a to dále v kategoriích právo obchodních společností, developerské a nemovitostní projekty, fúze a akvizice a pracovní právo.


Expert Guides (The Legal Media Group Guides to the World’s Leading Lawyers)

Partner Daniel Weinhold hodnocen jako expert v oblasti bankovnictví.

Partner Milan Polák hodnocen jako expert v oblasti obchodních arbitráží.


Acquisition International Award

Advokátní kancelář Weinhold Legal získala ocenění Acquisition International Award v kategorii Právnická firma roku v ČR: jako Leading Experts in Business Law Solutions – 2019, pro oblast řešení sporů – 2018, pro oblast bankovního a finančního práva – 2017, pro oblast řešení sporů v oblasti obchodního práva  2014 2017, pro oblast řešení sporů – 2017, pro oblast nemovitostí – 2016, pro poradenství v oblasti Offshore M&A – 2015 a 2016, pro oblast práva obchodních společností – 2012, pro oblast Outsourcingu – 2011, pro oblast práva životního prostředí – 2011Nejvíce inovativní právnická firma roku 2013. Dále získala ocenění Excellence Award pro oblast dluhového financování a jako nejlepší kancelář pro obchodně finanční právo a dále byla vyhodnoena jako exkluzivní vítěz European Excellence Awards v České republice pro rok 2017.


World Trademark Review 1000

Weinhold Legal Martin Lukáš jsou vysoce hodnoceni časopisem World Trademark Review. Ten uvádí: “Jedna z nejlepších českých advokátních kanceláří, Weinhold Legal, poskytuje právní služby ohledně všech aspektů ochrany značky. Spolupráce s kanceláří je hladká, kancelář proaktivně sleduje zájmy klientů a poskytuje perfektní služby.“ Právo ochranných známek je doménou IP a IT teamu, který vede Martin Lukáš, „advokát, na kterého se můžete opravdu spolehnout, umí najít řešení a věci zařídit“.


Managing IP

Martin Lukáš je hodnocen jako  Trade mark star (2019) a Global IP Star (2016-2020) pro Českou republiku. Advokátní kancelář Weinhold Legal se umístila podle hodnocení Managing Intellectual Property magazine třetí v pořadí v České republice.   


Media Law International

Advokátní kancelář Weinhold Legal je hodnocena Media Law International Guide(2019-2020) jako Tier 2 advokátní kancelář v České republice.

Martin Lukáš vede tým specializovaný na média, který poskytla právní poradenství i v oblasti IP a IT. Mezi klienty patří společnost Havas Media, které advokátní kancelář Weinhold Legal poskytovala právní poradenství při akvizici 60% podílu v cílové společnosti. Advokátní kancelář dále poskytla právní poradenství společnosti Grada Publishing při spuštění její platformy pro elektronický obchod a radila herní společnosti v oblasti duševního vlastnictví. Klienti chválí firmu za „schopnost rychle reagovat, porozumění obchodní stránce věci, technické znalosti a rozumnou výši odměny“.


The Lawyer International – Global Awards 

Advokátní kancelář Weinhold Legal získala ocenění v kategorii „Právnická firma roku pro oblast bankovnictví, M&A a Project Finance v České republice 2017“ a “Právnická firma roku všeobecně v České republice 2017“. 


DealMakers Country Awards 

Advokátní kancelář Weinhold Legal získala ocenění v rámci „DealMakers Country Awards 2017“. 


Právník roku, epravo.cz/Česká advokátní komora

Daniel Weinhold hodnocen jako druhý v kat. Bankovnictví a druhý v kat. Finance soutěže Právník roku 2005 organizované epravo.cz pod záštitou České advokátní komory, a jako finalista v kat. Finančnictví a v kat. Obchodního práva soutěže Právník roku 2007.


AmCham Wings Award 2011

Daniel Weinhold se stal vůbec prvním držitelem ocenění AmCham Wings Award Americké obchodní komory v České republice.

Weinhold Legal - Česká republika