Weinhold Legal in the Press and Media

Weinhold Legal´s activities and views are often referred to in daily press and internet media. Weinhold Legal lawyers are also authors of numerous articles and publications.

2019

18.10.2019 – Amcham

Právní poradenství společnosti Lagardére Travel Retail.

8.10.2019 – “Wer jetzt nicht vorbereitet ist, für den ist es zu spät” – ZDFheute Startseite

Pav Younis über den Brexit “Wer jetzt noch nicht vorbereitet ist, für den ist es zu spát.”

3.10.2019 – Plug-in či neplug-in, toť otázka – pravniprostor.cz

Stručné vysvětlení funkce plug-inů sociálních sítí a praktické dopady Soudního dvoru Evropské unie na jejich užívání.

26.9.2019 – Obrana vybírá tryskáč pro vládní letku – E15

Daniel Weinhold k 15 denní lhůtě pro podání přihlášek do zadávacího řízení uvádí „Obecně vzato je to doba krátká, ale mohou zde být okolnosti, které neznáme, a které takový postup ospravedlňují“.

20.9.2019 – Aréna názorů – Ne/podstatná změna závazku ze smlouvy – VZ v Praxi 9/2019

…v § 222, Zákona o zadávání veřejných zakázék, je problematika změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku upravena…uvádí Adéla Šípová

11.9.2019 – Podnikání s virtuálními měnami bude speciální živností – HN

Co hrozní těm, kteří nestihnou do 90 dní zaregistrovat jako svůj obor živnosti činnost spojenou s poskytováním služeb s virtuálními měnami?” Věra Tovey uvádí…jedná se o přestupek, za který hrozí pokuta až ve výši půl milionu korun…

10.9.2019 – Anketa Českého rozhlasu

Daniel Weinhold mezi 57 osobnostmi českého práva v anketě Českého rozhlasu k případu, který rozdělil odbornou veřejnost.

4.9.2019 – Lidové noviny a Hospodářské noviny

Právní poradenství spolenčnosti Transdev.

31.8.2019 – Zlomový nález Ústavního soudu k právu na smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky z pracovního poměru – PSK – 7–8

Zlomový okamžik ve věci nároku zaměstnavatele na zaplacení smluvní pokuty za porušení závazku plynoucího z konkurenční doložky přinesl zcela čerstvý nález Ústavního soudu II. ÚS 3101/18 ze dne 2. května 2019.

1.8.2019 – Firmy vyplácejí na odstupném miliony, mnohdy zbytečně – Ekonom

Anna Bartůňková varuje „V případě, že jsou důvody pro odvolání smluvně dohodnutý, může zaměstnavatel odvolat zaměstnance jen z těchto sjednancýh důvodů“.

13.6.2019 – Ústavní soud vrátil zákaz konkurence opět do hry – Ekonom

Anna Bartůňková vysvětluje „Výše pokuty musí být přiměřená zejména povaze a významu informací a jiného know‑how, které zaměstnanec v pracovním poměru získal“.

30.4.2019 – Přijetí zákona o zpracování osobních údajů se blíží ke zdárnému konci – Realitní magazín 4/2019

Poslanecká sněmovna dne 5. prosince 2018 poprvé schválila návrh zákona o zpracování osobních údajů a doprovodného zákona provádějícího změny v souvisejících předpisech. Zákon o zpracování osobních údajů byl již vyhlášen ve Sbírce zákonů, přičemž  účinnosti nabyl dne 24. dubna 2019. 

29.4.2019 – Práce mimo pracoviště zaměstnavatele podle § 317 zákoníku práce – Epravo 1/2019

Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele je v dnešní době stále více rozšířený. Často se také můžeme setkat s výrazy jako home office nebo mobile working, které představují určitý způsob výkonu práce zaměstnancem mimo pracoviště zaměstnavatele.

15.4.2019 – Právní rádce a Hospodářské noviny

Právní poradenství spolenčnosti Henry Schein.

22.3.2019 – O nekalé soutěži a podobných výrobcích – Mareting & Media

Nejvyšší soud řešil velmi zajímavý případ, v rámci kterého se zabýval možnostmi výrobce navázat na své dosavadní úspěchy na trhu.

5.3.2019 – The Buzz in the Czech Republic: – CEE

Interview with Daniel Weinhold of Weinhold Legal.

25.2.2019 – Renomia – Právní rádce

Právní poradenství spolenčnosti Renomia.

20.2.2019 – DEAL MONITOR – Epravo

Přehled významných mandátů Weinhold Legal: JOJ Group a Národní organizace pro ověřování pravosti léčiv.

19.2.2019 – JOJ GROUP – ACQ

Právní poradenství spolenčnosti JOJ GROUP.

18.2.2019 – Národní organizace pro ověřování pravostí léčiv – LN

Právní poradenství Národní organizaci pro ověřování pravostí léčiv.

13.2.2019 – How would a no-deal Brexit affect Czech Businesses? – NCCC

Brexit seminář.

8.2.2019 – Jak na peníze ve sportu – Právní rádce

Provozovatel sportovního zařízení je často považován za poskytovatele služeb obecného hospodářského zájmu. A to má jednu zajímavou výhodu: poskytování vyrovnávacích plateb.

30.1.2019 – Transakce Renomia – HN

Právníci z Weinhold Legal radili pojišťovacímu makléři Renomia při koupi…

25.1.2019 – Big Mac je volný!

Aneb skutečně budou moci evropské restaurace bez omezení nabízet populární burger?

21.1.2019 – Velké spory už nejsou jen pro bohaté – LN a Ceskapozice

Advokátní kancelář Weinhold Legal je servisní kanceláří pro společnost Litfin.

7.1.2019 – Půl roku s GDPR – Realitní magazín

Je tomu již půl roku od té doby, co nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů…

2.1.2019 – Úplně zbytečný spor, tvrdí soud o žalobě děkana kvůli utajené prověrce – IDNES

O soudním sporu, v němž Weinhold Legal prostřednictvím advokátky Michaely Koblasové zastupuje společnost žalovanou děkanem Fakulty elektrotechnické ČVUT, uveřejnil zpravodajský server iDNES.cz reportáž nadepsanou “Nejsme vyšetřující kancelář, usadil soud děkana, který se pře kvůli prověrce”.