Slovenské právo


Henry Schein
Weinhold Legal poskytla české a slovenské právní služby společnosti Henry Schein (NASDAQ: HSIC), největšímu světovému poskytovateli řešení zdravotní péče pro stomatologické a zdravotnické profesionály, v souvislosti s odštěpením divize veterinárního lékařství. V návaznosti na odštěpení vznikla Covetrus (NASDAQ: CVET) jako nově založená společnost, která je kombinací dvou podniků – Henry Schein Animal Health a Vets First Choice.
Henry Schein informovala, že v rámci odštěpení obdržela přibližně 1,1 miliardy dolarů předpokládaných příjmů nepodléhajících zdanění. V návaznosti na odštěpení části týkající se veterinárního lékařství bude mít Henry Schein více než 18.000 členů týmu v 31 zemích, kteří obsluhují více než 1 milion zákazníků. Společnost Covetrus sídlí v Portlandu, Maine, má více než 5.000 zaměstnanců a obsluhuje více než 100.000 zákazníků po celém světě. Právní služby Weinhold Legal zahrnovaly korporátní rozdělení v České republice, několik převodů podílů v Česku a na Slovensku, a další právní služby v oblasti korporátního práva, pracovního práva, ve smluvních a regulatorních záležitostech.
Coca-Cola
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní služby společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko v souvislosti s přeshraniční fúzí se slovenskou dceřinou společností.
Evropská Komise
Advokátní kancelář Weinhold Legal společně s významným mezinárodním partnerem a respektovaným akademickým specialistou na korporátní právo vytvářela pro Evropskou komisi studii pojednávající o fungování a důsledcích statutu evropské společnosti (“Societas Europaea” – SE). Weinhold Legal poskytla analýzu implementace a fungování legislativy v České republice a Slovenské republice, včetně poradenství a doporučení pro Evropskou komisi ohledně jakýchkoliv požadovaných právních úprav. Dále Weinhold Legal koordinovala příspěvky ze středoevropského a východoevropského regionu, a to kromě Česka i z Polska, Slovenska, Estonska, Litvy, Bulharska a Rumunska. Finální studie byla předložená Evropské komisi a poskytla analýzu důvodů nejednotného úspěchu statutu evropské společnosti v příslušných EU/EHP členských státech, a přispěla k legislativním zlepšením Evropskou komisí.
Eurovia (skupina Vinci)
Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti Eurovia (skupina Vinci) v souvislosti s povinnou nabídkou převzetí její české dceřiné společnosti Stavby silnic a železnic (nyní Eurovia CS) a dvou dalších dceřiných společností. Advokátní kancelář Weinhold Legal dále poskytla právní poradenství společnosti CESTNÉ STAVBY KOŠICE v souvislosti s ukončením obchodovatelnosti akcií slovenské dceřiné společnosti na burze cenných papírů.

Advokátní kancelář Weinhold Legal rovněž asistovala při procesu vytěsnění minoritních akcionářů společnosti Stavby silnic a železnic.
Obrascón Huarte Lain
Advokátní kancelář Weinhold Legal zastupovala společnost Obrascón Huarte Lain, S.A. (OHL) při akvizici dvou veřejně obchodovatelných společností, ŽS Brno, a.s., přední společnosti působící v oblasti stavebnictví, jež se specializuje na výstavbu železničních koridorů a dopravní infrastruktury, a Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s., dominantního výrobce betonových pražců. Naše poradenství spočívalo v přípravě předakviziční smluvní dokumentace, účasti na jednáních, provedení právní due diligence skupiny zahrnující i slovenské dceřiné společnosti, přípravu a finalizaci akvizičních dokumentů včetně akcionářské smlouvy a opčních smluv, úspěšné zastupování klienta v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v České republice a Protimonopolným úradom ve Slovenské republice, podporu při strukturování transakce a řešení korporátních otázek a další poradenství v souvislosti s vypořádáním transakce a následnými povinnými nabídkami převzetí.
Weinhold Legal - Česká republika