Start-upy a venture kapitál


Je to již řadu let, co jsme pomáhali našemu prvnímu klientovi se založením start-upu. Od té doby jej klient nejen úspěšně vybudoval, ale i prodal své podíly a podíly VC investorů americkému nadnárodnímu telekomunikačnímu gigantu.

Naše zkušenosti rostly spolu s tímto prvním klientem a nabalovaly na sebe další projekty. Od té doby jsme se podíleli na životním cyklu řady dalších start-upů z různých oblastí. Některé z nich měli jen jepičí život, jiné s námi spolupracovaly či spolupracují dlouhá léta.

Nespornou výhodu máme v našem kolegovi Pavu Younisovi, který jako rodilý Brit a londýnský advokát zná anglosaské právní prostředí a nečiní mu tak žádné problémy vyjednávat anglosaskou smluvní dokumentaci a dělat prostředníka mezi lokálními zakladateli a zahraničními investory. Myslíme si, že umíme nabídnout bohaté zkušenosti z různých oblastí start-upové scény, unikátní složení týmu a fundovanou radu, a to zejména v těchto oblastech:

  • Založení nové právní entity – výběr vhodné právní formy a lokace, nastavení holdingové struktury v zahraničí (a zhodnocení, v jakém okamžiku a zda vůbec je třeba), příprava pro vstup lokálních i zahraničních investorů;
  • Vztahy mezi společníky (zakladateli) -druhy podílů a práva s nimi spojená, vedlejší dohody, tzv. SHA (předkupní práva, tag-along, drag-along, dead-lock, exit);
  • Ochrana klíčového aktiva (produktu) – nastavení vztahů s vývojáři a dalšími dodavateli, prvními zaměstnanci/spolupracovníky, ale i zákazníky, ochrana duševního vlastnictví, zákaz konkurence, povinnost mlčenlivosti, obchodní podmínky a další;
  • Způsoby řízení – hlasování na valných hromadách (včetně elektronického hlasování), nastavení obsazování/jednání statutárního orgánu, uzavírání smluv na dálku (použití DocuSign či jiných technologických nástrojů), motivační programy pro první zaměstnance a externí spolupracovníky společnosti;
  • Financování a oceňování – právní pomoc při získávání finančních zdrojů (business angels,  venture capital funds a další) a pomoc s nejčastěji používanými formami financování (konvertibilní úvěry, přímý nákup podílu ve start-upu) ve všech fázích životního cyklu start-upu (pre-seed, seed, A/B/C series, mezzanine/bridge rounds atd.); alternativní formy financování start-upů (IČO a crowdfunding);
  • Term-sheet – právní pomoc při sestavování a vyjednávání term-sheetu, nastavování majetkových a  kontrolních práv investorů i zakladatelů/founderů (právo veta, právo schvalovat předem určitá rozhodnutí, právo na informace, převoditelnost podílů, předkupní právo, opce a další).

Podíleli jsme se na těchto start-upových projektech: Cognitive Security, Illusion Softworks, Klik pojištění, Resistant AI,Y-Soft, Cryptelo, Wakawai, GATE4AD a další.

Přečtěte si o nás ve významných zpravodajích a průvodcích právními kancelářemi.

V případě zájmu o naše služby z oblasti start-upů a venture kapitálu kontaktujte.
Pav Younis

Solicitor (advokát)

Tel.: +420 225 385 591
Email: pav.younis@weinholdlegal.com

Martin Lukáš

Mgr. Ing. Martin Lukáš

Partner

Tel.: +420 225 385 578
Email: martin.lukas@weinholdlegal.com Mgr. Jakub Nedoma

Vedoucí advokát

Tel.: +420 225 385 381
Email: jakub.nedoma@weinholdlegal.com 

Weinhold Legal - Česká republika