COVID-19

Pomáháme vám řešit nastalou složitou situaci způsobenou pandemií koronaviru COVID-19. Na této stránce naleznete přehledná shrnutí dostupných informací, díky kterým můžete rychle reagovat a přizpůsobit své postupy aktuálnímu vývoji. Kdykoli se na nás také můžete obrátit pro podrobnější konzultaci.


Opatření v České republice


Pracovněprávní vztahy

Ozbrojený konflikt způsobený invazí Ruské federace na Ukrajinu (1.3.2022)

 • Povolávací rozkazy
 • Pobytová oprávnění, možnost pracovat
 • Vstup na území ČR – výjimky z covidových opatření
 • Ukončení plošného testování u zaměstnavatelů
 • Ochrana dýchacích cest ve vnitřních prostorách

Testování v souvislosti s pandemií COVID-19 (7.1.2022)

 • Četnost testování
 • Okruh dotčených osob
 • Výjimky z testování
 • Odmítnutí testování
 • Evidenční a notifikační povinnosti
 • Povinnosti při pozitivním výsledku
 • Ukončení karantény
 • Pozastavení režimu B programu Antivirus

Rozšíření programu Antivirus (8.12.2021)

 • Režim A
 • Režim B
 • Antivirus bude platit do 30. června 2022
 • Opětovné zavedení krizového ošetřovného
 • Návrat tzv. izolačky
 • Zvýšení minimální mzdy

Povinné testování zaměstnanců a OSVČ (22.11.2021)

 • Jak se bude testovat a od kdy?
 • Kdo se nemusí testovat (výjimky)
 • Povinnosti zaměstnanců
 • Pozitivní výsledek
 • Odmítnutí podstoupit test
 • Evidence vedená zaměstnavatelem
 • Vystavení žádanky na konfirmační test a povinnost podrobit se testu
 • Doporučení
 • Osoby samostatně výdělečně činné
 • Náhrada nákladů

Nová opatření k zamezení šíření koronaviru (22.10.2021)

 • Nošení ochranných prostředků dýchacích cest
 • Další opatření, která se dotknou některých provozů
 • Návrat zaměstnance ze zahraničí
 • Nová pravidla pro testy a jejich úhrada

Schválení Kurzarbeitu (28.6.2021)

 • Prodloužení doby platnosti programu Antivirus A do 30. června 2021
 • Povinnost nosit ochranu dýchacích cest na pracovišti
 • Opatření související s přechodem hranic
 • Omezení vstupu na pracoviště
 • Konec povinného testování

Pracovněprávní opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 (2.3.2021)

 • Povinné testování zaměstnanců
 • Samotestování prováděné zaměstnanci – postup při zjištění pozitivního výsledku
 • Zajištění ochranných prostředků dýchacích cest
 • Vstupní a periodické lékařské prohlídky
 • Prodloužení programu Antivirus

Opatření související s přechodem hranic (10.2.2021)

 • Omezení vstupu na pracoviště
 • Očkování proti onemocnění COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2
 • Co znamená možnost očkování pro zaměstnavatele?
 • Lze zaměstnancům očkování nařídit?
 • Pracovní volno a náhrada mzdy
 • Lze zaměstnancům očkování nařídit?

Pracovněprávní opatření v souvislosti s pandemií COVID-19 (26.1.2021)

 • Prodloužení programu Antivirus
 • Znovuzavedení čestných prohlášení namísto vstupních lékařských prohlídek
 • Opatření související s přechodem hranic
 • Oznamovací povinnost

Pracovněprávní opatření v souvislosti s nouzovým stavem (29.10.2020)

 • Program Antivirus B prodloužen
 • Home office
 • Pracovnělékařské prohlídky

Podpora zaměstnávání – prodloužení režimu A programu Antivirus (15.10.2020)

 • Česká obdoba „Kurzarbeitu“
 • Co a proč se má měnit?
 • V čem bude částečná zaměstnanost spočívat?
 • Podmínky pro vznik nároku

Prodloužení programu ANTIVIRUS A a B (7.9.2021)

 • Režim A
 • Režim B
 • Prodloužení víz cizincům – „Stanovisko“ Evropského inspektora ochrany údajů

Prodloužení programu ANTIVIRUS, prominutí pojistného na sociální
zabezpečení (ANTIVIRUS C), ošetřovné a zkrácení osmidenní ohlašovací lhůty vůči OSSZ
(28.5.2020)

 • PRODLOUŽENÍ PROGRAMU ANTIVIRUS
 • PROMINUTÍ POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ (ANTIVIRUS C) A SNÍŽENÍ PENÁLE
 • ZKRÁCENÍ LHŮTY PRO OHLÁŠENÍ OSSZ
 • OŠETŘOVNÉ DO KONCE ČERVNA

Konec nouzového stavu a pracovnělékařské prohlídky (14.5.2020)

 • Vstupní prohlídky a periodické prohlídky od 14. května 2020
 • Prodloužení platnosti lékařských posudků a čestných prohlášení po skončení nouzového stavu

Spuštění programu Antivirus (6. dubna 2020)

 • Od 6. dubna 2020 je možné žádat o příspěvek na náhrady mzdy poskytované zaměstnavatelem zaměstnancům z příčin způsobených COVID-19 v rámci programu Antivirus. Žádosti (včetně následného vyúčtování požadované náhrady mzdy za jednotlivé měsíce) se vyplňují přes webovou aplikaci Úřadu práce ČR.

Podmínky pro čerpání z programu Antivirus (1.4.2020)

 • Režim A (zahrnuje dřívější A a B)
 • Režim B
 • Postup pro získání příspěvku z programu Antivirus
 • Podmínky pro čerpání příspěvku

Další opatření přijatá na jednání vlády konaném dne 23. března 2020 (25.3.2020)

 • Omezení maloobchodního prodeje
 • Další dopady usnesení vlády
 • „Pendleři” dojíždějící do Německa a Rakouska
 • Zdravotničtí zaměstnanci a dovolená
 • Prominutí placení záloh pro OSVČ
 • Úlevy v daňové oblasti

Pomoc pro osoby dotčené krizovými opatřeními v souvislosti s koronavirem SARS CoV-2 – II. (23.3.2020)

Program Antivirus: Podpora zaměstnavatelů v souvislosti s vyplacenými náhradami mezd

 • Režim A – povinná karanténa zaměstnanců
 • Režim B – nařízené uzavření provozu
 • Režim C – ochromení provozu kvůli nedostatku zaměstnanců
 • Režim D – omezení dostupnosti vstupů
 • Režim E – omezení poptávky po službách a odbytu výrobků

Pomoc pro osoby dotčené krizovými opatřeními v souvislosti s koronavirem SARS CoV-2 – I. (20.3.2020)

 • Podpora zaměstnavatelů v souvislosti s úhradou náhrad mezd
 • „Pendleři” a cizinci
 • Ošetřovné pro zaměstnance
 • Finanční příspěvek pro OSVČ Bezúročné půjčky

Mimořádná opatření vlády ČR a jejich dopad do pracovněprávních vztahů (3.2020)

 • Uzavření provozoven
 • Zdravotní prohlídky a pracovní povolení a povolení k pobytu zaměstnanců vybraných zaměstnavatelů
 • Zákaz čerpání dovolené pro zdravotnická povolání
 • Povinná karanténa

Koronavirus a pracovněprávní vztahy (3.2020)

 • Prevenční opatření zaměstnavatele
 • Povinnosti zaměstnance, který se vrátil z oblasti, jež je zasažena koronavirem, nebo byl potenciálně v kontaktu s nakaženou osobou
 • Zaměstnanec s příznaky onemocnění
 • Zaměstnanec bez příznaků onemocnění
 • Nástroje zaměstnavatele


JUDr. Anna Bartůňková

Vedoucí advokátka

Tel.: +420 225 385 432
Email: anna.bartunkova@weinholdlegal.comJUDr. Eva Procházková Ph.D.

Seniorní advokátka

Tel.: +420 225 385 390
Email: eva.prochazkova@weinholdlegal.comMgr. Daša Aradská

Advokátka

Tel.: +420 225 385 112
Email: dasa.aradska@weinholdlegal.com


Smluvní vztahy

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo 3. výzvu v rámci programu COVID – Nájemné (20.1.2021)

 • Účel programu
 • Základní charakteristika programu
 • Subjekty způsobilé žádat o podporu
 • Výše podpory
 • Novinky oproti předchozím výzvám

Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny (12.1.2021)

 • Účel programu
 • Základní charakteristika programu
 • Subjekty způsobilé žádat o podporu
 • Účel a výše podpory

Výzva č. 2 k programu COVID – Nájemné (16.10.2020)

 • Charakteristika podpory
 • Způsobilí žadatelé

Výzva k programu COVID – Nájemné (26.6.2020)

 • Podávání žádostí o poskytnutí podpory
 • Základní parametry a pojmy
 • Řízení o poskytnutí podpory
 • Následné kontroly a odhalení porušení pravidel

Program „COVID – Nájemné“ (22.5.2020)

 • Aktuální stav programu
 • Podpora, její předmět a podmínky
 • Žádost o poskytnutí podpory a její hodnocení
 • Poskytnutí podpory

Právní úprava nájmu nemovitostí v souvislosti s pandemií koronaviru (23.4.2020)

 • Nájem komerčních nemovitostí
 • Nájem rezidenčních nemovitostí

Činnost soutěžních úřadů v Evropské unii v období koronavirové krize (9.4.2020)

 • Evropská unie
 • Česká republika
 • Slovenská republika

Návrhy změn právní úpravy splácení úvěrů a nájmu nemovitostí (3.4.2020)

 • Splácení úvěrů
 • Obecná úprava úvěrů
 • Zákon o spotřebitelském úvěru
 • Nájem komerčních nemovitostí
 • Nájem rezidenčních nemovitostí

Nouzový stav a veřejné zakázky (2.9.2020)

 • Probíhající zadávací řízení
 • Lhůty v zadávacím řízení
 • Postup v zadávacím řízení
 • Plnění existujících smluv
 • Změna závazku ze smlouvy

Lex covid – návrh změn v insolvenčním právu a právu obchodních korporací (1.4.2020)

 • Změny v insolvečním právu
 • Změny v exekučním řádu
 • Prominutí zmeškání lhůt v soudních řízeních
 • Krizová opatření týkající se fungování obchodních korporací

Dopad epidemie koronaviru na smluvní vztahy – Identifikace problematických smluvních vztahů a analýza příslušných smluv (20.3.2020)

 • Vyšší moc upravená ve smlouvě
 • Zproštění povinnosti k náhradě škody (vyšší moc upravená v občanském zákoníku)
 • Podstatná změna okolností
 • Následná nemožnost plnění
 • Fixní závazky – Doporučení


JUDr. Zbyšek Kordač, LL.M. et LL.M.

Of Counsel

Tel.: +420 225 385 692
Email: zbysek.kordac@weinholdlegal.comJUDr. Ing. Václav Štraser

Vedoucí advokát

Tel.: +420 225 385 268
Email: vaclav.straser@weinholdlegal.comMgr. Tomáš Čermák

Vedoucí advokát

Tel.: +420 724 060 315
Email: tomas.cermak@weinholdlegal.com


Kompenzace

Ministerstvo vnitra připravilo novelu krizového zákona. (20.10.2020)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů.

Krizový zákon počítá s kompenzacemi osob dotčených krizovými opatřeními (3.2020)

S přibývajícím počtem osob nakažených koronavirem v České republice postupně přibývá opatření, kterými se vláda České republiky snaží
zamezit šíření tohoto viru mezi populací. Nejzásadnější z nich naleznete v Legal Alertu.

Nouzový stav a jeho důsledky (3.2020)

 • Omezení práv a uložení povinností
 • Práva a povinnosti právnických a fyzických osob


JUDr. Zbyšek Kordač, LL.M. et LL.M.

Of Counsel

Tel.: +420 225 385 692
Email: zbysek.kordac@weinholdlegal.com


Opatření na Slovensku


Aktuálne podmienky pobytu a zamestnávania štátnych občanov ukrajiny a tretích krajín na území SR (23.3.2022)

 • Podmienky poskytnutia a nároky zo štatútu dočasného útočiska
 • Ďalšie možnosti zamestnávania štátnych občanov Ukrajiny na území SR a súvisiace informačné povinnos-ti zamestnávateľov
 • Návrh zákona o Ďalších opatreniach
 • Opatrenia v súvislosti s COVID-19

Pandemické opatrania: zmeny pre zamestnávateľov a prevádzkovateľov (26.11.2021)

 • Domácka práca
 • Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest
 • Dočasné opatrenia pre vstup zamestnan-cov na pracovisko a do iných priestorov zamestnávateľa
 • Obmedzenie prevádzok

Pokračovacie štátnej podpory v súvislosti s pandémiou koronavírusu a aktuálne podmienky vstupu na Slovensko (9.7.2021)

 • Pokračovanie projektu Prvej pomoci napojením na Covid automat
 • Veľká schéma pomoci pre cestovný ruch
 • vesmirpodpory.sk
 • Podmienky vstupu na Slovensko platné od 9. júla 2021

Štátná podpora v súvislosti s druhou vlnou pandémie koronavírusu (23.2.2021)

 • Podpora cestovného ruchu
 • Dotácie na nájomné
 • Prvá pomoc +

DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV PO NOVOM A ĎALŠIE PODPORNÉ OPATRENIA (12.2020)

 • DOČASNÁ OCHRANA
 • MALÝ KONKURZ

PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU A DOTÁCIE NA NÁJOMNÉ V SÚVISLOSTI S DRUHOU VLNOU PANDÉMIE KORONAVÍRUSU (3.12.2020)

 • PODPORA CESTOVNÉHO RUCHU
 • DOTÁCIE NA NÁJOMNÉ

POMOC PODNIKOM V SÚVISLOSTI S DRUHOU VLNOU PANDÉMIE KORONAVÍRUSU (30.10.2020)

 • „Prvá pomoc+“

DOTÁCIE NA ÚHRADU NÁJOMNÉHO, DOPLNENIE DOČASNEJ OCHRANY A NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE (12.6.2020)

 • DOTÁCIE NA ÚHRADU NÁJOMNÉHO, DOPLNENIE DOČASNEJ OCHRANY A NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE
 • DOTÁCIA NA ÚHRADU NÁJOMNÉHO A ROZŠÍRENIE DOČASNEJ OCHRANY
 • NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE

DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV A ĎALŠIE PODPORNÉ OPATRENIA (24.4.2020)

 • Dočasná ochrana
 • Odklad splácania úverov

PROJEKT PODPORY UDRŽANIA ZAMESTNANOSTI V ČASE PANDÉMIE KORONAVÍRUSU (6.4.2020)

 • PODPORA ZAMESTNÁVATEĽOV, KTORÍ ZATVORILI PREVÁDZKY (OPATRENIE 1)
 • PODPORA ZAMESTNÁVATEĽOV A SZČO, KTORÝM POKLESLI TRŽBY (OPATRENIE 2)
 • SPOLOČNÉ PODMIENKY PRE OBE PODPORY

NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE A ĎALŠÍCH ZÁKONOV V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU NA SLOVENSKU (2.4.2020)

 • NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE A SÚVISIACICH ZÁKONOV
 • NOVELA ZÁKONOV V PÔSOBNOSTI MINISTERSTVA VNÚTRA SR

Vplyv pandémie koronavírusu a mimoriadnych opatrení vlády SR na obchodné vzťahy (26.3.2020)

 • Vyššia moc upravená v zmluve
 • Okolnosti vylučujúce zodpovednosť („Vyššia moc“ v Obchodnom zákonníku)
 • Dodatočná nemožnosť plnenia
 • Fixné závazky
 • Odporúčania
 • Aktuality

Aktuálne opatrenia v súvislosti so šírením COVID-19 na Slovensku (3.2020)

 • Vyhlásenie núdzového stavu vládou SR
 • Opatrenia úradu verejného zdravotníctva SR
 • Opatrenie o domácej izolácii osôb vracajúcich sa zo zahraničia
 • Uzatvorenie maloobchodných prevádzok, prevádzok poskytujúcich služby a nariadenie izolácie skupín osôb

Mimoriadne opatrenia vlády SR a možnosti slovenských zamestnávateľov (3.2020)

 • Nižšia náhrada mzdy v prípade inej prekážky na strane zamestnávateľa
 • Hromadné čerpanie dovolenky
 • Čerpanie náhradného voľna
 • Využitie konta pracovného času
 • Práca z domu
 • Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu


Mgr. Tomáš Čermák

Vedoucí advokát

Tel.: +420 724 060 315
Email: tomas.cermak@weinholdlegal.comJUDr. Karin Konečná

Seniorní advokátka

Tel.: +420 727 879 706
Email: karin.konecna@weinholdlegal.com

Weinhold Legal - Česká republika