Reference

Přečtete si zde o vybraných referencích a v případě potřeby doplnění informací kontaktujte příslušného odborníka Weinhold Legal anebo nám pošlete svůj dotaz na: wl@weinholdlegal.com

 
 • Fúze a akvizice
  SPAR Group Austria
  2016-logo-spar

  Weinhold Legal poskytla právní poradenství rakouské skupině SPAR, jednomu z předních maloobchodních řetězců, při prodeji svých dvou dceřiných společností v České republice skupině Dutch Royal Ahold, čímž se tato skupina stala největším maloobchodním prodejcem v České republice. Kupní cena za obě společnosti, zahrnující 36 hypermarketů INTERSPAR a 14 supermarketů SPAR s ročním obratem okolo 540 mil. EUR a více než 4 700 zaměstnanců, činila 192 mil. EUR. Transakce byla v médiích označena jako největší akvizice maloobchodního řetězce na českém trhu v historii. Námi poskytnuté právní služby zahrnovaly zejména poradenství při strukturování transakce, právní prověrku vybraných otázek pro prodávajícího, účast na jednáních, přípravu smluvní dokumentace podléhající českému právu a revizi smluvní dokumentace podle rakouského práva. Naše služby dále zahrnovaly zastupování skupiny SPAR v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ohledně povolení spojení soutěžitelů.

  ArcelorMittal/Tauron Group
  2016-logo-arcelor

  Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti Tauron, jedné z předních středoevropských energetických společností, při vytvoření společného podniku s ArcelorMittal. Ve společném podniku Tameh Holding budou mít obě společnosti po 50%. Právní služby poskytnuté kanceláří Weinhold Legal při vytvoření společného podniku zahrnovaly zejména právní prověrku (due diligence) a asistenci týkající se smluvní dokumentace podléhající českému právu.

  Sarantis/Astrid
  2016-logo-astrid

  Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství řecké skupině SARANTIS, jednomu z předních evropských výrobců v oblasti kosmetiky a výrobků pro domácnosti, při akvizici známé české kosmetické značky ASTRID. ASTRID patří mezi české značky s jednou z nejdelších tradic - historie ASTRID sahá až do roku 1847. Námi poskytnuté právní služby při koupi společnosti a souvisejících výrobních zařízení a ochranných známek zahrnovaly zejména poradenství při strukturování transakce, právní prověrku (due diligence) pro kupujícího a vyjednávání smluvní dokumentace podléhající českému právu.

  Auto Kelly
  2016-logo-autokelly

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní služby prodávajícím při prodeji 100% akcí společnosti AUTO KELLY, největšího importéra a distributora náhradních dílů a doplňků na osobní a lehké užitkové vozy v České republice a na Slovensku, významnému evropskému dodavateli náhradních dílů a doplňků RHIAG, kterého ovládá ALPHA Private Equity. Společnost Auto Kelly vykázala konsolidovaný obrat v roce 2009 ve výši 2,5 miliardy CZK, dodává více než 110.000 typů náhradních dílů a doplňků a garážového vybavení prostřednictvím 64 poboček a 150 smluvních partnerů, a rovněž úspěšně uvedla na trh pod vlastními značkami náhradní díly a doplňky STARLINE a autopříslušenství CARFACE. Pro-forma konsolidovaný obrat společnosti RHIAG Group z distribuce náhradních dílů a doplňků pro osobní a lehké užitkové vozy, pneumatik a doplňků po akvizici společnosti AUTO KELLY dosáhne 600 milionů eur prostřednictvím více než 150 poboček. Role Weinhold Legal v této významné transakci zahrnovala přípravu a organizaci due diligence, strukturování transakce, přípravu a vyjednávaní komplexní transakční dokumentace s prvky českého, anglického, maďarského a lucemburského práva, jakož i právní poradenství související s povolením Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a přípravou finanční dokumentace.

  Aelia
  2016-logo-aelia

  Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti Aelia, členu skupiny Lagardére, při akvizici 15 bezcelních obchodů na letišti Praha Ruzyně od skupiny Unimex Group. Tomuto předcházelo naše právní poradenství společnosti Aelia při vítězné nabídce v hodnotě 764 milionů CZK na odkoupení bezcelních obchodů od Českých aerolinií a uzavření smlouvy o palubním prodeji na palubách letadel s Českými aeroliniemi..

  Enel
  2016-WL-logo-enel

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní služby vítěznému účastníkovi jednoho z největších privatizačních projektů ve Slovenské republice (nabídková cena přesáhla 840 mil. EUR), který se týkal privatizace společnosti Slovenské elektrárne (dominantní výrobce elektřiny na Slovensku). Součástí poskytnutých služeb bylo též provedení due diligence a asistence při jednáních se slovenskou vládou.

  Iberdrola a Enel
  2016-WL-logo-iberdrola

  Komplexní právní služby jsme poskytli mezinárodnímu konsorciu energetických společností Iberdrola a Enel v souvislosti s jedním z nejnáročnějších privatizačních projektů v České republice (nabídková cena přesáhla 4 miliardy EUR), a to při plánované privatizaci české energetiky, zahrnující due diligence hlavního výrobce elektřiny, operátora přenosové soustavy a šesti regionálních distribučních společností.

  Drinks Union
  2016-WL-logo-drinks-union

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní služby prodávajícímu, včetně asistence při organizaci výběrového řízení o nejlepší nabídku, vyjednáváních s protistranou, přípravě a připomínkování smluvní dokumentace, která se řídila českým a anglickým právem, a související právní pomoc při koupi Heinekenem společnosti Drinks Union, jedné z největších českých pivovarnických skupin čítající čtyři pivovary v Severních a Východních Čechách (dva v Ústí nad Labem a po jednom v Lounech a v Kutné Hoře), s celkovou kapacitou výstavu téměř 1 milion hektolitrů, více než 500 zaměstnanci, obratem převyšujícím jednu miliardu korun a portfoliem ochranných známek složeným z národní značky Zlatopramen a z lokálních značek Březňák, Louny, Lorec, Jarošov, Pivrnec a Dačický. Naše služby zahrnovaly také oddělení třetí největší české likérky od výroby piva a její vyčlenění do nově založené dceřiné společnosti Granette.

  Slovak Telecom
  2016-WL-logo-slovak-telecom

  Kompletní právní poradenství při převodu radiokomunikačních aktivit na Slovensku, včetně předávací dokumentace a podpory při jednání. Vypracování právní prověrky a podpory při jednáních v souvislosti s dalším případem.

  Sokolovská těžební
  2016-WL-logo- sokolovska-tezebni

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní služby vítěznému účastníkovi privatizace jedné ze tří největších hnědouhelných společností, Sokolovské uhelné a.s. Kupní cena přesáhla 2,6 miliard Kč. Naše služby zahrnovaly předinvestiční právní prověrku, jednání s Fondem národního majetku týkající se znění smlouvy o koupi akcií, která byla součástí nabídky podané ve výběrovém řízení, asistence při podání nabídky ve výběrovém řízení, aj.

  Ashok Leyland
  2016-logo-ashok

  Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství řecké skupině SARANTIS, jednomu z předních evropských výrobců v oblasti kosmetiky a výrobků pro domácnosti, při akvizici známé české kosmetické značky ASTRID. ASTRID patří mezi české značky s jednou z nejdelších tradic - historie ASTRID sahá až do roku 1847. Námi poskytnuté právní služby při koupi společnosti a souvisejících výrobních zařízení a ochranných známek zahrnovaly zejména poradenství při strukturování transakce, právní prověrku (due diligence) pro kupujícího a vyjednávání smluvní dokumentace podléhající českému právu.

  NedRailways
  2016-WL-logo-abellio

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní služby společnosti Ashok Leyland, druhému největšímu indickému výrobci nákladních automobilů, v souvislosti s jeho akvizicí výroby nákladních automobilů společnosti AVIA. Právní služby zahrnovaly poradenství týkající se struktury transakce, due diligence, rozsáhlá jednání a přípravu transakční dokumentace. Dále pak poradenství v oblasti korporátního práva, pracovního práva, duševního vlastnictví a pod.

  Siemens
  2016-logo-siemens

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla společnosti Siemens právní poradenství v souvislosti s předním outsourcingovým projektem v oboru telekomunikací, především při převodu několika tisíců zaměstnanců. Mimo jiné naše služby zahrnovaly poradenství týkající se komplexních otázek ohledně obchodního a kolektivního práva a účasti při jednáních. Dále jsme společnosti Siemens poskytli služby při významných akvizičních projektech (akciové a majetkové transakce).

  Agrofert
   

  Právní služby jsme v roce 2002 poskytli společnosti Agrofert, vítěznému účastníkovi privatizace společnosti Unipetrol, která kontroluje hlavní české rafinérie, sítě čerpacích stanic a společnosti podnikající v oblasti chemie. Naše právní služby zahrnovaly due diligence a účast při jednáních v rámci konsorcia (nabídková cena přesáhla 360 milionů EUR). Kupní smlouva byla následně zrušena dohodou z důvodu neočekávaných změn okolností.

  Obrascón Huarte Lain
   

  Zastupovali jsme také společnost Obrascón Huarte Lain, S.A. (OHL) při akvizici dvou veřejně obchodovatelných společností, ŽS Brno, a.s., přední společnosti působící v oblasti stavebnictví, jež se specializuje na výstavbu železničních koridorů a dopravní infrastruktury, a Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s., dominantního výrobce betonových pražců. Naše poradenství spočívalo v přípravě předakviziční smluvní dokumentace, účasti na jednáních, provedení právní due diligence skupiny zahrnující i slovenské dceřiné společnosti, přípravu a finalizaci akvizičních dokumentů včetně akcionářské smlouvy a opčních smluv, úspěšné zastupování klienta v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v České republice a Protimonopolným úradom ve Slovenské republice, podporu při strukturování transakce a řešení korporátních otázek a další poradenství v souvislosti s vypořádáním transakce a následnými povinnými nabídkami převzetí.

  FKI
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla společnosti FKI Plc právní poradenství v souvislosti s akvizicí významné části majetku Škody Plzeň. Asistovali jsme při všech částech transakce, včetně jednání s celou řadou stran, m.j. bankami a Fondem národního majetku.

  CGEA / Connex
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní služby společnosti CGEA při několika akvizicích a privatizacích v České republice a na Slovensku. Naše služby pokrývaly všechny oblasti transakčního poradenství: strukturování transakce, due diligence, účast při jednáních, potransakční podporu, uzavření transakce a trvalá podpora při sledování investice.

  Vivendi Water
   

  Naše kancelář poskytla služby Vivendi Water (nyní Veolia Water) a následně konsorciu Vivendi Water a Anglian Water při předložení vítězné nabídky při privatizaci Pražských vodovodů a kanalizací. Naše služby zahrnovaly všechny aspekty akvizice: strukturování transakce, due diligence, účast při jednáních, příprava nabídky a její podání (nabídková cena přesáhla 6 miliard Kč). Společnosti Vivendi Water jsme také asistovali při outsourcingových projektech týkajících se slovenských průmyslových společností. 

 • Bankovnictví a finance
  Citibank, UniCredit Bank a Česká spořitelna
   

  Weinhold Legal poskytla právní služby konsorciu bank vedenému Citibank v souvislosti s akvizičním financováním poskytovaným významné české společnosti působící v oblasti dřevařského průmyslu, pro účely akvizice významného německého producenta dřevěných oken. Právní služby zahrnovaly přípravu a negociace úvěrové a zajišťovací dokumentace a právní poradenství v souvislosti s akviziční dokumentací.

  UniCredit Bank
   

  Komplexní poradenství v početné řadě případů při strukturovaném financování, zahrnující akviziční úvěry a provozní financování, poradenství se strukturováním transakcí a zajišťovací dokumentace, poskytování právní služeb v souvislosti s plněním podmínek čerpání a následných podmínek.

  Komerční banka (Société Générale group)
   

  Komplexní právní služby v mnoha projektech včetně dokumentace k derivátovým transakcím, poradenství v početné řadě úvěrových případů, vypracování právních stanovisek, poradenství v oblasti insolvence a exekučního řízení a rozhodčího řízení, otázek sociálního zabezpečení, pracovního práva, aplikovatelnosti česko-francouzských mezinárodních dohod a korporátního poradenství.

  Erste Bank
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla kompletní právní poradenství v početné řadě případů akvizičního financování a finanční restrukturalizace projektů – kompletní úvěrové a zajišťovací dokumentace podle anglické, americké a české legislativy, strukturalizace transakcí a jednání.

  Česká spořitelna
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla společnosti Česká spořitelna, a.s. právní služby při více než 20 dluhopisových transakcích (včetně strukturovaných dluhopisů a hypotečních zástavních listů) vydávaných samostatně či v rámci dluhopisových programů České spořitelny, např. v rámci dluhopisového programu společnosti v celkovém objemu nesplacených dluhopisů 10 mld. Kč s dobou trvání programu 10 let splatnosti kterékoliv emise dluhopisů 10 let, při jehož zřizování advokátní kancelář Weinhold Legal společnosti Česká spořitelna taktéž poskytovala právní služby. Dále poskytla společnosti Česká spořitelna, a.s. právní služby jako aranžérovi emisí podřízených dluhopisů vydávaných společností Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 500 000 000 CZK, s úrokovým výnosem 4,5% p.a., splatných v roce 2015 (první emise podřízených dluhopisů přijatých k obchodování na Burze cenných papírů) a její tranše č. 2; v souvislosti s dluhopisovým programem Fondu pojištění vkladů v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 10 mld. CZK s dobou trvání programu 10 let a splatnosti kterékoliv emise dluhopisů vydané v rámci programu 10 let, atd. Dále poradenství v početné řadě transakčních úvěrových případů.

  ING
   

  Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla poradenství ohledně mnoha projektů, včetně převodu zajištěného úvěru, různých transakcí s deriváty a zastupováním v řízení před Komisí pro cenné papíry, restrukturalizací skupiny, pracovněprávních otázek, včetně pomoci při oznámení o veřejné nabídce zahraničních cenných papírů, asistance s korporátními a regulatorními záležitostmi a jednání s Českou národní bankou.

  Allied Irish Banks
   

  Komplexní poradenství v souvislosti s poskytováním úvěru pro nabytí nemovitostí, včetně provedení rozboru transakce a strukturování jakož i implementace zajišťovacích instrumentů, dále pak zajištění refinancování společnosti Red Group při nákupu hotelu a zajištění investora pro jeho akvizici v Brně a financování akvizice významné stavby na Praze společností Realtia, novým českým fondem s nemovitostmi.

  Commerzbank
   

  Poradenství v početné řadě úvěrových případů, včetně revolvingových úvěrů, syndikovaného zajištění a ohledně významného projektu klubového financování.

  Citibank
   

  Komplexní právní služby pro Citibank včetně poradenství v početné řadě úvěrových případů, např. při projektovém financování, dlouhodobých syndikovaných úvěrech, revolvingových syndikovaných úvěrech, včetně služeb při přípravě úvěrové a zajišťovací dokumentace a asistence při strukturování transakce a kontrole podmínek čerpání.

 • Nemovitosti
  •  

   Citibank
   Citibank

   Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní služby Citibank v souvislosti s nájmem nových prostor pro její ústředí na Praze 5 od developera Avestus (dříve Quinlan Private Golub), včetně nájmu kancelářských a skladových prostor a průběžné právní podpory. Naše poradenství zahrnovalo projednání tří separátních nájemních smluv či smluv o smlouvách budoucích nájemních a právní podporu v otázkách technického provedení a vybavení. Banka užívá nové prostory od května roku 2010.
   Následné poradenství se týkalo nájmu prostor v brněnské pobočce a poskytování kompletního poradenství souvisejícího s jejich pronájmem.

   Grandi Stazioni
   Grandi Stazioni

   Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla poradenství společnosti Grandi Stazioni ohledně různých aspektů úspěšné účasti ve veřejných zakázkách revitalizace tří železničních nádraží – Hlavní nádraží v Praze a nádraží Karlovy Vary a Mariánské Lázně. Grandi Stazioni provede rekonstrukci objektů a bude po dobu 30 let tyto objekty komerčně využívat. Celková investice přesáhne 25 mil. EUR.
   Právní poradenství zahrnovalo také komplexní poradenství ohledně FIDIC stavebního kontraktu uzavřeného s vedoucí stavební společností při rekonstrukci Hlavního nádraží Praha a nádraží Mariánské Lázně. Dále poradenství zahrnovalo otázky související s nájemní smlouvou uzavřenou s vlastníkem nádraží (České dráhy), korporační otázky související s Grandi Stazioni, včetně vstupu EBRD do projektu a financování celého projektu.

   Red Group
   Red Group

   Komplexní právní poradenství v souvislosti s velkým množstvím obchodních akvizic a prodejů, leasingu nemovitostí, včetně financování a korporátního poradenství, včetně akvizice a následné reorganizace skupiny Walter a.s., průmyslové skupiny v Praze zahrnující podnikání v oblasti leteckých motorů. Reorganizace zahrnovala prodej divizí a přípravu pozemku ve vlastnictví společnosti Walter na velkou víceúčelovou přestavbu. Právní poradenství v souvislosti s pronájmem nemovitostí a kancelářských prostor o rozloze 5000 m2 v prestižním polyfunkčním objektu v Ostravě pro HSBC plc. Poskytovali jsme komplexní právní poradenství v souvislosti s tímto projektem a HSBC plc začala využívat tyto prostory pro svoji středoevropskou centrálu call - centra.

   Red Group/Hermitage Holdings
   Red Group/Hermitage Holdings

   Advokátní kancelář poskytla Komplexní právní poradenství projektové společnosti (členu skupiny Red Group) v souvislosti s poskytnutím financování výstavby a uvedením do provozu hotelové budovy Park Inn v Praze, včetně financování projektové společnosti, strukturování transakce, projednání úvěrové a zajišťovací dokumentace a právní služby související s dalším financováním zahraniční bankou a společníky společnosti.

 • Korporátní právo
  • Ashok Leyland
   Ashok Leyland

   Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní služby společnosti Ashok Leyland, druhému největšímu indickému výrobci nákladních automobilů, v souvislosti s jeho akvizicí výroby nákladních automobilů společnosti AVIA. Právní služby zahrnovaly poradenství týkající se struktury transakce, due diligence, rozsáhlá jednání a přípravu transakční dokumentace. Dále pak poradenství v oblasti korporátního práva, pracovního práva, duševního vlastnictví a pod.

   Plus Discount
   Plus Discount

   Právní služby při nabytí nemovitostí a výstavbě nových obchodů a také obecné obchodněprávní poradenství.

   Obrascón Huarte Lain
   Obrascón Huarte Lain

   Zastupovali jsme také společnost Obrascón Huarte Lain, S.A. (OHL) při akvizici dvou veřejně obchodovatelných společností, ŽS Brno, a.s., přední společnosti působící v oblasti stavebnictví, jež se specializuje na výstavbu železničních koridorů a dopravní infrastruktury, a Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s., dominantního výrobce betonových pražců. Naše poradenství spočívalo v přípravě předakviziční smluvní dokumentace, účasti na jednáních, provedení právní due diligence skupiny zahrnující i slovenské dceřiné společnosti, přípravu a finalizaci akvizičních dokumentů včetně akcionářské smlouvy a opčních smluv, úspěšné zastupování klienta v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v České republice a Protimonopolným úradom ve Slovenské republice, podporu při strukturování transakce a řešení korporátních otázek a další poradenství v souvislosti s vypořádáním transakce a následnými povinnými nabídkami převzetí.

   FKI
   FKI

   Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla společnosti FKI Plc právní poradenství v souvislosti s akvizicí významné části majetku Škody Plzeň. Asistovali jsme při všech částech transakce, včetně jednání s celou řadou stran, m.j. bankami a Fondem národního majetku.

 • Pracovní právo
  • V České republice a Slovenské republice pracujeme pro mnoho vedoucích domácích i zahraničních společností.

    

   Weinhold Legal má rozsáhlé zkušenosti v oblasti pracovněprávního poradenství. Našim klientům poskytujeme asistenci zejména v následujících oblastech:

   Obecné poradenské služby v oblasti pracovního práva – návrh a revize pracovněprávní dokumentace pro řadové zaměstnance i vrcholový management (např. pracovní smlouvy, jmenování, dohody o mzdě, konkurenční doložky, vnitřní předpisy, kolektivní smlouvy), pracovněprávní prověrky (labour law due diligence), poradenství v oblasti pracovněprávních předpisů aplikovatelných v České republice a Slovenské republice, převody zaměstnanců, relokace, diskriminace, harassment, otázky související se změněnou pracovní schopností zaměstnanců, organizační změny a restrukturalizace, otázky nekonkurenčních závazků (konkurenční doložky), mlčenlivost, odpovědnost, předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

   Politika odměňování & Share Plans – příprava a revize akciových a opčních plánů a jiných typů odměňování, příprava a revize souvisejících vnitřních předpisů (penzijní plány, bonusová schémata (cílové odměny), podíly na zisku apod.).

   Mezinárodní aspekty – poradenství v oblasti možnosti volby cizího práva, poradenství v oblasti zahraničních pracovněprávních předpisů (např. německých a anglických) poskytované ve spolupráci s našimi autorizovanými zahraničními právníky, vysílání na území České republiky a Slovenské republiky či do zahraničí, strukturalizace poskytování služeb či přidělení k výkonu práce (management services/hiring out of labour structuring), imigrační otázky (poradenství v oblasti pracovních povolení, víz, trvalých povolení k pobytu, přesídlení rodin), potenciální právní aspekty práva EU.

   Odbory a rady zaměstnanců – vyjednávání s odborovými organizacemi a radami zaměstnanců, zastupování zaměstnavatele, strukturování a revize kolektivních smluv, řešení sporů.

   Skončení pracovního poměru – příprava dokumentace pro účely skončení pracovního poměru (např. výpověď, dohoda o rozvázání pracovního poměru, odvolání z funkce, okamžité zrušení pracovního poměru), plná či částečná asistence v procesu skončení pracovního poměru včetně hromadného propouštění zaměstnanců, související vyjednávání s dotčenými zaměstnanci, odborovými organizacemi (zástupci zaměstnanců) a úřady práce, strukturování odměňování v souvislosti se skončením pracovního poměru (odstupné, odchodné).

   Spory – v případě nevyhnutelnosti soudního sporu zastupujeme naše klienty v soudním řízení včetně sporů týkajících se náhrady škody, nároků v souvislosti se skončením pracovního poměru apod.

   Právní poradenství v souvislosti se zavedením nového Zákoníku práce.

   .
 • IT, média, telekomunikace
  •  

   Ministerstvo vnitra ČR
   Ministerstvo vnitra ČR

   Advokátní kancelář Weinhold Legal byla vybrána, aby poskytovala komplexní právní poradenství Ministerstvu vnitra ČR zahrnující otázky zadávání podle zákona o veřejných zakázkách, posuzování právních aspektů nabídek zájemců, navrhování/posuzování smluv s poskytovateli ICT řešení atd. při projektu Informačního systému základních veřejných registrů v působnosti MV ČR a informačního systému základních veřejných registrů podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Zadání zahrnovalo mnohé veřejné zakázky, smlouvy mezi státem a vybranými společnostmi v oblasti ICT, atd.

   Central European Media Enterprises (ČNTS)
   Central European Media Enterprises (ČNTS)

   Ve vztahu k provozování televizní stanice Nova, advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství a právní názory o nejrůznějších aspektech televizního vysílání v České republice, včetně detailní revize smluvních ujednání a návrhu restrukturalizace činnosti. Následná činnost zahrnovala jednání, zastupování ve sporných soudních řízeních a poradenství ohledně soudních sporů týkajících se nejrůznějších práv klienta. Rovněž jsme klienta zastupovali ohledně více než 360 ochranných známek, včetně souvisejících právních sporů.

   Siemens
   Siemens

   Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla společnosti Siemens právní poradenství v souvislosti s předním outsourcingovým projektem v oboru telekomunikací, především při převodu několika tisíců zaměstnanců. Mimo jiné naše služby zahrnovaly poradenství týkající se komplexních otázek ohledně obchodního a kolektivního práva a účasti při jednáních. Dále jsme společnosti Siemens poskytli služby při významných akvizičních projektech (akciové a majetkové transakce).

   Hachette Distribution Services (skupina Lagardére)
   Hachette Distribution Services (skupina Lagardére)

   Právní poradenství v souvislosti s několika akvizicemi v České republice, včetně due diligence a vyjednávání s mnoha stranami.

   Poskytovatel operačního systému
    

   Poradenství pro předního celosvětového poskytovatele operačních systémů a kancelářského software zahrnující komplexní analýzy ochrany počítačových dat, přípravu a posouzení servisních a zákaznických smluv, služby týkající se otázek pracovního práva.

    

   Animátorské studio
    

   Poradenství pro světoznámého amerického tvůrce animovaných filmů v souvislosti s revizí licenčních smluv v souladu s českými a slovenskými předpisy.

    Filmové studio

    

   Poradenství pro jedno z šesti největších amerických filmových studií v souvislosti s pilotním projektem TV seriálu, revizí licenčních a dubbingových smluv.

 • Veřejné zakázky a veřejný sektor
  • Ministerstvo financí ČR
   Ministerstvo financí ČR

   Weinhold Legal úspěšně zastupovala Českou republiku v mezinárodním rozhodčím řízení, které proti ní zahájil německý podnikatel na základě česko-německé dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic. Mezinárodní rozhodčí tribunál zamítl veškeré nároky žalobce proti České republice. Žalobce uplatňoval nároky v hodnotě téměř 4 mld. Kč. Advokátní kancelář Weinhold Legal byla vybrána pro náročný a prestižní úkol hájit stát proti nárokům celkově v řádech miliard Kč. Advokátní kancelář Weinhold Legal byla vybrána v červnu 2010, aby zastupovala český stát, Ministerstvo financí ČR, v rozhodčím řízení iniciovaném Forminster Enterprises Ltd. proti České republice na základě mezinárodní dohody o ochraně investic. Jedná se o rozhodčí řízení týkající se letitých sporů ohledně obchodního domu KOTVA. Toto je už čtvrté rozhodčí řízení, pro které si český stát zvolil Weinhold Legal. Advokátní kancelář Weinhold Legal byla vybrána Ministerstvem financí ČR, aby zastupovala český stát v rozhodčím řízení zahájeném vůči České republice společností Eastern Sugar B.V., mateřskou společností jednoho z největších výrobců cukru, na základě česko-nizozemské dohody o ochraně investic. Advokátní kancelář Weinhold Legal byla vybrána Ministerstvem financí ČR, aby zastupovala český stát v rozhodčím řízení iniciovaném společností ZIPimex/panem Nrekou na základě česko-chorvatské dohody o ochraně investic.

   Ministerstvo financí SR
   Ministerstvo financí SR

   Zastupovali jsme Slovensko ve vítězné arbitráži podle mezinárodní bilaterální dohody o ochraně investic z podnětu Austrian Airlines, spolu s hlavním poradcem David A. Pawlakem LL.C. Zastávali jsme funkci domácího právního poradce.

   Ministerstvo vnitra ČR
   Ministerstvo vnitra ČR

   Advokátní kancelář Weinhold Legal byla vybrána, aby poskytovala komplexní právní poradenství Ministerstvu vnitra ČR zahrnující otázky zadávání podle zákona o veřejných zakázkách, posuzování právních aspektů nabídek zájemců, navrhování/posuzování smluv s poskytovateli ICT řešení atd. při projektu Informačního systému základních veřejných registrů v působnosti MV ČR a informačního systému základních veřejných registrů podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Zadání zahrnovalo mnohé veřejné zakázky, smlouvy mezi státem a vybranými společnostmi v oblasti ICT, atd.

   Vodárenská společnost Táborsko
   Vodárenská společnost Táborsko

   Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní poradenství společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. v souvislosti s koncesním řízením na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v regionu Táborsko po dobu 10 let. Odhadovaná hodnota koncese.je 3,2 miliardy CZK. Naše služby zahrnovaly přípravu koncesního řízení, přípravu koncesní smlouvy, projednávání smlouvy a technickou podporu Evropské komise.

   Ministerstvo obrany ČR
   Ministerstvo obrany ČR

   Advokátní kancelář Weinhold Legal byla vybrána v roce 2004, aby poskytla poradenské služby Ministerstvu obrany ČR v souvislosti s pronájmem 14 stíhaček Gripen včetně offsetových programů. Naše týmy se účastnily jednání a připravily dvě významné smlouvy - smlouvu o pronájmu letounů se Švédskem (hodnota téměř 20 miliard Kč / 740 mil. USD) a smlouvu o offsetových programech s Gripen International (hodnota téměř 26 miliard Kč / 960 mil. USD). Tento projekt následoval po předchozím výběru advokátní kanceláře Weinhold Legal vládou České republiky, aby poskytla právní poradenství v souvislosti s projektem nákupu 24 nadzvukových stíhaček Gripen v roce 2002. Tento plánovaný nákup se týkal stíhaček Gripen JAS-39 od britsko-švédského konsorcia BAE/SAAB (s první očekávanou dodávkou v roce 2004). Nominální kupní cena byla odhadována na 52,5 miliard Kč (přibližně 1,54 miliard amerických dolarů) a hodnota navazujících/doplňkových programů měla dosáhnout 78 miliard Kč (přibližně 2,3 miliard amerických dolarů). Ministerstvu obrany ČR jsme také poskytovali právní poradenství v souvislosti s dalšími projekty, např. modernizace tanků T72, refinancování letounů L159, výběrové řízení na obrněné transportéry, komplexní právní služby spojené se smlouvou o pozáruční podpoře před privatizací Aero Vodochody.

   Česká pošta
   Česká pošta

   Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla České poště komplexní právní služby při jednání s ČSOB v souvislosti s obchodním vztahem, na jehož základě má být v letech 2006 až 2017 provozována Poštovní spořitelna, jedna z největších sítí drobného bankovnictví (více než 1,3 milionu zákazníků); exkluzivní jednání byla vedena na podkladě zvláštních usnesení vlády. Smlouva s ČSOB by mohla České poště přinést až 17 miliard Kč. Právní pomoc byla též poskytnuta ohledně dlouhodobé smlouvy s Českou pojišťovnou.

   Siemens
   Siemens

   Právní poradenství v souvislosti s několika výběrovými řízeními v oblasti dopravy.

 • Hospodářská soutěž
  • Aelia
   Aelia

   Advokátní kancelář Weinhold Legal zastupovala společnost Aelia, člena skupiny Lagardére, před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže ohledně vítězné nabídky na odkoupení bezcelních obchodů od Českých aerolinií a uzavření smlouvy o palubním prodeji na palubách letadel s Českými aeroliniemi v hodnotě 764 milionů CZK.

   Vivendi Water
   Vivendi Water

   Advokátní kancelář Weinhold Legal získala povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ke spojení soutěžitelů pro společnost ze skupiny Vivendi Water v souvislosti s akvizicí Pražských vodovodů a kanalizací.

   Česká pošta
   Česká pošta

   Advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla právní služby, zahrnující poradenství ve vztahu k soutěžním otázkám a otázkám veřejné podpory, podniku Česká pošta, s.p. v souvislosti s prodloužením smlouvy s ČSOB a.s. týkající se bankovních služeb prostřednictvím poštovní síť podniku Česká pošta, s.p. Rovněž jsme poskytli další služby ve vztahu ke kontrolní činnosti provedené orgány Evropské unie.

   Řetězec čerpacích stanic
    

   Zastupování významného řetězce čerpacích stanic v řízení v souvislosti s údajným určováním prodejních cen benzínu ve vzájemné shodě s ostatními soutěžiteli. Toto řízení, jedno z nejdelších a nejobsáhlejších v historii úřadu, začalo v srpnu 2001.

   Obrascón Huarte Lain
   Obrascón Huarte Lain

   Zastupovali jsme také společnost Obrascón Huarte Lain, S.A. (OHL) při akvizici dvou veřejně obchodovatelných společností, ŽS Brno, a.s., přední společnosti působící v oblasti stavebnictví, jež se specializuje na výstavbu železničních koridorů a dopravní infrastruktury, a Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s., dominantního výrobce betonových pražců. Naše poradenství spočívalo v přípravě předakviziční smluvní dokumentace, účasti na jednáních, provedení právní due diligence skupiny zahrnující i slovenské dceřiné společnosti, přípravu a finalizaci akvizičních dokumentů včetně akcionářské smlouvy a opčních smluv, úspěšné zastupování klienta v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže v České republice a Protimonopolným úradom ve Slovenské republice, podporu při strukturování transakce a řešení korporátních otázek a další poradenství v souvislosti s vypořádáním transakce a následnými povinnými nabídkami převzetí.

 • Soudní a rozhodčí řízení
  • Ministerstvo financí ČR
   Ministerstvo financí ČR

   Weinhold Legal úspěšně zastupovala Českou republiku v mezinárodním rozhodčím řízení, které proti ní zahájil německý podnikatel na základě česko-německé dohody o podpoře a vzájemné ochraně investic. Mezinárodní rozhodčí tribunál zamítl veškeré nároky žalobce proti České republice. Žalobce uplatňoval nároky v hodnotě téměř 4 mld. Kč. Advokátní kancelář Weinhold Legal byla vybrána pro náročný a prestižní úkol hájit stát proti nárokům celkově v řádech miliard Kč. Advokátní kancelář Weinhold Legal byla vybrána v červnu 2010, aby zastupovala český stát, Ministerstvo financí ČR, v rozhodčím řízení iniciovaném Forminster Enterprises Ltd. proti České republice na základě mezinárodní dohody o ochraně investic. Jedná se o rozhodčí řízení týkající se letitých sporů ohledně obchodního domu KOTVA. Toto je už čtvrté rozhodčí řízení, pro které si český stát zvolil Weinhold Legal. Advokátní kancelář Weinhold Legal byla vybrána Ministerstvem financí ČR, aby zastupovala český stát v rozhodčím řízení zahájeném vůči České republice společností Eastern Sugar B.V., mateřskou společností jednoho z největších výrobců cukru, na základě česko-nizozemské dohody o ochraně investic. Advokátní kancelář Weinhold Legal byla vybrána Ministerstvem financí ČR, aby zastupovala český stát v rozhodčím řízení iniciovaném společností ZIPimex/panem Nrekou na základě česko-chorvatské dohody o ochraně investic.

   Ministerstvo financí SR
   Ministerstvo financí SR

   Zastupovali jsme Slovensko ve vítězné arbitráži podle mezinárodní bilaterální dohody o ochraně investic z podnětu Austrian Airlines, spolu s hlavním poradcem David A. Pawlakem LL.C. Zastávali jsme funkci domácího právního poradce.

   Central European Media Enterprises (ČNTS)
   Central European Media Enterprises (ČNTS)

   Ve vztahu k provozování televizní stanice Nova, advokátní kancelář Weinhold Legal poskytla komplexní právní poradenství a právní názory o nejrůznějších aspektech televizního vysílání v České republice, včetně detailní revize smluvních ujednání a návrhu restrukturalizace činnosti. Následná činnost zahrnovala jednání, zastupování ve sporných soudních řízeních a poradenství ohledně soudních sporů týkajících se nejrůznějších práv klienta. Rovněž jsme klienta zastupovali ohledně více než 360 ochranných známek, včetně souvisejících právních sporů.