Vedoucí advokáti

Následující vedoucí advokáti jsou klíčovými členy týmu, přičemž ostatní právníci poskytují podporu podle potřeby.

 

2017-Anna-Bartunkova

 

JUDr. Anna Bartůňková

Advokát

Tel.: +420 225 385 432
Email: anna.bartunkova@weinholdlegal.com

JUDr. Anna Bartůňková

 

Anna Bartůňková je advokátkou a působí v advokátní kanceláři Weinhold Legal od roku 2014.

Anna se specializuje zejména na oblast pracovního práva a dále na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních. Dále se také věnuje poskytování právního poradenství v oblasti obchodního a občanského práva.

Anna již poskytovala právní služby řadě mezinárodních a českých společností, mezi něž patří například ExxonMobil Business Support Center Czechia, Komerční banka, Metrostav, OHL ŽS, Mercedes-Benz Financial Services Česká republika, W.A.G. payment solutions, GE Healthcare, Steelcase Czech Republic, Moravia Cans a Česká pošta.

Anna se věnuje rovněž publikační činnosti, kdy publikuje odborné články v právnických časopisech i na internetu. Ve své publikační činnosti se přitom věnuje zejména aktuálním tématům v oblasti pracovního práva, ale i dalším tématům v oblasti soukromého práva. Redakce Legal 500 zmínila Annu v sekci doporučovaných právnických kanceláří pro oblast pracovní právo.

Anna absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2005 a posléze získala i titul „JUDr.“ Během studia absolvovala rovněž semestrální studijní program práva na Paris Lodron Universität v rakouském Salzburgu. Anna je zapsána jako advokátka v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Anna hovoří kromě češtiny také anglicky a německy.

 

2017-Havlicek  

Mgr. Ondřej Havlíček, LL.M.

Advokát

Tel.: +420 225 385 102
Email: ondrej.havlicek@weinholdlegal.com

Mgr. Ondřej Havlíček, LL.M.

 

Ondřej Havlíček je advokátem a působí v advokátní kanceláři Weinhold Legal od roku 2006. Ondřej se specializuje zejména na bankovní a finanční právo, fúze a akvizice a dále na obchodní a korporátní právo. Ondřej má také bohaté zkušenosti v oblasti evropského práva a mezinárodního práva soukromého, stejně tak má zkušenosti na poli tuzemského i mezinárodního obchodního práva.

V rámci své praxe poskytoval služby významným českým i mezinárodním společnostem, mezi jinými např. Citibank, Commerzbank, Česká pošta, Česká spořitelna (Erste Group), Grandi Stazioni, General Electric International Inc., Komerční banka, Lloyd Banking Group, Metrostav, Modrá pyramida stavební spořitelna, Nowa Itaka, Raiffeisenbank, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Banca Popolare dell’Emilia Romagna.

Ondřej je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Během studia se Ondřej zúčastnil ročního studijního pobytu ve Velké Británii na University of Kent v Canterbury, kde získal Diploma in English Law. V roce 2010 získal Ondřej po ročním studijním pobytu na VU University Amsterdam titul Master of Laws (LL.M.) v oblasti mezinárodního obchodního práva se zaměřením na evropské právo.

Ondřej je zapsaný jako advokát v České advokátní komoře.

Vedle své rodné češtiny hovoří plynule anglicky.

 

 

2017-Pavel-Jendrulek 120x180

Mgr. Pavel Jendrulek

Advokát

Tel.: +420 225 385 376
Email: pavel.jendrulek@weinholdlegal.com

Mgr. Pavel Jendrulek

 

Pavel Jendrulek je advokátem a působí v advokátní kanceláři Weinhold Legal od roku 2004.

Pavel Jendrulek se specializuje na bankovní a finanční právo, právo kapitálových trhů a má také významné zkušenosti v oblasti fúzí a akvizičních transakcí.

Pavel poskytoval služby významným zahraničním a českým společnostem, mezi jinými např. následujícím společnostem:  Banca Popolare dell’Emilia Romagna, BRE Bank, Cetelem, Citibank, Commerzbank, Česká spořitelna (Erste Group), Československá obchodní banka (KBC Group), Deutsche Bank, HSBC Bank, KBC Bank London, Komerční banka (Societé Générale), Metrostav, Raiffeisenbank, Royal Bank of Scotland, Tatra banka, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

Je doporučen publikacemi Chambers EuropeChambers Global pro oblast bankovnictví a finančnictví. Publikace IFLR1000 ohodnotila Pavla jako „Rising Star“ v oblasti bankovnictví. Redakce Legal 500 zmínila Pavla Jendrulka v sekci doporučovaných právnických kanceláří pro oblast bankovnictví, financí a kapitálových trhů.

Pavel absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2000 a je zapsán jako advokát v České advokátní komoře.

Pavel hovoří plynně česky a anglicky.

   

2017-Dalibor-Simecek  

Mgr. Dalibor Šimeček

Advokát

Tel.: +420 225 385 164
Email: dalibor.simecek@weinholdlegal.com


Mgr. Dalibor Šimeček

 

Dalibor Šimeček je advokátem a působí v advokátní kanceláři Weinhold Legal od roku 2006. Specializuje se na obchodní právo, fúze a akvizice a restrukturalizace. Dalibor se rovněž pravidelně účastní soudní agendy, v níž Weinhold Legal zastupuje své klienty.

Jako člen oddělení poskytujícího služby německy hovořícím klientům získal Dalibor rozsáhlé zkušenosti při poskytování právního poradenství německým, rakouským a švýcarským klientům, zahrnující mj. společnosti MAHLE/Behr, TTS Tooltechnic Systems, SPAR, Bühler, RWE, E.ON, Deutsche Bahn, Daimler, Siemens, Mondi, Verbund, OVB, Vestas, Lekkerland, Hoerbiger, XXXLutz, Bohemia Sekt, Schüco a Hettich. Dalibor se dále podílel na různých projektech pro další mezinárodní a české významné společnosti, mezi jinými Coca-Cola, Abellio/NedRailways, Mott MacDonald, Sensient, VWR, Lagardére, OHL, Chropyňská strojírna či skupinu LAMA atd.

Během studia na Právnické fakultě University Karlovy v Praze absolvoval Dalibor roční studijní pobyt na Právnické fakultě Univerzity Salcburk.

Valná hromada Německo-české obchodní a průmyslové komory ho zvolila jako zástupce rozhodce rozhodčího orgánu pro funkční období 2011/2012.

Dalibor je zapsaný jako advokát v České advokátní komoře.

Kromě rodné češtiny hovoří Dalibor plynně německy a anglicky.

    

2017-Jan-Turek

Mgr. Jan Turek

Advokát

Tel.: +420 225 385 544
Email: jan.turek@weinholdlegal.com

Mgr. Jan Turek

 

Jan Turek je advokátem a působí v advokátní kanceláři Weinhold Legal od roku 2001.

Jan získal rozsáhlé zkušenosti při četných projektech zahrnujících zejména právo obchodních společností a obchodní právo, fúze a akvizice (včetně due diligence a vyjednávání) a restrukturalizace společností, dále právo duševního vlastnictví a problematiku ochrany osobních údajů. Soustavně se rovněž věnuje právu veřejného zadávání.

Jan se ve své praxi podílel na řadě projektů pro významné české i zahraniční klienty, např. pro společnosti Abelio, Atrium, Bystronic, CA, CEDOP, CZ-Visual Impact, Doktor Klein, General Mills, Grada Publishing, GS Catex corporation, HDS Retail, Helika, KGK Czech, Kintetsu World Expres, Kras International, Metalkov, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo životního prostředí, New York University, PVS, Red Group, SIG, Tungaloy, Vodárenská společnost Táborsko, či Wienerberger.

Jan absolvoval právnickou fakultu University Karlovy v Praze v roce 2005 a od roku 2008 je členem České advokátní komory.

Kromě rodné češtiny hovoří plynně anglicky.

 

2017-Petr-Zapletal

Mgr. Petr Zapletal

Advokát

Tel.: +420 225 385 390
Email: petr.zapletal@weinholdlegal.com

 

Mgr. Petr Zapletal

 

Petr Zapletal je advokát a působí v advokátní kanceláři Weinhold Legal od roku 2009. 

Petr se specializuje především na poskytování právních služeb v soudním, arbitrážním a insolvenčním řízení včetně řízení vykonávacího a exekučního řízení. V rámci insolvenčního řízení se věnuje též specifickým otázkám reorganizací a úpadku. Petr se uplatňuje se znalostmi v oblasti nekalé soutěže a závazkových právních vztahů

Petr v minulosti poskytoval právní pomoc mj. i následujícím společnostem: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, RENOMIA, Metrostav, McKinsey, Komerčni banka, Wienerberger cihlářský průmysl, Grandi Stazioni Česká republika, WAG payment solutions, Plzeňský Prazdroj, Mercedes-Benz Financial Services, ExxonMobil. V souvislosti s insolvenčním řízení poskytuje Petr právní služby rovněž insolvenčním správcům.

Petr přednáší a píše odborné články týkající se problematiky insolvenčního řízení a přeshraničních sporů. Absolvoval Právnickou fakultu Západočeské Univerzity v Plzni v roce 1999 od roku 2003 je členem České advokátní komory.

Hovoří plynně česky a anglicky.

 

Vybraní advokáti WEINHOLD LEGAL v Brně.

2017-Tomas-Cermak

Mgr. Tomáš Čermák

Advokát

Tel.: +420 541 636 452
Email: tomas.cermak@weinholdlegal.com

Mgr. Tomáš Čermák

 

Tomáš Čermák je advokátem a působí v advokátní kanceláři Weinhold Legal od roku 1999. Je vedoucím pobočky Weinhold Legal v Brně.

Tomáš Čermák je zodpovědný především za projekty týkající se fúzí a akvizicí a hospodářské soutěže. Má také zkušenosti v oblasti obchodního a pracovního práva a účastnil se řady rozsáhlých právních projektů.

Mezi jeho klienty patří významné slovenské i mezinárodní společnosti jako např. ProLogis, Microsoft, ExxonMobil/ESSO, RWE, CME, OHL, Hella, Sita a Enel.

Jako spoluautor se podílel na publikacích „Redundancy Law in Europe“ („Právní úprava propouštění v Evropě“) a „Age Discrimination Law in Europe“ („Právní úprava věkové diskriminace v Evropě“) vydaných ve vydavatelství Kluwer Law International BV, Holandsko 2008 a 2009. Tomáš Čermák spolupracoval na projektu, který vytvářel studii pro Evropskou komisi, jež zkoumala implementaci a fungování evropských společností („Societas Europaea“ - SE) v téměř všech příslušných EU/EHP členských státech.

Redakce Legal 500 a Chambers Europe zmínily Tomáše Čermáka ve své publikaci v sekci doporučovaných právnických kanceláří pro oblast korporátního práva, fúzí a akvizic pro Slovenskou republiku. Dále byl doporučen jako vedoucí právník pro oblast akvizic a fúzí sborníkem IFLR 1000, publikací European Legal Experts pro oblast korporátního práva a financí pro Slovenskou republiku a publikací Chambers Europe pro oblast pracovního práva. PLC Which lawyer? doporučill Tomáše Čermáka jako vedoucího právníka v oblasti pracovního práva, hospodářské soutěže a antimonopolního práva a jako advokáta s oprávněním vykonávat činnost na Slovensku i v České republice, který se zabývá obchodním právem a buduje si solidní reputaci na trhu poradenstvím v oblasti distribučních smluv, programů dodržování hospodářské soutěže a due diligence.

Tomáš je advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory. Od roku 2000 je členem Slovenské advokátní komory.

Kromě češtiny mluví anglicky a rusky.