Publikace

2017-Doing-businnes-EN

Doing Business in the Czech Republic

Doing Business in the Czech Republic představuje průvodce českým podnikatelským prostředím a poskytuje přehled místní legislativy. K dispozici v angličtině.

Pokud budete mít zájem o elektronickou nebo tištěnou verzi, kontaktujte nás na wl@weinholdlegal.com.

2017-Doing-businnes-SK

Doing Business in Slovakia

Doing Business in Slovakia představuje průvodce slovesnkým podnikatelským prostředím a poskytuje přehled místní legislativy. K dispozici v angličtině.

Pokud budete mít zájem o elektronickou nebo tištěnou verzi, kontaktujte nás na wl@weinholdlegal.com.

2017-Promlceni-a-prekluze

Promlčení a prekluze v soukromém právu

Daniel Weinhold je autorem monografie Promlčení a prekluze v soukromém právu (C.H.Beck 2015), která poskytuje velmi pečlivě zpracovaný návod vhodného přístupu zejména k těm ustanovením nového soukromého práva, jež mohou v  praxi přivodit potíže, a to i díky ne vždy jasným a přesvědčivým formulacím či začleněním do systematiky předpisu. Monograficky zpracovaná publikace obsahuje i použitelnou judikaturu a právní literaturu, která výrazně přispívá k lepší orientaci  právní praxe.

Více informací můžete získat zde

2017-Obcansky-zakonik

Občanský zákoník III. svazek § 419-654 Věci a právní skutečnosti

Daniel Weinhold je spoluautorem osmisvazkového Velkého komentáře k novému občanskému zákoníku České republiky, vydaného nakladatelstvím Leges, Praha, 2014.

Publikaci můžete získat zde

2017-zakonne-opatreni

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Komentář

Právníci Weinhold Legal se podíleli na přípravě komentáře k Zákonnému opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí.

Publikaci můžete získat zde

age_88

Age Discrimination Law in Europe

Age Discrimination Law in Europe:  Tato publikace poskytuje přehled antidiskriminační legislativy a právních aspektů v jednotlivých krajinách. Stať ohledně České republiky, vypracovaná zkušenými právníky Weinhold Legal v oblasti pracovního práva, poskytuje praktický návod a analýzu ohledně národních aspektů ovlivňujících zaměstnání a zaškolování, informace a konsultace, pracovní podmínky, nábor, propouštění, odchod do důchodu a další relevantní faktory.

Více informací můžete získat zde

redund_88

Redundancy Law in Europe

Redundancy Law in Europe:  Tato publikace poskytuje přehled legislativy týkající se ukončení pracovního poměru v Evropě. Stať ohledně České republiky, vypracovaná zkušenými právníky Weinhold Legal v oblasti pracovního práva, poskytuje přehled legislativy a právních úprav ohledně načasování, informování a dojednání, nebezpečí, nákladech a také praktický návod.

Více informací můžete získat zde

dw_beck_2_88

Promlčení a prekluze v obchodních závazkových vztazích, 3. vydání

Daniel Weinhold pravidelně publikuje a je citován v českých i zahraničních právních a ekonomických časopisech. Je autorem již třetího vydání úspěšné knihy Promlčení a prekluze v obchodních závazkových vztazích (C.H.Beck 2009), která kromě vývoje v právní úpravě zohledňuje rovněž významné novinky v judikatuře a právní literatuře.

Více informací můžete získat zde.

2017-Evropske-pravo

Evropské právo a podnik

Přizpůsobené české vydání francouzského titulu Le droit communautaire appliqué a l'entreprise. Originalita díla se projevuje především v jeho druhé části, v níž je podnik rozkrájen na plátky svých jednotlivých funkcí (obchodní, personální, výrobní, výzkum-vývoj atd.) a poté analyzován z pohledu především evropského práva, práva mezinárodního soukromého a okrajově i českého. Ústředním pojmem knihy přitom zůstává podnik.

Více informací můžete získat zde.

2017-pravni-a-danove-aspekty

Právní a daňové aspekty e-obchodu

Kolektiv autorů Weinhold Legal a Ernst&Young napsal knihu Právní a daňové aspekty e-obchodu, kterou uvedlo na trh vydavatelství Linde. Publikace se zevrubně věnuje zejména analýze problematiky právních a daňových otázek souvisejících s novými právně-ekonomickými jevy, které protínají klasické spektrum právních disciplín.

Více informací můžete získat zde.