Naše ocenění

Corporate Intl. Magazine Legal Awards / Global Awards

Advokátní kancelář Weinhold Legal se dle britského magazínu Corporate Intl. Magazine stala

-  „Právnickou firmou roku pro oblast obchodního práva v České republice“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2017;

Právnickou firmou roku všeobecně v České republice v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2016;

Právnickou firmou roku pro Českou republiku v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2015;

- „Právnickou firmou roku pro oblast informačních technologií pro Českou republiku“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2014 a 2015;

- „Právnickou firmou roku pro oblast fúzí a akvizic pro Českou republiku“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2014 a 2016;

- „Právnickou firmou roku všeobecně (Overall)“ v České republice v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2014;

- „Právnickou firmou roku pro oblast fúzí a akvizic pro Slovenskou republiku“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2014;

- „Právnickou firmou roku pro oblast práva obchodních společností pro Slovenskou republiku“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2014;

- „Právnickou firmou roku pro oblast fúzí a akvizic a pro oblast TMT pro Českou republiku“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2013;

- „Právnickou firmou roku pro oblast fúzí a akvizic pro Českou republiku“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2012;

-Právnickou firmou roku pro oblast International/Cross Border a Corporate Governance v České republice“ v rámci výsledků Corporate Intl. Legal Awards 2010;

-Právnickou firmou roku pro oblast fúzí a akvizic v České republice“ v rámci výsledků Corporate Intl. Magazine Global Awards 2010.

ACQ Global Awards / Country Awards

Advokátní kancelář Weinhold Legal se dle britského magazínu ACQ stala

„Právnickou firmou roku v oblasti bankovnictví a financí“ v České republice v rámci výsledků ACQ Global Awards 2016;

„Právnickou firmou roku pro oblast Rozhodčích a soudních řízení v České republice v rámci výsledků ACQ Global Awards 2015;

„Nezávislou právnickou firmou roku v České republice v rámci výsledků ACQ Global Awards 2014;

- Právnickou firmou roku všeobecně (Overall)v České republice v rámci výsledků ACQ Global Awards 2013;

- „Právnickou firmou roku pro oblast Private Equity v České republice“ a „Právnickou firmou roku v České republice poskytující plné služby (Full Service)“ v rámci výsledků ACQ Law Awards 2011;

- „Právnickou firmou roku pro oblast M&A“ pro Českou republiku v rámci výsledků Country Awards 2010;

- „Právnickou firmou roku pro oblast Private Funds“ v kategorii „východní Evropa“ v rámci výsledků Global Awards 2010.  

Chambers Europe Awards for Excellence 2012 a 2014

-  Advokátní kancelář Weinhold Legal byla nominována do užšího výběru na ocenění „Chambers Europe for Excellence 2014“ pro Českou republiku.

-  Advokátní kancelář Weinhold Legal byla nominována do užšího výběru na ocenění „Chambers Europe for Excellence 2012“ pro Českou republiku. 

Mergermarket

V letech 2005-2016 se Weinhold Legal zařadila mezi Top 7 právnických kanceláří v prestižním žebříčku právních poradců pro M&A transakce na českém trhu (podle počtu uskutečněných transakcí) sestavovaném časopisem Mergermarket. V prvním čtvrtletí roku 2013 se Weinhold Legal umístila na sedmém místě (podle počtu uskutečněných transakcí) a v prvním čtvrtletí roku 2014 na osmém místě (podle hodnoty provedených transakcí) pro celý region střední a východní Evropy (včetně Ruské federace). Žebříček je sestavován na základě globálních M&A transakcí, jejichž hodnota přesahuje 5 milionů USD; u transakcí, kde převáděný podíl na společnosti je méně než 30%, je minimální objem transakce  100 milionů USD.

Lawyer Monthly Legal Awards / Finance Monthly Awards

 Advokátní kancelář Weinhold Legal byla vybrána v rámci ocenění Finance Monthly Law Awards 2017 jako vítěz v kategorii právo nemovitostí a infrastrukturních fondů (Real Estate and Infrastructure Funds) – Právník roku v České republice, a dále v kategorii Corporate Governance – Právnická firma roku v České republice. Dále v rámci ocenění Finance Monthly Global Awards 2017 získala ocenění v kategorii fúze a akvizice (Mergers and Acquisitions)  –Právník roku v České republice a v kategorii převodní ceny (Transfer Pricing) – Poradenská firma roku v České republice.

Advokátní kancelář Weinhold Legal byla dále vybrána do užšího seznamu kandidátů na vítězství v kategorii bankovní a finanční právo (Banking & Finance Law Firm) v rámci ocenění Lawyer Monthly Law Awards 2017.

Daniel Weinhold se stal vítězem v kategorii Právník pro oblast obchodního práva roku (Commercial Lawyer of the Year) – v České republice v roce 2017.

Právnická firma roku (epravo.cz)

V žebříčku organizovaném vydavatelstvím epravo.cz pod odbornou záštitou České advokátní komory byla advokátní kancelář Weinhold Legal

 - v roce 2016 vybrána mezi "Vysoce doporučovanými kancelářemi" v kategorii pracovní právo a mezi "Doporučovanými kancelářemi" v kategoriích: právo obchodních společností, právo hospodářské soutěže, fúze a akvizice, bankovnictví a finance, kapitálové trhy, duševní vlastnictví a veřejné zakázky

- v roce 2015 vybrána mezi vybrána mezi Vysoce doporučovanými kancelářemi v kategoriích: právo obchodních společností, fúze a akvizice, řešení sporů a arbitráže, telekomunikace a média; a mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: právo hospodářské soutěže, developerské a nemovitostní projekty, bankovnictví a finance, duševní vlastnictví, právo informačních technologií, veřejné zakázky, pracovní právo a daňové právo;

- v roce 2014 vybrána mezi „Vysoce doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: veřejné zakázky a pracovní právo; a mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: právo obchodních společností, právo hospodářské soutěže, developerské a nemovitostní projekty, fúze a akvizice, řešení sporů a arbitráže, bankovnictví a finance, telekomunikace a média, duševní vlastnictví, právo informačních technologií a daňové právo;

- v roce 2013 vybrána mezi „Vysoce doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: právo obchodních společností, řešení sporů a arbitráže, veřejné zakázky a pracovní právo; a mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: právo hospodářské soutěže, developerské a nemovitostní projekty, fúze a akvizice, restrukturalizace a insolvence, bankovnictví a finance, telekomunikace a media, duševní vlastnictví, právo informačních technologií a daňové právo;

- v roce 2012 vybrána mezi „Vysoce doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: developerské a nemovitostní projekty, řešení sporů a arbitráže, pracovní právo a daňové právo; a mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích: právo obchodních společností, právo hospodářské soutěže, fúze a akvizice, restrukturalizace a insolvence, bankovnictví a finance, duševní vlastnictví a veřejné zakázky;

- v roce 2011 vybrána mezi „Doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích fúze a akvizice, bankovnictví a finance a mezi „Vysoce doporučovanými kancelářemi“ v kategoriích restrukturalizace a insolvence, pracovní právo a řešení sporů a arbitráže;

- v roce 2010 nominována do užšího výběru v kategoriích pracovní právo, veřejné zakázky a daňové právo;

- v roce 2009 nominována do užšího výběru v kategoriích restrukturalizace a insolvence, developerské a nemovitostní projekty a pracovní právo;

- v roce 2008 oceněna  jako „Právnická firma roku“ v prvním ročníku soutěže v kategorii Hospodářská soutěž a byla v nejužším finálovém výběru ve většině kategorií, a to dále v kategoriích právo obchodních společností, developerské a nemovitostní projekty, fúze a akvizice a pracovní právo.

Acquisition International Award

Advokátní kancelář Weinhold Legal získala ocenění Acquisition International Award v kategorii Právnická firma roku v ČR: 2017 pro oblast řešení sporů, pro oblast obchodního práva, Právnická firma roku 2016 pro poradenství v oblasti Offshore M&A. Dále získala ocenění Excellence Award pro oblast dluhového financování a pro rok 2017 byla ohodnocena jako vedoucí právní kancelář v oblasti bankovního a finančního práva.

The Lawyer International - Global Awards 

Advokátní kancelář Weinhold Legal získala ocenění v kategorii „Právnická firma roku pro oblast bankovnictví, M&A a Project Finance v České republice 2017“ a “Právnická firma roku všeobecně v České republice 2017“. 

DealMakers Country Awards 

Advokátní kancelář Weinhold Legal získala ocenění v rámci „DealMakers Country Awards 2017“. 

Právník roku, epravo.cz/Česká advokátní komora

Daniel Weinhold hodnocen jako druhý v kat. Bankovnictví a druhý v kat. Finance soutěže Právník roku 2005 organizované epravo.cz pod záštitou České advokátní komory, a jako finalista v kat. Finančnictví . a v kat. Obchodního práva soutěže Právník roku 2007.

AmCham Wings Award 2011

Daniel Weinhold se stal vůbec prvním držitelem ocenění AmCham Wings Award Americké obchodní komory v České republice.