Průvodce právními kancelářemi

Několik komentářů o společnosti Weinhold Legal zveřejněných v odborném právním tisku a v renomovaných právních evropských i celosvětových průvodcích právními kancelářemi:

 

2017-Legal-500The Legal 500

Weinhold Legal je hodnocena jako jedna z předních advokátních kanceláří v následujících oblastech: bankovní a finanční právo a právo kapitálových trhů, korporátní právo a fúze a akvizice, řešení sporů, právo nemovitostí, daňové právo a technologie, média a komunikace.

Bankovní a finanční právo a právo kapitálových trhů

Tým Weinhold Legal „pomáhá posouvat věci vpřed“. Daniel Weinhold asistoval společnosti LKQ Group při vydávání dluhopisů v celkové výši 500 mil. EUR splatných v roce 2024. Tým také poskytuje právní služby v souvislosti s financováním nemovitostí a akvizičním financováním. Dalším jménem, které je třeba zmínit, je Pavel Jendrulek.

Korporátní právo, fúze a akvizice

Společnost Weinhold Legal má bohatou praxi na poli fúzí, akvizicí a restrukturalizací podniků, a je uznávána pro své odborné poradenství pro klienty z německých zemí. Tým asistoval německému vydavatelství Motor Presse při prodeji jeho českých a slovenských dceřiných společností. Společnost Weinhold Legal také pomáhal jednomu z akcionářů oděvní společnosti SAM 73 s odkupem zbývajících akcií. Tým vede partner Daniel Weinhold.

Řešení sporů

Tým advokátní kanceláře Weinhold Legal má obzvláště silnou praxi v daňových sporech, zabývá se ale také spory v oblasti stavebnictví, nemovitostí a bankovnictví. Milan Polák, který je partnerem společnosti, je klíčovým jménem pro pracovní spory a zkušeným rozhodcem. Další klíčovou postavou je Daniel Weinhold.

Pracovní právo

Advokátní kancelář Weinhold legal poskytuje klientům z řady jurisdikcí služby na vynikající úrovni a pokrývá všechny oblasti pracovního práva. Eva Procházková a Anna Bartůňková jsou vyhlášeny pro jejich „inovativní a profesionální přístup“. V čele týmu, do kterého patří i Ondřej Havránek, stojí Milan Polák.

Právo nemovitostí

Vynikající tým Weinhold Legal radí společnosti Lagardere Group při rozšiřování portfolia jejích retailových značek – např. Paul, Costa Coffee a Relay - v České republice, přičemž tyto služby zahrnovaly též poradenství ohledně nájemních smluv. Pav Younis je schopen „vidět právní otázky z obchodního hlediska“.

Daňové právo

Společnost Weinhold Legal se zaměřuje na daňové spory. Klíčovými jmény jsou Daniel Weinhold a Martin Lukáš, kteří se zabývají daňovými spory a rozhodčím řízením.

Technologie, média a komunikace

Weinhold Legal je hodnocena pro své „vhodné rady a rychlé reakce“. Mezi klienty patří mediální skupiny, vydavatelství a mobilní operátoři. Tým, v jehož čele stojí Martin Lukáš, se zabývá akvizicemi, veřejnými zakázkami v oblasti IT a ochranou osobních údajů.

 

2017-Chambers-global

2017-Chambers-110x147

Chambers Global / Chambers Europe

Weinhold Legal je hodnocena jako jedna z předních advokátních kanceláří v následujících oblastech: bankovní a finanční právo, korporátní právo a fúze a akvizice (včetně oddělení poskytujícího služby německy hovořícím klientům), řešení sporů, pracovní právo a právo nemovitostí.

Bankovní a finanční právo

Komentář Chambers and Partners:  Advokátní kancelář Weinhold Legal často zastupuje velké banky a finanční instituce v různých typech přeshraničních transakcí, včetně těch týkajících se energetického sektoru a sektoru nemovitostí, refinancování a emisí dluhopisů. Vedle svých odborných znalostí v oblasti strukturovaného financování má firma také pozoruhodnou znalost v otázkách regulace.

Komentáře klientů:  „Pokud jde o kvalitu a načasování, tak se na ně klient může plně spolehnout.“ Další klient dodává, že tým je „nápomocný a dobře informovaný“.

Pracovní úspěchy:  Poradenství LKQ Group při vydání dluhopisů ve výši 500 milionů EUR.

Významní klienti: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Raiffeisenbank, Česká spořitelna

Individuální hodnocení: Pavel JendrulekPoskytuje vysoce kvalitní právní poradenství a má celkové znalosti o podnikání, je flexibilní a rychle reaguje. Vždy je připraven diskutovat s klienty o možných řešeních právních problémů“. Pracuje také na přeshraničních transakcích, včetně projektového financování v energetickém sektoru a sektoru nemovitostí.

Korporátní právo, fúze a akvizice

Komentář Chambers and Partners: Poskytují právní služby klientům ze širokého spektra odvětví, počínaje sportem, přes automobilový průmysl až po energetický sektor, dále v souvislosti s řadou joint-ventures projektů, při přeshraničních transakcích i při běžných korporátních záležitostech. Advokátní kancelář Weinhold Legal má bohaté zkušenosti s poskytováním právních služeb zahraničním společnostem při akvizicích společností v České republice. Posílili své přeshraniční možnosti prostřednictvím užší spolupráce s EY.

Komentáře klientů: vysoce kvalitní tým se zaměřením na všechny oblasti obchodního práva, rychlé a inovativní řešení“.

Pracovní úspěchy: Asistence společnosti Motor-Presse s prodejem českých a slovenských poboček.

Významní klienti: LKQ Group, SAM 73 APPAREL, SPAR Group, Steelcase, Wienerberger.

Individuální hodnocení: Daniel Weinhold je vysoce uznávaným odborníkem na českém trhu. Klienti ho popisují jako „velmi inteligentního a klientsky orientovaného“ a dodávají „díky svému efektivnímu přístupu přináší dobré výsledky“-

Řešení sporů

Komentář Chambers and Partners:  Uznávaný tým nabízí zkušenosti z různých arbitráží a obchodních a korporátních sporů. Pracuje pro řadu klientů z oblasti bankovnictví, nemovitostí, farmacie a rovněž má rozsáhlé zkušenosti ze zastupování stavebních firem.

Komentáře klientů:  „Přátelská atmosféra ve firmě na mě udělala opravdu dojem“

Další zdroje chválí tým pro jeho schopnost „rychle pracovat“ díky „dobré kombinaci práce vedoucích partnerů a ostatních právníků“.

Pracovní úspěchy: Zastupování dvou z největších bank v České republice v různých sporech týkajících se údajné protiprávní povahy některých bankovních poplatků.

Individuální hodnocení: Milan Polák je renomovaný právník zastupující celou řadu klientů. Je velmi aktivní v oblasti arbitráží týkajících se financování a stavebnictví, zastupuje celou řadu klientů v soudních sporech týkajících se stavebnictví a pracovního práva. Je oceňován pro své rady tuzemským klientům a zdroje o něm hovoří jako o „dobře připraveném“.

Pracovní právo

Komentář Chambers and Partners:  Tým poskytuje právní poradenství ohledně širokého spektra pracovněprávních otázek a má mezinárodní přesah díky spolupráci s EY. Poskytuje poradenství při přípravě smluv, dohod, schémat odměňování a v souvislosti s akciovými plány. Zastupuje klienty také ve sporech se zaměstnanci.

Komentáře klientů:  Spolupráce s nimi je velmi dobrá. Jsou rychlí, precizní a nápomocní“.

Individuální hodnocení: Eva Procházková se zaměřuje na oblast pracovního práva a oblast sociálního zabezpečení, včetně právního poradenství ohledně zdravotního pojištění, zaměstnaneckých benefitůů a ochrany spotřebitele. Klienti ji popisují jako „velmi vzdělaného člověka, který je schopen poskytnout správné rady pro dané téma“.

 

iflr1000_1488

IFLR 1000

Advokátní kancelář Weinhold Legal byla oceněna v oblastech: bankovní a finanční právo a právo kapitálových trhů, fúze a akvizice a restrukturalizace a insolvence.

Pavel Jendrulek získal ocenění „Rising Star“ v České republice. Tomáš Čermák je hodnocen jako „Leading Lawyer“ ve Slovenské republice.

Komentář IFLR 1000: Hodnocení kanceláře klienty je dobré. „Jsou velmi rychlí, chápou potřeby klientů. Mají dobré složení týmů a excelentní právníky, kteří kladou důraz i na multi-disciplinární aspekty,“ říká jeden klient z právního sektoru, který spolupracoval s advokátní kanceláří v rámci restrukturalizace společnosti.

Klient, který spolupracoval s týmem specializujícím se na fúze a akvizice říká: „Weinhold Legal nabízí rychlá a inovativní řešení, která splňují požadavky klientů. Odpovědi jsou vždy obratem, a je-li potřeba, tak i stručné.

V oblasti bankovního a finančního práva advokátní kancelář poskytovala právní poradenství skupině LKQ v souvislosti s vydáním dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 500 mil EUR. Tým poskytoval právní poradenství řadě dalších klientů, mimo jiné v souvislosti s projektovým financováním a refinancováním úvěrů.

V oblasti korporátního práva, fúzí a akvizic, asistovala advokátní kancelář společnosti Motor-Presse v souvislosti s prodejem 100% podílu v jejích českých a slovenských dceřiných společnostech a asistovala společníku společnosti Sam 73 Apparel s akvizicí zbývajícího podílu ve společnosti a při následném prodeji 100% podílu třetím osobám.

 

Who is Who logo

Who's Who Legal

Daniel Weinhold a Milan Polák patří k hrstce právníků v České republice, kteří se umisťují jako lídři mezi odborníky v následujících kategoriích.

Daniel Weinhold

- Who's Who of M&A and Governance Lawyers 2010-2011, 2013-2017

- Who's Who of Commercial Litigators 2012, 2013, 2014 and 2015

- Who´s Who of Goverment Contracts Lawyers 2016

- Who's Who of Banking Lawyers 2012, 2013 and 2014

- Who's Who of Project Finance Lawyers 2012

- Who's Who of Private Funds Lawyers 2010

 Milan Polák

- Who's Who of Commercial Litigators 2012, 2013, 2014 a 2015

 

plc_logo_na_web_180_02

Tax Directors Handbook

Weinhold Legal v.o.s. je doporučena v Tax Directors Handbook jako jedna z vedoucích advokátních kanceláří zabývající se daňovými aspekty v České republice.

"Weinhold Legal, v.o.s. často poskytuje poradenství klientům v oblasti daňových sporů. Nedávné případy zahrnovali poradenství ve významném sporu o DPH ohledně sporné agendy související s hospodařením energetických firem a právní poradenství ohledně sporné agendy aplikovatelnosti a neplnění daňové povinnosti v telekomunikačním průmyslu."

Klienti chválí tým za "včasnou práci a přátelskou atmosféru", označují kancelář za "důkladnou, rychlou a efektivní".

legexp_180

European Legal Experts

Weinhold Legal je doporučena v oblasti bankovnictví, kapitálových trhů, insolvence, fúzí a akvizic, zastupování v soudním a rozhodčím řízení, nemovitostí a duševního vlastnictví, IT a telekomunikací.

Partneři Daniel Weinhold, Pav Younis a Milan Polák a advokáti Věra Tovey, Dušan Kmoch a Martin Lukáš doporučeni v oblasti bankovnictví a finančnictví (DW, PY, VF), korporačního práva, fúzí a akvizic (DW, PY, DK), pro zastupování v soudním a rozhodčím řízení (MP, DW, PY), nemovitostí (PY), duševního vlastnictví, IT a telekomunikací (ML).

"Weinhold Legal má velký tým pro fúze a akvizice, který poskytuje dobré služby a zkušenosti. Klienti říkají, že právníci tohoto týmu jsou velmi profesionální a znají mezinárodní legislativu."

"Jedna z největších advokátních kanceláří na Slovensku, má významnou bankovní klientelu."

 

 Expert Guides (The Legal Media Group Guides to the World's Leading Lawyers)

Partner Daniel Weinhold hodnocen jako expert v oblasti bankovnictví 2017.

Partner Milan Polák hodnocen jako expert v oblasti obchodních arbitráží 2017.

 

PLC Which lawyer?

Vysoce doporučena v oblasti bankovnictví a finančnictví a doporučena v oblastech kapitálových trhů, korporátního práva, nemovitostí, rozhodování sporů, fúzí a akvizic, pracovního práva, investičních fondů a rizikového kapitálu, restrukturalizace a insolvence, outsourcingu a IT, životního prostředí, hospodářské soutěže, odpovědnosti statutárních orgánů, daní, médií a telekomunikací.

Partneři Daniel Weinhold, Pav Younis a Milan Polák  jsou vysoce doporučeni v oblasti bankovnictví a finančnictví, rizikového kapitálu, doporučeni v oblasti fúzí a akvizic, uznáváni v oblasti odpovědnosti statutárních orgánů, řešení daňových sporů (DW), vysoce doporučeni v oblasti nemovitostí a doporučeni v oblasti fúzí a akvizic (PY), vysoce doporučeni v oblasti outsourcingu a vysoce doporučeni v oblasti pracovního práva (MP).

Vysoce doporučeni advokáti jsou: Věra Tovey pro kapitálové trhy, zvláště pro kapitálové a dluhopisové financování, Dušan Kmoch pro životní prostředí, Martin Lukáš pro média a telekomunikace, Tomáš Čermák pro hospodářskou soutěž/anti-trust.

 

European Counsel Magazine

"...jedna z nejdynamičtěji se rozvíjejících advokátních kanceláří v této zemi."

 

Global Counsel 3000

"… highly regarded local firms include Weinhold Legal, which has a growing profile."

 www.hg.org (Hieros Gamos)

HG.org je jedna z prvních on-line právnických stránek, která byla založena v roce 1995.

Čtěte více o Weinhold Legal.

Čtěte více o Weinhold Legal na EU LAWYERS:

European Lawyers, Solicitors and Law Firms based in Europe